Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

tekno.dk

Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

Salmonellahøring: Resumé

Han understregede, at økologisk driftsform ikke kan reduceres til alene at være et

velfærdsfremmende system. En del driftsforhold er meget anderledes. Det kan godt være, at vi har

overset nogle biologiske sammenhænge, der kunne være interessante. Det er vigtigt at få

dokumenteret zoonoserisikoen i økologisk husdyrbrug. Forbrugeren kan ikke leve med en eventuel

øget zoonoserisiko på øko-området. Omvendt vil der være noget at lære for det resterende

landbrug, hvis man finder en væsentlig mindre risiko i økologisk husdyrbrug, sagde Stig Milan

Thamsborg.

Vaccination eller ej

Antibiotikabehandlinger og vaccination er ikke acceptable måder til at bekæmpe salmonella med,

og de anvendes ikke i Danmark, sagde Knud Børge Pedersen.

Antibiotikabehandling reducerer salmonellaforekomsten uden at ikke udrydde bakterien, og det

medfører udvikling af resistens.

Knud Børge Pedersen betragter vaccination som et potentielt sovemiddel. Generelt kan

salmonellafrihed ikke opnås ved vaccination. I bedste fald kan man opnå en reduktion af

smittetrykket, men selv de bedste vacciner giver ikke 100 % beskyttelse. Yderligere kan det

begrænse virkningen af den serologiske overvågning, hvor man tester for antistof.

Fjerkræbranchen appellerede om tilladelse til at vaccinere i en periode.

Vaccination bør holdes åbent som et alternativ, mente professor Magne Bisgaard, KVL. Det er

endnu sværere at eliminere salmonella i konsumægsproduktionen end i

slagtekyllingeproduktionen, og vaccinerne udvikler sig hastigt.

- Situationen er så alvorlig vedrørende saneringer, at mange besætninger, hvori der indsættes

salmonellafri dyr, i løbet af kort tid samler smitte op fra produktionsmiljøet. I den forbindelse er

man nok i en periode nødt til at overveje, om man ikke bør vaccinere salmonellafri dyr, der sættes

ind i æglæggerstalde, hvor der tidligere har været en salmonellainfektion, indtil tilstrækkelige

viden omkring rengøring og desinfektion er udviklet, sagde dyrlæge Per Schyum, Danæg.

Tysk lov om fjerkrævaccination står i vejen for zoonosedirektiv

- Syd for grænsen har man andre modeller til at bekæmpe salmonella end udryddelsesstrategi; man

kører vaccination og antibiotikabehandling. Derfor må man forvente, at en større del af deres

besætninger er inficerede med salmonella, sagde Per Schyum.

Fra at være Europas største ægeksportør er danske ægproducenter nu kun i stand til at forsyne to

tredjedele af hjemmemarkedet, sagde formanden for Det Danske Fjerkræråd Jens Peter Rønholt og

krævede, at zoonosedirektivet implementeres i samtlige EU's medlemslande.

- Hvis problemerne med implementeringen skyldes uenighed om anvendt praksis, herunder om det

rimelige i at anvende vaccine mod salmonella enten i forældre-dyrsleddet, i produktionsleddet eller

måske i begge områder, må man forhandle sig frem til en fælles løsning. I modsat fald vil

forskellig praksis uden regler ende som et konkurrenceparameter, sagde Jens Peter Rønholt.

I sit skriftlige indlæg kædede Peter Gæmelke zoonosedirektivets 50 pct. medfinansiering,

http://www.tekno.dk/udgiv/987/resume.htm (7 of 12) [23-07-2001 11:02:00]

More magazines by this user
Similar magazines