Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

tekno.dk

Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

Salmonellahøring: Resumé

eksperter kunne komme fra Landbohøjskolen.

Det kliniske køkken

Salmonella skal bekæmpes i primærproduktionen, hvor det opstår og spredes fra, sagde dir. Erik

Schulz, Irma. Vi har tilfredsstillende barrierer i den gode håndværksmæssige praksis i de

forskellige forarbejdningsled til at modstå et salmonellapres, vel at mærke hvis det pres er på et

acceptabelt og normalt niveau.

Baggrundsniveauet for tyve år siden ville være en god første målsætning for alle æg på det danske

marked, mente Jørgen Højmark Jensen. En handlingsplan, som kun omfatter de danske æg, er ikke

meget værd: - Hvis man ikke kan komme ned på et rimeligt niveau, mener jeg egentlig, at alle æg

skulle pasteuriseres.

Erik Schulz: I stedet for italiensk eller fransk køkken skal vi til at tale om det kliniske køkken som

den nye trend. Det er lidt trist, men sådan er kendsgerningerne.

Velkomst

Jørn Jespersen (SF), formand for Folketingets

udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

På vegne af Folketingets Fødevareudvalg og Teknologirådet vil jeg sige velkommen til denne

høring om salmonella.

Det er en konference, som vi har arbejdet på gennem et stykke tid i erkendelse af, at

salmonellaproblemerne er væsentlige problemer, som har stor offentlig interesse. Vi har at gøre

med et problem, som i hvert fald indtil for nyligt har været stigende i omfang, og som har haft

offentlighedens store bevågenhed.

Der er tale om et problem, som er væsentlig af flere forskellige grunde. For det første er der tale

om, at ud fra et forbrugersynspunkt -- hensynet til forbrugernes sundhed og sikkerhed -- er

væsentligt at få gjort en systematisk og effektiv indsats for at bekæmpe salmonellaproblemerne så

effektivt som muligt. Det er også et spørgsmål, som har stor økonomisk interesse for producenter

og for erhverv, og derfor er det glædeligt, at vi har kunnet samle en så bred kreds af eksperter og

vidner og så mange tilhørere, som tilfældet er.

Jeg håber, vi kan få en god og fremadrettet debat, som lægger op til, at vi i fremtiden på en effektiv

og fornuftig måde får iværksat de yderligere initiativer, som der måtte være behov for for at

reducere og bekæmpe salmonellaproblemet så meget som overhovedet muligt.

Vi har en struktur i høringen, som indeholder tre hovedelementer.

1. En blok hvor vi skal få et kort overblik over situationen i dag og statusrapport om

salmonellaforekomsterne.

2. Den anden blok handler om årsagerne til salmonellaproblemet, og jeg håber, at vi kan

http://www.tekno.dk/udgiv/987/resume.htm (11 of 12) [23-07-2001 11:02:00]

More magazines by this user
Similar magazines