Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

tekno.dk

Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

Hovedårsagerne til salmonellaforekomster

Det indebærer også, at man så at det var nødvendigt tage initiativer ikke bare i

primærproduktionen, men også på foder og import måtte man have restriktioner. Et eksempel på

det er, at vi i Sverige har haft en meget regulerende kontrol af GP-import, såkaldte "grand parent

dyr", dvs. de dyr som står øverst i avlspyramiden i hvert fald hos fjerkræ. Vi har nedslået mange

grand-parent-flokke på grund af salmonella.

Sverige har haft et godt udgangspunkt med et relativt spredt dyrehold. Sverige er et stort land. Den

fordelagtige geografiske situation er ingen hovedfaktor, men det har været et bidrag.

Staten har betalt

En ting som har været vigtig er, at samfundet har stillet økonomiske ressourcer til rådighed for

kontrollen og bekæmpelsen. Der har altid været midler til at gå ind og bekæmpe og kontrollere

salmonellaen, når den har været påvist.

Vi har haft et meget konstruktivt og godt samarbejde mellem myndigheder og erhverv i den reelle

bekæmpelse af salmonella i Sverige. Der har stort set altid været et fælles syn på, at salmonella bør

bekæmpes og hvordan det skal ske.

Vi har haft et regelsæt, som hele tiden betonede vigtigheden af aktive foranstaltninger vedrørende

salmonella.

Salmonella indgik oprindeligt i den såkaldte epizootilag (lov vedrørende store udbrud af

dyresygdomme) og var i praksis en udryddelseslov. Man har senere haft et særligt regelsæt for

salmonella, da man som sagt har betonet vigtigheden af aktive foranstaltinger.

Til sidst vil jeg også betone, at selve bekæmpelsen af salmonella baseres på enkle og basale

smittebeskyttelsesprincipper. Der har ikke været noget hokus-pokus, bare de principper at man skal

beskytte mennesker. Man skal få nedsat trykket ved at kontrollere, at salmonellaen er forsvundet.

Altså principper som man kan anvende på en hvilken som helst infektionssygdom.

Hele samfundets ansvar

Gunnela Ståhle:

Salmonellakontrol og -bekæmpelse i alle led er en del af det vi kalder den svenske model, altså et

forsøg på helhedssyn "from stable to table".

Målsætningen er, at slagtedyr og konsumæg skal være fri for salmonella. Den svenske model

hænger sammen de svenske antibiotikarestriktioner og den gode dyreomsorg, som bidrager til et

robust dyrehold, hvor man minimerer anvendelsen af lægemidler og risikoen for resistente

bakterier.

Da lovgivningen i Sverige blev indført i 1961, blev bønderne involveret i dette spørgsmål. Af og til

er der stillet spørgsmål ved lovgivningen og det høje ambitionsniveau. Staten har skubbet en del af

udgifterne over på erhvervet, som man dog har løst via forsikringsløsninger.

Da det svenske medlemskab af EU nærmede sig, konstaterede det svenske landbrug, at sagen om

den svenske salmonellafrihed var en vigtig konkurrencefordel. Det blev også et meget vigtigt

spørgsmål i de svenske medlemskabsforhandlinger. De svenske undtagelser, hvor Sverige kan stille

http://www.tekno.dk/udgiv/987/2.htm (4 of 37) [23-07-2001 11:02:15]

More magazines by this user
Similar magazines