Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

tekno.dk

Høring om salmonella: indholdsfortegnelse - Teknologirådet

Hovedårsagerne til salmonellaforekomster

Så kommer den stramme del. Man skal være ude af niveau 3 i mere end 12 måneder for at komme

ud tælleuret. Det koster hurtigt 40 kr., hver gang man kommer tilbage til niveau 3, og det er mange

penge.

Derudover har vi lavet et rådgivningskorps til de specielt hårdt ramte. Hvis de ikke tager imod

rådgivningskorpset - der siger: Nu afdækker din besætning fuldstændig fra gulv til loft, og hvis du

gør sådan, er der sandsynlighed for at det virker - lægger vi 20 kr. oveni igen. Så det er altså op til

60 kr.

Det er altså pengepungen, der stimulerer aller mest, og med svinepriserne i øjeblikket er det ikke

noget, man kan overleve på ret længe. Man kan ikke tænke strategisk, for boden er nu så massiv, at

man ikke bare kan ignorere påbuddet. Det er et godt signal, at svineproducenterne som

brancheorganisation selv ser på, hvad der skal gøres.

Hvad skal til for at lukke en svinebesætning?

Elisabeth Arnold (RV): Mit spørgsmål sigtede mod at afdække, hvor grænsen går mellem de

tvangsforanstaltniger, som man må foretage af sundhedsmæssige grunde - hvor

sundhedsmyndighederne kommer ind og lukker, fordi det simpelt hen er for farligt - og den

sanktion, I udøver rent økonomisk. Jeg kan godt se, at jeres virkemidler er udmærkede, men der er

jo nogen, der simpelt hen ikke vil foretage de foranstaltninger, som I tilbyder. Hvor går grænsen så,

før man kan gå ind og sige: Nu lukker vi dem simpelt hen?

Det er et politisk valg

Bent Nielsen: Det er jo ikke en grænse, jeg kan vælge. Jeg sidder jo som fagmand. Det er et politisk

valg, man må træffe. Jeg kan ikke sige, hvor mange gange, man må få et påbud.

Myndighederne må vurdere juraen

Thomas Krogh Nielsen: Så længe vi befinder os nede i OBS-leddet, er det jo sværere for

myndighederne at gå ind. Hvis myndighederne ikke ønskede, at niveau 3 besætninger -- der

gentagne gange leverede svin til slagtning -- skulle have muligheden, ville jeg i hvert fald som

myndighed kunne vurdere de juridiske aspekter. Jeg er ikke jurist, men det ville være mit svar, om

man ad den vej kunne klemme producenterne yderligere. Men det ved jeg ikke tilstrækkelig meget

om. Det er et juridisk spørgsmål.

Hvad kan zoonoseregisteret bruges til?

Lene Espersen (KF): Jeg er stadig temmelig forvirret omkring hvad vi ved og ikke ved om

sammenhængen mellem dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Vi hørte Bent Nielsen sige, at der er et

zoonoseregister, der kører statistik på dette område.

Derfor er mit spørgsmål til Thomas Krogh Nielsen: Hvad kan zoonoseregisterets statistik bruges

til, når man i dag siger, at man ikke kan udtale sig om sammenhængen mellem dyrevelfærd og

fødevaresikkerhed, men man har altså et register der viser, hvorledes salmonellaforekomsten er i

forskellige produktionstyper?

Besætningsdata ligger ikke i zoonoseregistret

Thomas Krogh Nielsen: I zoonoseregisteret ligger overvejende salmonelladata. Der ligger ikke så

mange andre sygdomsdata, og spørgsmålet om registrering af andre forhold på besætninger ligger

ikke i zoonoseregisteret.

http://www.tekno.dk/udgiv/987/2.htm (22 of 37) [23-07-2001 11:02:15]

More magazines by this user
Similar magazines