5. Integration på arbejdsmarkedet

byggerum.dk

5. Integration på arbejdsmarkedet

1. Indledning

I denne undersøgelse sættes fokus , hvordan solidariteten virksomhederne har indflydelse

integrationen af mennesker med nedsat arbejdsevne. Vores interesse for emnet relaterer

sig til de vanskeligheder, der er for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt for borgere med

nedsat arbejdsevne. På trods af en massiv indsats fra regeringens side og en relativ lav arbejdsløshed

går det meget trægt med at integrere personer, der grund af nedsat arbejdsevne

ikke kan leve op til effektiviteten og præstationskravene arbejdsmarkedet.

Barriererne for integrationsindsatsen kan søges flere steder. Der kan være problemer med, at

de ledige ikke besidder de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, eller at den beskæftigelsespolitiske

indsats ikke er målrettet eller effektiv nok. Årsagen kan også findes hos

centrale aktører for integrationsindsatsen, som først og fremmest omfatter kommunerne, arbejdsformidlingerne,

fagforeningerne og virksomhederne. I denne undersøgelse er perspektivet

virksomhederne, da det er her integrationen skal ske. Regeringen ønsker, at virksomhederne

tager et større socialt ansvar, men integrationsindsatsen er frivillig for den enkelte virksomhed.

Hvis virksomhederne skal tage et socialt ansvar for mennesker uden arbejde og med

nedsat arbejdsevne, skal de derfor enten se en fordel eller en moralsk forpligtelse heri. Vores

udgangspunkt er derfor, at solidariteten - forstået som en moralsk forpligtelse mellem mennesker

- har stor indflydelse , om virksomhederne vil integrere mennesker med nedsat arbejdsevne.

På baggrund heraf er det relevant at se nærmere , hvilken form solidariteten har

arbejdspladserne samt hvilke forhold, der fremmer og hæmmer solidariteten i forhold til

integrationsbestræbelserne.

Arbejdsmarkedet er virket af globaliseringen, den øgede konkurrence samt den teknologiske

udvikling, hvilket stiller nye krav til virksomhedernes organisering af arbejdet, produktionsforholdene

og dermed også til arbejdskraften. Med de øgede krav til arbejdsstyrken bliver

det vanskeligere for mennesker med nedsat arbejdsevne at opnå en arbejdsmarkedstilknytning.

Samtidig ønsker regeringen et arbejdsmarked med plads til flere med begrænsede ressourcer.

Vi anser derfor integrationsindsatsen som bestemt både af virksomhedens betingelser

og af virksomhedsledelsens moralske forpligtelse.

5

More magazines by this user
Similar magazines