Regnskab 2007 - Aarhus.dk

aarhus.dk

Regnskab 2007 - Aarhus.dk

RESULTATOPGØRELSE. . . . . . . . . . . . IX

FINANSIEL STATUS (hovedfunktionsniveau)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII

FORORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

1. Forudsætningerne for regnskabet. . . . . . XXI

2. Regnskabsresultatet. . . . . . . . . . . . . . . . . XXII

3. Den finansielle status. . . . . . . . . . . . . . . . XXVII

5. Afrapporteringer i regnskabet. . . . . . . . . XXXIII

6. Obligatoriske redegørelser. . . . . . . . . . . . XXXIV

7. Øvrige generelle forhold vedrørende

regnskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVII

OVERSIGTER TIL REGNSKABET;

Hovedoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLI

Tværgående artsoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . XLV

Sammendrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLIX

DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB:

Det omkostningsbaserede regnskab (Århus

kommunes definition). . . . . . . . . . . . . . . . . . LV

Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXI

Pengestrømsopgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . LXVI

Omregningstabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXVIII

Anlægsoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXIX

REGNSKABSOVERSIGT:

Sektor 1.00 Familieområdet:

Sektor 1.01 Decentraliseret område:

Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . 1

Tilbud til børn og unge med særlige

behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 1

Sektor 1.02 Decentraliseret område:

Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . 2

Folkeskolen m.m... . . . . . . . . . . . . . 2

Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . . 2

Sundhedsudgifter m.m.. . . . . . . . . . . 2

Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . 2

Tilbud til børn og unge med

særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Tilbud til ældre og handikappede. . 15

Rådgivning og

rådgivningsinstitutioner. . . . . . . . . . 15

Tilbud til voksne med særlige

behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . 26

Sektor 1.03 Ikke-decentraliseret område:

Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Indholdsfortegnelse

Side Side

Sektor 1.04 Ikke-decentraliseret område:

Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . 28

Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . 28

Tilbud til børn og unge med

særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tilbud til ældre og

handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tilbud til voksne med særlige

behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . 28

Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . 29

Sekretariatet og forvaltninger. . . . . . 29

Sektor 1.05 Ikke-decentraliseret område:

Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . 30

Tilbud til børn og unge med

særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Pleje og omsorg m.v. af ældre og

handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Plejehjem og beskyttede boliger . . . 30

Sektor 1.40 Beskæftigelsesområdet:

Sektor 1.41 Decentraliseret område:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 31

Sektor 1.42 Decentraliseret område:

Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . 32

Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . 32

Beskyttet beskæftigelse. . . . . . . . . . 32

Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Øvrige sociale formål . . . . . . . . . . . 33

Sektor 1.43 Decentraliseret område:

Erhvervsgrunduddannelser . . . . . . . 34

Beskyttet beskæftigelse . . . . . . . . . . 34

Tilbud til udlændinge . . . . . . . . . . . 34

Aktiverede

kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . 34

Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . 38

Sektor 1.44 Tilbud til udlændinge . . . . . . . . . . . 44

Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Revalidering, løntilskud. . . . . . . . . . 46

Førtidspensioner og personlige

tillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . 50

Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . 59

Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . 59

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 60

Sektor 1.45 Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . 61

Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . 61

Sektor 1.70 Administration m.v.:

Sektor 1.71 Decentraliseret område:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 63


Magistratens 2. Afdeling:

Sektor 2.00 Teknik og miljø:

Sektor 2.0 Byudvikling, bolig- og

Miljøforanstaltning

Fritidsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Kirkegårde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Skove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Vedligeholdelse af vandløb. . . . . . . 64

Miljøbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sektor 2.1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . 64

Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . 64

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 65

Sektor 2.01 Decentraliseret område:

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 66

Sektor 2.02 Administration, anlæg:

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 67

Sektor 2.03 Decentraliseret område, fællesfunktioner:

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 68

Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri:

Sektor 2.21 Decentraliseret område:

Jordforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Sektor 2.22 Ikke-decentraliseret område:

Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . 70

Sektor 2.23 Jordforsyning, anlæg:

Boligformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Sektor 2.24 Byfornyelse, anlæg:

Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . 73

Sektor 2.30 Trafik og Veje:

Sektor 2.31 Decentraliseret område:

Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Vintertjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Sektor 2.32 Decentraliseret område:

Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Sektor 2.33 Decentraliseret område, P-kontrol:

Vejvedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . 76

Sektor 2.34 Decentraliseret område, Trafik og Veje:

Vintertjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Sektor 2.35 Ikke-decentraliseret område, trafikanlæg:

Vejanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Sektor 2.40 Natur og Miljø:

Sektor 2.47 Ikke-decentraliseret område, anlæg:

Fritidsområder . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen:

Sektor 2.51 Decentraliseret område:

Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . 81

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 81

Sektor 2.52 Ikke-decentraliseret område:

Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . 82

Sektor 2.53 Anlæg:

Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . 83

Indholdsfortegnelse

Side Side

Sektor 2.60 Århus Brandvæsen:

Sektor 2.61 Decentraliseret område:

Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . 84

Sektor 2.70 Natur og Vejservice:

Sektor 2.71 Decentraliseret område:

Skadedyrsbekæmpelse . . . . . . . . . . . 85

Transport og infrastruktur. . . . . . . . 85

Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . . 85

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 85

Sektor 2.72 Anlæg:

Naturbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . 86

Sektor 2.80 Vand og Spildevand:

Sektor 2.81 Decentraliseret område, vandforsyning:

Vandforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 87

Sektor 2.82 Ikke-decentraliseret område, vandforsyning,

anlæg:

Vandforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Sektor 2.83 Decentraliseret område, Spildevand, drift:

Spildevandsanlæg . . . . . . . . . . . . . . 89

Rensningsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . 89

Sektor 2.84 Decentraliseret område, Spildevand,

anlæg:

Spildevandsanlæg . . . . . . . . . . . . . . 90

Sektor 2.90 Affald og Varme:

Sektor 2.91 Decentraliseret område:

Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . 91

Sektor 2.92 Decentraliseret område, anlæg:

Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . 92

Sektor 2.93 Decentraliseret område,

Forsyningsvirksomheder,

varmetransmission. . . . . . . . . . . . . . 93

Sektor 2.94 Decentraliseret område, anlæg,

Forsyningsvirksomheder,

varmetransmission.. . . . . . . . . . . . . . 94

Sektor 2.96 Decentraliseret område, anlæg

Forsyningsvirksomheder

varmedistribution.. . . . . . . . . . . . . . . 95

Magistratens 3. Afdeling:

Sektor 3.30 Foranstaltninger for ældre og

handicappede:

Sektor 3.31 Decentraliseret område:

Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . 96

Pleje og omsorg m.v. af ældre og

handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Tilbud til voksne med særlige . . . . .

behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Førtidspension og personlige tillæg. 98

Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . 98


Sektor 3.32 Decentraliseret område, K.B.-bevilllinger:

Boligbyggeri samt pleje og

omsorg mv. af ældre og handicap. . 100

Sektor 3.34 Ikke-decentraliseret område:

Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Sektor 3.35 Ikke-decentraliseret område:

Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring . . . . . 102

Førtidspensioner og personlige

tillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sociale formål . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 103

Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Sektor 3.36 Ikke-decentraliseret område, anlæg:

Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Sektor 3.37 Sundhed Styrbare

Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . 106

Sektor 3.38 Sundhed Ikke styrbar

Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . 107

Sektor 3.90 IT, Decentraliseret område:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 108

Magistratens 4. Afdeling:

Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice:

Sektor 4.7 Byudvikling, bolig- og miljø

Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger. . . . . . . . . . . . 109

Sektor 4.71 Decentraliseret område:

Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . 110

Kommissioner, råd og nævn. . . . . . . 111

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 111

Sektor 4.72 Ikke-decentraliseret område:

Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . 112

Folkebiblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 112

Magistratens 5. Afdeling:

Sektor 5.50 Børn og Unge:

Sektor 5.51 Decentraliseret område, drift:

Fritidsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . 113

Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . 114

Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . 114

Kommunal sundhedstjeneste . . . . . . 114

Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . 116

Sektor 5.52 Ikke-decentraliseret område:

Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . 117

Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . 118

Befordring af elever. . . . . . . . . . . . . 118

Indholdsfortegnelse

Side Side

Folkeoplysning og

Fritidsaktiviteter m.v.. . . . . . . . . . . . 118

Sektor 5.53 Decentraliseret område, anlæg,

KB-Bevilling:

Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . 120

Dagpleje, daginstitutioner og klubber

for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . 120

Sektor 5.54 Anlæg,

Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . 121

Borgmesterens Afdeling:

Sektor 9.20 Budgetreserver:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 122

Lønpuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Sektor 9.30 Administration m.v.:

Sektor 9.31 Decentraliseret område:

Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . 123

Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . 123

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 123

Erhvervsfremme og turisme. . . . . . . 123

Sektor 9.33 Ikke-decentraliseret område:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 124

Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . 124

Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . 124

Sektor 9.34 Decentraliseret område, tværgående

puljer:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 125

Sektor 9.35 Decentraliseret område, KB-bevilling:

Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . 126

Hovedkonto 7: Renter:

Renter af likvide aktiver. . . . . . . . . . 127

Renter af kortfristede

tilgodehavender i øvrigt. . . . . . . . . . 127

Renter af langfristede

tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . 127

Renter af udlæg vedrørende

forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . 128

Renter af kortfristet gæld i

øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Renter af langfristet gæld. . . . . . . . . 128

Kurstab og kursgevinster. . . . . . . . . 128

Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . 129

Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . 129

Skatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129


Hovedkonto 8: Balanceforskydninger:

Forskydninger i likvide aktiver. . . . 130

Forskydninger i tilgodehavender

hos staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Forskydninger i kortfristede

tilgodehavender i øvr.. . . . . . . . . . . . 130

Forskydninger i langfristede

tilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . 131

Forskydninger i aktiver

vedrørende beløb til opkrævning. . . 131

Forskydninger i aktiver

tilhørende fonds, legater. . . . . . . . . . 131

Forskydninger i passiver

tilhørende fonds, legater. . . . . . . . . . 131

Forskydninger i passiver

vedrørende beløb til opkrævning.. . 132

Forskydninger i kortfristet gæld

til staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Forskydninger i kortfristet gæld

i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Forskydninger i langfristet gæld. . . . 133

Renter og finansiering. . . . . . . . . . . 134

STATUS (funktionsniveau). . . . . . . . . . . . . . . . 137

FORTEGNELSE OVER GARANTIFOR-

PLIGTELSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET-

TIGHEDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

PERSONALEOVERSIGT. . . . . . . . . . . . . . . . . 167

BILAG I AFRAPPORTERINGER, SUP-

PLERENDE REDEGØREL-

SER M.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

BILAG II REGNSKABSOVERSIGTER

AUTORISERET AF INDEN-

RIGS- OG SUNDHEDSMINI-

STERIET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

BILAG III ANLÆGSREGNSKABER.. . . . . . 201

ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ ÅRHUS

KOMMUNES HJEMMESIDE:

BILAG IV EJENDOMSFORTEGNELSE

BILAG V UDVIDET REGNSKABSOVERSIGT

Indholdsfortegnelse

Side Side


Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig

oversigt.

Udgifter, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de

væsentligste hovedposter.

Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige

nøgletal:

Overskud på de skattefinansierede områder.

Forbrug af kassebeholdning.

I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste

nøgletal vedrørende den finansielle status:

Finansiel egenkapital.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- IX -

Århus Kommune Resultatopgørelse 2007

Nettoudgifter:

Drift ekskl. de takstfinansierede områder . . . . . . . . .

Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder . . . . . . .

Bidrag til momsrefusionsordningen . . . . . . . . . . . .

Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattefinansierede udgifter i alt . . . . . . . . . . . . .

Nettoindtægter:

Generelle tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattefinansierede indtægter i alt . . . . . . . . . . . .

Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede

områder i alt #) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Finansiering" *):

Ændring i mellemværender med de takstfinansierede

områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Nettodriftsoverskud” vedrørende ældreboliger. . . . . . .

Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) . . . . . . . . . .

Ændring i beholdningen af pantebreve . . . . . . . . . .

Ændring i den langfristede gæld . . . . . . . . . . . . . .

Ændring i den kortfristede nettogæld . . . . . . . . . . .

Ændring af kassebeholdningen . . . . . . . . . . . . . . .

Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver

i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansiel egenkapital **) ***) ##) . . . . . . . . . . . .

Korrektion for udskudt forbrug ###) . . . . . . . . . . .

Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt

forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

(1)

12.670.151

1.038.038

-29.410

-69.872

39.121

13.648.028

2.324.616

10.942.569

13.267.185

-380.844

-81.865

6.080

127.976

-258.621

-149.169

-587.218

561.974

-380.844

-334.617

-993.382

-1.327.999

Budget

(2)

12.895.341

486.136

10.000

-51.862

45.017

13.384.632

2.276.919

10.931.223

13.208.142

-176.490

-70.368

-5.413

271.259

-3.045

-260.961

-27.127

-80.834

-176.490

-165.797

-1.151.954

-1.317.751

Afvigelse

(3)=(1)-(2)

_______________________ 1.000 kr. _______________________

-225.190

551.902

-39.410

-18.009

-5.896

263.396

47.697

11.346

59.043

-204.353

-11.497

11.493

-143.283

-255.576

111.792

-560.091

642.808

-204.353

-168.820

158.572

-10.248

*) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af

kommunens samlede aktiver og passiver.

En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver

angives med negativt fortegn (-)

**) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2006 korrigeret for den budgetterede

ændring i den finansielle egenkapital i 2007.

***) Forskellen på formindskelsen i de kommunale nettoaktiver og formindskelsen i den finansielle egenkapital på 35,5 mio. kr.

skyldes nettoreguleringer af Århus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer

m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXIX f. og de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9

#) Regnskabsresultatet for 2007 indeholder en korrektion vedrørende opsparing til den planlagte marselistunnel på 29,0 mio. kr.

(udgift).

##) Den finansielle egenkapital ultimo 2007 indeholder en korrektion vedrørende opsparing til den planlagte marselistunnel på

178,4 mio. kr. (udgift).

###) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXX


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- X -

Finansiel Status


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XIII -

Århus Kommune Finansiel status 2007

Konto

Tekst

Aktiver:

9.05 Likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.10 Tilgodehavender hos staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.15 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.20 Langfristede tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder . . . .

9.30 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre . . .

9.35 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passiver:

9.45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.50 Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre . . .

9.55 Kortfristet gæld til staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.57 Kortfristet gæld i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.60 Langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.90 Balancekonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primo

Århus Kommune, Borgmesterens Afdeling, maj 2008

Hans Nikolaisen

Århus Kommunes Magistrat, maj 2008

___________ 1.000 kr. ____________

1.148.594

173.895

-237.403

1.096.206

297.144

40.236

97.164

2.615.836

-170.718

-85.708

-56.429

-599.008

-2.788.434

1.084.461

-2.615.836

Nicolai Wammen Gert Bjerregaard Peter Thyssen

Dorthe Laustsen Flemming Knudsen Louise Gade

__________________

Niels Vad Sørensen

0

Ultimo

1.724.030

148.226

143.063

886.428

214.675

44.083

71.711

3.232.216

-138.572

-89.617

-67.202

-1.482.531

-2.901.417

1.447.124

-3.232.216

0


Forord


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XVII -

Forord til regnskabet for 2007

Århus Kommunes finansielle regnskab for 2007 består af selve regnskabet, et bind regnskabsbemærkninger

og en regnskabsredegørelse.

Regnskabet består indledningsvis af en række generelle bemærkninger, som omhandler forudsætningerne

for regnskabet, en beskrivelse af regnskabsresultatet, en beskrivelse af Århus

Kommunes status samt en række særlige redegørelser og resumerende oversigter. Herudover

indeholder regnskabet følgende oversigter og opgørelser:

Regnskabsoversigt

Status

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser

Oversigt over eventualrettigheder

Personaleoversigt

Redegørelser m.v. (bilag)

Autoriserede oversigter (bilag)

Oversigt over anlægsregnskaber (bilag)

Regnskabsbemærkningerne indeholder regnskabets specielle bemærkninger, som sektorvis omhandler:

Sektorens indhold og afgrænsning

Mål- og målopfyldelse

Resumé af regnskab sammenholdt med budget

Redegørelse for forhold som har betydning for regnskabsresultatet

Regnskabsredegørelsen indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2007 samt en

beskrivelse af de seneste 6 års regnskabsmæssige udvikling indenfor en række områder. Regnskabsredegørelsens

indhold varierer fra år til år. Indenfor de seneste år har følgende emner været

belyst i regnskabsredegørelsen:

En sammenfatning af regnskabet

En beskrivelse af det skattefinansierede område

En beskrivelse af finansieringen

En beskrivelse af Århus Kommunens status

En status for de decentraliserede skattefinansierede områder

En beskrivelse af de seneste års anlægsudgifter


Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet

billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer

sig til det forventede ved budgettets vedtagelse.

Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående

forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet.

Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de

specielle bemærkninger til regnskabet.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXI -

Generelle bemærkninger

Årsregnskabet for 2007 viser sammenhængen mellem det planlagte forbrug (budget) og det realiserede

forbrug (regnskab) til de af byrådet vedtagne aktiviteter, og muliggør derfor en vurdering

af, i hvilket omfang byrådets intentioner på det økonomiske område er blevet fulgt.

Herudover viser årsregnskabet, på hvilken måde regnskabsresultatet har påvirket Århus Kommunes

finansielle situation.

I regnskabets specielle bemærkninger kommenteres regnskabsresultatet på sektorniveau i relation

til økonomi og målopfyldelse indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne

og finansieringen.

I de følgende afsnit vil regnskabsresultatet blive kommenteret på overordnet niveau med hensyn

til forudsætninger og det generelle regnskabsresultat. Herudover er der redegjort for en

række tværgående forhold med relation til regnskabet for 2007.

1. Forudsætningerne for regnskabet for 2007

Befolkningsudviklingen fra 2006 til 2007

I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der forudsat en befolkning pr. 1. juli 2007

296.116 indbyggere. Det faktiske indbyggertal pr. 1. juli 2007 blev på 295.599 eller 517 færre

end forventet.

Ændringerne i forhold til det forventede fordeler sig på følgende måde:

I aldersgruppen 0 - 5 årige var der 490 personer færre end forventet (svarende til -2,3

% af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2007).

I aldersgruppen 6 - 15 årige var der 229 personer færre end forventet (svarende til -0,7

% af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2007).

I aldersgruppen 16 - 24 årige var der 1.540 personer flere end forventet (svarende til

3,6 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2007).

I aldersgruppen 25 - 64 årige var der 1.466 personer færre end forventet (svarende til

-0,9 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2007).

I aldersgruppen 65 - 79 årige var der 169 personer flere end forventet (svarende til 0,6

% af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2007).

I aldersgruppen 80 årige og derover var der 41 personer færre end forventet (svarende

til -0,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2007).

Sammenlignet med befolkningstallet 1. juli 2006 på 294.273 er der tale om en vækst på 1.326

personer, svarende til 0,45 %.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXII -

Pris- og lønudviklingen i 2007

Budgettet for 2007 er baseret på en gennemsnitlig generel prisstigning på 2,9 % fra budget

2006 til budget 2007. Baggrunden herfor er Kommunernes Landsforenings udmelding i juni

2006 om den forventede prisstigning fra 2006 til 2007.

Den faktiske prisstigning på det kommunale område fra 2006 til 2007 er foreløbigt (marts

2008) opgjort til i gennemsnit 2,8 % svarende til en afvigelse i forhold til det forudsatte ved

budgetlægningen på 0,1 procentpoint. Afvigelsen skønnes ikke at have påvirket regnskabsresultatet

for 2007 i væsentlig omfang.

2. Regnskabsresultatet

Regnskabsresultatet kan opgøres på flere måder. I Århus Kommune fokuseres primært på et

regnskabsresultatet opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed

ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende

ældreboliger, udligning af moms, renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede

indtægter (generelle tilskud og skatter).

Århus Kommune Resultatopgørelse 2007

Nettoudgifter:

Drift ekskl. de takstfinansierede områder. . . . . . . . . . . . .

Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder. . . . . . . . . . .

Bidrag til momsrefusionsordningen. . . . . . . . . . . . . . . . .

Renter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattefinansierede udgifter i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nettoindtægter:

Generelle tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattefinansierede indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede

områder i alt #). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

(1)

12.670.151

1.038.038

-29.410

-69.872

39.121

13.648.028

2.324.616

10.942.569

13.267.185

-380.844

Budget

(2)

12.895.341

486.136

10.000

-51.862

45.017

13.384.632

2.276.919

10.931.223

13.208.142

-176.490

Afvigelse

(3)=(1)-(2)

_______________________ 1.000 kr. _______________________

-225.190

551.902

-39.410

-18.009

-5.896

263.396

47.697

11.346

59.043

-204.353

#) Regnskabsresultatet for 2007 indeholder en korrektion vedrørende opsparing til den planlagte marselistunnel på 29,0 mio. kr.

(udgift).

Et overskud angives med positivt fortegn (+) mens et underskud angives med negativt fortegn (-).

Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Århus Kommune traditionelt

anvendte model. For en resultatopgørelse opstillet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets model

henvises til afsnittet om det omkostningsbaserede regnskab side LV ff. og til bilag II.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXIII -

Forskelsbeløbet (underskud i 2007), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede

områder", finansieres ved en nettoreduktion af Århus Kommunes aktiver jf. den efterfølgende

finansieringsoversigt.

Regnskabsresultatet for 2007 er resumeret i resultatopgørelsen. Regnskabet er endvidere sammenholdt

med budgettet.

Det fremgår af oversigten, at der i 2007 er realiseret et underskud på det skattefinansierede område

på 380,8 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 176,5 mio. kr. Der er således tale om

nettomerudgifter på 204,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det skal bemærkes, at forværringen kan henføres til Århus Kommunes overtagelse af de bynære

havnearealer. Købsudgifterne hertil modsvares af tilsvarende salgsindtægter i 2008 og er derfor

set over årene 2007 til 2011 neutrale i forhold til Århus Kommunes økonomi.

Århus Kommune Resultatopgørelse 2007

"Finansiering" *):

Ændring i mellemværender med de takstfinansierede

områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Nettodriftsoverskud” vedrørende . . . . . . . . . . . . .

Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) . . . . . . . . . .

Ændring i beholdningen af pantebreve m.v. . . . . . . .

Ændring i den langfristede gæld . . . . . . . . . . . . . .

Ændring i den kortfristede nettogæld . . . . . . . . . . .

Ændring af kassebeholdningen . . . . . . . . . . . . . . .

Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver

i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansiel egenkapital **) ***) ##) . . . . . . . . . . . .

Korrektion for udskudt forbrug ###) . . . . . . . . . . .

Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt

forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

(1)

-81.865

6.080

127.976

-258.621

-149.169

-587.218

561.974

-380.844

-334.617

-993.382

-1.327.999

Budget

(2)

-70.368

-5.413

271.259

-3.045

-260.961

-27.127

-80.834

-176.490

-165.797

-1.151.954

-1.317.751

Afvigelse

(3)=(1)-(2)

_______________________ 1.000 kr. _______________________

-11.497

11.493

-143.283

-255.576

111.792

-560.091

642.808

-204.353

-168.820

158.572

-10.248

*) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af

kommunens samlede aktiver og passiver.

En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives

med negativt fortegn (-).

**) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2006 korrigeret for den budgetterede

ændring i den finansielle egenkapital i 2007.

***) Forskellen på formindskelsen i de kommunale nettoaktiver og formindskelsen i den finansielle egenkapital på 35,5 mio. kr.

skyldes nettoreguleringer af Århus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer

m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXIX f. og de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9.

##) Den finansielle egenkapital ultimo 2007 indeholder en korrektion vedrørende opsparing til den planlagte marselistunnel på

178,4 mio. kr. (udgift).

###) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXX.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXIV -

Nettomerudgifterne er primært finansieret ved en reduktion i likviditeten i bred forstand (kassebeholdningen,

kortfristede aktiver og deponering som følge af strukturreformen).

Den egentlige finansielle egenkapital er ultimo 2007 reduceret med 168,8 mio. kr. i forhold til

budgettet, hvilket er 35,5 mio. kr. mindre end underskuddet. Denne afvigelse skyldes nettoreguleringer

af Århus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer

m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side XXIX f.

De væsentligste årsager til nettoforøgelsen af det budgetterede underskud skyldes følgende til

dels modsat rettede forhold:

Driftsudgifterne på de skattefinansierede områder blev 225,2 mio. kr. mindre end budgetteret

bl. a. som følge af mindreudgifter til kontanthjælp.

Anlægsudgifterne på de skattefinansierede områder blev netto 551,9 mio. kr. større

end budgetteret primært som følge af Århus Kommunes overtagelse af de bynære havnearealer.

Bidraget til momsudligningsordningen blev 39,4 mio. kr. mindre end budgetteret som

følge af forskydning af afregning mellem regnskabsårene.

Nettorenteindtægterne blev 18,0 mio. kr. større end budgetteret.

Udgifterne vedrørende finansielle tilskud blev 5,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Generelle tilskud indbragte 47,7 mio. kr. mere end budgetteret bl. a. som følge af

midtvejsreguleringen heraf.

Skatterne indbragte 11,3 mio. kr. mere end budgetteret bl. a. som følge af efterregulering

heraf.

Nettomerudgifterne i regnskabet for 2007 på 204,4 mio. kr. skal ses i en sammenhæng med

overførsel af bevilgede udgifter mellem årene - herunder det forhold, at Århus Kommune I

2007 har afholdt udgifterne til køb af de bynære havnearealer mens de modsvarende salgsindtægter

først realiseres i 2008.

På drifts- og anlægsområdet er i lighed med tidligere år overført bevilgede men ikke forbrugte

nettoudgifter til forbrug i 2007 i betydeligt omfang.

I forlængelse heraf er der - ligeledes i lighed med tidligere år - konstateret behov for overførsel

af ikke-forbrugte bevillinger fra 2007 til perioden 2008 til 2012 i betydeligt omfang jf. opgørelserne

på side XXXV f. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus

Kommune anvender.

Opgjort medio maj 2008 forventes skønsmæssigt 1.486,0 mio. kr. overført til anvendelse i 2008

og efterfølgende år. De væsentligste årsager hertil er resumeret i de efterfølgende punkter:

Overførsler af opsparing vedr. de decentraliserede områder på 579,4 mio. kr. til 2008

og efterfølgende år. Beløbet er delvist indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger

på et tidligere tidspunkt.

Overførsel/modregning af diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 906,6 mio. kr. til

2008 og efterfølgende år. Heraf er hovedparten indregnet i forbindelse med tillægsbe-


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXV -

villinger på et tidligere tidspunkt. Resten overføres/modregnes i forbindelse med Byrådets

behandling af regnskab 2007.

Hvis regnskabet for 2007 ses i forhold til de seneste offentliggjorte forudsætninger for 2007 i

budgettet for 2008 til 2011 medfører regnskabsresultatet for 2007 opgjort medio april 2008 isoleret

set en reduktion i den finansielle egenkapital på skønsmæssigt 78 mio. kr. Bagrunden herfor

er primært:

En nettoopskrivning af de finansielle aktiver med 35,5 mio. kr. som følge af kursreguleringer

m.v. af aktivbeholdningen.

Nettomerindtægter vedrørende renter, finansielle tilskud og skatter set under et på 24,5

mio. kr.

Nettomerudgifter som følge af diverse efterreguleringer vedrørende generelle tilskud,

tekniske korrektioner m.v. samt virkningen af den forventede positive efterregulering

af budgetgarantien for 2007 i de efterfølgende år. En konkret opgørelse er forbundet

med en vis usikkerhed, men merudgifterne skønnes at kunne dækkes af ovennævnte

forbedringer.

Regulering af den finansielle egenkapital med 78 mio. kr. (reduktion) som følge af, at

bevilgede udgifter på en række områder fra og med regnskabsåret for 2006 indgår udgiftsmæssigt

i den finansielle egenkapital det år udgiften bevilges. Med de opstillede

forudsætninger omkring resultatet af regnskab 2007 forventes denne regulering at svare

til den forventede reduktion af den finansielle egenkapital ultimo budgetperioden

2008 til 2011. Byrådet blev i forbindelse med budgetlægningen for 2007 orienteret

om, at denne ændring af principperne for opgørelse af den finansielle egenkapital først

vil slå fuldt igennem på nøgletallene i regnskabet for 2007. Der er således tale om en

teknisk korrektion af den finansielle egenkapital, som tidligere har været oplyst for

Byrådet.

Det skal bemærkes, at den skønnede reduktion i den finansielle egenkapital i forhold til budgetforudsætningerne

hviler på følgende forudsætning:

At mindreudgifter vedrørende de ikke-decentraliserede områder - herunder budgetreserver

- modsvares af efterreguleringer inden for de decentraliserede områder vedrørende

bl. a. barsel, befolkningsudviklingen, tjenestemandspension m.v.

At årets merindtægter fra jordsalg anvendes til anlægsudgifter indenfor området på et

senere tidspunkt.

Holder denne forudsætning ikke, vil der ske en tilsvarende ændring/forbedring af overskuddet

og den finansielle egenkapital.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at set i med Århus Kommunes samlede omsætning, den

usikkerhed der er forbundet med budgetteringen af de ikke-styrbare udgifter og den usikkerhed

der er forbundet med forventningerne til overførslerne fra år til år skønnes regnskabsresultatet

for 2007 alt andet lige ikke at medføre ændringer i forudsætningerne for budget 2008 - 2011.

Det skal endeligt bemærkes, at der aktuelt er visse udfordringer i anvendelsen af begrebet den

finansielle egenkapital. Vurderingen er, at både opgørelsen af nøgletallene og arbejdsprocessen

omkring disse kan forbedres. Der er derfor igangsat et internt arbejde i Borgmesterens Afdeling


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXVI -

på dette område. Resultatet af ovenstående arbejde vil blive forelagt Magistrat og Byråd i forbindelse

med budgetlægningen for 2009.

De decentraliserede områders opsparing

For en lang række institutioner/forvaltninger indenfor Århus Kommune har Byrådet vedtaget

en decentraliseringsordning.

Disse ordninger indebærer, at de pågældende institutioner/forvaltninger har rammestyring på

det økonomiske område med mulighed for opsparing/låntagning indenfor visse udsvingsgrænser.

Dette indebærer, at der forbrugsmæssigt kan sker betydelige forskydninger mellem årene i

form af opsparing af overskud eller forbrug af opsparet overskud.

Ultimo 2007 har de decentraliserede områder opsparet 579,4 mio. kr., som indgår i kommunens

kassebeholdning.

Denne opsparing har medført en tilsvarende forbedring af den finansielle egenkapital. Da de

opsparede beløb må forventes anvendt på et senere tidspunkt vil forbedringen i den finansielle

egenkapital udlignes som følge heraf.

Det opsparede beløb ultimo 2007 fordelt på sektorer opgjort medio maj 2008 er resumeret i efterfølgende

oversigt:

1.000 kr.

1.01 Familieområdet, familiecentre og administration

1.02 Familieområdet, tilbud til familier og handicappede

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.41 Beskæftigelsesområdet, adm. . . . . . . . . . . . . .

1.42 Beskæftigelsesområdet, styrbare serviceudgifter .

1.43 Beskæftigelsesområdet, styrbart budgetgaranteret

1.45 Styrbare udgifter danskundervisning . . . . . . . .

1.71 Administration, Familie og Beskæftigelse . . . . .

2.01 Administration, Teknik og Miljø . . . . . . . . . . .

2.21 Planlægning og byggeri . . . . . . . . . . . . . . . .

2.31 Trafik og veje, vejvæsen . . . . . . . . . . . . . . . .

2.32 Trafik og veje, kollektiv trafik . . . . . . . . . . . .

2.33 Trafik og veje, P-kontrol . . . . . . . . . . . . . . . .

2.41 Natur og miljø, grønne områder . . . . . . . . . . .

2.42 Natur og miljø, virksomheder og jord . . . . . . .

2.51 Ejendomsforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.61 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.71 Natur og vej service, drift . . . . . . . . . . . . . . .

3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede . . .

Status Primo

2007 *)

7.464

26.529

2.581

0

-573

0

11.796

7.456

3.057

17.219

4.827

1.564

-845

3.332

16.318

230

2.276

126.931

Overskud i

2007 inkl.

forrentning

5.311

46.047

-658

-909

-3.242

-10.499

-6.080

5.051

2.085

3.568

-10.532

1.544

6.099

722

-4.601

1.985

2.702

-114.134

Statuskorrektioner

m.v. #)

86

-6.165

205

0

458

10.499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.800

Status

Ultimo

2007

12.861

66.411

2.128

-909

-3.357

0

5.716

12.507

5.142

20.787

-5.705

3.108

5.254

4.054

11.717

2.215

4.978

7.997


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXVII -

1.000 kr.

3.32 Foranstaltninger for ældre og handicappede,

K.B.-bevillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.37 Sundhed styrbare udgifter . . . . . . . . . . . . . . .

3.90 IT-service og - support . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.71 Kultur og Borgerservice . . . . . . . . . . . . . . . .

5.51 Børn og ungeområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.53 Børn og ungeområdet, K.B.-bevillinger . . . . . .

0.31 Adm. m.v., Borgmesterens Afdeling . . . . . . . .

0.35 IT-pulje, K.B.-bevillinger . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.008

572.043

-1.118

579.427

*) Status primo 2007 er korrigeret I forhold til status ultimo 2006 bl. a. som følge af overførsel af opsparet

overskud til anlægsområdet primo 2007.

#) Statuskorrektionerne vedrører bl. a. korrektion for barsel, tilpasninger til befolkningsudviklingen og overflytning

af opsparet overskud til andre sektorer.

Lønudviklingen i 2007

Status Primo

2007 *)

6.956

1.169

-900

67.153

207.556

13.501

7.438

Overskud i

2007 inkl.

forrentning

80

6.418

589

-14.069

77.940

-6.821

13.087

565

Statuskorrektioner

m.v. #)

4.800

0

0

0

1.736

0

0

0

6.819

Status

Ultimo

2007

11.836

7.587

-311

53.084

287.232

6.680

52.095

I budgettet for 2007 var der under hovedart 1 Lønninger forventet en samlet lønudgift på

7.747,9 mio. kr. (Eksklusiv Århus Sporveje). Den faktiske lønudgift er opgjort til 7.993,5 mio.

kr. svarende til en merudgift på 245,6 mio. kr. Der er netto meddelt merudgiftstillægsbevillinger

til lønkonti på i alt 13,5 mio. kr. I forhold til det ajourførte budget har der således været

merudgifter på i alt 232,1 mio. kr.

Baggrunden for merudgifterne er primært, at der har været tale om merudgifter til løn indenfor

de decentraliserede områder. Årsagen hertil er blandt andet, at der indenfor visse områder er

sket omprioritering mellem løn og øvrige udgifter.

Merudgifterne skyldes endvidere strukturreformen, idet ikke alle budgetudvidelser vedrørende

løn I relation hertil var specificeret på lønkonti.

3. Den finansielle status

Finansielle status

Den finansielle status er en oversigt over kommunens finansielle aktiver og passiver. Når ændringen

af balancekontoen i den finansielle status ikke nøjagtigt svarer til kommunens overskud

skyldes det, at den finansielle status herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdninger,

valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender

m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side XXIX f.

6.320


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXVIII -

Det skal bemærkes, at værdien af kommunens grunde og ejendomme, lagerbeholdninger, garantiforpligtelser,

eventualrettigheder samt kommunens pensionsforpligtigelse ikke indgår i den

finansielle statusopgørelse jf. afsnittet om det omkostningsbaserede regnskab side LV f.

Finansiel status

Kassebeholdning (A1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kortfristet nettoformue *) (A2) . . . . . . . . . . . . . . .

Likviditet (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud (B1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pantebreve m.v. (B2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristede tilgodehavender (B) . . . . . . . . . . . .

Skattefinansieret langfristet gæld (C1) . . . . . . . . . .

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) . . . . .

Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder

(C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Øvrige langfristede udlæg (C4) . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristet gæld i alt (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1-C2+C4)

Finansiel egenkapital (A+B2-C1) #)

Korrektion for udskudt forbrug ##)

Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt

forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ultimo 2006

(1)

1.148.594

-489.859

658.735

721.363

374.843

1.096.206

1.022.884

1.748.866

297.144

-67.652

3.001.242

-1.084.462

10.693

-1.073.954

-1.063.261

Ultimo 2007

(2)

1.724.030

-1.168.029

556.001

770.028

116.400

886.428

1.007.019

1.844.002

214.675

-38.532

3.027.163

-1.447.124

-334.617

-993.382

-1.327.999

Forbedring

(3)=(2)-(1)

________________________ 1.000. kr. ________________________

575.436

-678.170

-102.733

48.665

-258.443

-209.778

-15.866

95.136

-82.469

29.120

25.922

-362.662

-345.310

80.572

-264.738

*) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikke-lånefinansierede

anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende

ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet indregnet som en del af gælden.

#) Når ændringen af balancekontoen på den finansielle status normalt ikke nøjagtigt svarer til regnskabsresultatets

over-/underskud skyldes det, at den finansielle status herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdningen,

valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender

m.v. jf. de efterfølgende bemærkninger vedrørende statusreguleringer og de specielle bemærkninger

vedrørende hovedkonto 9.

##) Der henvises til de efterfølgende bemærkninger vedrørende opgørelsen af den finansielle egenkapital.

I oversigten er den finansielle status resumeret. Det fremgår heraf, at balancekontoen i 2007 er

forværret med 362,7 mio. kr. til i alt -1.447,1 mio. kr., samt at kommunens finansielle egenkapital,

er forværret med 345,3 mio. kr. til i alt -334,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at både balancekontoen og den finansielle egenkapital ultimo 2006 afviger

fra de i regnskabet for 2006 anførte værdier pr. ultimo 2006. Baggrunden herfor er

integrering af de aktiver og passiver, som Århus Kommune har overtaget fra de nedlagte

amter pr. ultimo 2006 i Århus Kommunes finansielle status.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXIX -

Det fremgår, at forværringen af balancekontoen er fremkommet via en reduktion i likviditeten

på 102,7 mio. kr. (A), en reduktion af de langfristede tilgodehavender med 209,8 mio. kr. (B)

samt ved en forøgelse af gælden vedrørende ældreboliger m.v. på 66,0 mio. kr. (C2-C4). I modsat

retning trækker en formindskelse af den skattefinansierede langfristede gæld med 15,9 mio.

kr. (C1).

Ud over de ændringer, som skyldes drifts- og anlægsaktiviteter, renter, finansiering og finansforskydninger

er årets ultimostatus påvirket af en række direkte posteringer på status i form af

kursændringer på obligationsbeholdningen, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden,

afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. Disse statusposteringer, som er nærmere beskrevet

i de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9 er resumeret i efterfølgende

oversigt:

Kapitalforklaring

Egenkapital ultimo 2006 - Bogført . . . . . . . . . . .

Primoreguleringer:

# Langfristede tilgodehavender

# Langfristet gæld

# Øvrige primoreguleringer

Primoreguleringer i alt

Egenkapital primo 2006 - Beregnet

Egenkapital primo 2007 - Bogført

Årets resultat på det skattefinansierede område . .

Årets resultat på det takstfinansierede område . . .

Årets resultat i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulering af likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . .

Regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. .

Regulering af langfristede tilgodehavender . . . . .

Direkte posteringer på balancen i alt #) . . . . . . . .

Egenkapital ultimo 2007 - Bogført . . . . . . . . . . .

Ændringer

46.965

-184.999

-26.822

-164.856

-380.844

16.051

13.463

25.229

-36.561

Egenkapital

________________ 1.000. kr. ________________

-919.606

-1.084.461

-1.084.461

-364.793

-1.447.124

#) Det skal bemærkes, at af de direkte posteringer på status indgår de 46,3 mio. kr. som en

reduktion af den finansielle egenkapital.

Statusposten på kontoen vedrørende finansielle tilskud på 770,0 mio. kr., som er en del af de

langfristede tilgodehavender, kan reelt ikke betragtes som et aktiv for Århus kommune. Kontoen

dækker dels over aktiver, hvor den reelle kursværdi er nær nul, dels over aktiver, der netto

ikke kan forventes realiseret. Herunder regnes f. eks. udlån til sociale klienter samt udlån til beboerindskud,

hvor det forventes, at tilbagebetalinger i væsentligt omfang modsvares af nye udlån.

2.131


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXX -

Tilsvarende gælder, at kommunens nettogæld vedrørende ældreboliger ikke betragtes som et

egentligt passiv for Århus Kommune, som følge af at ældreboligområdet har en karakter svarende

til de takstfinansierede ("Hvile i sig selv") områder.

Ved vurdering af Århus Kommunes finansielle situation anvendes derfor begrebet finansiel

egenkapital, som ser bort fra de finansielle tilskud (B1), nettogælden vedrørende de takstfinansierede

områder (C3), gælden vedrørende ældreboliger (C2) og øvrige langfristede udlæg (C4).

I nedenstående oversigt er opgørelsen af den finansielle egenkapital illustreret.

Herudover korrigeres den finansielle egenkapital for det udskudte forbrug på de decentraliserede

områder (D).

Likviditet (A) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristede tilgodehavender - pantebreve

m.v. (B2)

Skattefinansieret langfristet gæld (C1) .

Finansiel egenkapital i alt (A+B2-C1)

Korrektion for udskudt forbrug (D) . . .

Finansiel egenkapital i alt korrigeret for

udskudt forbrug (A+B2-C1+D) . . . .

Finansiel egenkapital (1.000 kr.)

Ultimo 2006

658.735

374.843

1.022.884

10.693

-1.073.954

-1.063.261

Ultimo 2007

-19.253

116.400

431.765

-334.617

-993.382

-1.327.999

Forbedring

-677.987

-258.443

-591.120

-345.310

80.572

-264.738

I løbet af 2007 er den egentlige finansielle egenkapital forværret med 345,3 mio. kr. eller 17,4

mio. kr. mindre end balancekontoen som følge af, at finansielle tilskud (del af de langfristede

tilgodehavender), gælden vedrørende ældreboliger og gælden vedrørende de takstfinansierede

områder ikke indgår heri.

Det skal bemærkes, at den finansielle egenkapital ikke tager højde for udskydelse af forbrug af

bevillinger f. eks. på de decentraliserede områder. Korrigeres den finansielle egenkapital for

den del af det udskudte forbrug, som ikke er indregnet budgetmæssigt, kan den finansielle

egenkapital ultimo 2007 opgøres til -1.328,0 mio. kr.

Forværringen i den egentlige finansielle egenkapital skal ses i lyset af et underskud på de skattefinansierede

områder på 380,8 mio. kr. i 2007.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXI -

Likviditet, skattefinansieret langfristet gæld og finansiel egenkapital (mio. kr.)

Likviditet (A) . . . . . . . . . . . . . .

Langfristede nettotilgodehavender

(pantebreve m.v.) (B2) . . . . . . . .

Skattefinansieret langfristet gæld (C1)

Finansiel egenkapital i alt (A+B2-

C1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Korrektion for udskudt forbrug (D)

Finansiel egenkapital i alt korrigeret

for udskudt forbrug (A+B2-

C1+D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1999

388

19

146

261

-200

61

2000

549

8

-19

576

-200

376

2001

310

11

-323

644

-325

319

2002

407

9

-245

661

-491

170

2003

-114

19

-294

199

-597

-398

2004

-24

8

65

-81

-575

-656

2005

319

85

640

-236

-687

-923

2006

686

373

838

221

-1.074

-853

2007

-19

116

432

-335

-993

-1.328

Ser man på udviklingen i den egentlige finansielle egenkapital over perioden 1999 til 2007 jf.

ovenstående oversigt, har der været et fald heri på netto 596 mio. kr. (forøgelse i nettogælden)

fra 261 mio. kr. (nettoformue) til -335 mio. kr. (nettogæld). Forværringen fremkommer primært

som følge af et likviditetsforbrug og en forøgelse i den skattefinansierede langfristede gæld.

Baggrunden for udviklingen i den finansielle egenkapital er primært periodens akkumulerede

overskud på de skattefinansierede områder.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ultimo 2007 er udskudt bevilgede men ikke afholdte

udgifter indefor de skattefinansierede områder til afholdelse i de efterfølgende år på skønsmæssigt

1486 mio. kr. for Århus Kommunes vedkommende.

Sådanne udskydelser af forbrug af bevillinger medfører en forbedring af den finansielle egenkapital

i det år udskydelsen sker og en tilsvarende forværring i det år de udskudte bevillinger forbruget.

Ved opgørelsen af udviklingen i den finansielle egenkapital i budgetperioden (aktuelt 2008 til

2011) forudsættes alle udskudte bevillinger forbrugt indenfor budgetperioden, svarende til en

forværring af den budgetterede finansielle egenkapital med den del af de udskudte bevillinger,

som ikke allerede er indregnet i budgettet.

Den budgetterede finansielle egenkapital påvirkes derfor ikke af udskydelser af bevillinger, når

regnskabsåret ses sammen med budgetperioden.

En evt. påvirkning af den finansielle egenkapital vil derfor udelukkende ske som følge af nettomer-

eller nettomindreudgifter, som ikke vedrører tidligere bevillinger og evt. op- og nedskrivninger

af de finansielle aktiver. I 2007 kan det skønsmæssigt opgøres, at der har været nettomerudgifter

på 78 mio. kr. som jf. side XXV medfører en tilsvarende reduktion af den finansielle

egenkapital over budgetperioden.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXII -

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

1992

1993

1994

1995

1996

Finansiel egenkapital

1997

1998

Budget 2008 - 2011

Regnskab 2007

1999

2000

2001

Den forventede udviklingen i den finansielle egenkapital korrigeret for udskudt forbrug som

følge af regnskabsresultatet for 2007 er illustreret i figuren.

For perioden 1999 til 2007 er udviklingen i de likvide aktiver vist i følgende oversigt:

Likvide aktiver i alt . . . . . . . . .

2002

2003

2004

2005

Likvide aktiver ultimo (mio. kr.)

1999

799

2000

903

Kommunens beholdning af likvide aktiver var ved udgangen af 2007 på 1.724 mio. kr. Det

fremgår af oversigten, at der er sket en væsentlig forbedring i de likvide aktiver i perioden 1999

til 2007.

Det skal bemærkes, at med likvide aktiver ultimo 2007 på i alt 1.724 mio. kr. og en samlet

gæld til spildevandsområdet, varmeforsyningen og vandforsyningen på 458 mio. kr., er Velfærdsministeriets

krav om, at en evt. gæld til de takstfinansierede områder skal være til stede i

kassebeholdningen opfyldt i 2007.

I relation til kassebeholdningen skal bemærkes, at Varmeforsyningen over de seneste år har opkrævet

for høje takster bl. a. fordi man ved takstberegningen har opereret med for korte afskrivningshorisonter

på investeringerne. Energitilsynet har vurderet, at der er opkrævet 575 mio. kr.

for meget hos forbrugerne. Dette beløb vil sandsynligvis skulle tilbagebetales over de næste 2

til 3 år. Århus Kommunes kassebeholdning skal ses I lyset heraf.

Århus Kommunes kassebeholdningen skal ligeledes ses I lyset af, at der i Århus Kommune er

udskudt bevilgede men ikke forbrugte udgifter til 2008 og efterfølgende år på skønsmæssigt

1.874 mio. kr. inkl. de takstfinansierede områder

2001

675

2002

1.018

2006

2007

2003

648

2008

2009

2004

2010

674

2011

2005

964

2006

1.149

2007

1.724


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXIII -

For perioden 1999 til 2007 kan udviklingen i den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedrørende

ældreboliger specificeret i den langfristede skattefinansierede gæld og udlæg vedrørende

de takstfinansierede områder opgøres på følgende måde.

Udlæg vedrørende de takstfinansierede

områder . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattefinansieret langfristet gæld i

alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristet gæld, udlæg og skattefinansieret langfristet gæld (mio. kr.)

Langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende

ældreboliger . . . . . . . . . . . . .

1999

1.043

-897

146

2000

877

-896

-19

-1.066

-323

-1.115

-245

-1.129

Kommunens samlede skattefinansierede langfristede nettogæld var på 1.007 mio. kr. ved udgangen

af 2007 som følge af, at tilgodehavenderne hos de takstfinansierede områder er mindre

end den langfristede gæld.

Det fremgår, at den væsentligste del af ændringen i den langfristede gæld i perioden 1999 til

2007 kan henføres til et fald i Århus Kommunes tilgodehavender hos de takstfinansierede områder.

Kommunens samlede langfristede gæld inkl. langfristet gæld vedrørende ældreboliger var ved

udgangen af 2007 på 2.984 mio. kr. Heri indgår værdien af en række leasingforpligtelser med

82 mio. kr.

2001

743

2002

Århus Kommune har ultimo 2007 ingen lån i udenlandsk valuta.

4. Afrapporteringer i regnskabet

Afsluttede anlægsregnskaber

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen aflægges opgjort medio april 2008 anlægsregnskab for

106 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret 2007 jf. oversigten

i bilag III. Den samlede økonomi i de anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med

regnskabet for 2007 er resumeret i nedenstående oversigt:

Tekst

Anlægsregnskaber som afsluttes i

forbindelse med regnskab 2007 i alt

U/I

U

I

Bevilling

425.675

-216.364

870

2003

Forbrug

360.861

-160.530

834

-294

2004

926

-861

65

Afvigelse

-64.814

55.834

2005

1.250

-610

640

Afvigelse

(%)

______________________ 1.000 kr. ________________________

-15,23%

-25,81%

2006

1.135

-297

838

2007

1.222

-215

1.007


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXIV -

Diverse afrapporteringer i regnskabsbemærkningerne

I regnskabets generelle bemærkninger afrapporteres om en række tværgående forhold. I regnskabets

specielle bemærkninger afrapporteres tilsvarende på en række sektorspecifikke forhold.

Der skal i relation hertil henvises til følgende afrapporteringer i regnskabets specielle bemærkninger.

Tilslutning til fjernvarmenettet (sektor 2.90)

Fritvalgspriser (regnskabets bilag I)

Salg af serviceydelser i henhold til Bibliotekslovens § 6 og § 20 (sektor 4.70)

Århus Kommunes forsikringsfond (sektor 9.30)

IT-puljen (sektor 9.30)

Erhvervspuljen (sektor 9.30)

Indkøbspolitik (9.30)

Privat leverandør indikator (PLI)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har gennem de seneste år opgjort en såkaldt Privat Leverandør

Indikator (PLI), som skal illustrere, hvor stor en del af kommunernes aktiviteter private

(eksterne) leverandører har leveret. For perioden 1998 til 2006 er den opgjorte Privat Leverandør

Indikator for Århus Kommune vist (NB! En opgørelse for 2007 foreligger ikke p.t.):

Privat Leverandør Indikator . . .

Privat Leverandør Indikator (andel i %)

1998

13,3

1999

14,8

Det fremgår af tabellen, at den del af aktiviteterne, som har været udført af private leverandører

har været nogenlunde konstant over perioden 1998 til 2004. Fra 2004 til 2006 har der været en

vis vækst i den del af Århus Kommunes opgaver, som har været leveret af private leverandører

bl. a. som følge af et stigende vikarforbrug indenfor sundheds- og omsorgsområdet.

Det forventes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil udarbejde en udvidet indikator, som også

tager højde for opgaver, som har været udbudt, men hvor udbuddet er vundet af den udbydende

kommune.

5. Obligatoriske redegørelser

2000

14,3

Gæld til de takstfinansierede virksomheder

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kræver, at evt. gæld til en eller flere af de takstfinansierede

virksomheder skal være tilstede i kassebeholdningen ultimo regnskabsåret.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at med likvide aktiver på 1.724 mio. kr. ultimo 2007 og

en gæld til det takstfinansierede område med et tilgodehavende hos Århus Kommune (spildevandsområdet,

varmeforsyningen og vandforsyningen) på 458 mio. kr. ultimo 2007, er Indenrigs-

og Sundhedsministeriets kravet om, at gæld til forsyningsvirksomheder skal være "til ste-

2001

14,5

2002

15,0

2003

14,7

2004

14,8

2005

15,8

2006

16,0


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXV -

de" i kommunekassen ved årets udgang opfyldt jf. bemærkningerne vedrørende de likvide aktiver

side XXXII.

Swap-aftaler (omlægning af lån med henblik på en formindskelse af rente

og/eller risiko)

Århus Kommune har ikke haft swap-aftaler i regnskabsåret 2007.

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal

leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand

I årsregnskabet optages der hvert år en oversigt, der angiver hvorledes kommunen senest har

beregnet priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, jf. § 14 i

bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk bistand

m.v.

I årsregnskabet optages endvidere en redegørelse for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden,

herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 19 i

bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk bistand

m.v.

Der er udarbejdet en redegørelse "Priser på pleje og praktisk hjælp - Regnskab 2007, som beskriver

metoden i prisberegningen.

Et resumé a redegørelserne er medtaget som bilag I til regnskabet.

Overførsler af drifts- og anlægsmidler til efterfølgende år

Århus Kommune anvender en bevillingspraksis, hvor de decentraliserede områders nettooverskud

kan søges overført til efterfølgende år. Herudover kan en række uforbrugte puljemidler

samt uforbrugte nettorådighedsbeløb som følge af tidsforskydninger søges overført til efterfølgende

år.

I det omfang, der har været ikke-bevilgede merudgifter på ikke-decentraliserede men styrbare

områder sker der modregning af merforbruget i de efterfølgende år.

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte bevillingspraksis er i relation til regnskabsaflæggelsen

for 2007 specificeret i nedenstående oversigt opgjort primo april 2007:

Tekst

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud . . . . . . . .

Overførsler i alt . . . . . . . . .

2008

-8.870

226.193

0

217.323

2009

107.149

107.952

0

215.101

Overført til

2010

- 1.000 kr. -

1.802

558

0

2.360

2011

1.802

137.300

0

139.102

2012

0

0

0

0


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXVI -

Ud over de nævnte overførsler, som godkendes i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet

for 2007, er der allerede via tillægsbevillinger overført en række puljer, rådighedsbeløb

m.v. til 2008 og efterfølgende år efter vedtagelsen af budgetter for 2008. Disse overførsler kan

skønsmæssigt opgøres til følgende beløb:

Tekst

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud . . . . . . . .

Overførsler i alt . . . . . . . . .

2008

25.058

486.929

20.640

532.627

2009

0

223.283

0

223.283

Overført til

2010

- 1.000 kr. -

0

64.056

0

64.056

Status på arbejdsopgaver udført for andre kommuner

2011

0

63.024

0

63.024

Århus kommune udfører løbende en række opgaver for andre kommuner og amter. I regnskabsåret

2007 drejer det sig om følgende opgaver:

Beskæftigelsesforvaltningen yder ekstraordinær indsats for forsikrede ledige i offentlig

ansættelse med løntilskud, efter rammeaftale med Arbejdsformidlingen.

Børn og Ungeafdelingen har varetaget skolelægebetjening af Hammel Kommune (nu

Favrskov Kommune) og Ry Kommune (nu Ny Skanderborg Kommune). Aftalerne er

opsagt med virkning fra 1. juli 2007).

Børn og Ungeafdelingen varetager tandpleje til handicappede børn på specialskoler

(NB! Opgaven er overtaget af Århus Kommune pr. 1. januar 2007 som en konsekvens

af amternes nedlæggelse).

Beplantningsarbejde for Vejdirektoratet (forventes afsluttet i 2008).

Sundhed og Omsorg varetager produktion af frostmad for Skanderborg Kommune.

Med mindre andet er nævnt løber opgaverne generelt frem til år 2008 eller senere.

Ved ophør af udførelse af en opgave redegøres der for opgaveudførelsens samlede økonomi i

den ansvarlige sektors regnskabsbemærkninger, bind I, afsnit 4.

Opfølgning på kommunens servicestrategi

Ifølge § 62 i den kommunale styrelseslov skal der bl. a. redegøres for kommunens servicestrategi

og for udbudte opgaver. For Århus Kommunes vedkommende er det sket fremadrettet for

perioden 2006 til 2009 i indstillingen “Service- og kvalitetsstrategi for Århus Kommune 2006-

2009”, som blev behandlet af Byrådet den 20. december 2006.

Finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler

Indenrigsministeriet kræver, at kommunerne skal udvide garanti- og eventualrettighedsfortegnelsen

til også at indeholde finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler og leasingarrangementer.

Som følge heraf indhentes oplysninger om samtlige aktive lejeaftaler og leasingarrangementer,

som i værdi overstiger 50.000 kr. pr. aftale.

2012

0

0

0

0


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XXXVII -

Ultimo 2007 kan anskaffelsesværdien af de lejede og leasede aktiver skønsmæssigt opgøres til

følgende beløb fordelt på magistratsafdelinger:

Magistratsafdeling

Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg . . . .

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice . .

Magistratsafdelingen for Børn og Unge . . . . . . . .

Borgmesterens Afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opgjort i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skønnede årlig

leje/leasingafgift

6. Øvrige generelle forhold vedrørende regnskabet

- 1.000 kr. -

41.794

18.421

9.178

3.651

32.937

2.246

108.227

Århus kommunes garantiforpligtelser og eventualrettigheder

Skønnet anskaffelsesværdi

567.858

197.690

91.739

46.680

428.229

10.000

1.342.196

Århus Kommune har garanteret for en række lån vedrørende bl. a. selvejende institutioner, foreninger

m.v.

Modsvarende har Århus Kommune en række betingede tilgodehavender (de såkaldte eventualrettigheder)

som følge af udlån til foreninger, organisationer m.v.

Som følge af det kommunale regnskabsprincip indeholder regnskabet ikke et skøn over den aktuelle

kursværdi af disse garantiforpligtelser og eventualrettigheder.

For en nærmere specifikation af de enkelte garantiforpligtelser og eventualrettigheder henvises

til regnskabets fortegnelse over henholdsvis garantiforpligtelser og over eventualrettigheder.

Kassedifferencer og afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgør forvaltningerne årets kassedifferencer og afskrevne

uerholdelige tilgodehavender. For regnskabsåret 2007 er der sammenlagt opgjort kassedifferencer

(overskud) på under 0,1 mio. kr.

Der er sammenlagt afskrevet uerholdelige tilgodehavender på 10,6 mio. kr. jf. specifikationen

heraf i regnskabets specielle bemærkninger.

Der henvises i øvrigt til de specielle regnskabsbemærkninger for en specifikation af ovennævnte

forhold på forvaltningsniveau.


Hovedoversigt

Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give politikerne

et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt

som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give borgerne

et overblik over "forretningen" Århus Kommune i det pågældende

år.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed

B. Anlægsvirksomhed

C. Renter

D. Finansforskydninger

E. Afdrag på lån

F. Finansiering

Summen af posterne A til E er finansieret under et af post F.


Tekst

Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XLI -

Århus Kommune Hovedoversigt 2007

A. Driftsvirksomhed (Inkl. refusion):

Mag.afd. for sociale forh. og besk. . .

Mag.afd. for Teknik og Miljø . . . . . .

Mag.afd. for Sundhed og Omsorg . . .

Mag.afd. for Kultur og Borgerservice

Mag.afd. for Børn og Unge . . . . . . .

Borgmesterens Afdeling . . . . . . . . .

A. Driftsvirksomhed i alt . . . . . . . . . . .

Heraf refusion . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed:

Mag.afd. for sociale forh. og besk. . .

Mag.afd. for Teknik og Miljø . . . . . .

Mag.afd. for Sundhed og Omsorg . . .

Mag.afd. for Kultur og Borgerservice

Mag.afd. for Børn og Unge . . . . . . .

Borgmesterens Afdeling . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed i alt . . . . . . . . . .

C. Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Balanceforskydninger:

Forøgelse af likvide aktiver . . . . . . . . .

Øvrige finansforskydninger . . . . . . . . .

D. Balanceforskydninger i alt . . . . . . . .

E. Afdrag på lån . . . . . . . . . . . . . . . .

A + B + C + D + E . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Finansiering:

Forbrug af likvide aktiver . . . . . . . . . .

Optagne lån . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generelle tilskud . . . . . . . . . . . . . . .

Udligning af moms . . . . . . . . . . . . .

Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Finansiering i alt . . . . . . . . . . . . . .

Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

6.777.344

3.099.809

3.841.542

4.882.009

19.702.514

1.453.368

2.165.414

22.816.558

0

0

488.800

0

0

488.800

23.305.358

Regnskab

706.406

395.404

54.464

209.924

220.151

214.449

13.057

100.580

561.974

84.533

646.507

201.544

Indtægt

-2.585.799

-2.896.223

-949.086

-220.243

-781.961

-26.432

-7.459.744

-2.489.607

-565

-731.081

-9.791

-16.222

-3.789

0

-761.447

-130.027

0

-862.131

-862.131

18

-9.213.331

0

-306.632

-2.842.826

-10.942.569

-10.942.569

-14.092.027

-23.305.358

Udgift

7.023.558

3.762.263

3.775.962

699.176

4.910.749

342.286

20.513.994

504.266

384.448

98.521

187.226

88.110

1.270.744

102.339

0

-10.969

-10.969

144.500

22.020.608

0

0

1.175.790

0

0

1.175.790

23.196.398

Budget

8.173

Indtægt

-2.708.386

-3.496.748

-895.780

-188.695

-715.269

-32.684

-8.037.562

-2.469.144

-3.037

-158.147

-11.800

0

-6.126

0

-179.110

-111.417

0

25.814

25.814

0

-8.302.275

-294.475

-357.710

-3.310.716

-10.931.223

-10.931.223

-14.894.124

-23.196.398

Tillægsbevillinger

Udgift

-274.791

-71.677

33.409

-22.076

-3.005

148.870

-189.272

15.667

916.643

-167.354

67.142

12.086

129.602

973.785

-2.500

0

998

998

0

783.012

0

-4.787

0

0

0

-4.787

778.225

Indtægt

______________________________________________ 1.000 kr. _______________________________________________

232.284

81.851

-18.537

-965

0

-7.940

286.693

260.362

1.654

-108.300

6.981

31.318

651

0

-67.696

-1.009

0

-10.580

-10.580

0

207.408

-1.035.813

50.180

0

0

0

-985.633

-778.225


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XLIV -

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens

ressourceforbrug.

Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på

grundlag af den autoriserede artsinddeling.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XLV -

Århus Kommune Tværgående artsoversigt 2007

Tekst

1. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Lønninger via lønsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Øvrige Lønudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Overførte lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Varekøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Brændsel og drivmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Køb af jord og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Anskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Øvrige varekøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Tjenesteydelser m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Tjenesteydelser uden moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Entreprenør- og håndværkerydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Betalinger til staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Betalinger til kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Betalinger til amtskommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Øvrige tjenesteydelser m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Tilskud og overførsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Tjenestemandspensioner m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Overførsler til personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Øvrige tilskud og overførsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Finansudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Egne huslejeindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Salg af produkter og ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Betalinger fra staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Betalinger fra kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Betalinger fra amtskommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Øvrige indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Finansindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Finansindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Statstilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

7.843.921

7.843.921

0

0

2.409.626

125.279

765.928

824.775

49.972

643.673

5.840.905

1.051.222

1.488.005

175.178

374.369

815.579

1.936.552

5.813.881

338.323

5.326.748

148.810

1.448.446

Indtægt

___________ 1.000 kr. ____________

-5.646.384

-297.773

-3.041.121

-151.024

-399.276

-49.692

-1.707.497

-17.658.974

-9.503.366

-8.155.608


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XLVI -

Århus Kommune Tværgående artsoversigt 2007

Tekst

9. Interne udgifter og indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Overførte lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Overførte varekøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Overførte tjenesteydelserFinansindtægter . . . . . . . . . . . . . . .

7. Interne indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balance i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgift

___________ 1.000 kr. ____________

-51.421

7.016

165.646

595.295

-819.377

23.305.358

Indtægt

-23.305.358


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XLVII -

Sammendrag af regnskabet

Sammendraget af regnskabet har til formål at give et mere nuanceret

overblik af regnskabet end hovedoversigten, idet sammendraget

er specificeret på sektorer og således viser resultaterne for

de enkelte magistratsafdelingers delområder.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- XLIX -

Århus Kommune Sammendrag af regnskab 2007

Tekst

A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

1.00 Familieområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.40 Beskæftigelsesområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.70 Administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

2.00 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10 Kollektiv trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.20 Planlægning og byggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.30 Trafik og veje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.40 Natur og miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.50 Ejendomsforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.60 Brandvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.70 Natur og vej service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.80 Vand og spildevand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.90 Affald og varme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede . . . . . . . . .

3.60 Administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.90 IT-service og -support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

4.70 Kultur og borgerservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Børn og Unge

5.50 Børn og ungeområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Borgmesterens Afdeling

0.20 Budgetreserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.30 Administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Driftsvirksomhed i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

1.672.266

2.476.212

43.066

4.191.544

4.973

0

78.960

328.173

91.000

5.408

48.283

-4.274

-164.220

-184.717

203.586

2.893.045

0

-589

2.892.456

486.162

486.162

4.100.049

4.100.049

0

368.972

368.972

12.242.769

Budget

1.640.191

2.589.863

85.118

4.315.172

32.009

0

77.885

318.599

92.512

24.757

47.915

-1.572

-168.404

-158.185

265.515

2.880.182

0

0

2.880.182

510.482

510.482

4.195.480

4.195.480

-27.516

337.118

309.602

12.476.433

Afvigelse

________________ 1.000 kr., netto _________________

32.075

-113.651

-42.052

-123.628

-27.036

0

1.074

9.574

-1.512

-19.349

369

-2.702

4.184

-26.531

-61.929

12.862

0

-589

12.274

-24.319

-24.319

-95.431

-95.431

27.516

31.854

59.370

-233.663


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- L -

Århus Kommune Sammendrag af regnskab 2007

Tekst

B. Anlægsvirksomhed

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

1.00 Familieområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.40 Beskæftigelsesområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.70 Administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

2.00 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10 Kollektiv trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.20 Planlægning og byggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.30 Trafik og veje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.40 Natur og miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.50 Ejendomsforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.60 Brandvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.70 Natur og vej service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.80 Vand og spildevand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.90 Affald og varme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede . . . . . . . . .

3.60 Administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.90 IT-service og -support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

4.70 Kultur og borgerservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Magistratsafdelingen for Børn og Unge

5.50 Børn og ungeområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Borgmesterens Afdeling

0.20 Budgetreserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.30 Administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

54.038

-138

0

53.900

10.374

0

362.316

127.236

-5.217

-42.947

0

3.455

210.946

56.125

722.287

200.133

0

0

200.133

203.929

203.929

210.660

210.660

0

13.057

13.057

1.403.967

Budget

5.136

0

0

5.136

2.386

0

-24.470

75.410

26.185

6.932

0

3.455

221.319

34.902

346.119

372.648

0

0

372.648

98.521

98.521

181.100

181.100

82.572

5.538

88.110

1.091.634

Afvigelse

________________ 1.000 kr., netto _________________

48.902

-138

0

48.764

7.988

0

386.786

51.826

-31.402

-49.879

0

0

-10.373

21.223

376.168

-172.515

0

0

-172.515

105.408

105.408

29.560

29.560

-82.572

7.519

-75.053

312.333


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LI -

Århus Kommune Sammendrag af regnskab 2007

Tekst

C. Renter

7.05 Renter af likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.15 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt . . . . . . .

7.20 Renter af langfristede tilgodehavender . . . . . . . . . . . .

7.25 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder . . .

7.53 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter . . . . . . . . .

7.57 Renter af kortfristet gæld i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . .

7.60 Renter af langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.85 Kurstab og kursgevinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Renter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Balanceforskydninger

8.05 Forøgelse af likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.10 Forskydninger i tilgodehavender hos staten . . . . . . . . .

8.15 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt . . .

8.20 Forskydninger i langfristede tilgodehavender . . . . . . . .

8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.30 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller

udbetaling for andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.35 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. . . .

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. . .

8.50 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning

eller udbetaling for andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.55 Forskydninger i kortfristet gæld til staten . . . . . . . . . . .

8.57 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt . . . . . . . . . . . .

D. Balanceforskydninger i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Afdrag på lån

8.60 Afdrag på lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Afdrag på lån i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A + B + C + D + E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

-93.148

-3.851

-14.599

-11.010

0

2.706

90.969

-513

-29.447

561.974

-25.669

319.065

-219.500

3.847

-22.565

26.164

-3.909

-12.006

-843.024

0

-215.624

201.562

201.562

13.603.227

Budget

-66.085

-9.328

-4.429

-25.875

0

1.498

95.441

-300

-9.078

0

0

2.334

41.972

0

-1.095

-6.569

-5.900

-16.000

103

0

14.845

144.500

144.500

13.718.334

Afvigelse

________________ 1.000 kr., netto _________________

-27.063

5.476

-10.169

14.865

0

1.208

-4.472

-213

-20.369

561.974

-25.669

316.731

-261.472

3.847

-21.470

32.733

1.991

3.994

-843.127

0

-230.469

57.062

57.062

-115.107


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LII -

Århus Kommune Sammendrag af regnskab 2007

Tekst

F. Finansiering

8.05 Forbrug af likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.60 Optagne lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.87 Tilskud og udligning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.90 Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Finansiering i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

0

-306.632

-2.354.026

-10.942.569

-13.603.227

0

Budget

-294.475

-357.710

-2.134.926

-10.931.223

-13.718.334

0

Afvigelse

________________ 1.000 kr., netto _________________

294.475

51.078

-219.100

-11.346

115.107

0


Det omkostningsbaserede regnskab

I de efterfølgende resultat og regnskabsopgørelser, er regnskabsresultatet

resumeret dels i et traditionelt omkostningsbaseret regnskab

og dels i et udgiftsbaseret regnskab. Der henvises i øvrigt til

Århus Kommunes traditionelle resultatopgørelse jf. side IX og side

XXII f.

I Bilag II er tilsvarende opgørelser vist opgjort i overensstemmelse

med Indenrigs- og Sundhedsministeriets definitioner.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LV -

Det omkostningsbaserede regnskab

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal der dels opstilles et udgiftsbaseret,

dels et omkostningsbaseret regnskab for Århus Kommune.

Med udgangspunkt i konteringsreglerne er opstillet nedenstående udgiftsbaserede regnskab.

Århus Kommune Resultatopgørelse 2007

A. Det skattefinansierede område

Finansieringsindtægter netto:

Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generelle tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Momsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsudgifter netto:

Drift ekskl. de takstfinansierede områder . . . . . . . . .

Finansielle tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsresultat før finansiering . . . . . . . . . . . . . .

Renter m.v. netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat af ordinær driftsvirksomhed . . . . . . . . .

Anlægsudgifter netto:

Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning og ældreboliger

(93%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlæg i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ekstraordinære poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat af det skattefinansierede område . . . . . .

B. Det takstfinansierede område netto:

Forsyningsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat af det takstfinansierede område . . . . . . .

C. Resultat i alt (A+B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(udgiftsbaseret resultatopgørelse)

Regnskab

(1)

10.942.569

2.324.616

29.410

13.296.595

12.670.151

39.121

12.709.272

587.323

69.872

657.195

1.038.038

0

1.038.038

0

-380.844

-81.865

134.056

52.190

-433.034

Budget

(2)

10.931.223

2.276.919

-10.000

13.198.142

12.895.341

45.017

12.940.358

257.784

51.862

309.646

486.136

0

486.136

0

-176.490

-70.368

265.846

195.477

-371.967

Afvigelse

(3)=(1)-(2)

_______________________ 1.000 kr. _______________________

11.346

47.697

39.410

98.453

-225.190

-5.896

-231.087

329.539

18.009

347.549

551.902

0

551.902

0

-204.353

-11.497

-131.790

-143.287

-61.067


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LVI -

Det skal bemærkes, at Århus Kommunes resultatopgørelse traditionelt opstilles på en anden

måde jf. side XXII f.

Det skal endvidere generelt bemærkes, at opgørelserne i dette afsnit er opstillet ifølge Århus

Kommunes traditionelle definition på overskud, hvor ældreboligområdet betragtes som takstfinansierede

og hvor hovedparten af de langfristede udlån betragtes som udgifter jf. side XXIX

f..

I bilag II er opstillet en tilsvarende opgørelse, som følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets

autoriserede definition på overskud.

På baggrund af de registrerede ikke-finansielle aktiver og afskrivninger og andre reguleringer

heraf kan der opstilles følgende omkostningsbaserede regnskab for Århus Kommune.

Århus Kommune Regnskabsopgørelse 2007

A. Det skattefinansierede område

Finansieringsindtægter netto:

Driftsudgifter netto:

Drift ekskl. de takstfinansierede områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskrivninger m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udgifter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsresultat før finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renter m.v. netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat af ordinær driftsvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlægsposter, som ikke henføres til status:

(omkostningsbaseret resultatopgørelse)

Skatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generelle tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Momsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægter i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattefinansieret anlæg ekskl. jordforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlægsposter, der ikke aktiveres i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ekstraordinære poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat af det skattefinansierede område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

_ 1.000 kr. _

10.942.569

2.324.616

29.410

13.296.595

12.280.975

-159.454

39.121

12.160.642

1.135.953

69.872

1.205.825

469.038

0

469.038

0

736.787


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LVII -

Århus Kommune Regnskabsopgørelse 2007

B. Det takstfinansierede område netto:

(omkostningsbaseret resultatopgørelse)

Forsyningsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskrivninger m.v., forsyningsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlæg forsyningsvirksomheder ikke henført til status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskrivninger m.v., ældreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlæg ældreboliger ikke henført til status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultat af det takstfinansierede område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Resultat i alt (A+B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anvendt regnskabspraksis - det omkostningsbaserede regnskab

Regnskab

_ 1.000 kr. _

-843.534

220.746

265.291

6.080

508.298

-511.233

-354.353

1.091.140

Århus Kommunes regnskabspraksis for aflæggelsen af det på side LVI f. opstillede "omkostningsbaserede"

regnskab følger de generelle regler, som Velfærdsministeriet har fastlagt i

"Budget- og regnskabssystemet for kommuner (efter kommunalreformen)".

På mange områder er der alene tale om vejledende rammer og anbefalinger. Århus Kommune

har, i henhold til principper for god regnskabsskik, defineret de principper, der fra 1. januar

2007 skal lægges til grund ved den løbende registrering af værdien af kommunes aktiver.

Regnskabspraksis for indregning og værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver

Nedenstående regnskabspraksis fastlægger de besluttede principper for Århus Kommunes indregning

og værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver på alle kommunens områder.

Aktiver skal værdiansættes med bruttoudgiften, således skal der i værdisætningen sikres, at

f.eks. tilskud m.v. ikke modregnes i aktivernes værdi. Det skal endvidere sikres, at indirekte

omkostninger og ibrugtagningsudgifter m.v. er tillagt anskaffelsesprisen.

Hvis det ikke er muligt at fastlægge kostprisen, skal aktivet indregnes til genanskaffelsespris,

branchestandardpris eller begrundet skøn.

Anskaffelser, der hver især har en værdi under 100.000 kr., er efter 1. januar 2007 aktiveret

som en samlet anskaffelse(klumpning) hvis følgende kriterier alle er opfyldt:

Anskaffelsen er karakteriseret ved indkøb af flere mindre aktiver til et samlet formål eller

ved nybygning, tilbygning eller væsentlig modernisering efter 1. januar 2007

Den gennemsnitlige levetid for de materielle aktivers skal samlet mindst være på 5 år


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LVIII -

De materielle aktiver skal have en samlet værdi på mindst 100.000 kr.

Enkeltstående aktiver med en værdi under 100.000 kr. og/eller med en levetid på 1 år eller derunder

skal straksafskrives, og dermed ikke være registreret i anlægskartoteket.

Forbedringer på eksisterende aktiver som er registreret i anlægskartoteket, skal aktiveres, når

forbedringen overstiger 100.000 kr. ud fra en vurdering af, om udgiften har medført en væsentlig

forbedring af et aktiv, eller den har medført en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid.

Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets

levetid eller egenskaber i øvrigt, skal driftsført i regnskabet.

Der må som udgangspunkt ikke foretages opskrivning af anlægsaktiverne. Hvis værdistigningen

er permanent og opskrivningen kan foretages på et objektivt grundlag, kan der undtagelsesvis

foretages opskrivninger.

Hvis et anlægsaktiv vurderes til at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket,

skal der foretages nedskrivninger.

Aktiverne skal indregnes på anskaffelsestidspunktet. Grunde og bygninger kan indregnes ved

tinglyst foreløbigt skøde men skal indregnes senest ved anmærkningsfrit tinglyst skøde.

Afskrivningsgrundlaget skal være kostpris med fradrag af forventet scrapværdi(restværdi) efter

afsluttet brugstid. Aktiverne skal afskrives lineært over levetiden. Der skal foretages registrering

af scrapværdier på over 50.000 kr.

Grunde og igangværende materielle anlægsaktiver skal ikke afskrives.

Afskrivningsperioderne for de respektive følger de foreskrevne perioder i "Budget- og regnskabssystemet

for kommuner".

Afskrivningsperioder på forsyningsområdet er fastlagt af Århus Kommune, så de svarer til den

økonomiske levetid.

Leasede aktiver med anskaffelsespriser over 100.000 kr. registreres i anlægskartoteket, hvis Århus

Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel

leasing).

Hvis aktiver lejes af et andet forvaltningsområde, skal aktivet registreret hos ejeren.

Grunde og bygninger anskaffet før 1999 skal værdiansættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering

før 1. januar 2004 dvs. pr. 1.oktober 2003.

Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 skal værdiansættes til kostpris (købspris eller

værdien i kommunens anlægsregnskaber).

Infrastrukturelle aktiver (veje, broer mv.) og ikke-operative aktiver (arealer anskaffet til rekreative,

naturbeskyttelses- eller genopretningsformål) skal ikke registreres.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LIX -

Indretning af lejede lokal skal optages i anlægskartoteket for indretning afholdt efter 1. januar

2007. Indretning af lejede lokaler omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning,

der tilgodeser Århus Kommunes særlige behov.

Igangværende materielle anlægsaktiver skal værdiansættes og indregnes til de samlede afholdte

omkostninger på balancetidspunktet.

Igangværende materielle anlægsaktiver overføres til relevant anlægskategori på ibrugtagningstidspunktet

dog senest ved byrådets godkendelse af anlægsregnskabet.

Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter af betydelig værdi skal indregnes med 0

kr., da værdien ikke kan opgøres pålideligt.

Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede mod vederlag som internt oparbejdede.

Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger f. eks investering i systemudvikling eller

visse softwareudgifter.

Århus Kommune har fra 2007 valgt ikke at aktivere og afskrive interne oparbejde immaterielle

aktiver ud fra den betragtning, at interne oparbejdede immaterielle aktiver vanskeligt kan opgøres

pålideligt.

Immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag er obligatorisk at optage i

anlægskartoteket. Disse skal måles til kostpris.

Alle varebeholdninger(produktions-, beredskabs- og omkostningslagre), hvor den samlede

kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger overstiger 1 mio.

kr. opgjort på balancetidspunktet, skal indregnes. Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng

varekategorier, der registreres på samme funktion.

Varebeholdninger, hvor den samlede kostpris er over 100.000 kr. og under 1 mio. kr. skal indregnet,

såfremt der sker væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og en periodisering

således giver et mere retvisende billede af de forbrugte ressourcer.

Grunde og bygninger til videresalg skal registreres. Grunde og bygninger skal måles til

kostpris, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Andre aktiver til salg skal optages som omsætningsaktiver.

Regnskabspraksis for registrering af forpligtelser og hensættelser

Regnskabspraksis for registrering af forpligtelser og hensættelser svarer til Velfærdsministeriets

regler i "Budget- og regnskabssystemet".

Århus Kommune har pr. 1. januar 2007 aktuarmæssigt opgjort den samlede nettoforpligtelse til

tjenemandspensioner på baggrund af forudsætninger om en gennemsnitlig pensionsalder på 62

år, Danmarks Statistiks seneste officielle levealderforudsætning samt et renteniveau på 2 pct.

Forpligtelsen reguleres herefter hvert år med de faktiske udbetalte pensioner og optjent pension

for aktive tjenestemænd. Beregning af den præcise nettoforpligtelse til tjenestemandspensioner

skal som minimum finde sted hvert 5. år.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LX -

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Århus Kommune har alle væsentlige

risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), optages, hvor hovedstolen

udgør mindst 100.000 kr.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXI -

Balancen

Balancen viser en oversigt over Århus Kommunes aktiver og passiver opstillet i overensstemmelse

med det omkostningsbaserede regnskab. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af Århus

Kommunes finansielle status side XXVII f.

Efterfølgende balance er opstilles i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets

model. På side XXVIII f. er opstillet en tilsvarende balance efter den model, der traditionelt har

været anvendt i Århus Kommune.

Århus Kommune Balance 2007

Tekst

Aktiver:

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Immaterielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlægsaktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omsætningsaktiver:

Varebeholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fysiske anlæg til salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Værdipapirer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Likvide beholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omsætningsaktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passiver:

Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hensatte forpligtigelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristede gældsforpligtigelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kortfristede gældsforpligtigelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primo 2007

19.207.134

123

1.137.076

20.344.333

144.959

524.901

-63.509

1.735.623

-330.755

2.011.219

22.355.553

12.694.064

6.012.608

2.874.419

119.025

655.437

22.355.553

0

Ultimo 2007

___________ 1.000 kr. ____________

20.076.915

2.690

833.434

20.913.039

175.903

1.011.498

291.289

1.818.290

173.409

3.470.389

24.383.428

13.254.905

6.482.697

2.983.698

112.395

1.549.733

24.383.428

0


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXII -

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker der en række reguleringer af statusposterne direkte

på status som følge af kursændringer på obligationsbeholdninger, valutakursændringer vedrørende

udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v.

Hertil kommer, at der i visse tilfælde kan være behov for justering af primostatus som følge af

lov- og regelændringer m.v.

I nedenstående oversigt er statusreguleringer foretaget i regnskabsåret 2007 resumeret:

Kapitalforklaring

Egenkapital ultimo 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Primoreguleringer:

Likvide aktiver funktion 9.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristede tilgodehavender 9.20 . . . . . . . . . . . . . . . .

Kortfristede tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristet gæld funktion 9.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funktion 9.35 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. . . . .

Funktion 9.70 Materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . .

Funktion 9.80 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger . . .

Funktion 9.85 Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til salg

Funktion 9.87 Hensatte forpligtelser . . . . . . . . . . . . . . .

Primoreguleringer i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Egenkapital primo 2006 - Beregnet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Egenkapital primo 2007 - Bogført . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Årets resultat på det skattefinansierede område . . . . . . . .

Årets resultat på det takstfinansierede område . . . . . . . . .

Årets resultat i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulering af likvide aktiver #) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. #) . . . . . .

Regulering af langfristede tilgodehavender #) . . . . . . . . .

Afskrivninger og andre værdireguleringer . . . . . . . . . . .

Direkte posteringer på balancen i alt . . . . . . . . . . . . . . . . .

Egenkapital ultimo 2007 - Bogført . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ændringer

46.965

-26.857

-141.642

-577.251

104.286

-899.284

-1.493.748

816.862

357.497

13.460

-636.699

9.722

-613.518

13.254.905

#) Det skal bemærkes, at af de direkte posteringer på status indgår de 35,5 mio. kr. som en forbedring af

den finansielle egenkapital.

35

0

0

0

Egenkapital

________________ 1.000. kr. ________________

14.187.812

12.694.064

12.694.064

1.174.359

Den største del af posten vedrørende regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. vedrører

en hensættelse vedrørende for meget opkrævede indtægter på 575 mio. kr. vedrørende varmeforsyningen.

Beløbet forventes tilbagebetalt til forbrugerne over en 3-års periode.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXIII -

For en yderligere beskrivelse af baggrunden for de foretagne statusreguleringer i 2007 henvises

til bemærkningerne vedrørende hovedkonto 9 i regnskabsbemærkningerne

I Århus Kommune fokuseres traditionelt på de finansielle aktiver som vist i den finansielle status

jf. beskrivelsen heraf på side XXVII f.

Af nedenstående oversigt fremgår sammenhængen mellem den finansielle balance og den samlede

balance inkl. de fysiske aktiver for Århus Kommune opstillet, så den er sammenlignelig

med balancen på side XXVIII f.

Status

Kassebeholdning (A1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kortfristet nettoformue *) (A2) . . . . . . . . . . . . . . .

Likviditet (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finansielle tilskud (B1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pantebreve m.v. (B2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristede tilgodehavender (B) . . . . . . . . . . . .

Skattefinansieret langfristet gæld (C1) . . . . . . . . . .

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) . . . . .

Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder

(C3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Øvrige langfristede udlæg (C4) . . . . . . . . . . . . . . .

Langfristet gæld i alt (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1-C2+C4)

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (D1)

Materielle anlægsaktiver (D2) - Skattefin. område

Materielle anlægsaktiver (D2) - Takstfin. område

Materielle anlægsaktiver (D2) - Ældreboliger

Imaterielle anlægsaktiver (D3)

Omsætningsaktiver - Varebeholdninger (D4)

Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til salg (D5)

Hensatte forpligtelser (D6)

Ikke-finansielle aktiver i alt **) (D)

Balancekonto (egenkapital) (A+B-C1-C2+C4+D) .

Ultimo 2006

(1)

1.148.594

-489.859

658.735

721.363

374.843

1.096.206

1.022.884

1.748.866

297.144

-67.652

3.001.242

-1.084.462

-85.984

10.797.802

7.326.885

1.082.447

144.959

524.901

-6.012.608

13.778.525

12.694.063

2.690

175.903

1.011.498

-6.482.697

14.702.029

13.254.905

30.944

486.597

-470.089

923.504

560.842

*) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikke-lånefinansierede

anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende

ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet indregnet som en del af gælden.

123

Ultimo 2007

(2)

1.724.030

-1.168.029

556.001

770.028

116.400

886.428

1.007.019

1.844.002

214.675

-38.532

3.027.163

-1.447.124

-82.280

10.933.030

7.738.125

1.405.760

Forbedring

(3)=(2)-(1)

________________________ 1.000. kr. ________________________

575.436

-678.170

-102.733

48.665

-258.443

-209.778

-15.866

95.136

-82.469

29.120

25.922

-362.662

3.704

135.227

411.241

323.313

Ændringerne i de fysiske aktiver i løbet af 2007 skyldes tilgang og afgang af aktiver samt afskrivninger

og reguleringer heraf.

2.567


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXIV -

I 2007 er der opgjort følgende ændringer i de registrerede materielle og Imatrielle anlægsaktiver

i Århus Kommune:

Aktiver ultimo 2006 (1) .

Tilgang (2) . . . . . . . . . . .

Afgang (3) . . . . . . . . . . .

Afskrivninger (4) . . . . . . .

Diverse reguleringer (5) . .

Aktiver ultimo 2007

(1+2-3-4+5) . . . . . . . . . .

Grunde og

bygninger

10.613.440

843.206

124.879

404.185

139.558

11.067.140

Tekniske

anlæg

7.208.543

433.612

35.034

216.733

16.848

7.407.236

Inventar

m.v.

56.086

12.915

459

17.549

5.216

56.209

materielle

anlægsaktiver

under

udførelse

m.v.

1.329.064

1.998.687

1.609.793

10.006

-161.622

1.546.330

Imatrielle

anlægsaktiver

______________________________________________ 1.000. kr. ______________________________________________

123

3.628

0

1.061

0

2.690

I alt

19.207.256

3.292.048

1.770.165

649.534

0

20.079.605

De registrerede ikke-finansielle aktiver er nærmere specificeret i Anlægsoversigten side LXX.

Det skal pointeres, at det kun er en begrænset del af de ikke-finansielle aktiver, som er realiserbare,

hvis Århus Kommunen fortsat skal yde en service, der svarer til den nuværende som følge

af, at aktiverne er nært knyttet til den ydede service (f. eks. skolebygninger, daginstitutioner,

ældrecentre, idrætsfaciliteter o.l.).

Af kommunens ikke-finansielle aktiver er det primært byggemodningsarealer, landbrugs- og

beboelsesarealer, i en vis udstrækning skovarealer og visse af kommunens ejendomme, som

kan betegnes som realiserbare uden, at et salg i nævneværdigt omfang vil påvirke den kommunale

service.

Der skal jf. de seneste års regnskaber knyttes de i de efterfølgende afsnit anførte specielle bemærkninger

til en række af de registrerede ikke-finansielle aktiver.

Århus kommunes pensionsudgifter

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner (ekskl. de takstfinan-sierede områder m.v.)

budgetteres centralt og anvises af Personaleaf-delingen. Institutionerne har således ikke ansvaret

for, at disse bud-getbeløb overholdes. De takstfinansierede områder m.v. afholder dog selv

udgifterne til pension.

De samlede udgifter til pensioner på ydelsesart 5.1 har i 2007 været 242,8 mio. kr. (Korrigeret

for udgiften til de tjenestemænd, som staten har pensi-onsforpligtelsen for. Århus Kommune

udbetaler pensionen og modta-ger refusion herfor fra staten) mod budgetteret 251,1 mio. kr. -

inklusiv afsatte re-server - svarende til en mindreudgift på 8,3 mio. kr. Mindreudgiften vedrører


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXV -

primært, at staten i forbindelse med strukturreformen over-tog forpligtelsen for flere pensionerede

tjenestemænd fra det tidligere Århus Sporveje end forventet.

Udgifterne til tjenestemandspension kan specificeres som nedenfor:

Pensioner m.v.

Pensioner m.v. . . . . . . . . . . . .

Antal personer

2.918

Antal personer

2.247

Anm.: omfatter egen-, ægtefælle- og børnepensioner samt efterindtægt

Udgift (1.000 kr.)

300.474

Udgift (1.000 kr.)

242.769

I forbindelse med strukturreformen overtog staten pensionsforpligtel-sen for de tjenestemandspensionister,

der senest med virkning fra 1. januar 2007 var gået på pension fra et job ved det

tidligere Århus Sporveje. Dette har naturligvis givet et stort fald i pensionsudgifterne. Fra 2006

til 2007 er pensionsudgifterne derfor faldet med 57,7 mio. kr. Antallet af personer, der modtager

pension er faldet fra 2.918 per-soner til 2.247 personer.

Pensionsudgiften pr. person er til gengæld steget med ca. 4,9 procent fra 2006 til 2007. En af

årsagerne til stigningen i den gennemsnitlige pensionsudgift er den generelle fremskrivning af

pensionerne. Hertil kommer, at den gennemsnitlige pensionsudgift for de tidligere ansatte ved

Århus Sporveje ligger noget under gennemsnittet. Da Århus Kommune ikke længere skal udbetale

pension til disse personer, vil den gennemsnitlige pensionsudgift alt andet lige stige.

Udviklingen i tjenestemandspensioner i årene 1998 til 2007 har været følgende:

Personer (gennemsnit) . . . . . . . . .

Mio. kr. (løbende priser) . . . . . . . .

1999

2.380

196,9

2000

2.398

204,8

Århus Byråd har besluttet, at der kun skal ansættes tjenestemænd i få stillinger fremover. De

centrale nettoudgifter til tjenestemandspensio-ner vedrørende allerede ansatte tjenestemænd

forventes derfor at stige i de kommende ca. 16 år for derefter at falde.

De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensionerne vil bå-de afhænge af den naturlige

afgang blandt tjenestemandspensioni-sterne og af tilgangen til gruppen af tjenestemænd. Århus

Kommune har fået udarbejdet en prognose over de centrale nettopensionsudgif-ter ved en

aktuar. Nettoudgifterne er defineret som de løbende pensi-onsudgifter fratrukket pensionsbidrag

fra magistratsafdelingerne mv.

Det forventes på baggrund af den nuværende bestand af aktive og pensionerede tjenestemænd,

at de centrale nettoudgifter til tjeneste-mandspensioner vil toppe omkring år 2023, hvor nettoudgifterne

til tjenestemandspensioner anslås at udgøre ca. 305 mio. kr. i 2007-priser.

Værdien af Århus Kommunes forpligtelser overfor nuværende og tidli-gere tjenestemænd kan

opgøres til 5.907 mio. kr. (passiv for Århus Kommune).

2001

2.401

213,7

2002

2.466

225,4

2003

2.564

243,7

2004

2.660

263,8

2005

2.790

279,7

2006

2.918

300,5

2007

2.247

242,8


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXVI -

Århus kommunes ejendomsværdier

I Århus Kommunes finansielle status indgår pr. definition ikke værdien af de kommunale ejendomme

og jorder jf. dog afsnittet om finansiel status og om registrering af fysiske aktiver. Værdien

heraf ultimo 2007 er resumeret i følgende oversigt:

I alt ejendomme beliggende i Århus Kommune

og tilhørende Århus Kommune . . . . . . . . . .

Ejendomsværdi

(Mio. kr.)

19.379

Grundværdi

(Mio. kr.)

4.540

Areal

(1.000 m 2 )

64.402

Note: Forskellen mellem ovenstående ejendomsværdi for Århus Kommune og den opgjorte værdi af

bygninger og grunde i tabellen side LXIV han primært henføres til de løbende afskrivninger på

bygningsmassen.

For en nærmere specifikation af ejendomsværdierne fordelt på de enkelte ejendomme og på hovedområder

henvises til regnskabets ejendomsfortegnelse som er tilgængelig sammen med det

øvrige regnskabsmateriale på Århus Kommunes hjemmeside.

I relation til de anførte ejendoms- og grundværdier skal gøres opmærksom på, at det kun er en

begrænset del heraf, der er realiserbare og derfor har en reel kursværdi på 100. Det skyldes, at

en lang række ejendomme og arealer f. eks. skoler og daginstitutioner er nødvendige, hvis Århus

Kommune fortsat skal kunne yde en service svarende til den nuværende.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser hvordan det omkostningsbaserede regnskabsresultat finansieres.

Der skal gøres opmærksom på, at Århus Kommune generelt ikke fokuserer på kassebeholdningen

som en primær finansieringskilde.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i et

regnskabsresultat, som omfatter både det skattefinansierede område og det takstfinansierede

område. Pengestrømsopgørelsen kan derfor ikke direkte relateres til Århus Kommunes traditionelle

resultatopgørelse.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXVII -

I Bilag II er en tilsvarende opgørelse vist opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og

Sundhedsministeriets definitioner.

Århus Kommune Pengestrømsopgørelse 2007

Tekst

Pengestrøm fra driften:

Årets resultat jf. regnskabsopgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulering for afskrivninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulering for tjenestemandsforpligtelser m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengestrøm fra driften i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengestrøm fra anlæg:

Salg af materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Investeringer i materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordforsyning netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengestrøm fra anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Til finansiering i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengestrøm vedrørende finansiering:

Forøgelse af finansielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Heraf opskrivning af aktier og indskud m.v. (ikke-likvide bevægelser) . . . . . . . . . . . . . .

Formindskelse af mellemregning med forsyningsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forøgelse af langfristet gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forøgelse af kortfristet gæld m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formindskelse af kortfristede tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formindskelse af værdipapirbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengestrøm vedrørende finansiering i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ændring af likvide aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Likvide aktiver primo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Likvide aktiver ultimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

_ 1.000 kr. _

2.844.044

172.415

0

3.016.458

0

-3.449.492

0

-3.449.492

-433.034

-258.621

0

0

-149.169

-587.218

0

-13.460

-1.008.467

575.433

1.148.594

1.724.027

Der skal gøres opmærksom på, at de likvide aktiver er opgjort efter Århus Kommunes traditionelle

definition, hvor de likvide aktiver indeholder både kontante beholdninger og obligationsbeholdninger.

Baggrunden herfor er bl. a., at Århus Kommune via diverse portefølgemanagementsaftaler

placerer de likvide midler på en sådan måde, at der opnås det størst mulige afkast

heraf. Det indebærer, at midler løbende flyttes mellem de mulige placeringstyper.


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXVIII -

Omregningstabel

Omregningstable viser sammenhængen mellem det autoriserede udgiftsbaserede regnskabsresultat

og det autoriserede omkostningsbaserede regnskabsresultat.

Der skal gøres opmærksom på, at omregningstabellen tager udgangspunkt i et

regnskabsresultat, som omfatter både det skattefinansierede område og det takstfinansierede

område. Omregningstabellen kan derfor ikke direkte relateres til Århus Kommunes traditionelle

resultatopgørelse.

I Bilag II er en tilsvarende opgørelse vist opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og

Sundhedsministeriets definitioner.

Århus Kommune Omregningstabel 2007

Tekst

Årets resultat fra omkostningsregnskabet (hovedart 0-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Aktiverede anskaffelser (art 0.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Af- og nedskrivninger (art 0.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+/- Evt. lagerreguleringer (art 0.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Hensættelser (tjenestemandspensioner) (art 0.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Øvrige periodiserede omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regnskab

_ 1.000 kr. _

2.844.044

-3.847.846

687.627

-11.694

-105.165

0

-433.034


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXIX -

Anlægsoversigt

Anlægsoversigten viser den regnskabsmæssige værdi af kommunens materielle aktive.

Århus Kommune Anlægsoversigt (ISM) 2007

Tekst

Kostpris 01-01-2007 . .

Tilgang . . . . . . . . . . .

Afgang . . . . . . . . . . .

Overført 1) . . . . . . . . .

Kostpris 31-12-2007 . .

Ned- og afskrivninger

01-01-2007 . . . . . . . .

Årets afskrivninger . . . .

Årets nedskrivninger . . .

Af- og nedskrivninger afhændede

aktiver . . . . .

Ned- og afskrivninger

31-12-2007 . . . . . . . .

Regnskabsmæssig værdi

31-12-2007 . . . . . . . .

Afskrives over antal år

Grunde og

bygninger

11.493.023

843.206

124.879

139.558

12.350.908

879.583

412.999

18.029

-26.843

1.283.768

11.067.140

10-50 år

Tekniske

anlæg

8.098.578

433.612

35.034

16.848

8.514.004

890.035

228.229

-11.496

1.106.768

7.407.236

2-100 år

0

Inventar

m.v.

69.966

12.915

5.216

87.638

13.880

17.093

31.429

56.209

3-25 år

10.006

1.546.330

Afskrives

ikke

1.194

2.690

2-10 år

-38.695

2.433.165

20.079.605

1) Overførsler er primært overførsler fra Materielle anlægsaktiver under udførsel m.v. til relevant anlægskategori. Overførslen sker når

anlægget tages i brug. En nettooverførslen forskellig fra 0 er udtryk for aktiver som er sat til salg, og derfor overført til omsætningsaktiver.

459

812

-356

materielle

anlægsaktiver

under

udførelse

m.v.

___________ 1.000 kr. ____________

1.329.064

1.998.687

1.609.793

-161.622

1.556.336

0

0

10.006

0

Immaterielleanlægsaktiver

256

3.628

0

0

3.884

133

1.061

0

0

I alt

20.990.887

3.292.048

1.770.165

22.512.770

1.783.631

659.382

28.847

Den samlede ejendomsværdi af Grunde og Bygninger ifølge den offentlige vurdering pr. 31.

December 2007 udgør 19.379,0 mio. Kr.

Udover de ovenfor beskrevne materielle anlægsaktiver er der indregnet omsætningsaktiver, i

form af varebeholdninger og grunde og bygninger til videre salg, med i alt 1.187,4 mio. kr.

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver indregnet som følge af finansielle leasingkontrakter

udgør 82,3 mio kr.

-

0


Regnskab 2007 Generelle bemærkninger

- LXX -

Af den samlede regnskabsmæssige værdi pr. 31. December 2007 tilhører 7.738 mio. kr. de

takstfinansierede områder og 1.406 mio. kr. vedrører ældreboligområdet. De selvejende institutioners

aktiver kan opgøres til 98 mio. kr.


Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigten er kommunens "officielle regnskab". Den

følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger

og regnskabstal i den specifikationsgrad, byrådet har vedtaget.

Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet,

omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer.


Regnskab 2007

- 1 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.01 Familieområde, Familiecenter -

Dec.

132.937 -3.576 106.523

0 28.099 -393

1.01 - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

1.116 -885 415

0

0 0

1.01 - 0.25 Faste ejendomme 1.116 -885 415

0

0 0

1.01 - 0.25.13 Andre faste ejendomme 1.116 -885 415

0

0 0

1.01 - 0.25.13.1 Drift BEV 1.116 -885 415

0

0 0

1.01 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

48 -69

0

0

0 0

1.01 - 5.28 Tilbud til børn og unge med

særlige behov

48 -69

0

0

0 0

1.01 - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

48 -69

0

0

0 0

1.01 - 5.28.21.1 Drift BEV 48 -69

0

0

0 0

1.01 - 5.28.21.1.1323110000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

48 -69

0

0

0 0

1.01 - 6 Fællesudgifter og administration

m.v

131.773 -2.622 106.108

0 28.099 -393

1.01 - 6.45 Administrativ organisation 131.773 -2.622 106.108

0 28.099 -393

1.01 - 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 131.773 -2.622 106.108

0 28.099 -393

1.01 - 6.45.51.1 Drift BEV 131.773 -2.622 106.108

0 28.099 -393


Regnskab 2007

- 2 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 Familieomr., Tilbud til

fam+hand - Dec.

1.798.909 -463.450 1.771.511 -398.605 17.354 2.363

1.02 - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

-629 -6 -1.195 -303

0 0

1.02 - 0.25 Faste ejendomme -629 -6 -1.195 -303

0 0

1.02 - 0.25.11 Beboelse -708 0 -1.316

0

0 0

1.02 - 0.25.11.1 Drift BEV -708 0 -1.316

0

0 0

1.02 - 0.25.13 Andre faste ejendomme 79 -6 121 -303

0 0

1.02 - 0.25.13.1 Drift BEV 79 -6 121 -303

0 0

1.02 - 3 Undervisning og kultur 43.982 -2.103 48.777 -140 -3.173 -4.675

1.02 - 3.22 Folkeskolen m.m. 40.820 -2.103 45.777 -140 -3.173 -4.675

1.02 - 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til

voksne

40.820 -2.103 45.777 -140 -3.173 -4.675

1.02 - 3.22.17.1 Drift BEV 40.820 -2.103 45.777 -140 -3.173 -4.675

1.02 - 3.22.17.1.1315110000.000 Specialpædagogisk bistand til

voksne

0 -570 4.935 4.105 -4.934 -4.675

1.02 - 3.22.17.1.1340112000.000 Specialpædagogisk bistand til

voksne

0 0 -1.761

0 1.761 0

1.02 - 3.22.17.1.1340112000.002 Køb af pladser 23.472 0 18.800

0

0 0

1.02 - 3.22.17.1.1345112000.000 Specialpædagogisk bistand til

voksne

0 -1.130

0 -2.156

0 0

1.02 - 3.22.17.1.1345112000.002 Køb af pladser 0 0 3.668

0

0 0

1.02 - 3.22.17.1.1345121010.001 Objektiv finansiering af

regionale tilbud

10.796 -358 11.592

0

0 0

1.02 - 3.30 Ungdomsuddannelser 3.162 0 3.000

0

0 0

1.02 - 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 3.162 0 3.000

0

0 0

1.02 - 3.30.45.1 Drift BEV 3.162 0 3.000

0

0 0

1.02 - 3.30.45.1.1315120000.000 Erhvervsgrunduddannelser 3.162 0 3.000

0

0 0

1.02 - 4 Sundhedsområdet 4.415 0 47.225

0 -42.761 0

1.02 - 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 4.415 0 47.225

0 -42.761 0

1.02 - 4.62.81 Aktivitetsbestemt

medfinansiering

afsundhedsvæsenet

2.019 0 44.867

0 -42.761 0

1.02 - 4.62.81.1 Drift BEV 2.019 0 44.867

0 -42.761 0

1.02 - 4.62.81.1.1315151000.004 Stationær psykiatri 802 0 836

0

0 0

1.02 - 4.62.81.1.1315151000.005 Ambulant psykiatri 1.217 0 1.270

0

0 0

1.02 - 4.62.81.1.1344112000.004 Stationær psykiatri 0 0 42.761

0 -42.761 0

1.02 - 4.62.85 Kommunal tandpleje 2.204 0 2.214

0

0 0

1.02 - 4.62.85.1 Drift BEV 2.204 0 2.214

0

0 0

1.02 - 4.62.85.1.1345121020.003 Omsorgs- og specialtandpleje

på kommunens egne klinikker

2.204 0 2.214

0

0 0

1.02 - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 192 0 144

0

0 0

1.02 - 4.62.90.1 Drift BEV 192 0 144

0

0 0

1.02 - 4.62.90.1.1315151000.003 Plejetakst for færdigbehandlede

patienter

192 0 144

0

0 0

1.02 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

1.751.141 -461.341 1.676.704 -398.162 63.288 7.038

1.02 - 5.25 Dagtilbud til børn og unge 2.166 0 5.439

0

0 0

1.02 - 5.25.10 Fælles formål 2.166 0 5.439

0

0 0


Regnskab 2007

- 3 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.25.10.1 Drift BEV 2.166 0 5.439

0

0 0

1.02 - 5.28 Tilbud til børn og unge med

særlige behov

679.987 -179.341 671.911 -202.946 -1.897 53.484

1.02 - 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder

mv. for børn og unge

138.209 -12.865 174.684 -32.976 1.683 -1.130

1.02 - 5.28.20.1 Drift BEV 138.209 -4.245 174.684 -25.842 1.683 0

1.02 - 5.28.20.1.1315110000.006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk.

1)

23.922 -235 175.505 -25.842 403 0

1.02 - 5.28.20.1.1315110000.092 Betaling (pgf. 159 0g 160) 0 -4.010

0

0

0 0

1.02 - 5.28.20.1.1315220000.001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,

nr.1)

27.773 0 -821

0 1.280 0

1.02 - 5.28.20.1.1315220000.003 Opholdssteder for børn og unge

(pgf. 66, stk. 1, nr. 4)

44.092 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.20.1.1321161000.001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,

nr.1)

7.516 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.20.1.1322161000.001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,

nr.1)

11.504 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.20.1.1323167000.001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,

nr.1)

10.898 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.20.1.1324161000.001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,

nr.1)

12.504 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.20.2 Statsrefusion BEV 0 -8.620

0 -7.134

0 -1.130

1.02 - 5.28.20.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning (pgf. 176)

0 -8.411

0 -6.943

0 -1.130

1.02 - 5.28.20.2.1315110000.004 Refusion vedrørende

advokatbistand

0 -209

0 -191

0 0

1.02 - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

214.537 -21.708 189.576 -7.736 1.299 -269

1.02 - 5.28.21.1 Drift BEV 214.537 -18.861 189.576 -5.508 1.299 0

1.02 - 5.28.21.1.1313120000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

3.601 -11 3.502

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1313130000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

4.034 0 4.178

0 107 0

1.02 - 5.28.21.1.1313130000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

199 -14

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1313131000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

400 0 107

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1313131000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

-0 -530

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1313150000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

281 0

0

0 -52 0

1.02 - 5.28.21.1.1313150000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

864 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1313161000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

0 -125

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 4 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.21.1.1313161000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

42 0

0

0 -36 0

1.02 - 5.28.21.1.1313162000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

443 0

0

0 111 0

1.02 - 5.28.21.1.1313164000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

767 -793

0

0 100 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.001 Konsulentbistand med hensyn

til barnets eller den unges

forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1)

32.503 -9.207 2.879 -326 -683 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.002 Praktisk, pædagogisk eller

anden støtte i hjemmet (pgf. 52,

stk. 3, nr. 2)

788 -237 51

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

10 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.004 Døgnophold for både

forældremyndighedsindehavere

n, barnet eller den unge og

andre medlemmer af familien

(pgf. 52, stk. 3, nr. 4)

10.228 -202 8.744

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

14.741 -197 26.549

0 116 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk.

3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf

76,stk. 3, nr.2)

47.090 -2.045 537

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.007 Fast kontaktperson for barnet

eller den unge (pgf. 52, stk. 3,

nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf.

76 stk. 3, nr. 3)

12.501 -130 6.220

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.008 Fast kontaktperson for hele

familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7)

0 -47

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.009 Formidling af praktikophold hos

en offentlig eller privat

arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr.

9)

1.416 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.010 Anden hjælp, der har til formål

at yde rådgivning, behandling

og praktisk oh pædagogisk

støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10)

-2 0 3.507

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.011 Økonomisk støtte til udgifter i

forbindelse med foranstaltninger

eller økonomisk støtte, hvis

støtte erstatter en ellers mere

indgribendeog omfattende

foranstaltning (pgf. 52, stk. 4)

11.805 -7 10.143

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.012 Økonomisk støtte med henblik

på at undgå anbringelse uden

for hjemmet, at fremskynde en

hjemgivelse og til en stabil

kontakt mellem forældre ogbørn

under anbringelsen (pgf. 52, stk.

5)

3.586 -5 3.553

0

0 0


Regnskab 2007

- 5 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.21.1.1315110000.013 Støtteperson til

forældremyndighedens

indehaver i forbindelse med et

barn eller en ungs anbringelse

uden for hjemmet (pgf. 54)

145 0 1.336

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315220000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

-4.841 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315220000.001 Konsulentbistand med hensyn

til barnets eller den unges

forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1)

-22.932 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315220000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

0 0 13.105

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1315220000.006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk.

3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf

76,stk. 3, nr.2)

-44.092 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321152500.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

859 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321155000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

2.783 0 3.535

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321156000.007 Fast kontaktperson for barnet

eller den unge (pgf. 52, stk. 3,

nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf.

76 stk. 3, nr. 3)

0 -7

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321157000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

6.888 0 10.398

0 67 0

1.02 - 5.28.21.1.1321158000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

5.188 0 1.960

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321159000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

2.218 -1.600

0

0 545 0

1.02 - 5.28.21.1.1321159000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

54 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321159000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

277 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321159500.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

-20 0 1.866

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1321300000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

2.429 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322151000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

235 0 1.768

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322152000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

6.865 0 9.127

0 113 0

1.02 - 5.28.21.1.1322153000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

309 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322153500.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

3.504 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 6 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.21.1.1322154000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

4.299 0 4.103

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322155000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

3.832 0 2.394

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322159000.011 Økonomisk støtte til udgifter i

forbindelse med foranstaltninger

eller økonomisk støtte, hvis

støtte erstatter en ellers mere

indgribendeog omfattende

foranstaltning (pgf. 52, stk. 4)

0 -1

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322300000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

5 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1322300000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

3.690 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323124000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

791 -1.600

0

0 338 0

1.02 - 5.28.21.1.1323125000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

3.328 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323126000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

409 -800

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323128000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

236 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323131000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

-65 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323152000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

2.136 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323161100.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

4.135 0 9.146

0 115 0

1.02 - 5.28.21.1.1323161200.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

1.332 0 1.712

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323161300.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

3.806 -64

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323162100.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

3 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323162100.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

7.406 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323162200.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

90 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 7 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.21.1.1323162200.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

-967 0 4.272

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323164000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

8.298 0 4.324

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323165000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

168 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1323300000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

3.391 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324131600.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

3 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324151100.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

4 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324151200.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

10.564 0 9.213

0 117 0

1.02 - 5.28.21.1.1324151300.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

-384 0 1.563

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324152100.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

6.226 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324152200.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

635 0 3.835

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324153000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

5.373 0 3.383

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324166000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

2.880 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1324300000.005 Aflastningsordninger (§ 52, stk.

3, nr. 5)

9.378 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333100000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

207 -58

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333120000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

2.939 0 3.518

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333130000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

260 -115

0

0 137 0

1.02 - 5.28.21.1.1333140000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

436 -445

0

0 231 0


Regnskab 2007

- 8 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.21.1.1333161000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

1.996 -290 5.670 -3.920

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333163000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

0 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333170000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

2.147 0 2.134

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333180000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

4.489 -32 3.247

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333190000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

2.765 0 3.164

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333200000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

420 0 1.161

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333210000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

1.531 0 2.919 -1.262

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333220000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

6.419 -4 7.309

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333230000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

3.518 0 2.344

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333270000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

794 0 896

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333290000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

440 0 950

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333310000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

164 -61

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1333320000.003 Familiebehandling eller

behandling af barnets eller den

unges problemer(pgf. 52, stk. 3,

nr. 3)

252 -233

0

0

0 0

1.02 - 5.28.21.1.1337112000.000 Forebyggende foranstaltninger

for børn og unge

3.325 0 -746

0

0 0

1.02 - 5.28.21.2 Statsrefusion BEV 0 -2.848

0 -2.228

0 -269

1.02 - 5.28.21.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning (pgf. 176)

0 -1.925

0 -1.656

0 -269

1.02 - 5.28.21.2.1315110000.002 Refusion af udgifterne til

flygtninge med 100 pct.

refusion

0 -923

0 -572

0 0


Regnskab 2007

- 9 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og

unge

327.241 -144.769 307.651 -162.234 -4.879 54.883

1.02 - 5.28.23.1 Drift BEV 327.241 -107.515 307.651 -66.370 -4.879 -3.726

1.02 - 5.28.23.1.1315110000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

399 0 13.947

0 -12.822 0

1.02 - 5.28.23.1.1315220000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

0 0 -13.105

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1315220000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

8.154 0 -6.500

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1321110000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

365 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1321300000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

5.900 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1321300000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

21.752 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1322156000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

1.614 -211

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1322300000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

14.208 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1322300000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

53.919 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1323110000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

583 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 10 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23.1.1323300000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

10.626 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1323300000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

40.089 -306

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1324153000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

4 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1324154000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

3.112 -838 10.093

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1324300000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

19.378 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1324300000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

40.656 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1333230000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

112 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337100000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

-31.191 -13.144 17.456 -62.099

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337100000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

-117.836 -70.395 70.843 -4.271

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337112000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

-263 0

0

0

0 -3.726


Regnskab 2007

- 11 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23.1.1337210000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

25.586 -387 20.627

0 -8 0

1.02 - 5.28.23.1.1337221000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

16.357 -1 16.869

0 330 0

1.02 - 5.28.23.1.1337222000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

1.898 0 1.497

0 46 0

1.02 - 5.28.23.1.1337230000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

20.482 -8 19.550

0 992 0

1.02 - 5.28.23.1.1337311000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

-2.808 0 579

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337311000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

43.635 -246

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337312000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

62 0

9

0 -9 0

1.02 - 5.28.23.1.1337312000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

832 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337313000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

111 0 27.485

0 -3 0


Regnskab 2007

- 12 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23.1.1337313000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

105 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337314000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

3 0 7.703

0 -3 0

1.02 - 5.28.23.1.1337314000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

545 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337315000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

92 0 7.436

0 -3 0

1.02 - 5.28.23.1.1337315000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

685 -1

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337316000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

1.699 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337321000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

16.796 0 30.929

0 -9 0

1.02 - 5.28.23.1.1337321000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

1.465 0 246

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337322000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

5.576 0 -2

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337331000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

27.694 0 34.030

0 31 0


Regnskab 2007

- 13 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23.1.1337331000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

6.200 -294

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337332000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

8.745 0 -33

0 33 0

1.02 - 5.28.23.1.1337332000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

3.543 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337341000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

19.138 0 20.809

0 46 0

1.02 - 5.28.23.1.1337341000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

3.015 -999

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337342000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

5.688 -84 -3

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337351000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

16.346 0 1.231

0 48 0

1.02 - 5.28.23.1.1337351000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

-63 -1.005

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337351100.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

474 -337

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337352000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

23.662 0 6.453

0 -3 0


Regnskab 2007

- 14 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23.1.1337352000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

378 -7

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337352500.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

456 0 499

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337353000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

-127 0 9.614

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337354000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

19 0 298

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337355000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

8.244 0 9.003

0 -3 0

1.02 - 5.28.23.1.1337355000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

11 -9

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337356000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

-959 -19.243

6

0 -2 0

1.02 - 5.28.23.1.1337357000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

43 0 82

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1337358000.001 Døgninstitutioner for børn og

unge med betydelig og varig

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne (pgf. 66, stk. 1,

nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr.

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4),

30 0

0

0

0 0

1.02 - 5.28.23.1.1340112000.002 Døgninstitutioner for børn og

unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk.

1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 ogpgf. 76,

stk. 3, nr. 1 og 4)

0 0

0

0 6.460 0

1.02 - 5.28.23.2 Statsrefusion BEV 0 -37.254

0 -95.864

0 58.609


Regnskab 2007

- 15 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.28.23.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning (pgf. 176)

0 -37.254

0 -95.864

0 58.609

1.02 - 5.32 Tilbud til ældre og

handicappede

151.331 -41.952 146.958 -36.488

0 0

1.02 - 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

138.392 -39.547 135.990 -34.641

0 0

1.02 - 5.32.32.1 Drift BEV 138.392 -31.784 135.990 -27.573

0 0

1.02 - 5.32.32.2 Statsrefusion BEV 0 -7.763

0 -7.068

0 0

1.02 - 5.32.32.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -7.763

0 -7.068

0 0

1.02 - 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 12.939 -2.405 10.968 -1.847

0 0

1.02 - 5.32.34.1 Drift BEV 12.939 -1.479 10.968 -921

0 0

1.02 - 5.32.34.2 Statsrefusion BEV 0 -926

0 -926

0 0

1.02 - 5.32.34.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -926

0 -926

0 0

1.02 - 5.35 Rådgivning 10.271 -607 16.637 -494

0 0

1.02 - 5.35.40 Rådgivning og

rådgivningsinstitutioner

10.271 -607 16.637 -494

0 0

1.02 - 5.35.40.1 Drift BEV 10.271 -607 16.637 -494

0 0

1.02 - 5.35.40.1.1315110000.001 Hjælpemidler og etablering af

hjælpemiddeldepoter

8.636 0 14.992

0

0 0

1.02 - 5.35.40.1.1345122060.000 Rådgivning og

rådgivningsinstitutioner

-6 6

0

0

0 0

1.02 - 5.35.40.1.1345122070.000 Rådgivning og

rådgivningsinstitutioner

121 -121

0

0

0 0

1.02 - 5.38 Tilbud til voksne med særlige

behov

879.288 -239.143 808.566 -157.382 62.869 -47.763

1.02 - 5.38.42 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

109-110)

98.048 -64.841 90.786 -61.517 57 0

1.02 - 5.38.42.1 Drift BEV 98.048 -23.985 90.786 -22.268 57 0

1.02 - 5.38.42.1.1337100000.002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 0 -3.690

0

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1337112000.002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 1.421 0

0 -170

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1337410000.002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 6.357 -576 6.101 -450 59 0

1.02 - 5.38.42.1.1337420000.002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 5.314 -184 5.417

0 -2 0

1.02 - 5.38.42.1.1338100000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

41.445 -4.623 39.068 -5.420

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1338110000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

598 -785

0

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1338200000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

3.962 -713 3.854 -670

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1338201000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

509 -735

0

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1338300000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

4.534 -959 4.834 -1.650

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1338320000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

1.018 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 16 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.42.1.1338400000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

13.649 -1.114 15.999 -2.623

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1338500000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

2.124 -2.124

0

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1340112000.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

416 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1341112000.002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 1 -19

0

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1344123100.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

543 -26 590 -269

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1344123200.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

7.264 -564 6.815

0

0 0

1.02 - 5.38.42.1.1344123300.001 Botilbud for personer med

særlige sociale problemer (pgf.

110)

3.066 -130 2.814

0

0 0

1.02 - 5.38.42.2 Statsrefusion BEV 0 -40.856

0 -39.249

0 0

1.02 - 5.38.42.2.1337410000.004 Refusion vedrørende botilbud

m.v. til personer med særlige

sociale problemer med 50 pct.

refusion (pgf. 177, nr. 5)

0 -5.898

0 -2.696

0 0

1.02 - 5.38.42.2.1337420000.004 Refusion vedrørende botilbud

m.v. til personer med særlige

sociale problemer med 50 pct.

refusion (pgf. 177, nr. 5)

0 0

0 -2.466

0 0

1.02 - 5.38.42.2.1341112000.004 Refusion vedrørende botilbud

m.v. til personer med særlige

sociale problemer med 50 pct.

refusion (pgf. 177, nr. 5)

0 -30.014

0 -29.140

0 0

1.02 - 5.38.42.2.1344123100.004 Refusion vedrørende botilbud

m.v. til personer med særlige

sociale problemer med 50 pct.

refusion (pgf. 177, nr. 5)

0 -239

0 -161

0 0

1.02 - 5.38.42.2.1344123200.004 Refusion vedrørende botilbud

m.v. til personer med særlige

sociale problemer med 50 pct.

refusion (pgf. 177, nr. 5)

0 -3.447

0 -3.407

0 0

1.02 - 5.38.42.2.1344123300.004 Refusion vedrørende botilbud

m.v. til personer med særlige

sociale problemer med 50 pct.

refusion (pgf. 177, nr. 5)

0 -1.259

0 -1.379

0 0

1.02 - 5.38.44 Alkoholbehandling og

behandlingshjemfor

alkoholskadede

(sundhedslovens pgf. 141)

13.582 -2.338 14.682 -10

0 0

1.02 - 5.38.44.1 Drift BEV 13.582 -2.338 14.682 -10

0 0

1.02 - 5.38.44.1.1338500000.001 Dagbehandling 13.449 -1.135 13.561 -10

0 0

1.02 - 5.38.44.1.1341112000.001 Dagbehandling 133 0 1.121

0

0 0

1.02 - 5.38.45 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

52.372 -10.504 50.915 -3.242 -687 0

1.02 - 5.38.45.1 Drift BEV 52.372 -10.504 50.915 -3.242 -687 0

1.02 - 5.38.45.1.1315110000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

2.041 0 2.114

0

0 0


Regnskab 2007

- 17 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.45.1.1331100000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

577 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331100000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

2.261 -2.374

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331100000.002 Døgnbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

3.554 -48 7.921

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331110000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

2.356 0 2.798

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331110000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

232 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331120000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

3.169 0 3.592

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331120000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

367 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331130000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

1.208 0 1.762

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331130000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

268 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331140000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

970 0 967

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331140000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

204 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331150000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

1.049 0 1.373

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331150000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

911 -1.341

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331160000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

1.401 0 2.055

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331160000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

342 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331180000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

2.304 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331180000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

390 -0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331190000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

4.304 0 7.590

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331190000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

608 -29

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1331200000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

1.040 0

0

0 630 0


Regnskab 2007

- 18 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.45.1.1331200000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

2 -527

0

0 108 0

1.02 - 5.38.45.1.1335250000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

364 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1335250000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

118 -80

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336100000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

5.509 -240 5.530 -240

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336120000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

1.547 0 1.647

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336120000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

706 -563 81

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336130000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

1.140 -1.140 1.140 -1.140

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336140000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

2.127 -940 2.115 -900

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336160000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

275 -275 550 -550

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336170000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

1.010 -1.010

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336191000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

1.458 -1.458

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1336200000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

0 0 645 -412

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1338600000.000 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

160 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.45.1.1338600000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

4.104 -1 6.977

0 -1.500 0

1.02 - 5.38.45.1.1341112000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

285 -163 1.690

0

0 0

1.02 - 5.38.50 Botilbud til længerevarende

ophold (pgf. 108)

241.872 -62.608 243.560 -62.353

0 0

1.02 - 5.38.50.1 Drift BEV 241.872 -32.183 243.560 -32.652

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1338100000.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

700 -700 1.875 -1.875

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1338155000.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

244 -67 1.392

0

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1340112000.001 Længerevarende botilbud for

personermed særlige sociale

problemer

6.717 0 5.444

0

0 0


Regnskab 2007

- 19 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.50.1.1340112000.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

1.471 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1341112000.001 Længerevarende botilbud for

personermed særlige sociale

problemer

0 -78 -1.362 -1.568

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1344112000.003 Længerevarende botilbud for

sindslidende

-0 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345112000.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

1.273 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122010.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

-0 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122015.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

6.458 -188 6.256 -226

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122040.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

25.526 -3.591 10.230 -1.368

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122050.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

-28 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122060.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

11.701 -1.702 13.115 -1.653

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122070.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

3.774 -1.836 12.914 -1.798

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122080.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

11.589 -1.546 10.708 -1.789

0 0

1.02 - 5.38.50.1.1345122090.002 Længerevarende botilbud for

personermed nedsat

funktionsevne

11.750 -2.128 14.344 -1.979

0 0

1.02 - 5.38.50.2 Statsrefusion BEV 0 -30.425

0 -29.701

0 0

1.02 - 5.38.50.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -30.425

0 -29.701

0 0

1.02 - 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

269.959 -59.372 206.751 -7.871 62.821 -47.406

1.02 - 5.38.52.1 Drift BEV 269.959 -44.286 206.751 7.215 62.821 -47.406

1.02 - 5.38.52.1.1313167000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

-18 -32

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1313169000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

-1.395 0

0

0 1.989 0

1.02 - 5.38.52.1.1313169000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

-190 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1315110000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

37 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1315112000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

5.431 -2.321 7.279

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1315112000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

417 82

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321131100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

4.424 -465 4.180 -992

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321131200.003 Midlertidigt botilbud for sindsli -158 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 20 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.52.1.1321132100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.082 0 1.052

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321132200.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

672 0 1.009

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321132300.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

514 0 670

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321132400.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

2.077 -23 2.332

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321133100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

7.402 0 6.639

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321133200.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

374 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321134100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

807 -345 706 -345

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321134200.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

2.370 -1.000 2.046 -1.000

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321134300.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

2.151 -995 2.036 -995

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321134400.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.602 -1.020 1.700 -1.020

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1321139000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

0 -449

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322131000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

2.975 -485 4.086 -1.094

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322132100.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

108 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322132100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

-7 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322132200.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

3.924 0 4.583

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322132200.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

412 -324

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322132300.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

8 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322133000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

9.931 0 8.366

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322134100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.676 -920 1.525 -915

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1322139000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

0 -457

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323141000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

4.118 -712 3.640 -606

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323142000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

15 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323143100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

6.900 0 6.826

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323143110.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

925 0 671

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323143120.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.647 0 1.972

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323145100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

3.219 -374 2.300 -1.380

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323145200.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

602 -500

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 21 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.52.1.1323145300.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

410 -113

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323145400.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.840 -1.073 1.800 -1.080

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1323149000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

0 -317

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324131000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

5.311 -1.297 4.467 -808

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324131100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.108 0 1.045

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324131300.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

2.208 0 2.086

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324131400.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.515 0 1.045

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324131500.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

2.307 0 2.260

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324131600.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.270 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324133000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

6.934 0 7.200

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324134000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

335 -773 1.236 -604

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1324139000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

0 -500

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1334152000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

87 -192

0 -195

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1334152000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

372 -5 326

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1334170000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

3.233 -1.024 3.142

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1334170000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1 -510

0 -1.530

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335100000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

306 0 -63.621

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335100000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

13.079 -906 69.621 -7.892

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335100000.092 Beboeres betaling (pgf. 163) 0 34

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112210.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

3.168 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112210.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

4 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112320.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

534 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112320.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

-4 -619

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112330.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

4.538 0 5.004

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112330.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

1 -3

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112410.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

605 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 22 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.52.1.1335112410.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

13 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112430.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

2.257 0 2.310

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112430.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

1 -98

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112460.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

4.440 0 4.936

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335112460.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

761 -578

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335114110.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

2.718 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335114110.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

24 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335115110.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

1.069 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335115110.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

255 -731

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335116000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

24 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335116000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

0 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335117000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

885 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335117000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

8 -11

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335117300.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

-177 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335117300.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

325 -148

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335117500.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

1.012 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1335117500.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

-2 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1336100000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

1.200 0 338

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1336130000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

65 0 762

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1336160000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

34 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1336170000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

9 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1336191000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

-1.011 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1340112000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

2.022 0 8.719

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1340112000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

10.794 87 80.784

0

0 0


Regnskab 2007

- 23 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.52.1.1341112000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

0 0 -3.938

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344112000.000 Botilbud til midlertidigt ophold

(pgf. 107)

72 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344112000.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

5 -4.838 -34.689 -5.121

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344121100.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

6.271 -633 6.502 -337

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344121200.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

10.949 0 11.097

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344121300.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

5.310 -601 5.450 -620

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344121400.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

7.989 -1.447 7.249 -560

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344121500.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

1.754 -1.080 1.800 -1.440

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1344121600.003 Midlertidigt botilbud for

sindslidende

7.038 -163 7.173 -535

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1345112000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

84 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1345112000.002 Midlertidigt botilbud for

personer med nedsat fysisk og

psykisk funktionsevne

(handicap)

0 -13.173

0 -11.122

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1346110000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

-217 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1346120000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

-597 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1346130000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

204 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1346140000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

925 -1.102

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.1.1346150000.001 Midlertidigt botilbud for

personer med særlige sociale

problemer

221 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.52.2 Statsrefusion BEV 0 -15.086

0 -15.086

0 0

1.02 - 5.38.52.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -10.411

0 -10.411

0 0

1.02 - 5.38.52.2.1315112000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -4.675

0 -4.675

0 0

1.02 - 5.38.53 Kontaktperson- og

ledsageordninger (pgf. 45,

97-99)

15.324 -3.691 17.241 -1.071 500 0

1.02 - 5.38.53.1 Drift BEV 15.324 -3.691 17.241 -1.071 500 0

1.02 - 5.38.53.1.1334100000.002 Støtte- og kontaktpersonordning

for sindslidende (pgf. 99)

385 -120

0

0

0 0

1.02 - 5.38.53.1.1334151000.000 Kontaktperson- og

ledsageordninger (pgf. 45,

97-99)

3.425 0 4.130

0 500 0

1.02 - 5.38.53.1.1334151000.002 Støtte- og kontaktpersonordning 477 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 24 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.53.1.1336192000.000 Kontaktperson- og

ledsageordninger (pgf. 45,

97-99)

496 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.53.1.1336192000.005 SKP Ordningen - Center Basen 0 0 3.000

0

0 0

1.02 - 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf.

103)

80.444 -20.417 62.960 -19.368

0 0

1.02 - 5.38.58.1 Drift BEV 80.444 -20.256 62.960 -19.355

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1338350000.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

1.366 -3 1.410

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1338450000.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

445 0 840

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1338455000.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

387 -225

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1338600000.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

15 -15

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1340112000.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

50 0 3.105

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1341112000.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

-0 -7 -2.507 -140

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1344111000.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

1.179 -220

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345112000.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

0 -16.497

0 -15.807

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121030.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

8.031 0 8.144

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121040.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

5.080 -81 4.900 -805

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121041.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

209 -913

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121050.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

4.536 0 2.471 -585

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121060.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

6.665 -388 5.401

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121070.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

8.453 -112 8.854

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121071.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

7 -102

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121080.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

11.426 -623 11.913 -901

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121081.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

575 -505

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121090.002 Beskyttet beskæftigelse til perso 2.251 -134 1.838

0

0 0


Regnskab 2007

- 25 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.58.1.1345121100.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

11.221 0 2.112

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121110.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

1.466 -19 1.974

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121120.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

5.319 -8 2.136

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121130.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

9.863 -108 8.857 -999

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121131.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

-495 -217

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121140.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

929 0 1.512 -118

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345121141.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

69 -80

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.1.1345122010.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

-0 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.58.2 Statsrefusion BEV 0 -161

0 -13

0 0

1.02 - 5.38.58.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -161

0 -13

0 0

1.02 - 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

(pgf. 104)

107.686 -15.372 121.671 -1.950 178 -357

1.02 - 5.38.59.1 Drift BEV 107.686 -15.355 121.671 -1.933 178 -357

1.02 - 5.38.59.1.1334100000.000 Aktivitets- og samværstilbud

(pgf. 104)

2.035 -40 1.094 -160

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1334100000.002 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med nedsat

funktionsevne

351 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1336100000.001 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med særlige sociale

problemer

158 0 993

0

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1340112000.001 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med særlige sociale

problemer

53.799 0 55.759

0

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1344100000.002 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med nedsat

funktionsevne

380 -80

0

0

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1344112000.001 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med særlige sociale

problemer

0 -1.176

0

0

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1344121200.000 Aktivitets- og samværstilbud

(pgf. 104)

827 -911 -3 -933

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1344123300.000 Aktivitets- og samværstilbud

(pgf. 104)

28 0

0

0

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1345112000.002 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med nedsat

funktionsevne

-93 -4.083

0 -28

0 0

1.02 - 5.38.59.1.1345121055.002 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med nedsat

funktionsevne

1.101 -15 1.420

0

0 0


Regnskab 2007

- 26 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.02 - 5.38.59.1.1345121075.002 Aktivitets- og samværstilbud til

personer med nedsat

funktionsevne

745 -238 1.057 -353

0 0

1.02 - 5.38.59.2 Statsrefusion BEV 0 -17

0 -17

0 0

1.02 - 5.38.59.2.1315110000.001 Refusion af udgifter efter

reglerne for den centrale

refusionsordning

0 -17

0 -17

0 0

1.02 - 5.72 Støtte til frivilligt socialt

arbejde og øvrige so

28.098 -298 27.193 -852 2.316 1.317

1.02 - 5.72.99 Øvrige sociale formål 28.098 -298 27.193 -852 2.316 1.317

1.02 - 5.72.99.1 Drift BEV 28.098 -298 27.193 -852 2.316 1.317

1.02 - 5.72.99.1.1313167000.000 Øvrige sociale formål 147 0

0

0

0 0

1.02 - 5.72.99.1.1315110000.003 Støtte til frivilligt socialt

arbejde (pgf.18)

4.115 0 5.122

0 -1.232 0

1.02 - 5.72.99.1.1315120000.003 Støtte til frivilligt socialt

arbejde (pgf.18)

9.551 0 4.936

0 3.000 1.317

1.02 - 5.72.99.1.1315140000.000 Øvrige sociale formål 236 0 253

0

0 0

1.02 - 5.72.99.1.1315140000.003 Støtte til frivilligt socialt

arbejde (pgf.18)

321 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 27 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.03 Familieomr., Ældreboliger -

Ikke dec.

7.388 -13.922 6.461 -13.907 1.781 0

1.03 - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

46 -388

0

0

0 0

1.03 - 0.25 Faste ejendomme 46 -388

0

0

0 0

1.03 - 0.25.11 Beboelse 46 -388

0

0

0 0

1.03 - 0.25.11.1 Drift BEV 46 -388

0

0

0 0

1.03 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

7.343 -13.534 6.461 -13.907 1.781 0

1.03 - 5.32 Tilbud til ældre og

handicappede

7.343 -13.534 6.461 -13.907 1.781 0

1.03 - 5.32.30 Ældreboliger 7.079 -489 5.870 -13.907

0 0

1.03 - 5.32.30.1 Drift BEV 7.079 -489 5.870 -13.907

0 0

1.03 - 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 263 -13.045 591

0 1.781 0

1.03 - 5.32.34.1 Drift BEV 263 -13.045 591

0 1.781 0


Regnskab 2007

- 28 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.04 Familieområdet - kke

decentraliseret

411.272 -197.292 337.171 -168.963 68.922 14.500

1.04 - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

181 -149 843 -211

0 0

1.04 - 0.22 Jordforsyning 32 0 525

0

0 0

1.04 - 0.22.1 Fælles formål 32 0 525

0

0 0

1.04 - 0.22.1.1 Drift BEV 32 0 525

0

0 0

1.04 - 0.25 Faste ejendomme 149 -149 318 -211

0 0

1.04 - 0.25.11 Beboelse 0 0 318 -211

0 0

1.04 - 0.25.11.1 Drift BEV 0 0 318 -211

0 0

1.04 - 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 149 -149

0

0

0 0

1.04 - 0.25.18.2 Statsrefusion BEV 149 -149

0

0

0 0

1.04 - 0.25.18.2.1312120000.001 Flygtninges fraflytning 149 -149

0

0

0 0

1.04 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

368.773 -197.143 336.328 -168.752 26.161 14.500

1.04 - 5.25 Dagtilbud til børn og unge 3.281 0 5.598

0

0 0

1.04 - 5.25.10 Fælles formål 3.281 0 5.598

0

0 0

1.04 - 5.25.10.1 Drift BEV 3.281 0 5.598

0

0 0

1.04 - 5.28 Tilbud til børn og unge med

særlige behov

14.067 0

0

0 14.263 0

1.04 - 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for

børn og unge

14.067 0

0

0 14.263 0

1.04 - 5.28.24.1 Drift BEV 14.067 0

0

0 14.263 0

1.04 - 5.28.24.1.1315110000.092 Betaling (pgf. 159 og 160) 1.622 0

0

0 13.947 0

1.04 - 5.32 Tilbud til ældre og

handicappede

174.914 -110.895 102.760

0

0 0

1.04 - 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

174.914 -110.559 102.546

0

0 0

1.04 - 5.32.32.1 Drift BEV 174.914 -89.159 102.546

0

0 0

1.04 - 5.32.32.2 Statsrefusion BEV 0 -21.400

0

0

0 0

1.04 - 5.32.32.2.1315110000.003 Berigtigelser 0 -21.400

0

0

0 0

1.04 - 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring

0 -335 214

0

0 0

1.04 - 5.32.35.1 Drift BEV 0 -335 214

0

0 0

1.04 - 5.38 Tilbud til voksne med særlige

behov

4.059 0 65.967 -88.370 11.898 14.500

1.04 - 5.38.45 Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142)

3.034 0

0

0 1.941 0

1.04 - 5.38.45.1 Drift BEV 3.034 0

0

0 1.941 0

1.04 - 5.38.45.1.1331100000.001 Dagbehandlingstilbud til

stofmisbrugere på 18 år og

derover (pgf. 101)

3.034 0

0

0 1.941 0

1.04 - 5.38.53 Kontaktperson- og

ledsageordninger (pgf. 45,

97-99)

1.025 0 65.967 -88.370 9.957 14.500

1.04 - 5.38.53.1 Drift BEV 1.025 0 65.967 -88.370 9.957 14.500

1.04 - 5.38.53.1.1315110000.004 Kontaktpersonordning for

døvblinde (pgf. 98)

1.025 0 65.967 -88.370 9.957 14.500

1.04 - 5.57 Kontante ydelser 168.991 -85.830 158.847 -79.745

0 0

1.04 - 5.57.72 Sociale formål 168.991 -85.830 158.847 -79.745

0 0


Regnskab 2007

- 29 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.04 - 5.57.72.1 Drift BEV 168.991 -2.270 158.847 -79.745

0 0

1.04 - 5.57.72.1.1315110000.009 Merudgiftsydelse ved

forsørgelse af børn med nedsat

funktionsevne (Serviceloven,

pgf. 41)

168.991 -2.270 158.847 -79.745

0 0

1.04 - 5.57.72.2 Statsrefusion BEV 0 -83.560

0

0

0 0

1.04 - 5.57.72.2.1315110000.001 Refusion af udgifter til sociale

formål på gruppering nr. 4-17

0 -83.560

0

0

0 0

1.04 - 5.72 Støtte til frivilligt socialt

arbejde og øvrige so

3.462 -418 3.157 -637

0 0

1.04 - 5.72.99 Øvrige sociale formål 3.462 -418 3.157 -637

0 0

1.04 - 5.72.99.1 Drift BEV 3.462 -418 3.157 -637

0 0

1.04 - 5.72.99.1.1315110000.003 Støtte til frivilligt socialt

arbejde (pgf.18)

3.462 -418 3.157 -637

0 0

1.04 - 6 Fællesudgifter og administration

m.v

316 0

0

0

0 0

1.04 - 6.45 Administrativ organisation 316 0

0

0

0 0

1.04 - 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 316 0

0

0

0 0

1.04 - 6.45.51.1 Drift BEV 316 0

0

0

0 0

1.04 - 4 Sundhedsområdet 42.001 0

0

0 42.761 0

1.04 - 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 42.001 0

0

0 42.761 0

1.04 - 4.62.81 Aktivitetsbestemt

medfinansiering

afsundhedsvæsenet

38.357 0 -2.742

0 42.761 0

1.04 - 4.62.81.1 Drift BEV 38.357 0 -2.742

0 42.761 0

1.04 - 4.62.81.1.1315152000.003 Ambulant somatik 0 0 -2.742

0 2.742 0

1.04 - 4.62.81.1.1315152000.004 Stationær psykiatri 15.235 0

0

0 15.886 0

1.04 - 4.62.81.1.1315152000.005 Ambulant psykiatri 23.122 0

0

0 24.133 0

1.04 - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.644 0 2.742

0

0 0

1.04 - 4.62.90.1 Drift BEV 3.644 0 2.742

0

0 0

1.04 - 4.62.90.1.1315152000.003 Plejetakst for færdigbehandlede

patienter

3.644 0 2.742

0

0 0


Regnskab 2007

- 30 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.05 Familieområdet - anlæg - Ikke

dec.

54.602 -565 8.173 -3.037 8.121 1.654

1.05 - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

36.184 0 326

0 -6.611 0

1.05 - 0.25 Faste ejendomme 36.184 0 326

0 -6.611 0

1.05 - 0.25.13 Andre faste ejendomme BEV 36.184 0 326

0 -6.611 0

1.05 - 0.25.13.3 Anlæg 36.184 0 326

0 -6.611 0

1.05 - 0.25.13.3.8130100000.000 Andre faste ejendomme 34.828 0

0

0

0 0

1.05 - 0.25.13.3.8130200000.000 Andre faste ejendomme 0 0

0

0 98 0

1.05 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

18.418 -565 7.847 -3.037 14.732 1.654

1.05 - 5.28 Tilbud til børn og unge med

særlige behov

700 0

0

0 700 0

1.05 - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og

unge

BEV 700 0

0

0 700 0

1.05 - 5.28.23.3 Anlæg 700 0

0

0 700 0

1.05 - 5.32 Tilbud til ældre og

handicappede

17.718 -565 7.847 -3.037 14.032 1.654

1.05 - 5.32.30 Ældreboliger BEV 15.128 -565 7.385

0 14.364 0

1.05 - 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og BEV

handicappede

1.145 0 462 -3.037 -332 0

1.05 - 5.32.32.3 Anlæg 1.145 0 462 -3.037 -332 0

1.05 - 5.32.32.3.8130100000.001 Anlægstilskud 0 0

0

0 111 0

1.05 - 5.32.32.3.8130100000.001 Anlægstilskud 0 0

0

0 -802 0

1.05 - 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV 1.444 0

0

0

0 1.654

1.05 - 5.32.34.3 Anlæg 1.444 0

0

0

0 1.654

1.05 - 5.32.34.3.8130200000.001 Anlægstilskud 1.444 0

0

0

0 1.654


Regnskab 2007

- 31 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.41 Beskæftigelsesomr., Adm. -

Dec.

237.202 -24.271 215.154 -12.636 -2.028 0

1.41 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

9.200 -9.830 9.128 -9.128

0 0

1.41 - 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 9.200 -9.830 9.128 -9.128

0 0

1.41 - 5.68.93 Jobcentre 9.200 -9.830 9.128 -9.128

0 0

1.41 - 5.68.93.1 Drift BEV 9.200 -9.830 9.128 -9.128

0 0

1.41 - 5.68.93.1.1500005001.003 Projekter finansieret af lokale

beskæftigelsesråd til fremme af

virksomhedsrettede initiativer,

jf § 47 i Styringsloven

618 0

0

0

0 0

1.41 - 5.68.93.1.1500005003.003 Projekter finansieret af lokale

beskæftigelsesråd til fremme af

virksomhedsrettede initiativer,

jf § 47 i Styringsloven

8.582 -9.830 9.128 -9.128

0 0

1.41 - 6 Fællesudgifter og administration

m.v

228.003 -14.441 206.026 -3.508 -2.028 0

1.41 - 6.45 Administrativ organisation 228.003 -14.441 206.026 -3.508 -2.028 0

1.41 - 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 135.894 -9.356 206.026 -3.508 -98.234 0

1.41 - 6.45.51.1 Drift BEV 135.894 -9.356 206.026 -3.508 -98.234 0

1.41 - 6.45.51.1.1500002001.000 Sekretariat og forvaltninger 28.215 -1.373 28.728

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500006001.000 Sekretariat og forvaltninger 4.323 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500009001.000 Sekretariat og forvaltninger 12.923 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500011001.000 Sekretariat og forvaltninger 10.372 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500011005.000 Sekretariat og forvaltninger -2 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500013001.000 Sekretariat og forvaltninger 9.579 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500015001.000 Sekretariat og forvaltninger 10.801 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500017002.000 Sekretariat og forvaltninger 2.256 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500029001.000 Sekretariat og forvaltninger 2.893 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1500031001.000 Sekretariat og forvaltninger 3.653 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.51.1.1510001001.000 Sekretariat og forvaltninger 652 0 198.424

0 -90.931 0

1.41 - 6.45.53 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

92.108 -5.084

0

0 96.206 0

1.41 - 6.45.53.1 Drift BEV 92.108 -5.084

0

0 96.206 0

1.41 - 6.45.53.1.1500017001.000 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

7.817 -2.080

0

0 96.206 0

1.41 - 6.45.53.1.1500019001.000 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

12.999 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.53.1.1500021001.000 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

15.723 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.53.1.1500023001.000 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

17.121 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.53.1.1500025001.000 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

14.743 0

0

0

0 0

1.41 - 6.45.53.1.1510001009.000 Administration vedrørende

jobcentre og pilotjobcentre

4 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 32 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.42 Beskæftigelsesomr. Styrbar -

Dec.

28.817 -9.666 63.326 -13.379 -37.878 5.144

1.42 - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

-263 -3.127 63 -3.048 -353 -187

1.42 - 0.25 Faste ejendomme -263 -3.127 63 -3.048 -353 -187

1.42 - 0.25.13 Andre faste ejendomme -263 -3.127 63 -3.048 -353 -187

1.42 - 0.25.13.1 Drift BEV -263 -3.127 63 -3.048 -353 -187

1.42 - 3 Undervisning og kultur 16.597 -214 11.025

0 5.713 0

1.42 - 3.22 Folkeskolen m.m. 15.359 -214 11.025

0 4.475 0

1.42 - 3.22.1 Folkeskoler 0 0 643

0 -643 0

1.42 - 3.22.1.1 Drift BEV 0 0 643

0 -643 0

1.42 - 3.22.14 Ungdommens

Uddannelsesvejledning

15.359 -214 10.382

0 5.118 0

1.42 - 3.22.14.1 Drift BEV 15.359 -214 10.382

0 5.118 0

1.42 - 3.22.14.1.1500028002.000 Ungdommens

Uddannelsesvejledning

15.359 -214

0

0

0 0

1.42 - 3.30 Ungdomsuddannelser 1.238 0

0

0 1.238 0

1.42 - 3.30.44 Produktionsskoler 1.238 0

0

0 1.238 0

1.42 - 3.30.44.1 Drift BEV 1.238 0

0

0 1.238 0

1.42 - 3.30.44.1.1500028002.002 Grundtilskud til

produktionsskoler

1.238 0

0

0 1.238 0

1.42 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

12.482 -6.326 52.238 -10.331 -43.238 5.331

1.42 - 5.38 Tilbud til voksne med særlige

behov

1.035 0 2.436

0 -1.436 0

1.42 - 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf.

103)

1.035 0 2.436

0 -1.436 0

1.42 - 5.38.58.1 Drift BEV 1.035 0 2.436

0 -1.436 0

1.42 - 5.38.58.1.1500029001.002 Beskyttet beskæftigelse til

personermed nedsat

funktionsevne

0 0 2.436

0 -1.436 0

1.42 - 5.38.58.1.1500041001.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

444 0

0

0

0 0

1.42 - 5.38.58.1.1500042001.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

592 0

0

0

0 0

1.42 - 5.58 Revalidering 0 0 44.802 -5.331 -41.802 5.331

1.42 - 5.58.80 Revalidering 0 0 33.522

0 -30.522 0

1.42 - 5.58.80.1 Drift BEV 0 0 33.522

0 -30.522 0

1.42 - 5.58.80.1.1500002001.004 Løn til personer i fleksjob på

revalideringsinstitutioner (pgf.

71,stk. 1 i Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

0 0

0

0 2.700 0

1.42 - 5.58.80.1.1500002001.005 Løn til personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe

pgf 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob på

revalideringsinstitutioner §55 i

Lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats

0 0

0

0 300 0

1.42 - 5.58.80.1.1500029001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

0 0 33.522

0 -33.522 0


Regnskab 2007

- 33 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.42 - 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i

fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe

pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob)

0 0 11.280 -5.331 -11.280 5.331

1.42 - 5.58.81.1 Drift BEV 0 0 11.280

0 -11.280 0

1.42 - 5.58.81.1.1500006001.008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger

i målgrp. §2,

nr.6, jf. lov om aktiv

beskæftigelses- indsats

(tidligere skånejob) og

handicappede personer med 50

pct. refusion (§63 og §64,stk.5

og 6 lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

0 0 10.662

0 -10.662 0

1.42 - 5.58.81.2 Statsrefusion BEV 0 0

0 -5.331

0 5.331

1.42 - 5.58.81.2.1500002001.005 Refusion af udgifter til

ledighedsydelse og løntilskud

med 50 pct. refusion

0 0

0 -5.331

0 5.331

1.42 - 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 6.326 -6.326 5.000 -5.000

0 0

1.42 - 5.68.96 Servicejob 6.326 -6.326 5.000 -5.000

0 0

1.42 - 5.68.96.1 Drift BEV 6.326 0 5.000

0

0 0

1.42 - 5.68.96.1.1500006001.091 Tilskud vedrørende servicejob

(Lov om ophævelse af lov om

servicejob)

6.326 0 5.000

0

0 0

1.42 - 5.68.96.2 Statsrefusion BEV 0 -6.326

0 -5.000

0 0

1.42 - 5.68.96.2.1500002001.004 Tilskud til servicejob i

kommuner (Lov om ophævelse

af lov om servicejob)

0 -6.326

0 -5.000

0 0

1.42 - 5.72 Støtte til frivilligt socialt

arbejde og øvrige so

5.121 0

0

0

0 0

1.42 - 5.72.99 Øvrige sociale formål 5.121 0

0

0

0 0

1.42 - 5.72.99.1 Drift BEV 5.121 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 34 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 Beskæftigelsesomr.,

Styrbar/budgar-Dec.

310.615 -139.851 254.196 -114.918 8.568 20.639

1.43 - 3 Undervisning og kultur 5.486 0 8.595

0 1.405 0

1.43 - 3.30 Ungdomsuddannelser 5.486 0 8.595

0 1.405 0

1.43 - 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 5.486 0 8.595

0 1.405 0

1.43 - 3.30.45.1 Drift BEV 5.486 0 8.595

0 1.405 0

1.43 - 3.30.45.1.1500030001.000 Erhvervsgrunduddannelser 1.082 0 2.374

0 -2.374 0

1.43 - 3.30.45.1.1500030001.002 Undervisning 1.798 0

0

0

0 0

1.43 - 3.30.45.1.1500030002.001 Skoleydelse 2.607 0 1.377

0 -1.377 0

1.43 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

305.128 -139.851 245.601 -114.918 7.163 20.639

1.43 - 5.38 Tilbud til voksne med særlige

behov

0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf.

103)

0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.38.58.1 Drift BEV 0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.38.58.1.1500041001.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

-363 0

0

0

0 0

1.43 - 5.38.58.1.1500041002.001 Beskyttet beskæftigelse til

personermed særlige sociale

problemer

363 0

0

0

0 0

1.43 - 5.46 Tilbud til udlændinge -0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. -0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.46.60.1 Drift BEV -0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.46.60.1.1500002001.001 Introduktionsprogram -0 0

0

0

0 0

1.43 - 5.57 Kontante ydelser 235 -117 250 -125 -50 25

1.43 - 5.57.75 Aktiverede

kontanthjælpsmodtagere

235 -117 250 -125 -50 25

1.43 - 5.57.75.1 Drift BEV 235 0 250

0 -50 0

1.43 - 5.57.75.1.1500017001.012 Hjælp til opkvalificering,

hjælpemidler og introduktion

med 50 pct. refusion (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 99, 100 og 101)

-33 0 250

0 -50 0

1.43 - 5.57.75.1.1500019001.012 Hjælp til opkvalificering,

hjælpemidler og introduktion

med 50 pct. refusion (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 99, 100 og 101)

130 0

0

0

0 0

1.43 - 5.57.75.1.1500021001.012 Hjælp til opkvalificering,

hjælpemidler og introduktion

med 50 pct. refusion (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 99, 100 og 101)

75 0

0

0

0 0

1.43 - 5.57.75.1.1500023001.012 Hjælp til opkvalificering,

hjælpemidler og introduktion

med 50 pct. refusion (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 99, 100 og 101)

25 0

0

0

0 0

1.43 - 5.57.75.1.1500025001.012 Hjælp til opkvalificering,

hjælpemidler og introduktion

med 50 pct. refusion (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 99, 100 og 101)

38 0

0

0

0 0

1.43 - 5.57.75.2 Statsrefusion BEV 0 -117

0 -125

0 25


Regnskab 2007

- 35 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.57.75.2.1500002001.002 Refusion af udgifterne med 50

pct. refusion på gruppering 007

og 012 minus gruppering 093

0 -117

0 -125

0 25

1.43 - 5.58 Revalidering 134.480 -11.787 119.848 -10.949 -28.068 -567

1.43 - 5.58.80 Revalidering 119.526 -5.174 110.606 -6.329 -37.464 408

1.43 - 5.58.80.1 Drift BEV 119.526 0 110.606

0 -37.464 0

1.43 - 5.58.80.1.1500002001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

og lov om aktiv socialpolitik)

48.328 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500006001.001 Merudgifter til bolig under

revalidering med 65 pct. (Lov

om aktiv socialpolitik pgf. 64

og 64a)

0 0 25

0 -25 0

1.43 - 5.58.80.1.1500017001.003 Tillægsydelser under

revalidering med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 76,

78, 79, 80, 82 og 100)

590 0 10.542

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500017001.006 Tilskud til selvstændig

virksomhed (Lov om aktiv

socialpolitik pgf. 65)

0 0 1.400

0 -400 0

1.43 - 5.58.80.1.1500017001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

og lov om aktiv socialpolitik)

-54 0 98.639

0 -37.039 0

1.43 - 5.58.80.1.1500019001.003 Tillægsydelser under

revalidering med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 76,

78, 79, 80, 82 og 100)

3.025 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500019001.006 Tilskud til selvstændig

virksomhed (Lov om aktiv

socialpolitik pgf. 65)

580 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500019001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

og lov om aktiv socialpolitik)

17.396 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500021001.003 Tillægsydelser under

revalidering med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 76,

78, 79, 80, 82 og 100)

2.417 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500021001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

og lov om aktiv socialpolitik)

16.735 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500023001.003 Tillægsydelser under

revalidering med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 76,

78, 79, 80, 82 og 100)

1.573 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500023001.006 Tilskud til selvstændig

virksomhed (Lov om aktiv

socialpolitik pgf. 65)

121 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500023001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

og lov om aktiv socialpolitik)

10.561 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 36 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.58.80.1.1500025001.003 Tillægsydelser under

revalidering med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 76,

78, 79, 80, 82 og 100)

1.832 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.1.1500025001.007 Driftsudgifter ifm. revalidering

(Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats kapitel 10

og lov om aktiv socialpolitik)

16.375 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.80.2 Statsrefusion BEV 0 -5.174

0 -6.329

0 408

1.43 - 5.58.80.2.1500002001.002 Refusion af udgifter med 50 pct.

refusion på gruppering 003

0 -4.719

0 -5.403

0 132

1.43 - 5.58.80.2.1500002001.004 Refusion af løntilskud og

revalideringsydelser med 65 pct.

refusion på gruppering 001,

002,006,008 og 011

0 -456

0 -926

0 276

1.43 - 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i

fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe

pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob)

14.953 -6.612 9.242 -4.620 9.396 -975

1.43 - 5.58.81.1 Drift BEV 14.962 -30 9.242

0 9.396 0

1.43 - 5.58.81.1.1500002001.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

1.121 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500006001.008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger

i målgrp. §2,

nr.6, jf. lov om aktiv

beskæftigelses- indsats

(tidligere skånejob) og

handicappede personer med 50

pct. refusion (§63 og §64,stk.5

og 6 lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

7.729 0

0

0 5.949 0

1.43 - 5.58.81.1.1500006001.098 Indtægter fra tilbagebetaling af

driftsudgifter til personer på

ledighedsydelse, i fleksjob

løntilskudsstillinger i

målgruppen pgf.2 nr.6 og

handicappede personer jfr pgf.

111 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats

0 -30

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500017001.003 Driftsudgifter for personer på

ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1

nr.2og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og

pgf. 76og 77 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

140 0 6.689

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500017001.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

994 0 2.553

0 1.947 0


Regnskab 2007

- 37 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.58.81.1.1500019001.003 Driftsudgifter for personer på

ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1

nr.2og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og

pgf. 76og 77 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

407 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500019001.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

707 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500021001.003 Driftsudgifter for personer på

ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1

nr.2og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og

pgf. 76og 77 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

415 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500021001.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

271 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500021002.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

268 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500023001.003 Driftsudgifter for personer på

ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1

nr.2og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og

pgf. 76og 77 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

201 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500023001.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

399 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500025001.003 Driftsudgifter for personer på

ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1

nr.2og 3, jf. pgf. 32, stk. 2 og

pgf. 76og 77 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

181 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.1.1500025001.012 Driftsudgifter for personer i

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6,

jflov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl

skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101

i lovom en aktiv

beskæftigelsesindsats)

575 0

0

0

0 0

1.43 - 5.58.81.2 Statsrefusion BEV 0 -6.582

0 -4.620

0 -975


Regnskab 2007

- 38 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.58.81.2.1500002001.005 Refusion af udgifter til

ledighedsydelse og løntilskud

med 50 pct. refusion

0 -6.582

0 -4.620

0 -975

1.43 - 5.58.81.3 Anlæg RÅD -9 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 170.413 -127.947 125.503 -103.844 35.281 21.181

1.43 - 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 170.413 -127.947 125.503 -103.844 35.281 21.181

1.43 - 5.68.98.1 Drift BEV 170.413 -59.292 125.503 -19.802 35.281 5.136

1.43 - 5.68.98.1.1500002001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

-60.742 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.005 Særligt tilrettelagte projekter i

privat regi (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32,

stk. 1, nr. 2)

1.120 0 15.565

0 11.435 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.006 Arbejdsmarkedsuddannelser

(Lov om enaktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

32,stk. 1, nr. 3)

21 0 3.000

0 -3.000 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

1.145 -15.018 51.918 -14.666 -37.252 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.008 Udgifter og tilskud til jobcentre

ogpilotjobcentre til kommunale

målgrupper afholdt i forbindelse

medflaskehalsproblemer

(Styringsloven pgf. 42)

0 -5.218

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.011 Udgifter til hjælpemidler til

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (Lov

om aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 76 og 77)

26 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.012 Udgifter til mentor til aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (lov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

78-81)

3.782 0 1.956

0 3.044 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.014 Ordinære uddannelsesforløb

(pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

120 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017001.092 Indtægter vedrørende betaling

for arbejde udført i private hjem

m.v. (Lov om aktiv

beskæftigelse pgf. 32,stk. 2)

0 0

0 -351

0 351

1.43 - 5.68.98.1.1500017002.005 Særligt tilrettelagte projekter i

privat regi (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32,

stk. 1, nr. 2)

3.243 0

0

0 3.000 0

1.43 - 5.68.98.1.1500017002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

4.158 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019001.005 Særligt tilrettelagte projekter i

privat regi (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32,

stk. 1, nr. 2)

556 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019001.006 Arbejdsmarkedsuddannelser

(Lov om enaktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

32,stk. 1, nr. 3)

20 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 39 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.68.98.1.1500019001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

9.530 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019001.011 Udgifter til hjælpemidler til

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (Lov

om aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 76 og 77)

115 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019001.012 Udgifter til mentor til aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (lov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

78-81)

66 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019001.014 Ordinære uddannelsesforløb

(pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

1.593 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

1.586 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500019002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

34 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021001.005 Særligt tilrettelagte projekter i

privat regi (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32,

stk. 1, nr. 2)

356 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021001.006 Arbejdsmarkedsuddannelser

(Lov om enaktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

32,stk. 1, nr. 3)

40 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

6.435 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021001.011 Udgifter til hjælpemidler til

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (Lov

om aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 76 og 77)

203 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021001.012 Udgifter til mentor til aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (lov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

78-81)

120 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021001.014 Ordinære uddannelsesforløb

(pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

1.253 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500021002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

1.917 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500023001.005 Særligt tilrettelagte projekter i

privat regi (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32,

stk. 1, nr. 2)

1.073 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500023001.006 Arbejdsmarkedsuddannelser

(Lov om enaktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

32,stk. 1, nr. 3)

55 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 40 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.68.98.1.1500023001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

11.369 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500023001.011 Udgifter til hjælpemidler til

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (Lov

om aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 76 og 77)

157 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500023001.012 Udgifter til mentor til aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (lov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

78-81)

353 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500023001.014 Ordinære uddannelsesforløb

(pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

3.110 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500023002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

755 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025001.005 Særligt tilrettelagte projekter i

privat regi (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32,

stk. 1, nr. 2)

770 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025001.006 Arbejdsmarkedsuddannelser

(Lov om enaktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

32,stk. 1, nr. 3)

28 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

8.479 -0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025001.011 Udgifter til hjælpemidler til

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (Lov

om aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 76 og 77)

214 0

0

0 650 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025001.012 Udgifter til mentor til aktiverede

kontanthjælpsmodtagere (lov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

78-81)

69 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025001.014 Ordinære uddannelsesforløb

(pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

2.044 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

1.267 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500025002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

160 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500027007.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

4.679 -2.017

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500031001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

690 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 41 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.68.98.1.1500031002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

4.546 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500031003.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

233 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500032001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

5.339 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500032004.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

2.535 -313

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500032005.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

2.183 -565

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500033001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

10.391 -690

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500034001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

2.156 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500034001.092 Indtægter vedrørende betaling

for arbejde udført i private hjem

m.v. (Lov om aktiv

beskæftigelse pgf. 32,stk. 2)

-2 -10

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500034002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

2.459 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500035001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

2.346 -98

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500036001.006 Arbejdsmarkedsuddannelser

(Lov om enaktiv

beskæftigelsesindsats pgf.

32,stk. 1, nr. 3)

3 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500036001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

5.026 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500036002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

4.719 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500036004.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

2.681 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500037001.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

204 -127

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 42 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.68.98.1.1500037002.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

872 -2

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500037004.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

0 -387

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500037004.007 Andre uddannelser og andre

korte vejledningsforløb (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf. 32)

607 -781

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500038001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

1.724 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500040001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

3.654 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500041001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

34.802 -9.093

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500041002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

9.266 -7.234

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500042001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

27.165 -4.525

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500042002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

5.337 -7.229

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500043001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

7.823 -928

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500044001.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

8.193 -4.559

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1500044002.000 Beskæftigelsesordninger 0 0 8.857

0 -8.857 0

1.43 - 5.68.98.1.1500044002.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

1.026 0 35.503 -4.785 70.765 4.785

1.43 - 5.68.98.1.1510001009.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

601 -500

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.1.1510001027.004 Særligt tilrettelagte projekter i

kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

32, stk. 1, nr. 2)

1 0

0

0

0 0

1.43 - 5.68.98.2 Statsrefusion BEV 0 -68.655

0 -84.042

0 16.045


Regnskab 2007

- 43 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.43 - 5.68.98.2.1500002001.007 Refusion af driftsudgifter i f.m.

aktiveringstilbud,udd.aktiviteter

m.v. med 50 pct. refusion (pgf.

100,stk. 2 og 3 i Lov om aktiv

socialpolitik og og Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

118, stk.1, og 119, stk. 1)

0 -68.655

0 -83.464

0 15.467

1.43 - 5.68.98.2.1500002001.020 Tilskud vedrørende EU 0 0

0 -578

0 578

1.43 - 6 Fællesudgifter og administration

m.v

1 0

0

0

0 0

1.43 - 6.45 Administrativ organisation 1 0

0

0

0 0

1.43 - 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1 0

0

0

0 0

1.43 - 6.45.51.1 Drift BEV 1 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 44 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 Beskæftigelsesomr.,Ikke

styrbar-Ikke dec

3.758.003 -1.702.194 4.114.584 -1.922.001 -313.289 175.317

1.44 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

1.052.466 -538.025 967.267 -501.339 109.104 -52.312

1.44 - 5.46 Tilbud til udlændinge 796 -15.796 1.213 -15.555 -313 -428

1.44 - 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 0 -11.622

0 -9.766

0 -1.793

1.44 - 5.46.60.1 Drift 0 -11.622

0 -9.766

0 -1.793

1.44 - 5.46.60.1.1500002001.097 Grundtilskud for udlændinge

omfattetaf

introduktionsprogrammet (pgf.

45,stk. 4 i integrationsloven)

BEV 0 -11.622

0 -9.766

0 -1.793

1.44 - 5.46.61 Introduktionsydelse 738 -4.130 944 -5.587 -144 1.238

1.44 - 5.46.61.1 Drift 738 -31 944

0 -144 0

1.44 - 5.46.61.1.1500006001.005 Hjælp i særlige tilfælde for

udlændinge

BEV 689 0 944

0 -144 0

1.44 - 5.46.61.1.1500006001.092 Tilbagebetaling vedrørende

hjælp i særlige tilfælde

BEV 0 -20

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500006001.093 Tilbagebetaling vedrørende

hjælp i særlige tilfælde med 100

pct. refusion

BEV 0 -11

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500009001.005 Hjælp i særlige tilfælde for

udlændinge

BEV -1 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500011001.005 Hjælp i særlige tilfælde for

udlændinge

BEV 48 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500013001.005 Hjælp i særlige tilfælde for

udlændinge

BEV 1 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500015001.005 Hjælp i særlige tilfælde for

udlændinge

BEV 0 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61.2 Statsrefusion 0 -4.099

0 -5.587

0 1.238

1.44 - 5.46.61.2.1500002001.004 Refusion vedrørende

introduktionsydelse for

udlændinge

BEV 0 -4.090

0 -5.587

0 1.838

1.44 - 5.46.61.2.1500002001.005 Refusion vedrørende hjælp i

særlige tilfælde for udlændinge

BEV 0 -10

0

0

0 -600

1.44 - 5.46.65 Repatriering 58 -44 269 -202 -169 127

1.44 - 5.46.65.1 Drift 58 0 269

0 -169 0

1.44 - 5.46.65.1.1500006001.001 Hjælp til repatriering BEV 58 0 269

0 -169 0

1.44 - 5.46.65.2 Statsrefusion 0 -44

0 -202

0 127

1.44 - 5.46.65.2.1500002001.001 Refusion vedrørende hjælp til

repatriering med 75 pct.

refusion

BEV 0 -44

0 -202

0 127

1.44 - 5.57 Kontante ydelser 601.348 -229.664 518.919 -195.145 98.730 -44.939

1.44 - 5.57.71 Sygedagpenge 580.019 -229.639 486.014 -191.598 106.939 -44.939

1.44 - 5.57.71.1 Drift 580.019 -16.592 486.014 -9.286 106.939 -5.714

1.44 - 5.57.71.1.1500006001.000 Sygedagpenge BEV 0 0 496

0 -496 0

1.44 - 5.57.71.1.1500006001.001 Sygedagpenge efter 52 uger

uden refusion

BEV 137.166 0 110.305

0 24.545 0

1.44 - 5.57.71.1.1500006001.002 Sygedagpenge uden refusion

pga manglende opfølgning

BEV 39 0

0

0 30 0

1.44 - 5.57.71.1.1500006001.003 Sygedagpenge med 50 pct.

refusion

BEV 442.120 0 375.213

0 82.102 0


Regnskab 2007

- 45 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.71.1.1500006001.004 Sygedagpenge med 50 pct.

refusion til forældre med

alvorligt syge børnjf. pgf. 19 a

BEV 668 0

0

0 758 0

1.44 - 5.57.71.1.1500006001.090 Regresindtægter vedrørende

sygedagpenge

BEV 0 -16.592

0 -9.286

0 -5.714

1.44 - 5.57.71.1.1500009001.002 Sygedagpenge uden refusion

pga manglende opfølgning

BEV 24 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.71.1.1500011001.002 Sygedagpenge uden refusion

pga manglende opfølgning

BEV 2 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.71.2 Statsrefusion 0 -213.047

0 -182.312

0 -39.225

1.44 - 5.57.71.2.1500002001.002 Refusion af sygedagpenge med

50 pct.refusion

BEV 0 -212.764

0 -182.312

0 -39.225

1.44 - 5.57.71.2.1500002001.003 Berigtigelser BEV 0 50

0

0

0 0

1.44 - 5.57.71.2.1500002001.004 Refusion af sygedagpenge med

50 pct.refusion til forældre med

alvorligt syge børn, jf. pgf. 30,

stk. 2

BEV 0 -334

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72 Sociale formål 19.877 -24 29.959

0 -9.699 0

1.44 - 5.57.72.1 Drift 19.877 -24 29.959

0 -9.699 0

1.44 - 5.57.72.1.1500006001.000 Sociale formål BEV 35 -24 1.000

0 -768 0

1.44 - 5.57.72.1.1500006001.004 Udgifter vedrørende samværsret

mv. med børn (Aktivloven, pgf.

83 og 84)

BEV -5 0 1.330

0 -675 0

1.44 - 5.57.72.1.1500006001.006 Hjælp til udgifter til

sygebehandling m.v.

(Aktivloven pgf.82)

BEV 0 0 10.749

0 -2.080 0

1.44 - 5.57.72.1.1500006001.008 Hjælp til enkeltudgifter og

flytning(Aktivloven, pgf. 81 og

85)

BEV 0 0 16.880

0 -6.176 0

1.44 - 5.57.72.1.1500009001.000 Sociale formål BEV 41 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500009001.004 Udgifter vedrørende samværsret

mv. med børn (Aktivloven, pgf.

83 og 84)

BEV 199 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500009001.006 Hjælp til udgifter til

sygebehandling m.v.

(Aktivloven pgf.82)

BEV 1.809 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500009001.008 Hjælp til enkeltudgifter og

flytning(Aktivloven, pgf. 81 og

85)

BEV 3.529 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500011001.000 Sociale formål BEV 34 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500011001.004 Udgifter vedrørende samværsret

mv. med børn (Aktivloven, pgf.

83 og 84)

BEV 109 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500011001.006 Hjælp til udgifter til

sygebehandling m.v.

(Aktivloven pgf.82)

BEV 1.121 -0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500011001.008 Hjælp til enkeltudgifter og

flytning(Aktivloven, pgf. 81 og

85)

BEV 1.915 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500013001.000 Sociale formål BEV 57 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500013001.004 Udgifter vedrørende samværsret

mv. med børn (Aktivloven, pgf.

83 og 84)

BEV 193 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500013001.006 Hjælp til udgifter til

sygebehandling m.v.

(Aktivloven pgf.82)

BEV 2.977 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 46 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.72.1.1500013001.008 Hjælp til enkeltudgifter og

flytning(Aktivloven, pgf. 81 og

85)

BEV 2.101 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500015001.000 Sociale formål BEV 70 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500015001.004 Udgifter vedrørende samværsret

mv. med børn (Aktivloven, pgf.

83 og 84)

BEV 168 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500015001.006 Hjælp til udgifter til

sygebehandling m.v.

(Aktivloven pgf.82)

BEV 2.475 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.72.1.1500015001.008 Hjælp til enkeltudgifter og

flytning(Aktivloven, pgf. 81 og

85)

BEV 3.053 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73 Kontanthjælp 1.451 0 2.946 -3.547 1.490 0

1.44 - 5.57.73.1 Drift 1.579 0 2.946 -3.547 1.490 0

1.44 - 5.57.73.1.1500002001.000 Kontanthjælp BEV 824 0 2.057 -3.547 1.490 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.000 Kontanthjælp BEV 184 0 889

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500009001.000 Kontanthjælp BEV 24 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500011001.000 Kontanthjælp BEV 8 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500013001.000 Kontanthjælp BEV 168 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500015001.000 Kontanthjælp BEV 371 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.3 Anlæg -128 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.3.1500002001.000 Kontanthjælp RÅD -128 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58 Revalidering 450.323 -292.565 447.135 -290.639 10.687 -6.945

1.44 - 5.58.80 Revalidering 46 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1 Drift 46 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500002001.000 Revalidering BEV 46 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i

fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe

pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob)

450.276 -292.565 447.135 -290.639 10.687 -6.945

1.44 - 5.58.81.1 Drift 450.276 119 447.135

0 10.687 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 235 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 27.980 119 134.436

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 114.420 0 304.360

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.016 Tilskud på 1/2 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65 pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 229 0 3.127

0 790 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.017 Tilskud på 2/3 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 1.086 0 5.212

0 9.461 0


Regnskab 2007

- 47 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 259 0

0

0 436 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 8.075 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 30.967 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.016 Tilskud på 1/2 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65 pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 581 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.017 Tilskud på 2/3 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 1.860 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 150 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 24.834 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 78.103 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.016 Tilskud på 1/2 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65 pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 1.296 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.017 Tilskud på 2/3 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 4.870 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 87 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 13.324 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 51.851 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.016 Tilskud på 1/2 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65 pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 1.038 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 48 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.017 Tilskud på 2/3 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 3.073 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 17.912 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til

personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

BEV 62.653 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.016 Tilskud på 1/2 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65 pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 1.092 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.017 Tilskud på 2/3 af lønnen til

selvstændigt erhvervsdrivende

med 65pct. refusion (pgf. 75 i

Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 4.302 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.2 Statsrefusion 0 -292.684

0 -290.639

0 -6.945

1.44 - 5.58.81.2.1500002001.007 Refusion af udgifter til

løntilskud til personer i fleksjob,

handicappede i løntilskudsjob

og tilskud til selvstændigt

erhvervsdrivende med 65 pct.

refusion (lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 0 -292.684

0 -290.639

0 -6.945

1.44 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

2.648.543 -1.135.680 3.019.791 -1.327.308 -357.807 167.275

1.44 - 5.46 Tilbud til udlændinge 7.397 -13.379 9.083 -12.334 -1.584 -72

1.44 - 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 2.610 -13.342 4.084 -12.334 -1.584 -72

1.44 - 5.46.60.1 Drift 2.610 -13.342 4.084 -12.334 -1.584 -72

1.44 - 5.46.60.1.1500002001.092 Tilskud for udlændinge,

omfattet af

introduktionsprogrammet,der

modtagertilbud efter

integrationsloven §23,

(§45,stk.5, stk.7-8 og

stk.10-11), eller

modtagerdanskuddannelse efter

§21 i kombination med tilbud

efter §23 i integrationsloven

BEV 0 -3.812

0 -4.784

0 1.584

1.44 - 5.46.60.1.1500002001.095 Resultattilskud for udlændinge,

der har bestået en danskprøve

eller er kommet i ordinær

beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i

integrationsloven)

BEV 0 -1.481

0 -1.027

0 -473

1.44 - 5.46.60.1.1500002001.097 Grundtilskud for udlændinge

omfattetaf

introduktionsprogrammet (pgf.

45,stk. 4 i integrationsloven)

BEV 0 -7.777

0 -6.523

0 -1.183

1.44 - 5.46.60.1.1500002001.098 Berigtigelser BEV 0 -272

0

0

0 0

1.44 - 5.46.60.1.1500006001.001 Introduktionsprogram BEV 1.261 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.60.1.1500017001.001 Introduktionsprogram BEV 1.021 0 4.084

0 -1.584 0

1.44 - 5.46.60.1.1500019001.001 Introduktionsprogram BEV 222 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.60.1.1500021001.001 Introduktionsprogram BEV 42 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 49 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.46.60.1.1500023001.001 Introduktionsprogram BEV 49 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.60.1.1500025001.001 Introduktionsprogram BEV 15 0

0

0

0 0

1.44 - 5.46.61 Introduktionsydelse 4.787 -37 4.999

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1 Drift 4.787 -37 4.999

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500006001.004 Ydelse til udlændinge BEV 4.800 0 4.999

0

0 0

1.44 - 5.46.61.1.1500006001.090 Tilbagebetaling vedrørende

ydelse med 75 pct. refusion

BEV -14 -37

0

0

0 0

1.44 - 5.48 Førtidspensioner og personlige

tillæg

1.510.794 -570.125 1.533.970 -585.308 -16.986 8.310

1.44 - 5.48.68 Førtidspension med 50 pct.

refusion

303.156 -150.988 309.904 -156.252 -3.749 1.948

1.44 - 5.48.68.1 Drift 303.156 0 309.904 -3.722 -3.749 0

1.44 - 5.48.68.1.1500002001.000 Økonomi og IT BEV 1.181 0 4.845 -3.722 146 0

1.44 - 5.48.68.1.1500006001.001 Højeste og mellemste

førtidspension med 50 pct.

refusion

BEV 202.270 0 218.274

0 -17.114 0

1.44 - 5.48.68.1.1500006001.002 Almindelig og forhøjet

almindelig førtidspension med

50 pct. refusion

BEV 99.706 0 86.785

0 13.219 0

1.44 - 5.48.68.2 Statsrefusion 0 -150.988

0 -152.530

0 1.948

1.44 - 5.48.68.2.1500002001.004 Refusion vedrørende højeste og

mellemste førtidspension med

50 pct.refusion

BEV 0 -101.135

0 -109.137

0 8.557

1.44 - 5.48.68.2.1500002001.005 Refusion vedrørende almindelig

og forhøjet almindelig

førtidspension med 50 pct.

refusion

BEV 0 -49.853

0 -43.393

0 -6.609

1.44 - 5.48.69 Førtidspension med 35 pct.

refusion - tilkendt efter regler

gældende før1. januar 2003

496.848 -170.361 495.230 -173.964 4.602 119

1.44 - 5.48.69.1 Drift 497.138 0 495.230 -3.722 4.726 0

1.44 - 5.48.69.1.1500002001.000 Førtidspension med 35 pct.

refusion - tilkendt efter regler

gældende før1. januar 2003

BEV 10.393 0 8.827 -3.722 5.064 0

1.44 - 5.48.69.1.1500006001.001 Højeste og mellemste

førtidspension med 35 pct.

refusion

BEV 409.508 0 384.303

0 24.853 0

1.44 - 5.48.69.1.1500006001.002 Almindelig og forhøjet

almindelig førtidspension med

35 pct. refusion

BEV 77.238 0 102.100

0 -25.191 0

1.44 - 5.48.69.2 Statsrefusion -290 -170.361

0 -170.242 -124 119

1.44 - 5.48.69.2.1500002001.003 Berigtigelser BEV -290 0

0

0 -124 0

1.44 - 5.48.69.2.1500002001.004 Refusion vedrørende højeste og

mellemste førtidspension med

35 pct.refusion

BEV 0 -143.328

0 -134.507

0 -8.698

1.44 - 5.48.69.2.1500002001.005 Refusion vedrørende almindelig

og forhøjet almindelig

førtidspension med 35 pct.

refusion

BEV 0 -27.033

0 -35.735

0 8.817

1.44 - 5.48.70 Førtidspension med 35 pct.

refusion - tilkendt efter regler

gældende fra1. januar 2003

710.790 -248.777 728.836 -255.092 -17.839 6.243

1.44 - 5.48.70.1 Drift 710.790 0 728.836

0 -17.839 0

1.44 - 5.48.70.1.1500006001.001 Førtidspension med 35 pct.

refusion

BEV 711.043 0 728.836

0 -17.839 0


Regnskab 2007

- 50 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.48.70.1.1500011001.001 Førtidspension med 35 pct.

refusion

BEV -90 0

0

0

0 0

1.44 - 5.48.70.1.1500013001.001 Førtidspension med 35 pct.

refusion

BEV -163 0

0

0

0 0

1.44 - 5.48.70.2 Statsrefusion 0 -248.777

0 -255.092

0 6.243

1.44 - 5.48.70.2.1500002001.002 Refusion vedr. førtidspension

med 35 pct. refusion

BEV 0 -248.777

0 -255.092

0 6.243

1.44 - 5.57 Kontante ydelser 843.378 -390.906 1.094.067 -506.923 -243.953 104.501

1.44 - 5.57.72 Sociale formål 0 -9.962

0 -14.480 -175 4.466

1.44 - 5.57.72.1 Drift 0 -141

0

0 -175 0

1.44 - 5.57.72.1.1500006001.091 Tilbagebetaling BEV 0 -141

0

0 -175 0

1.44 - 5.57.72.2 Statsrefusion 0 -9.821

0 -14.480

0 4.466

1.44 - 5.57.72.2.1500002001.001 Refusion af udgifter til sociale

formål på gruppering nr. 4-17

BEV 0 -9.821

0 -14.480

0 4.466

1.44 - 5.57.73 Kontanthjælp 549.535 -197.847 743.264 -270.530 -185.687 63.008

1.44 - 5.57.73.1 Drift 549.535 -10.455 743.264 -19.922 -185.687 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.013 Kontanthjælp til forsørgere og

starthjælp til gifte og

samlevende fyldt 25 år med 35

pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, §

25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og

stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk.

13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV -8.334 0 507.797

0 -150.797 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.016 Særlig støtte med 35 pct.

refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 76 0 6.841

0 -265 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere BEV

og starthjælp til enlige fyldt 25

år med 35 pct. refusion (§ 25,

stk. 1, nr. 2, § 25, stk.2,nr.3,

§25,.stk.3,§ 25, stk.5 og stk.7, §

25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, §

25a, og § 26, stk.5 i Lov om

aktiv socialpolitik)

-4.026 0 172.735

0 -38.749 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.019 Kontanthjælp til personer fyldt

60 år uden ret til social pension

og til asylansøgere med 35 pct.

refusion (§§ 25a, 27 og 27a i

Lov omaktiv socialpolitik)

BEV 0 0 15.955

0 6.326 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.020 Kontanthjælp og starthjælp til

unge mv. med 35 pct. refusion

(§ 25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25,

stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4

og stk. 13, § 25a, og§ 26, stk. 5

i Lov om aktiv socialpolitik)

BEV 161 0 39.936

0 -6.981 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.091 Tilbagebetaling af hjælp ydet

med 35pct. refusion (pgf. 91, 93

og 94 i lov om aktiv

socialpolitik, og pgf. 111 i lov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats samt pgf.

119 i lov om social service

BEV 0 -1.269

0 -16.379 13.879 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.092 Tilbagebetaling af hjælp ydet

med 50pct. refusion (pgf.

91,93,94 i lov om aktiv

socialpolitik og pgf. 111 ilov

om en aktiv

beskæftigelsesindsats samt pgf

164 ilov om social service)

BEV 0 -7.329

0 -2.000 -8.000 0


Regnskab 2007

- 51 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.093 Tilbagebetaling af

terminsydelser mv. med 35 pct.

refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 0 -409

0 -843

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.094 Tilbagebetaling af

terminsydelser m.v. med 50 pct.

refusion (pgf. 92 iLov om aktiv

socialpolitik)

BEV 0 -1.448

0 -700 -1.100 0

1.44 - 5.57.73.1.1500006001.096 Efterbetaling af udgifter til

kontanthjælp m.v. vedr.

perioden før1. juli 2006 med 50

pct. refusion

BEV -152 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500009001.013 Kontanthjælp til forsørgere og

starthjælp til gifte og

samlevende fyldt 25 år med 35

pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, §

25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og

stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk.

13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 63.218 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500009001.016 Særlig støtte med 35 pct.

refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 1.652 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500009001.018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere BEV

og starthjælp til enlige fyldt 25

år med 35 pct. refusion (§ 25,

stk. 1, nr. 2, § 25, stk.2,nr.3,

§25,.stk.3,§ 25, stk.5 og stk.7, §

25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, §

25a, og § 26, stk.5 i Lov om

aktiv socialpolitik)

42.494 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500009001.019 Kontanthjælp til personer fyldt

60 år uden ret til social pension

og til asylansøgere med 35 pct.

refusion (§§ 25a, 27 og 27a i

Lov omaktiv socialpolitik)

BEV 3.403 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500009001.020 Kontanthjælp og starthjælp til

unge mv. med 35 pct. refusion

(§ 25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25,

stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4

og stk. 13, § 25a, og§ 26, stk. 5

i Lov om aktiv socialpolitik)

BEV 7.787 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500011001.013 Kontanthjælp til forsørgere og

starthjælp til gifte og

samlevende fyldt 25 år med 35

pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, §

25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og

stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk.

13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 65.315 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500011001.016 Særlig støtte med 35 pct.

refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 1.177 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500011001.018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere BEV

og starthjælp til enlige fyldt 25

år med 35 pct. refusion (§ 25,

stk. 1, nr. 2, § 25, stk.2,nr.3,

§25,.stk.3,§ 25, stk.5 og stk.7, §

25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, §

25a, og § 26, stk.5 i Lov om

aktiv socialpolitik)

25.064 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500011001.019 Kontanthjælp til personer fyldt

60 år uden ret til social pension

og til asylansøgere med 35 pct.

refusion (§§ 25a, 27 og 27a i

BEV 1.167 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 52 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.73.1.1500011001.020 Kontanthjælp og starthjælp til

unge mv. med 35 pct. refusion

(§ 25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25,

stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4

og stk. 13, § 25a, og§ 26, stk. 5

i Lov om aktiv socialpolitik)

BEV 6.975 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500013001.013 Kontanthjælp til forsørgere og

starthjælp til gifte og

samlevende fyldt 25 år med 35

pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, §

25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og

stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk.

13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 157.409 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500013001.016 Særlig støtte med 35 pct.

refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 595 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500013001.018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere BEV

og starthjælp til enlige fyldt 25

år med 35 pct. refusion (§ 25,

stk. 1, nr. 2, § 25, stk.2,nr.3,

§25,.stk.3,§ 25, stk.5 og stk.7, §

25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, §

25a, og § 26, stk.5 i Lov om

aktiv socialpolitik)

36.676 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500013001.019 Kontanthjælp til personer fyldt

60 år uden ret til social pension

og til asylansøgere med 35 pct.

refusion (§§ 25a, 27 og 27a i

Lov omaktiv socialpolitik)

BEV 19.766 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500013001.020 Kontanthjælp og starthjælp til

unge mv. med 35 pct. refusion

(§ 25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25,

stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4

og stk. 13, § 25a, og§ 26, stk. 5

i Lov om aktiv socialpolitik)

BEV 10.342 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500015001.013 Kontanthjælp til forsørgere og

starthjælp til gifte og

samlevende fyldt 25 år med 35

pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, §

25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og

stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk.

13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 79.072 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500015001.016 Særlig støtte med 35 pct.

refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 683 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500015001.018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere BEV

og starthjælp til enlige fyldt 25

år med 35 pct. refusion (§ 25,

stk. 1, nr. 2, § 25, stk.2,nr.3,

§25,.stk.3,§ 25, stk.5 og stk.7, §

25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, §

25a, og § 26, stk.5 i Lov om

aktiv socialpolitik)

29.089 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.1.1500015001.019 Kontanthjælp til personer fyldt

60 år uden ret til social pension

og til asylansøgere med 35 pct.

refusion (§§ 25a, 27 og 27a i

Lov omaktiv socialpolitik)

BEV 1.992 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 53 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.73.1.1500015001.020 Kontanthjælp og starthjælp til

unge mv. med 35 pct. refusion

(§ 25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25,

stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4

og stk. 13, § 25a, og§ 26, stk. 5

i Lov om aktiv socialpolitik)

BEV 7.935 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.73.2 Statsrefusion 0 -187.392

0 -250.608

0 63.008

1.44 - 5.57.73.2.1500002001.001 Refusion af tilbagebetalt

kontanthjælp m.v. på

grupperingsnr. 092 og 094

BEV 0 4.388

0 8.539

0 -8.539

1.44 - 5.57.73.2.1500002001.002 Refusion af kontanthjælp m.v.

på grupperingsnr.013,016,017,

018-020 minus grp. 091, 093 og

095

BEV 0 -191.803

0 -259.147

0 71.547

1.44 - 5.57.73.2.1500002001.003 Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 i

Bekendtgørelse om statsrefusion

og tilskud samt

regnskabsaflæggelse og

revision)

BEV 0 22

0

0

0 0

1.44 - 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse

grupper af flygtninge

538 904 2.801 -2.801

0 0

1.44 - 5.57.74.1 Drift 538 -57 2.801

0

0 0

1.44 - 5.57.74.1.1500006001.004 Hjælp til uledsagede

flygtningebørn og handicappede

flygtninge med 100 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26,

27,27 a, 34 og lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 63)

BEV 537 0 2.446

0

0 0

1.44 - 5.57.74.1.1500006001.005 Hjælp til uledsagede

flygtningebørn og handicappede

flygtninge med 100 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitik pgf. 52, 63, 64 og

65 og lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 63)

BEV 0 0 33

0

0 0

1.44 - 5.57.74.1.1500006001.006 Hjælp i øvrigt til uledsagede

flygtningebørn og handicappede

flygtninge med 100 pct.

refusion

BEV 1 0 189

0

0 0

1.44 - 5.57.74.1.1500006001.016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de

første 3 år med 100 pct.

refusion

BEV 0 0 133

0

0 0

1.44 - 5.57.74.1.1500006001.091 Tilbagebetaling vedrørende

beløb med100 pct. refusion

BEV 0 -46

0

0

0 0

1.44 - 5.57.74.1.1500006001.092 Tilbagebetaling vedrørende

beløb med75 pct. refusion

BEV 0 -11

0

0

0 0

1.44 - 5.57.74.2 Statsrefusion 0 961

0 -2.801

0 0

1.44 - 5.57.74.2.1500002001.002 Refusion vedrørende flygtninge

med 75 pct. refusion

BEV 0 8

0

0

0 0

1.44 - 5.57.74.2.1500002001.004 Refusion vedrørende flygtninge

med 100 pct. refusion

BEV 0 952

0 -2.801

0 0

1.44 - 5.57.75 Aktiverede

kontanthjælpsmodtagere

293.306 -184.001 348.002 -219.112 -58.091 37.027

1.44 - 5.57.75.1 Drift 293.307 -546 348.002 -2.085 -58.091 0

1.44 - 5.57.75.1.1500002001.000 Aktiverede

kontanthjælpsmodtagere

BEV 141 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.004 Særlig støtte med 65 pct.

refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV -61 0 1.256

0 380 0


Regnskab 2007

- 54 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.007 Godtgørelse med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 83)

BEV 6 0 12.464

0 -1.932 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.010 Forsørgelse af personer i tilbud

efter kapitel 10 og 11 med 65

pct. refusion (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 38

stk. 2og 45, stk. 2 og 3)

BEV 14.312 0 245.064

0 -20.064 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.011 Løntilskud til personer i tilbud

efter kapitel 12 med 65 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats kap. 12)

BEV 14.398 0 22.424

0 -8.429 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.014 Kontanthjælp og starthjælp

under forrevalidering med 65

pct. refusion(pgf. 25, 25a, og

26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1,

3.pkt. og 47, stk. 4og 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 0 0 66.794

0 -29.631 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv

socialpolitik kap. 12) med 50

pct. refusion

BEV 0 -199

0 -1.885 1.385 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv

socialpolitik kap. 12) med 65

pct. refusion

BEV 0 -347

0 -200 200 0

1.44 - 5.57.75.1.1500006001.096 Efterbetaling af udgifter til

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere m.v.

vedr. perioden før 1. juli

2006med 50 pct. refusion

BEV 5 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500009001.004 Særlig støtte med 65 pct.

refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 711 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500009001.007 Godtgørelse med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 83)

BEV 1.843 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500009001.010 Forsørgelse af personer i tilbud

efter kapitel 10 og 11 med 65

pct. refusion (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 38

stk. 2og 45, stk. 2 og 3)

BEV 42.691 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500009001.014 Kontanthjælp og starthjælp

under forrevalidering med 65

pct. refusion(pgf. 25, 25a, og

26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1,

3.pkt. og 47, stk. 4og 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 6.900 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500011001.004 Særlig støtte med 65 pct.

refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 394 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500011001.007 Godtgørelse med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 83)

BEV 1.472 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500011001.010 Forsørgelse af personer i tilbud

efter kapitel 10 og 11 med 65

pct. refusion (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 38

stk. 2og 45, stk. 2 og 3)

BEV 29.659 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500011001.014 Kontanthjælp og starthjælp

under forrevalidering med 65

pct. refusion(pgf. 25, 25a, og

26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1,

3.pkt. og 47, stk. 4og 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 11.436 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 55 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.57.75.1.1500013001.004 Særlig støtte med 65 pct.

refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 176 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500013001.007 Godtgørelse med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 83)

BEV 4.730 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500013001.010 Forsørgelse af personer i tilbud

efter kapitel 10 og 11 med 65

pct. refusion (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 38

stk. 2og 45, stk. 2 og 3)

BEV 94.047 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500013001.014 Kontanthjælp og starthjælp

under forrevalidering med 65

pct. refusion(pgf. 25, 25a, og

26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1,

3.pkt. og 47, stk. 4og 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 9.789 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500015001.004 Særlig støtte med 65 pct.

refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 322 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500015001.007 Godtgørelse med 50 pct.

refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 83)

BEV 2.375 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500015001.010 Forsørgelse af personer i tilbud

efter kapitel 10 og 11 med 65

pct. refusion (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 38

stk. 2og 45, stk. 2 og 3)

BEV 49.243 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.1.1500015001.014 Kontanthjælp og starthjælp

under forrevalidering med 65

pct. refusion(pgf. 25, 25a, og

26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1,

3.pkt. og 47, stk. 4og 5 i Lov

om aktiv socialpolitik)

BEV 8.715 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.2 Statsrefusion 0 -183.455

0 -217.027

0 37.027

1.44 - 5.57.75.2.1500002001.001 Refusion af udgifterne med 65

pct. refusion på gruppering 004,

010, 011og 014 minus

gruppering 094

BEV 0 -183.552

0 -217.970

0 37.970

1.44 - 5.57.75.2.1500002001.002 Refusion af udgifterne med 50

pct. refusion på gruppering 007

og 012 minus gruppering 093

BEV 0 97

0 943

0 -943

1.44 - 5.57.75.3 Anlæg -2 0

0

0

0 0

1.44 - 5.57.75.3.1500002001.000 Aktiverede

kontanthjælpsmodtagere

RÅD -2 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58 Revalidering 286.008 -157.435 381.806 -216.078 -95.284 52.727

1.44 - 5.58.80 Revalidering 189.353 -123.110 273.285 -177.635 -82.370 48.556

1.44 - 5.58.80.1 Drift 189.353 -90 273.285

0 -82.370 0

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.001 Merudgifter til bolig under

revalidering med 65 pct. (Lov

om aktiv socialpolitik pgf. 64

og 64a)

BEV 0 0

0

0 25 0

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.002 Revalideringsydelse med 65 pct. BEV

refusion (pgf. 52 i lov om aktiv

socialpolitik)

0 0 212.586

0 -52.215 0


Regnskab 2007

- 56 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.008 Løntilskud i forbindelse med

revalidendens ansættelse med

løntilskud med 65 pct. refusion

(lovom aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 51,

stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov

om aktiv socialpolitik pgf. 51,

stk. 2)

BEV 6.481 0 14.191

0 -7.300 0

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.011 Revalideringsydelse i

forbindelse med

virksomhedspraktik med 65 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitikpgf. 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf.45, stk.2)

BEV 0 0 46.508

0 -22.880 0

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.091 Indtægter vedrørende

tilbagebetalt revalideringsydelse

udbetalt med 50 pct. refusion

BEV 0 -17

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.092 Tilbagebetaling af hjælp ydet

med 65 pct. refusion (pgf. 91 og

93 i Lov om aktiv socialpolitik

og 111 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

BEV 0 -73

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500006001.096 Efterbetaling af udgifter til

revalidender m.v. vedr. perioden

før1. juli 2006 med 50 pct.

refusion

BEV 141 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500009001.001 Merudgifter til bolig under

revalidering med 65 pct. (Lov

om aktiv socialpolitik pgf. 64

og 64a)

BEV 7 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500009001.002 Revalideringsydelse med 65 pct. BEV

refusion (pgf. 52 i lov om aktiv

socialpolitik)

56.040 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500009001.011 Revalideringsydelse i

forbindelse med

virksomhedspraktik med 65 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitikpgf. 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf.45, stk.2)

BEV 7.918 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500011001.001 Merudgifter til bolig under

revalidering med 65 pct. (Lov

om aktiv socialpolitik pgf. 64

og 64a)

BEV 8 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500011001.002 Revalideringsydelse med 65 pct. BEV

refusion (pgf. 52 i lov om aktiv

socialpolitik)

46.478 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500011001.011 Revalideringsydelse i

forbindelse med

virksomhedspraktik med 65 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitikpgf. 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf.45, stk.2)

BEV 8.347 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500013001.002 Revalideringsydelse med 65 pct. BEV

refusion (pgf. 52 i lov om aktiv

socialpolitik)

21.929 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 57 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.58.80.1.1500013001.011 Revalideringsydelse i

forbindelse med

virksomhedspraktik med 65 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitikpgf. 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf.45, stk.2)

BEV 4.320 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500015001.002 Revalideringsydelse med 65 pct. BEV

refusion (pgf. 52 i lov om aktiv

socialpolitik)

34.849 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.1.1500015001.011 Revalideringsydelse i

forbindelse med

virksomhedspraktik med 65 pct.

refusion (lov om aktiv

socialpolitikpgf. 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

pgf.45, stk.2)

BEV 2.834 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.80.2 Statsrefusion 0 -123.020

0 -177.635

0 48.556

1.44 - 5.58.80.2.1500002001.004 Refusion af løntilskud og

revalideringsydelser med 65 pct.

refusion på gruppering 001,

002,006,008 og 011

BEV 0 -122.950

0 -177.635

0 48.556

1.44 - 5.58.80.2.1500002001.030 Refusion af efterbetaling af

udgifter til revalidender m.v.

med 50 pct. refusion på

grupperingsnr. 096

BEV 0 -71

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i

fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe

pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob)

96.655 -34.325 108.521 -38.443 -12.914 4.171

1.44 - 5.58.81.1 Drift 96.655 -754 108.521

0 -12.914 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.010 Ledighedsydelse under ferie

med 50 pct. refusion (pgf. 74 e

og 74 h)

BEV 2.261 0 3.063

0 930 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.011 Særlig ydelse til personer uden

ret ledighedsydelse med 35 pct.

refusion(pgf. 74 i)

BEV 0 0 306

0 981 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.018 Ledighedsydelse i

visitationsperioden før første

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 0 0 45.945

0 -3.412 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.019 Ledighedsydelse mellem

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om

aktiv socialpolitik)

BEV 0 0 51.039

0 -10.612 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.020 Ledighedsydelse under sygdom

og barsel med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f,

stk. 4 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 0 0 8.168

0 -201 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.091 Indtægter vedrørende

tilbagebetalt ledighedsydelse

udbetalt med 50 pct.refusion

(pgf. 104, stk. 1)

BEV 0 -3

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500006001.092 Indtægter vedrørende

tilbagebetalt ledighedsydelse

udbetalt med 35 pct.refusion

(pgf. 104, stk. 2)

BEV 0 -751

0

0 -600 0


Regnskab 2007

- 58 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.010 Ledighedsydelse under ferie

med 50 pct. refusion (pgf. 74 e

og 74 h)

BEV 527 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.011 Særlig ydelse til personer uden

ret ledighedsydelse med 35 pct.

refusion(pgf. 74 i)

BEV 287 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.018 Ledighedsydelse i

visitationsperioden før første

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 8.090 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.019 Ledighedsydelse mellem

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om

aktiv socialpolitik)

BEV 8.621 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500009001.020 Ledighedsydelse under sygdom

og barsel med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f,

stk. 4 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 3.354 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.010 Ledighedsydelse under ferie

med 50 pct. refusion (pgf. 74 e

og 74 h)

BEV 1.179 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.011 Særlig ydelse til personer uden

ret ledighedsydelse med 35 pct.

refusion(pgf. 74 i)

BEV 254 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.018 Ledighedsydelse i

visitationsperioden før første

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 10.815 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.019 Ledighedsydelse mellem

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om

aktiv socialpolitik)

BEV 8.449 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500011001.020 Ledighedsydelse under sygdom

og barsel med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f,

stk. 4 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 2.401 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.010 Ledighedsydelse under ferie

med 50 pct. refusion (pgf. 74 e

og 74 h)

BEV 652 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.011 Særlig ydelse til personer uden

ret ledighedsydelse med 35 pct.

refusion(pgf. 74 i)

BEV 483 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.018 Ledighedsydelse i

visitationsperioden før første

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 9.424 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.019 Ledighedsydelse mellem

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om

aktiv socialpolitik)

BEV 10.049 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500013001.020 Ledighedsydelse under sygdom

og barsel med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f,

stk. 4 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 2.258 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 59 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.010 Ledighedsydelse under ferie

med 50 pct. refusion (pgf. 74 e

og 74 h)

BEV 969 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.011 Særlig ydelse til personer uden

ret ledighedsydelse med 35 pct.

refusion(pgf. 74 i)

BEV 440 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.018 Ledighedsydelse i

visitationsperioden før første

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 13.193 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.019 Ledighedsydelse mellem

fleksjob med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om

aktiv socialpolitik)

BEV 12.713 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.1.1500015001.020 Ledighedsydelse under sygdom

og barsel med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f,

stk. 4 i Lov om aktiv

socialpolitik)

BEV 235 0

0

0

0 0

1.44 - 5.58.81.2 Statsrefusion 0 -33.571

0 -38.443

0 4.171

1.44 - 5.58.81.2.1500002001.005 Refusion af udgifter til

ledighedsydelse og løntilskud

med 50 pct. refusion

BEV 0 -2.792

0 -1.532

0 -465

1.44 - 5.58.81.2.1500002001.006 Refusion af udgifter til

ledighedsydelse og særlig ydelse

med35 pct. refusion

BEV 0 -30.779

0 -36.911

0 4.636

1.44 - 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 965 -3.836 865 -6.665

0 1.809

1.44 - 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 965 -3.836 865 -6.665

0 1.809

1.44 - 5.68.98.1 Drift 965 0 865

0

0 0

1.44 - 5.68.98.1.1500006001.001 Orlovsydelse til

kontanthjælpsmodtagere

BEV 0 0 865

0

0 0

1.44 - 5.68.98.1.1500009001.001 Orlovsydelse til

kontanthjælpsmodtagere

BEV 17 0

0

0

0 0

1.44 - 5.68.98.1.1500011001.001 Orlovsydelse til

kontanthjælpsmodtagere

BEV 51 0

0

0

0 0

1.44 - 5.68.98.1.1500013001.001 Orlovsydelse til

kontanthjælpsmodtagere

BEV 567 0

0

0

0 0

1.44 - 5.68.98.1.1500015001.001 Orlovsydelse til

kontanthjælpsmodtagere

BEV 329 0

0

0

0 0

1.44 - 5.68.98.2 Statsrefusion 0 -3.836

0 -6.665

0 1.809

1.44 - 5.68.98.2.1500002001.006 Refusion af orlovsydelse til

kontanthjælpsmodtagere og

modtagere af ledighedsydelse

BEV 0 -482

0 -433

0 0

1.44 - 5.68.98.2.1500002001.007 Refusion af driftsudgifter i f.m.

aktiveringstilbud,udd.aktiviteter

m.v. med 50 pct. refusion (pgf.

100,stk. 2 og 3 i Lov om aktiv

socialpolitik og og Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

118, stk.1, og 119, stk. 1)

BEV 0 -3.353

0 -6.232

0 1.809

1.44 - 3 Undervisning og kultur 12.940 0 15.902

0 -2.962 0

1.44 - 3.30 Ungdomsuddannelser 12.940 0 15.902

0 -2.962 0

1.44 - 3.30.44 Produktionsskoler 12.940 0 15.902

0 -2.962 0

1.44 - 3.30.44.1 Drift 12.940 0 15.902

0 -2.962 0

1.44 - 3.30.44.1.1500028002.001 Produktionsskoler BEV 12.940 0 15.902

0 -2.962 0


Regnskab 2007

- 60 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.44 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

33.322 -28.489 103.139 -93.354 -63.139 60.354

1.44 - 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 33.322 -28.489 103.139 -93.354 -63.139 60.354

1.44 - 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i

kommuner

33.322 -28.489 103.139 -93.354 -63.139 60.354

1.44 - 5.68.95.1 Drift 33.322 0 103.139

0 -63.139 0

1.44 - 5.68.95.1.1500002002.001 Løn til personer med løntilskud

(Lov om aktiv beskæftigelse

pgf. 51)

BEV 33.322 0 103.139

0 -63.139 0

1.44 - 5.68.95.2 Statsrefusion 0 -28.489

0 -93.354

0 60.354

1.44 - 5.68.95.2.1500002001.005 Tilskud fra EU BEV 0 -28.489

0 -93.354

0 60.354

1.44 - 6 Fællesudgifter og administration

m.v

10.732 0 8.485

0 1.515 0

1.44 - 6.45 Administrativ organisation 10.732 0 8.485

0 1.515 0

1.44 - 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 10.732 0 8.485

0 1.515 0

1.44 - 6.45.51.1 Drift 10.732 0 8.485

0 1.515 0

1.44 - 6.45.51.1.1500002001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 19 0

0

0

0 0

1.44 - 6.45.51.1.1500017001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 766 0 8.485

0 1.515 0

1.44 - 6.45.51.1.1500019001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 2.429 0

0

0

0 0

1.44 - 6.45.51.1.1500021001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 2.408 0

0

0

0 0

1.44 - 6.45.51.1.1500023001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 2.312 0

0

0

0 0

1.44 - 6.45.51.1.1500025001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 2.558 0

0

0

0 0

1.44 - 6.45.51.1.1500029001.000 Sekretariat og forvaltninger BEV 240 0

0

0

0 0


Regnskab 2007

- 61 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.45 Beskæftigelsesomr. Styrb.

overf. dansk

48.018 -30.599 48.164 -42.627 -4.664 14.714

1.45 - 5 Sociale opgaver og

beskæftigelse m.v

48.018 -30.599 48.164 -42.627 -4.664 14.714

1.45 - 5.46 Tilbud til udlændinge 36.756 -21.273 29.355 -27.944 -1.855 10.173

1.45 - 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 36.756 -21.273 29.355 -27.944 -1.855 10.173

1.45 - 5.46.60.1 Drift BEV 36.756 -21.273 29.355 -27.944 -1.855 10.173

1.45 - 5.46.60.1.1500002001.092 Tilskud for udlændinge,

omfattet af

introduktionsprogrammet,der

modtagertilbud efter

integrationsloven §23,

(§45,stk.5, stk.7-8 og

stk.10-11), eller

modtagerdanskuddannelse efter

§21 i kombination med tilbud

efter §23 i integrationsloven

0 -2.657

0 -5.083

0 5.083

1.45 - 5.46.60.1.1500002001.093 Tilskud for udlændinge, der

modtagerdanskuddannelse

under introduktionsprogrammet

(pgf. 45, stk. 14, i

integrationsloven)

0 -9.593

0 -5.083

0 -3.917

1.45 - 5.46.60.1.1500002001.094 Tilskud for udlændinge, der

modtagersærskilt tilrettelagt

danskudd. eller tilskud for

udlændinge i ordinær

beskæftigelse, der modtager

særligt tilrettelagt

danskuddannelseog/el.

opkvalificerende forløb (pgf.45,

stk.15-16, i integrationsloven)

0 -751

0 -325

0 325

1.45 - 5.46.60.1.1500002001.095 Resultattilskud for udlændinge,

der har bestået en danskprøve

eller er kommet i ordinær

beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i

integrationsloven)

0 -1.118

0 -1.532

0 32

1.45 - 5.46.60.1.1500002001.096 Tilskud til danskuddannelse for

øvrige kursister

0 -6.410

0 -15.336

0 8.565

1.45 - 5.46.60.1.1500017001.001 Introduktionsprogram 11.894 0 7.510

0 990 0

1.45 - 5.46.60.1.1500017001.002 Udgifter til danskundervisning

for øvrige kursister

24.862 0 21.845

0 -2.845 0

1.45 - 5.46.60.1.1500017001.091 Gebyr for deltagelse i

danskuddannelse (pgf. 14, stk.

2, i lov om danskuddannelse til

voksne udlændinge)

0 -744

0 -585

0 85

1.45 - 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 11.262 -9.326 18.809 -14.683 -2.809 4.541

1.45 - 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 11.262 -9.326 18.809 -14.683 -2.809 4.541

1.45 - 5.68.98.1 Drift BEV 11.262 -5.962 18.809 -11.261 -2.809 5.119

1.45 - 5.68.98.1.1500017001.018 Udgifter ved undervisning i

dansk som andetsprog for

aktiverede

kontanthjælpsmodtagere og

starthjælpsmodtagere (Lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

kap. 10-12)

10.562 0 18.809

0 -2.809 0

1.45 - 5.68.98.1.1500017001.096 Tilskud til undervisning i dansk

somandetsprog for aktiverede

kontanthjælpsmodtagere

0 -5.962

0 -11.261

0 5.119

1.45 - 5.68.98.2 Statsrefusion BEV 0 -3.364

0 -3.422

0 -578


Regnskab 2007

- 62 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.45 - 5.68.98.2.1500002001.007 Refusion af driftsudgifter i f.m.

aktiveringstilbud,udd.aktiviteter

m.v. med 50 pct. refusion (pgf.

100,stk. 2 og 3 i Lov om aktiv

socialpolitik og og Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf.

118, stk.1, og 119, stk. 1)

0 -3.364

0 -3.422

0 -578


Regnskab 2007

- 63 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

1.71 Administation - Decentraliseret 44.046 -980 85.118

0 -41.656 0

1.71 - 6 Fællesudgifter og administration

m.v

44.046 -980 85.118

0 -41.656 0

1.71 - 6.45 Administrativ organisation 44.046 -980 85.118

0 -41.656 0

1.71 - 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 44.046 -980 85.118

0 -41.656 0

1.71 - 6.45.51.1 Drift BEV 44.046 -980 85.118

0 -41.656 0


Regnskab 2007

- 64 -

Konto Tekst

Regnskab

1.000 kr.

Budget

Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt

Regnskabsoversigt

Tillægsbevillinger

Udgifter

Indtægt

2. - 0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

78.661 -18.403 84.471 -16.393 451 0

2. - 0.28 Fritidsområder 33.254 -3.458 26.591 -2.313 -64 0

2. - 0.28.20 Grønne områder og naturpladser 32.710 -3.458 26.591 -2.313 -64 0

2. - 0.28.20.1 Drift BEV 32.710 -3.458 26.591 -2.313 -64 0

2. - 0.28.20.3 Anlæg RÅD 0 0

0

0

0 0

2. - 0.28.21 Parker og legepladser 544 0

0

0

0 0

2. - 0.28.21.1 Drift BEV 544 0

0

0

0 0

2. - 0.35 Kirkegårde 14.180 -11.970 18.224 -11.542

0 0

2. - 0.35.40 Kirkegårde 14.180 -11.970 18.224 -11.542

0 0

2. - 0.35.40.1 Drift BEV 14.180 -11.970 18.224 -11.542

0 0

2. - 0.38 Naturbeskyttelse 11.093 -2.481 12.511 -2.538

0 0

2. - 0.38.53 Skove 11.093 -2.481 12.511 -2.538

0 0

2. - 0.38.53.1 Drift BEV 11.093 -2.481 12.511 -2.538

0 0

2. - 0.48 Fælles formål 13.501 -494 25.772

0 -329 0

2. - 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 13.501 -494 25.772

0 -329 0

2. - 0.48.71.1 Drift BEV 13.501 -494 25.772

0 -329 0

2. - 0.52 Miljøbeskyttelse m.v. 6.633 0 1.373

0 844 0

2. - 0.52.80 Fælles formål 4.066 0 75

0

0 0

2. - 0.52.80.1 Drift BEV 4.066 0 75

0

0 0

2. - 0.52.81 Jordforurening 2.567 0 1.298

0 844 0

2. - 0.52.81.1 Drift BEV 2.567 0 1.298

0 844 0

2. - 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.930.744 -2.126.521 2.192.238 -2.350.419 -142.871 110.942

2. - 1.22 Forsyningsvirksomheder 1.561.556 -1.668.151 1.767.237 -1.838.064 -144.569 134.465

2. - 1.22.3 Varmeforsyning 1.561.556 -1.668.151 1.767.237 -1.838.064 -144.569 134.465

2. - 1.22.3.1 Drift BEV 1.561.556 -1.668.151 1.767.237 -1.838.064 -144.569 134.465

2. - 1.22.3.1.2957000000.000 Varmeforsyning 687.787 -853.166 804.181 -928.844 -61.289 47.311

2. - 1.38 Affaldshåndtering 369.188 -458.369 425.001 -512.355 1.698 -23.524

2. - 1.38.60 Fælles formål -5.443 -455 936

0 -3.775 0

2. - 1.38.60.1 Drift BEV -5.443 -455 936

0 -3.775 0

2. - 1.38.60.1.2930000000.000 Fælles formål -2.154 -4 -441

0 -351 0

2. - 1.38.61 Ordninger for dagrenovation -