Beboerbladet Trappenyt - Boligforeningen Ungdomsbo

ungdomsbo.dk

Beboerbladet Trappenyt - Boligforeningen Ungdomsbo

2

[ Formandens hjørne ]

Repræsentantskabsmøde

og afdelingsmøder

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt

i ”Rundetårn” hos UC Syddanmark,

den 27. februar.

Om det skyldes de nye forhold, eller

sidste års tilfredshedsundersøgelses ønske

om en hurtigere afvikling, eller det at vi

først skulle spise efter mødet skal være

usagt, men repræsentantskabsmødet blev

afviklet på kun halvanden time, - det var

effektivt, så det prøver vi igen!

(Se i øvrigt omtale fra mødet side 15.)

Mange afdelinger var blevet inspireret

af repræsentantskabsmødet og havde

indbudt til møde klokken 17.

Og ligesom repræsentantskabsmødet

blev de fleste afdelingsmøder også afviklet

på en time til halvanden, selvom der

nogle steder var mange forslag til debat!

Der var generelt en god stemning på

møderne og det glæder hovedbestyrelsen,

at der var gode debatter og kun ganske få

afdelinger, hvor der ikke blev valgt en afdelingsbestyrelse.

Og tak til beboerne for

de mange positive anerkendelser af såvel

viceværternes som det administrative

personalets arbejde.

Kollegium på Tovværksgrunden

Der har været licitation på det nye kollegium,

som skal bygges på Tovværksgrunden,

og det bliver spændende at se, om

priserne på byggeriet kan holdes inden

for rammebeløbet for bygningen.

Det håber vi naturligvis på, at det kan,

så vi snart kan komme i gang, og blive

færdige til indflytning af 57 nye studerende

inden studiestart i august 2014.

Skolebakken 66

Blokken på Skolebakken 66, der brændte

i maj 2012, er efter endt renovering og

brandsikring blevet beboet igen af nogle

af de tidligere lejere, men også af nye

lejere, der er kommet til, fordi nogle af de

tidligere blev så glade for deres ”genhusnings-lejligheder”,

at de har valgt at blive

boende der.

I øvrigt er de andre blokke blevet gået

efter og brandsikret, så vi håber, at det

bliver trygt at bo i bebyggelsen.

Stengårdsvej

I forbindelse med helhedsplanerne for

Stengårdsvej har områdets afdelingsbestyrelsesmedlemmer

været i Ålborg for

at se på, og lære om, hvorledes de har

grebet det an.

Turen blev en succes, og afdelingsbestyrelsesmedlemmerne

er generelt positive

over for at overføre nogle af erfaringerne

fra Ålborg til Stengårdsvej. Så

arbejdet med at skaffe mulighed for at

etablere projektet, som vi orienterede

om i sidste nummer af Trappenyt,

fortsætter med uformindsket styrke.

Ny inspektør og ny hjemmeside

Der har været 80 ansøgere til jobbet

som ny inspektør. Forventet ansættelse

pr. 1. juni.

Og så arbejdes der med en ny fælles

hjemmeside med byens andre boligorganisationer,

mere om det i næste nummer

af Trappenyt.

Hovedbestyrelsen ønsker alle beboere

og ansatte en god, varm, lang

sommer.

Claus-Peter Aanum, formand.

Indhold

Hjertestartere omkring

viceværtkontorerne 3

Glade for at bo på

Park Kollegiet 4

Besøgte Sundhus i Aalborg 6

På tur til Aalborg 7

Inde i en afgørende fase 7

Nye aktiviteter

på Stengårdsvej 8

Nyt kollegium – alt for dyrt 9

Nye altaner i afdeling 32 9

Renovering af brystning 9

Nye badeværelser i afd. 9? 9

Ny medarbejder

i udlejningen 10

Fritid i din afdeling 11

Afdelingsbestyrelser 12

Hotelværelser & Festsale 14

De mødtes i Rundetårn 15

Fritidsudvalget 17

Lærerig og sjov weekend

på Stengårdsvej 18

Bazardag 2013

på Stengårdsvej 19

Portræt af Cafeens madmor 20

Hundelufter 20

Vandsparetips 20

Opslagstavlen 21

Tillykke til… 22

25 år i Ungdomsbo 22

Få 7 rigtige... 24

Forsidefoto: Arbejdsmiljøchef Lars

Schütt og arbejdsmiljørepræsentant

Henning Skaarup ved den nyopsatte

hjertestarter på Thulevej 104

More magazines by this user
Similar magazines