Bind 1 240 sider - PET-kommissions beretning

petkommissionen.dk

Bind 1 240 sider - PET-kommissions beretning

Kommissionens nedsættelse, kommissorium og personale

1. KOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE,

KOMMISSORIUM OG PERSONALE

I medfør af § 1 i lov nr. 359 af 2. juni 1999 om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed

på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden

for denne virksomhed (PET-kommissionsloven), nedsatte regeringen

i efteråret 1999 den såkaldte PET-kommission, som herved afgiver beretning.

Som Kommissionens medlemmer udpegedes landsdommer Ulla Rubinstein

(formand), professor Ditlev Tamm, professor Jens Vedsted-Hansen, lektor Henrik

S. Nissen og lektor Johnny Laursen.

Formanden blev i i henhold til lovens § 1, stk. 1, udpeget efter indstilling fra

præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, mens to medlemmer udpegedes

efter fælles indstilling fra Institut for Historie ved Københavns Universitet og

Historisk Institut ved Aarhus Universitet, og to medlemmer udpegedes efter fælles

indstilling fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og Juridisk

Institut ved Aarhus Universitet.

Kommissionen holdt sit første møde den 1. september 1999. På Kommissionens

2. møde den 1. oktober 1999 blev dommer, nu landsdommer, Michael Kistrup

godkendt som sekretær for Kommissionen, og advokat Axel Kierkegaard

blev godkendt som Kommissionens udspørger. Som yderligere udspørger blev

endvidere senere antaget advokat Allan Lund Christensen.

Landsdommer Ulla Rubinstein blev sygemeldt den 27. marts 2000. Den 1. juli

2000 blev landsdommer Leif Aamand udpeget som ny formand for Kommissionen,

og Ulla Rubinstein udtrådte samtidig af Kommissionen.

Lektor Henrik S. Nissen udtrådte af helbredsmæssige årsager af Kommissionen

den 15. juni 2005. Henrik S. Nissen var udpeget efter indstilling fra institutterne

for historie ved Københavns og Aarhus Universiteter, og efter disses

indstilling blev adjunkt, ph.d. Regin Schmidt den 15. juni 2005 udpeget som nyt

medlem af Kommissionen. Regin Schmidt var allerede pr. 1. juni 2001 blevet

ansat til at bistå Kommissionen.

10 Indledning

More magazines by this user
Similar magazines