Bind 1 240 sider - PET-kommissions beretning

petkommissionen.dk

Bind 1 240 sider - PET-kommissions beretning

Kommissionens arbejde

Politikommandøren for Sønderjylland (PK)

Aabenraa Politimesterarkiv (AAP)

Politiadjudantens Arkiv

Kommissionen har ikke fået adgang til Ib Nørlunds dagbøger, der beror i ABA.

Kommissionen har gennemgået et meget omfangsrigt materiale fra PET’s akter.

Omfanget kan ikke fastslås præcist. Kommissionen har dels modtaget fuldstændige

sager, når disse af PET er skønnet til i deres helhed at falde inden for

Kommissionens kommissorium, dels ufuldstændige sager, hvorfra er udtaget

dokumenter efter 1989.

Mht. de ufuldstændige sager har Kommissionen modtaget langt den overvejende

del af sagernes indhold, men i 114 tilfælde har Kommissionen kun modtaget

enkelte dokumenter fra et ellers større sagskompleks. Det kan dog − bl.a.

af systemmæssige grunde og ændrede procedurer − ikke afvises, at flere af disse

114 sager efterfølgende er blevet forevist Kommissionen i deres helhed. De sager,

som Kommissionen har modtaget, er fortrinsvis personsager, visse generelle sager

(administration), emnesager, materiale vedrørende Wamberg-udvalget, sager

fra regionsafdelingerne, aftalemapper, juristernes kopimapper, kildesager og

operationssager.

Det samlede antal sager, som Kommissionen har gennemgået, andrager

13.414.

En sag kan have varierende størrelse, fra et omslag indeholdende én dokumentside

til adskillige kasser med dokumenter. Skønnes en sag til gennemsnitligt

at indeholde 75 dokumentsider − som efter Kommissionens opfattelse er et

forsigtigt skøn − har Kommissionen modtaget og gennemgået over en million

dokumentsider fra PET’s registratur.

Dertil kommer, at Kommissionen fra PET har modtaget materiale i elektronisk

form, bl.a. arbejdskartoteker og brevkopier. Et arbejdskartotek vedrørende

et større sagskompleks, som Kommissionen har beskæftiget sig med, indeholder

mere end 10.000 dokumentsider. Kommissionen har også i elektronisk form

modtaget PET’s kopi af tjenestens brevkorrespondance siden etableringen af

REA. Antallet af dokumentsider fremgår ikke, men PET har oplyst, at det indscannede

materiale, der er samlet i brune foldekasser og stablet på højkant, fylder

27 hyldemeter i PET’s arkiv og følgelig langt flere løbende metre. En løbende

meter, viser PET’s opgørelse fra 1969 i forbindelse med den mikrofotografering,

der nærmere omtales i bind 3, udgjordes af mere end 3.150 dokumentsider. Der

er dermed tale om hundrede tusinder dokumentsider.

30 Indledning

More magazines by this user
Similar magazines