Bind 1 240 sider - PET-kommissions beretning

petkommissionen.dk

Bind 1 240 sider - PET-kommissions beretning

Del 2. PET ............................................................................................................... 67

4. PET’S STRUKTUR. .......................................................................................... 68

4.1. Stiftelsen ....................................................................................................... 69

4.2. Lokale efterretningsenheder ...................................................................... 72

4.3. Centralafdelingen ........................................................................................ 75

5. PET’S OPGAVER. ............................................................................................. 80

5.1. Cirkulærer og instrukser ............................................................................ 80

5.2. Andre forskrifter ......................................................................................... 85

5.3. NATO-dokumentet (CM(55)15 (Final)) ................................................... 85

5.3.1. Sikkerhedsgodkendelser. ...................................................................... 86

5.3.2. Grønlands strategiske betydning ........................................................ 89

6. PET’S ARKIV OG REGISTRATUR ............................................................... 91

6.1. Det modtagne materiale ............................................................................. 91

6.2. Arkivet i PET ............................................................................................... 92

6.3. Registraturen ............................................................................................... 93

6.3.1. INF-nr.-lister og B.-nr.-lister ............................................................... 94

6.3.2. Plankartotek .......................................................................................... 94

6.3.3. Hovedkartotek ....................................................................................... 94

6.3.4. Emnekartotek ........................................................................................ 95

6.3.5. Navneindeks (tromlerne) .................................................................... 95

6.3.6. Journal.................................................................................................... 96

6.3.7. Stikordsregister. ..................................................................................... 96

6.4. Særligt om arbejdskartoteker .................................................................... 97

7. FORHOLDET MELLEM JUSTITSMINISTERIET, PET

OG FOLKETINGET ............................................................................................. 101

7.1. Forholdet mellem Justitsministeriet og PET ............................................ 101

7.2. Forholdet mellem PET og regeringen ....................................................... 112

7.2.1. Regeringens Sikkerhedsudvalg ............................................................ 112

7.2.2. Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål ............................. 114

7.3. Forholdet mellem Justitsministeriet og Folketinget ................................ 115

7.4. Wamberg-udvalget ...................................................................................... 119

7.5. Den sikkerhedspolitiske Kontaktgruppe. ................................................. 122

6 Indledning

More magazines by this user
Similar magazines