Gastæt opbevaring af fugtigt korn - fra mejetærsker ... - Assentoft Silo

assentoftsilo.dk

Gastæt opbevaring af fugtigt korn - fra mejetærsker ... - Assentoft Silo

Gastæt opbevaring af fugtigt korn

- fra mejetærsker direkte i silo


Gastæt opbevaring af korn

Princippet bag gastæt opbevaring

har været kendt i

århundreder. De teknologiske

fremskridt gennem de sidste

40 år har gjort det muligt at

anvende princippet i stor stil til

glæde for moderne landbrug.

Med gastæt opbevaring af

foderkorn kan høsten indledes

tidligere.Dette giver en mere

flexibel udnyttelse af mejetærskerkapaciteten.

Transportomkostningerne minimeres,

og de store tørringsomkostninger

bortfalder helt,

idet kornet uden tørring kan

fyldes direkte i siloen.

Den tidligere høst mindsker

risikoen for aksnedknækning -

og øger dermed høstudbyttet.

Tidligere høstet korn har endvidere

et større indhold af aminosyrer,

hvilket giver en højere

foderværdi.

Undersøgelser har vist, at tidlig

høst også giver et større tørstofudbytte

- ca. 4-6% pr. arealenhed.

Gastæt opbevaring af foderkorn

betyder også farvel til

skadedyr, som ikke kan overleve

i en ilttom silo.

Når kornet lagres i den gastætte

silo, forbruger det ilten

og omdanner den til kultveilte

og alkohol. Hele processen

har en konserverende effekt

kornet.

Det fugtige korn støver mindre.

Gastæt korn giver endvidere

dyrene større ædelyst.

Der er meget få bevægelige

dele i siloen, hvilket betyder

minimale vedligeholdelsesudgifter

til service, ligesom

arbejdsbyrden ved den gastætte

silo er yderst begrænset.

Særligt i den travle periode

under og lige efter høst er det

en stor gevinst at, siloen kræver

meget få arbejdstimer.

Et siloanlæg leveres nøglefærdigt

og monteres af erfarne

montører.


4.000 solgte gastætte siloer

Assentoft Silo blev grundlagt i

1940 med produktion af træsiloer.

I 1969 blev de første gastætte

siloer for opbevaring af fugtigt

foderkorn taget i brug - og de er

fortsat i drift!

Konceptet har vist sig meget

egnet for vort ustadige klima, og

med ca. 4.000 solgte siloer

betyder det, at ca. 20% af det

danske foderkorn til svin, kvæg

og fjerkræ opbevares i en gastæt

Assentoft silo.


40 års erfaring med

gastæt opbevaring

viser følgende fakta:

Ingen tørringsomkostninger

Gastæt opbevaring giver det

bedste foder

Ingen skadedyr kan overleve

i en gastæt silo

Solid og gennemprøvet teknik

medfører meget lave driftsomkostninger

Bedre udnyttelse af mejetærskerkapaciteten

Mindre støv – til glæde for

både mennesker og dyr

Siloen kan anvendes til såvel

fugtigt som tørt foderkorn

Stor arbejdsbesparelse ved

transport og håndtering

Kontrol med eget korn

- fra mark til færdigt foder

Mere end 4.000 danske

svine-, kvæg- eller fjerkræproducenter

anvender dette

gennemprøvede system til

forskellige foderafgrøder

Der er tale om et lukket

system, hvorved forurening

fra mus, rotter, fugle og

insekter udelukkes


Assentoft Silo har anlæg

for individuelle løsninger

Assentoft Silo udfører komplette

siloanlæg med individuelle

transportløsninger, udført i galvaniseret

kvalitet og beregnet

for mange års drift.

Udstyret skal tilpasses mejetærsker-kapaciteten,

så høsten

kan bringes effektivt i hus, og der

skal tænkes på evt. udvidelser.

Programmet omfatter endvidere

påslag og andet tilbehør,

såsom aspiratører m.v.

Erfarne konsulenter giver en

kompetent rådgivning, og kvalificerede

montører opstiller,

indkører og servicerer anlæggene.

Det er en økonomisk

fordel at bygge transportanlægget

til de gastætte siloer

sammen med fodersiloer, så

eksempelvis soja kan

aflæsses effektivt

med tip-bil

40 tons anlæg med tværgående redler uden gangbro 60 tons anlæg med gangbro og faldrør til fode


Galvaniseret og

hvidmalet silo med

40 tons transportanlæg

samt udendørs påslag

med hydraulisk låg

Galvaniserede,

malede siloer med

centreret 40 tons

elevator og reversibel

redler øverst

Siloer med fylderør

for blæser, kapacitet

ca. 15 tons/time

rsiloer 40 tons transportanlæg bygget sammen med indendørs påslag


Nøgle-

færdige

anlæg

Assentoft Silo leverer nøglefærdige

anlæg, inkl.:

Fyldning af silo med kornblæser

eller elevator

Varmgalvaniseret gastæt silo

Komplet bevægelig snegl for

sluttømning

Bevægelig snegl for blanding

af korn

Gastætte snegle

Mekanisk transport – redler,

elevator eller snegle – fra silo

til maleblandeanlæg

El-styring for automatisk drift

af hele anlægget

Et godt fundament

Assentoft Silo leverer solide

fundamenter med en meget

flot finish. Fundamentet støbes

i en særlig støbeform, der monteres

med armeringsjern til den

pågældende diameter. Metoden

sikrer fundamentet en plan

overflade uden støbeskel, og

Den bevægelige snegl sikrer

sluttømning i bunden

af siloen

286 m 3 silo,

der fyldes

med blæser

når formen fjernes, fremstår

fundamentet med jævne og

glatte sider.

Køber har mulighed for selv at

støbe fundamentet efter Assentofts

tegninger og med

Assentofts støbeforme.

Tekniske data

Silopladerne og øvrige dele,

såsom bolte, stiger, beslag

m.m. er fremstillet i ekstra

kraftig, varmgalvaniseret kvalitet,

der ikke kræver nogen

form for vedligeholdelse.

Silopladerne leveres med 450

gram zink pr. kvadratmeter,

hvilket giver en usædvanlig

lang holdbarhed - også i egne

af landet med aggressivt miljø,

som eksempelvis ved Vestkysten.

Siloen er beregnet efter DIN

normer, og der er udførlige

statiske beregninger på konstruktionen.

Siloen monteres på stedet af

erfarne montører.

I alle samlinger lægges en speciel

tætningsmasse.

Taget har en 30° hældning, hvilket

giver optimal udnyttelse af

siloen.

En driftsikker bevægelig snegl

garanterer sluttømning af siloen.

528 m 3 silo

med 40 tons

transportanlæg

Grønne siloer

Assentoft siloen kan stadig

leveres i den kendte grønne

farve. Muligheden er oplagt,

såfremt der allerede findes en

grøn Assentoft Silo på gården,

og man ønsker at bevare et

ens udtryk.

Det er de normale varmgalvaniserede

siloplader, der forbehandles,

grundes og males

med en stærk industriel lak

efter samme standard som

eksempelvis vindmølletårne.

Det er også muligt at levere

siloen i valgfri RAL farve for at

efterkomme særlige arkitektoniske

ønsker.

Standardtilbehør

Topluge for fyldning og inspektion.

Trykudligningsventil.

Sikkerhedsstige med rygbøjler

og gelænder. Mandeluge og

ekstra tømmestuts. CO 2 udstyr.

Vandsøjlemåler

Service

Vi anbefaler vore kunder at

tegne en serviceaftale på silo

og transportanlæg. En serviceaftale

omfatter et årligt besøg,

hvor anlægget tjekkes igennem,

justeres, og siloen trykprøves.

Assentoft Silo har dygtige montører,

der kan rykke ud til service

og anden hjælp. Vi har

også døgnvagt for akutte opgaver.


Øverste billede:

Redler fra påslag sammenkobles

med elevator på 60

tons anlæg

Nederste billede:

Den bevægelige snegl er

yderst driftsikker

Øverste billede:

Den gastætte udtrækssnegl

er nedstøbt i fundament

Nederste billede:

Udstyr for tilsætning af CO2

Øverste billede:

Galvaniseret gangbro med

plads til at bevæge sig og

servicere redler

Nederste billede:

El-tavle for automatisk styring

af fylde- og transportudstyr


Assentoft

gastætte

kornsiloer

leveres

standard i

10 forskellige

diametre og

90 størrelser

fra 104 m 3

til 4732 m 3

Gastætte siloer med stål-keglebund

Model

388/8

388/9

388/10

442/8

442/9

442/10

442/11

442/12

Diameter Højde

med tag

3,88

3,88

3,88

4,42

4,42

4,42

4,42

4,42

10,55

11,57

12,59

10,97

11,99

13,01

14,03

15,05

m 3 Tons

byg

104

116

128

143

159

175

191

207

Kapacitet

73

81

90

100

111

122

134

145

Tons

hvede

83

93

102

114

127

140

153

166


Gastætte siloer med flad bund og bevægelig snegl

10,41

11,59

12,77

13,95

15,13

10,85

12,03

13,21

14,39

15,57

16,75

17,93

11,30

12,48

13,66

14,84

16,02

17,20

18,38

19,56

20,74

11,76

12,93

14,11

15,29

16,47

17,65

18,83

20,01

21,19

12,19

13,37

14,55

15,73

16,91

18,08

19,26

20,44

21,62

22,80

23,98

118

132

146

159

173

212

237

261

286

311

336

360

336

375

414

453

491

530

569

608

646

494

550

606

662

719

775

831

887

943

676

752

827

903

978

1.054

1.130

1.205

1.281

1.356

1.432

4,64

4,64

4,64

4,64

4,64

6,18

6,18

6,18

6,18

6,18

6,18

6,18

7,73

7,73

7,73

7,73

7,73

7,73

7,73

7,73

7,73

9,27

9,27

9,27

9,27

9,27

9,27

9,27

9,27

9,27

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

168

188

208

228

248

303

338

373

409

444

480

515

481

536

591

647

702

757

813

868

923

706

786

866

946

1.027

1.107

1.187

1.267

1.347

966

1.074

1.182

1.290

1.398

1.506

1.614

1.722

1.830

1.938

2.046

Diameter Højde

med tag

m 3 Tons

byg

Tons

hvede

Kapacitet

464/8

464/9

464/10

464/11

464/12

618/8

618/9

618/10

618/11

618/12

618/13

618/14

773/8

773/9

773/10

773/11

773/12

773/13

773/14

773/15

773/16

930/8

930/9

930/10

930/11

930/12

930/13

930/14

930/15

930/16

1080/8

1080/9

1080/10

1080/11

1080/12

1080/13

1080/14

1080/15

1080/16

1080/17

1080/18

Model

134

150

166

182

198

242

270

299

327

355

384

412

385

429

473

517

562

606

650

694

739

565

629

693

757

821

885

949

1.013

1.078

772

859

945

1.032

1.118

1.205

1.291

1.377

1.464

1.550

1.637

25,16

26,34

12,64

13,82

15,00

16,18

17,36

18,54

19,72

20,90

22,08

23,26

24,44

25,62

26,80

13,09

14,27

15,45

16,63

17,81

18,99

20,17

21,35

22,53

23,70

24,88

26,06

27,24

13,54

14,72

15,90

17,08

18,26

19,44

20,61

21,79

22,97

24,15

25,33

26,51

27,69

1.508

1.583

901

1.000

1.100

1.199

1.298

1.398

1.497

1.597

1.696

1.795

1.895

1.994

2.093

1.157

1.282

1.408

1.534

1.660

1.786

1.911

2.037

2.163

2.289

2.415

2.540

2.666

1.448

1.603

1.759

1.914

2.070

2.225

2.380

2.536

2.691

2.846

3.002

3.157

3.312

10,80

10,80

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

12,38

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

13,93

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

15,48

2.154

2.262

1.287

1.429

1.571

1.713

1.855

1.997

2.139

2.281

2.423

2.565

2.707

2.849

2.990

1.652

1.832

2.012

2.192

2.371

2.551

2.731

2.910

3.090

3.270

3.450

3.629

3.809

2.069

2.291

2.513

2.735

2.956

3.178

3.400

3.622

3.844

4.066

4.288

4.510

4.732

Diameter Højde

med tag

m 3 Tons

byg

Tons

hvede

Kapacitet

1080/19

1080/20

1238/8

1238/9

1238/10

1238/11

1238/12

1238/13

1238/14

1238/15

1238/16

1238/17

1238/18

1238/19

1238/20

1393/8

1393/9

1393/10

1393/11

1393/12

1393/13

1393/14

1393/15

1393/16

1393/17

1393/18

1393/19

1393/20

1548/8

1548/9

1548/10

1548/11

1548/12

1548/13

1548/14

1548/15

1548/16

1548/17

1548/18

1548/19

1548/20

Model

1.723

1.809

1.030

1.143

1.257

1.370

1.484

1.597

1.711

1.825

1.938

2.052

2.165

2.279

2.392

1.322

1.466

1.609

1.753

1.897

2.041

2.185

2.328

2.472

2.616

2.760

2.903

3.047

1.655

1.833

2.010

2.188

2.365

2.543

2.720

2.898

3.075

3.253

3.430

3.608

3.786


Assentoft Silo A/S

Silovej 1 • Assentoft • 8960 Randers SØ

Tlf. 86 49 45 66 • Fax 86 49 48 63

Email: info@assentoftsilo.dk

www.assentoftsilo.dk

More magazines by this user
Similar magazines