Download Linde Magasin nr. 20 her...... - N C Nielsen

nc.nielsen.dk

Download Linde Magasin nr. 20 her...... - N C Nielsen

Linde MAGASINET

NOVEMBER 2007 / 20. UDGAVE

Tema:

Transport & Spedition

Arctic Container Operation

Scandinavian Brake Systems

Color Line

Fletco

HI Industri 2007

Læs mere inde i bladet...


Leder

Velkomst ........................................................................... 2

Tema: Transport & Spedition

Introduktion ......................................................................3

Tema: Transport & Spedition

Full-service rental-aftale til DSV ......................................4

Tema: Transport & Spedition

Strategisk god placering for CLG .................................. 4-5

Tema: Transport & Spedition

Freja: Ny terminal gør modulvogntog mulige .............5-6

Tema: Transport & Spedition

WFS var ikke i tvivl om truckvalg .....................................7

Tema: Transport & Spedition

Scanita opbevarer, registrerer og leverer .......................8

Tema: Transport & Spedition

Scanlog: Varehotellernes Fort Knox.................................9

Tema: Transport & Spedition

Over 45 Linde maskiner er i gang hos DKI.......................9

Arctic Container Operation

Livlinen til Grønland .................................................10-11

HI-Industri 2007

Terberg & Linde-familien blev vist frem .................. 12-13

Scandinavian Brake Systems

Flytter rundt på 100 tons hver dag .......................... 14-15

Color Line

Globalisering og stigende e-handel giver arbejde ... 16-17

Fletco Tæpper

Linde er truck-verdenens Mercedes .......................... 18-19

Vestas

Terbergs nye muskelbundt løfter opgaven ...................20

INDHOLD

2

Velkommen til Linde

Magasinet - og truck

i logistikkens tjeneste

Tendensen er entydig. Produktionsvirksomheder,

grossister og forretningskæder

har fokus på at styrke

deres kerneområder og skære de

overfl ødige funktioner fra. Det afspejler

sig bl.a. i en stigende efterspørgsel

efter lagerhoteller og distributionsydelser.

Virksomhederne er på udkig

efter eksterne partnere, der kan - og

vil - tage ansvaret for en optimal vareopbevaring

og levering til tiden.

I dette nummer af Linde Magasinet

tager vi pulsen på fænomenet på

temasiderne ”Transport & Spedition”.

Vi ser på den nærmest eksplosive udvikling

på området og kigger indenfor

hos en række forskellige transport- og

logistikselskaber, der har det til fælles,

at de alle har valgt Linde truck til,

at optimere varehåndteringen og den

interne logistik.

Derudover sætter vi spot bl.a. på

Arctic Container Operation, der er

Grønlands fragtmand, og bruger en

god blanding af Terberg terminaltraktorer

og Linde truck til at løse opgaverne

på havnen i Ålborg. Længere

nordpå er Color Line ved opruste på

alle fronter i Hirtshals og har bl.a.

fået nye Terberg til den voksende

løstrailertrafi k.

Og Scandinavian Brake Systems - en af

de førende europæiske producenter af

bremsetromler og –skiver, som styrer

logistikken i Holstebro med Linde

truck, der er udrustet med computere.

Der er også blevet plads en stor

”nyhed” på Terberg-fronten. Vi har

netop leveret landets suverænt kraftigste

terminaltraktor til Vestas: en

Terberg RT382.

God fornøjelse med læsningen.

Jens Wøldiche

Udgiver af Linde Magasinet: N.C. Nielsen A/S · Redaktør: Jens Wøldiche

Journalist: Jørn Tranekjær Andresen · Foto: Gert Laursen

Design og grafi sk opbygning: Fredskilde & Sørensen A/S · Tryk: Skive Offset

Transport & Spedition

Logistik

i overhalingssporet

Virksomheder, der satser på totalløsninger inden for trans-

port, logistik og lager, oplever i øjeblikket en markant vækst.

Faktorer som globalisering og outsourcing øger efterspørgs-

len efter lagerkapacitet og distributionsservices.

Den danske transport- og speditionsbranche

er præget af vækst,

selv om de hjemlige transportører

møder stigende udenlandsk

konkurrence på landevejene. Det

fremgår af ”Årsberetning 06/07”

fra Arbejdsgiverforeningen for

Transport og Logistik (ATL). Den

stærkere udenlandske konkurrence

slår indtil videre mest igennem på

de internationale godstransporter.

Både i 2005 og 2006 noterede den

hjemlige vognmandsbranche et

fald i antallet af transporter over

grænsen.

Tilføre værdi til transporten

På temasiderne ”Transport &

Spedition” ser vi nærmere på vidt

forskellige logistik- og transportvirksomheder,

der med stor succes

har fl yttet deres oprindelige fokus

fra godstransport til partnerskaber,

hvor de tilfører værdi til deres kunder.

F.eks. ved at overtage lagerføring,

pakning og distribution.

Disse virksomheder ligger helt på

linie med ATL’s anbefalinger for

fremtiden. En stærk dansk transport-

og logistiksektor skal sikres

gennem totale logistikløsninger,

TEMA: Transport & Spedition

store volumener og konkurrencedygtige

priser. De portrætterede

virksomheder har samtidig fokus

på at effektivisere den interne

transport, minimere omkostninger,

og vælge grej, der er optimeret til

opgaven.

Eksplosion i lagerhoteller

Temasiderne afspejler en nærmest

eksplosivt stigende efterspørgsel

efter lagerhoteller og professionel

varehåndtering hos tredjeparter.

Udviklingen drives af forskellige

faktorer som:

• Generel vækst i eksport og import

• Flytning af produktion til udlandet

• Stigende outsourcing af lager- og

logistikfunktioner

• Vækst i internetbaseret handel.

3


Transport & Spedition

DSV Solutions

Kører efter faste kendte udgifter

Med mere end 100.000 kvadratmeter lagerhotel - fordelt på

fi re lokationer - er DSV Solutions en af de største i Danmark.

Virksomheden har valgt en rental-løsning på truckområdet for

at opnå faste kendte udgifter på området.

I 2003 indgik DSV Solutions en 5årig

rental-aftale med N.C. Nielsen.

Aftalen omfatter levering, service og

løbende vedligeholdelse af omkring

70 nye Linde truck. Det svarer til cirka

halvdelen af det antal truck, der i alt

kører på virksomhedens fi re danske

lagerlokationer.

- Vi ønsker at have faste aftaler på

truckområdet, så vi kender vores

udgifter. Selv udskiftningen af dæk

er inkluderet i den pris, vi betaler pr.

måned for Linde truckene. Det eneste,

der ligger uden for, er skader, der

opstår ved uheld, siger kvalitets- og

miljøchef Claus Flach og tilføjer:

CLG (Copenhagen Logistics Group)

Placeret med omhu

og succes

En god snes Linde truck og palleløftere kører

på fulde omdrejninger for at følge med i CLG’s

nyetablerede lager i Køge. Siden det nye lager

åbnede portene 1. juli, er stort set alle 60.000

pallepladser fyldt op.

- Hvis vi ikke selv ved, hvilke udgifter

vi har, kan vi ikke prisfastsætte

vores ydelser over for kunderne på et

ordentligt grundlag.

Rental-aftalen med N.C. Nielsen er

efterfølgende blevet udvidet med

to år, så den løber frem til 2010.

Det skyldes bl.a. en generel positiv

vurdering af maskinernes driftssikkerhed

og holdbarhed i en forlænget

periode.

Blandet brugt fl ok

Aftalen om de 70 nye Linde truck

blev indgået som del af en tiltrængt

oprydning og fornyelse af det kørende

materiel. I de foregående år

havde DSV Solutions overtaget lageropgaven

fra forskellige virksomheder

og fået en forskelligartet skare

af nyere og ældre truck med i overtagelsen.

N.C. Nielsen sørgede ikke

bare for, at der blev leveret en ny og

ensartet truckfl åde, de overtog også

de brugte truck som del af handelen.

Viser stor fl eksibilitet

Linde-maskinerne hos DSV Solutions

fordeler sig på tre forskellige

el-varianter: Linde E16 gaffeltruck,

Linde R14 reachtruck og Linde L12

API stablere, der er håndplukket til

at dække transportbehovene på

de forskellige lokationer. Selv om

rental-aftalen nøje beskriver, hvilke

maskiner og typer, der er omfattet,

opleves den ikke som et snærende

bånd i praksis.

- Vores verden er ikke stationær.

Derfor får vi ind imellem behov for

at skifte maskiner for at kunne køre

med det optimale set-up. Vi har

netop lukket en lokation ned og fl yttet

personalet til et andet lagerhotel.

Det indebærer, at vi skal løse andre

opgaver her end tidligere, og at vi

også har behov for andre typer maskiner.

I de situationer udviser N.C.

Nielsen stor fl eksibilitet og imødekommenhed,

siger Claus Flach.

DSV er en global udbyder

DSV har etableret egne kontorer

i over 50 lande verden over.

Tælles samarbejdspartnere og

agenter med, tilbyder virksomheden

i dag transportydelser i

mere end 100 lande.

I Europa har DSV ca. 4.800 medarbejdere

og en samlet lagerkapacitet

på 1.400.000 m².

Salgsdirektør

Per Frandsen, CLG

... fortsat fra side 4

I juli tog CLG et nyt lager på 14.000 kvadratmeter

i brug i Køge. Placeringen er

valgt med omhu. Med kun én kilometer

til motorvejen, jernbaneskinner op til

lageret og en beliggenhed på Køge Havn

er der optimale forhold for alle transportformer.

Samtidig ligger Køge strategisk

fornuftigt i forhold til København. Tæt

på men alligevel fri for de værste kø-

og trafi kgener, der belaster færdslen i

hovedstadsområdet.

- Åbningen af vores lager har været en

kæmpesucces både i forhold til kunder

og varemængder. Vi introducerede åbningen

af de nye lagerfaciliteter for godt

et år siden, og budskabet er virkelig slået

igennem. Jeg forventer, at alle 60.000

pallepladser er fyldt op ved årsskiftet,

siger salgsdirektør Per Frandsen, CLG.

Med en bred vifte af services tilbyder

CLG at løse alle lager- og distributions-

Freja Transport & Logistics

Kører sig i stilling

Freja Transport & Logistics har taget de første

spadestik til en ny jysk distributionsterminal på

18.000 kvadratmeter i Stilling ved Århus.

Det tredobler den nuværende lagerkapacitet og

åbner for modulvogntog til døren.

opgaver, som om det var ”kundens

eget lager”. De fyldte reoler og bulkstablepladser

afslører et meget varieret

varesortiment. Papirvarer og legetøj

fylder mest i den daglige håndtering ved

siden af voksentøj, børnetøj, arbejds- og

partytelte og meget, meget mere. Et af

specialerne er tømning af containere fra

Østen.

- Nøgleområder på lageret er håndtering,

plukning og pakning til videre distribution,

siger Per Frandsen.

Optimerede el-hunde

CLG har på nuværende tidspunkt 24 truck

og palleløftere. Hovedparten er Linde

maskiner indkøbt til det nye lager. Efter

planen udskiftes de resterende maskiner

af andet fabrikat til Linde, når de engang

skal tages ud af drift. Et par store Linde

H40’ere kører ude på pladsen, mens et

større antal Linde E 20’ere og el-hunde

Linde T20’ere - anvendes til at fl ytte

varerne rundt på lageret og til at tømme/

læsse lastvogne og containere.

- Jeg har et mangeårigt kendskab til

Linde og til N.C. Nielsens mand i området.

Vi oplever bl.a., at N.C. Nielsen går meget

konstruktivt til værks, når vi har specielle

ønsker til maskinerne. Det er ikke noget

med, at ”det ikke kan lade sig gøre”. Vi

har bl.a. fået ekstra lange gafl er på nogle

af vores el-hunde for at kunne køre

med 3 paller ad gangen. El-hundene

tilbagelægger ofte afstande på 500 til

1.000 meter, og derfor er det vigtigt, at

de bruges optimalt og ikke kører tomme,

siger Per Frandsen.

4

5

Udvidelse i tankerne

CLGs nye lager i Køge er stort set lige taget i brug, alligevel er der allerede

gang i overvejelserne om det næste skridt. Hvis alt går efter planen,

åbner CLG en ny og større terminal på nabogrunden i 2009.

Udover lageret på Køge Havn råder CLG i dag over fi re mindre lagerhoteller

i bl.a. Hedehusene og Hellested.

- Transport- og logistikområdet er

stærkt konkurrencepræget. Det

drejer sig hele tiden om at optimere

driften og opnå synergieffekter. Derfor

satser vi fremover på to centrale

hubs i Danmark. En kommende jysk

terminal på 18.000 kvadratmeter ved

Stilling og en sjællandsk i Taastrup,

hvor vi vil udvide vores faciliteter

med 8.000 kvadratmeter i løbet af

2008, siger direktør Jørgen Hansen,

Freja Transport & Logistics.

- Ved at koncentrere vores terminalhåndtering

endnu mere kan

vi effektivisere distributionen og

spare kilometer. Vores største enkelte

udgiftspost er, når bilerne er på

landevejen.

De lagte fremtidsplaner indebærer, at

virksomhedens nuværende terminal

i Skive vil ændre status til en regional

distributionscentral på sigt.

Fifty – fi fty

Af strategiske og historiske årsager

har Freja Transport & Logistics valgt

to forskellige truckleverandører til

den interne transport på termina-


Transport & Spedition

... fortsat fra side 5

lerne. Vest for Storebælt har Linde

og N.C. Nielsen leveret alle maskiner

siden 1985.

- Alene det, at vi har holdt fast ved

dette samarbejde i 22 år, fortæller,

at vi er godt tilfredse med de truck

og den service, vi får. Bl.a. har Linde

et så bredt program, at man altid kan

fi nde en optimal maskine til opgaven,

siger Jørgen Hansen.

I øjeblikket kører 15 forskellige

Linde truck på de jyske terminaler.

Udvalget spænder fra Linde H70

dieseltruck til T20AP hurtigløber.

Den mest anvendte type er Linde

eltruck på 1.600 og 1.800 kg, der

bruges på lageret og ramperne.

- Vi gik over til udelukkende at køre

med eltruck indendørs for to år siden.

Det skete i forbindelse med, at vi

skærpede vores miljøpolitik, tilføjer

Jørgen Hansen.

Døgnåbent

Den forestående centralisering

af terminalfunktionerne hos Freja

Transport & Logistics afspejler et

voksende behov for at være til rådighed

døgnet rundt.

- Med nutidens krav til køre/hviletid

skal en terminal være åben 24 timer i

døgnet. Vi skal være klar til at læsse

eller losse, når bilerne er der, siger

Jørgen Hansen.

Tester modulvogntog

Beliggenheden ud til motorvejen

har spillet en afgørende rolle for at

placere den kommende terminal

ved Stilling. Her må og kan de nye

modulvogntog køre helt til døren.

Freja har allerede 10 af slagsen, som

testes i Sverige og Finland, hvor det

er tilladt at køre med modulvogntog.

- Vi forventer, at det også bliver

tilladt at køre med modulvogntog

til Transportcentret i Taastrup, hvor

vores sjællandske terminal er placeret.

Det giver os endnu et middel

til at optimere driften, siger Jørgen

Hansen.

Direktør Jørgen Hansen

Årlig vækst på 18%

siden 1985

Siden starten i 1985 har Freja

Transport & Logistics med base i

Skive oplevet en stejl vækstkurve

på gennemsnitligt 18% årligt.

Virksomheden forventer for

første gang at nå op på 450.000

sendinger i 2007.

Antal medarbejdere:

300 i Danmark plus 100 i Sverige,

Norge og Finland.

Antal terminaler:

3 i hhv. Skive, Hørning (Århus)

og Taastrup (København).

Worldwide Flight Services

Ingen tvivl om truckvalg

I april 2006 etablerede Worldwide Flight Services (WFS) – et af

verdens førende luftfragtselskaber – sit skandinaviske hoved-

sæde i Kastrup Lufthavn. Linde var på forhånd valgt som det

foretrukne truckmærke.

Indtil 2006 var Skandinavien en

sort plet på WFS’s landkort. Den

internationale virksomhed opererer

i godt 100 lufthavne verden over,

men havde ingen selvstændig repræsentation

i det nordeuropæiske

område. Valget faldt på København

og Kastrup Lufthavn. General Manager

Marc Claesen, WFS Denmark,

begrunder hvorfor:

- Vores analyse viste, at København

var det mest oplagte sted. I kraft af

sin placering og en velfungerende

infrastruktur er byen en naturlig

gateway til Skandinavien. Samtidig

er det nordtyske område også inden

for rækkevidde. Det samme gælder

hele Østersø-regionen, der er inde i

en stærk positiv udvikling.

Konkurrencedygtig fragt

Tendensen mod billigere fl yrejser

gælder også for den luftbårne fragttrafi

k. Derfor er fl yfragtrater i dag

konkurrencedygtige sammenlignet

med f.eks. skibstrafi k. Samtidig er

fl y uden konkurrence den hurtigste

transportform. Det giver f.eks. danske

modefi rmaer og tøjkæder kortere

vej fra bestilling til levering. I Køben-

havn tømmer WFS bl.a. fl y med tekstilvarer

fra Kina, Indien og Pakistan,

der videredistribueres via virksomhedens

lagerhotel. Den modsatte vej

læsser fi rmaet bl.a. komponenter og

maskindele fra Grundfos og Danfoss

ombord på fl yene. Den danske WFS-

6 7

afdeling har kapacitet til at klare

omkring 60.000 ton gods årligt.

- Den største enhed, vi har håndteret,

var en 16 meter lang speedbåd.

Den mindste, en fl ok humlebier, der

skulle anvendes til et videnskabeligt

formål, fortæller Marc Claesen.

Bredt sig fra Bruxelles

I lagerhotellet, der ligger på lufthavnsområdet,

kører ca. 10 Linde

maskiner, bl.a. P250’ere og E30’ere.

Opgaverne består primært i at tømme

containere og holde den interne

logistik oppe i høje omdrejninger.

At truckene skulle være Linde, var

afgjort på forhånd.

- WFS’s terminaler er åbne 24 timer

i døgnet. Derfor skal vi skal bruge

grej, vi kan stole på. For to år siden

valgte vi at gå over til Linde maskiner

på vores terminal i Bruxelles og er

meget glade for de erfaringer, vi har

gjort omkring maskinernes driftssik-

kerhed. Senere har vi også skiftet til

Linde i Amsterdam, og ved etableringen

i København var der slet ingen

tvivl om, hvilken truck vi satsede på,

siger Marc Claesen.

Starten i København har i øvrigt

været så succesfuld for WFS, at de

allerede nu overvejer en udvidelse af

deres lagerkapacitet.

WFS i luften worldwide

WFS beskæftiger sig både med

luftfragt og håndtering af passagerbagage.

Koncernen er

repræsenteret i mere end 100

lufthavne over hele verden og

råder over 59 fragtterminaler

fordelt på alle kontinenter.

På verdensplan håndteres 2 millioner

ton luftfragt årligt.


Transport & Spedition

Scanita Transport System

Udvider med 8.000 kvadratmeter

Gennem de sidste par år har Scanita Transport System i Randers

oplevet en vækst på 50% i lagerhotellet. Stadig fl ere virksom-

heder får øje på fordelen ved at gøre lagerudgifter variable i

stedet for faste.

- Væksten på lagerhotelsiden ser ikke

ud til at standse foreløbig. Det viser

tilkendegivelser fra vores kunder.

Derfor er vi ved at bygge et nyt lager

på 8.000 kvadratmeter, der mere end

fordobler vores nuværende kapacitet.

De første kunder står allerede parate

til at rykke ind 1. januar, når det nye

lager står klar, siger direktør Kim

Filskov, Scanita.

- Generelt har virksomheder fundet

ud af, at det er økonomisk fornuftigt

at konvertere faste omkostninger til

variable. Ved at vælge varehotellet

betaler de udelukkende lagerudgifter

pr. enhed og undgår at være bundet

op af egne omkostninger til bygninger,

grej og mandskab.

Også den administrative del slipper

virksomhederne for at bruge ressourcer

på. De får online-adgang til Scanitas

logistiksystem og kan følge med

i lagerbeholdning og ordrelevering,

som om det var en del af deres eget.

Alle aspekter af logistikken

Scanita tilbyder at tage sig af alle

logistik-aspekter: transport, opmagasinering

og distribution. Plastgranulat,

konserves og pizzabakker er blot et

lille udpluk af de varer og halvfabrikata,

som afhentes hos producenter i

Europa og tager turen omkring lagerhotellet,

før de havner hos slutkunden.

Den eneste produktkategori, man

kigger forgæves efter, er køl og frys.

Et hold nye truck

Seks nye Linde el-truck – kommet til

som erstatning for ældre inden for

det sidste halvår - holder gang i den

interne transport på lagerhotellet.

Scanita har valgt en god blanding af

1,5, 2, 2,5 tons truck for at løse opgaverne

optimalt. Alle truckene har

gafl er med sideskift og lavere masthøjde

for at kunne operere effektivt

inde i containerne.

De større 2,5 tons maskiner kører

mest udenfor og losser f.eks. tunge

varer fra siden af lastbilerne.

- De små benyttes mellem reolerne,

fordi de er lettere at manøvrere med,

men de anvendes også til at tømme

eller læsse trailere og containere, siger

Kim Filskov, der købte sine første

Linde truck for 10 år siden. Erfaringen

er, at det er holdbare maskiner, som

der er meget få driftsproblemer med.

Det er også maskiner, som lagermedarbejderne

er glade for at køre med.

I tænkeboks

Lige nu er Kim Filskov gået i tænkeboks

på truckområdet. Den kommende

store udvidelse af lagerhotellet

gør det nødvendigt også at se på

grejet.

- Vi får givetvis brug for fl ere maskiner,

men hvad og hvor meget det

drejer sig om, er jeg ved at fi nde ud af

i øjeblikket.

Direktør Kim Filskov

Spot på Scanita

Speditionsvirksomheden

Scanita Transport System blev

etableret i starten af 1990’erne

og ejer i dag en selvstændig

vognmandsforretning Scanita

Trucking samt egne afdelinger i

England og Portugal.

Virksomheden løser transportopgaver

over hele Europa og har

i alt 125 medarbejdere.

Scanlog

Meget mere end vin & spiritus

Ishøj er lig med vin og spiritus

hos Skanlog.

- I Ishøj har vi etableret et varehotel

på 12.000 kvadratmeter, hvor vi udelukkende

håndterer vin og spiritus til

kunder i Danmark, Sverige og Norge. På

grund af produktets særlige karakter

er der lagt stor vægt på sikkerheden.

Varehotellet er nærmest et slags Fort

Knox med højt hegn, intensiv kameraovervågning,

kontakt- og rumfølere,

døgnvagt osv., fortæller adm. direktør

Finn Adel, Skanlog.

Alle Skanlogs varehoteller fungerer

som kundernes forlængede arm og

sørger for transporten fra leverandører,

lagerføring og den videre distribution til

grossister og detailhandel.

I Ishøj losses der dagligt trailere og

containere med over hundredetusinde

fl asker på paller med slipsheets. Hver

eneste fl aske registres i logistiksystemet,

så den kan følges fra produktion

til levering hos kunden. Medfølgende

opgaver som palletering, bandero-

Skanlog i Danmark, Norge og Sverige

Skanlog har 10 varehoteller i Ballerup, Glostrup, Albertslund, Ringsted,

Ishøj, Taulov og Randers i Danmark, Oslo i Norge og 2 varehoteller i Eskilstuna,

Sverige. I alt 150.000 m². Den familieejede virksomhed beskæftiger

i alt ca. 300 medarbejdere og har specialiseret sig i at håndtere og

levere hvidevarer, vin & spiritus, it & elektronik, kontorartikler og dæk.

8 9

lering m.m. udføres efter aftale med

kunderne.

- I 2007 har vi udvidet vores kompetencer,

så vi nu kan tilbyde vin- og spiritusimportører

en total logistikløsning. Dels

har vi indgået et strategisk samarbejde

med VHT, der er specialister i at transportere

vin og spiritus. Dels har vi købt

vores eget tapperi, så vi frem over også

kan håndtere tankleverancer med

aftapning af vin, siger Finn Adel.

Fordoblet kapacitet

Skanlog er en af landets største inden

for kategorien ”uafhængig tredjeparts

logistik”. En type virksomhed og service,

som der er stigende efterspørgsel efter.

Stadig fl ere producenter, leverandører

og grossister – bl.a. inden for vine og

spirituosa – vælger at outsource vitale

logistik- og servicefunktioner for at koncentrere

sig om deres kerneområder.

DKI Logistics

Giver den fortsat gas

DKI Logistics med store lagerhoteller

i Horsens og Køge har fortsat succes

med sit kundeorienterede koncept,

der er rettet mod supermarkeder og

byggemarkeder.

Virksomheden blev startet for 6

år siden og har netop taget en ny

lagerbygning på 29.000 m² i brug i

Horsens. Det bringer den samlede

østjyske kapacitet op på 75.000 m²,

mens en planlagt udvidelse i Køge

Materiellet skal følge med

Mange forskellige faktorer skal geares

op for at følge med væksten hos

Skanlog. Det gælder også arbejdskraft,

logistiksystem og materiel.

- Hvad truck, el-stablere, reachtruck

osv. angår, så har Linde og N.C.

Nielsen fulgt mig siden slutningen

af 1980’erne. En af de ting, som N.C.

Nielsen er rigtig gode til, er at hjælpe

os, når vi mangler maskiner for at følge

med. Vi overlades ikke til os selv. De

stiller materiel til rådighed, indtil nye

truck kan leveres.

- Linde producerer driftssikre maskiner,

som brugerne er glade for og som

har en blivende værdi. Det - og så en

fornuftig pris - er baggrunden for, at vi

kører med Linde. Vi skal have sikkert

og godt grej til af- og pålæsning, lagerhåndtering

og de forskellige palleteringsopgaver,

siger Finn Adel.

vil forøge kapaciteten på Sjælland til

35.000 m² i alt.

- I praksis er de nye kvadratmeter

allerede lejet ud. Vi skal bl.a. være

centrallager for en af landets største

byggemarkedskæder, siger direktør

Preben Borregaard, DKI Logistics.

Udvidelserne i Horsens har gjort det

nødvendigt at øge antallet af Linde

truck, så virksomheden på denne lokation

råder over godt 45 maskiner...

lejet på kort- eller langtidsaftaler.


Grønlands fragtmænd

Når der serveres tomater i Nuuk, tændes for fjernsynet i

Aasiaat eller lægges tag på et hus i Narsaq har Arctic Contai-

ner Operation en fi nger med i spillet. Alle forbrugsvarer til

Grønland afskibes fra terminalen i Aalborg.

Aalborgs Østhavn er det fragtmæssige

knudepunkt mellem Grønland og

den øvrige verden. Alle forbrugsvarer

fra kolonial til biler og byggematerialer

samles hos Arctic Container

Operation, inden de sendes afsted

mod Nordatlanten med et af Royal

Arctic Lines containerskibe, der har

tonnager på op til 782 TEU.

- Den eneste undtagelse er projektgods

som f.eks. materialer til et vandkraftværk,

der er ved at blive bygget

i Sydgrønland. De sejles typisk op

med skibe hyret til lejligheden. Men

vi er også godt med, når det gælder

disse specialopgaver. I øjeblikket står

vi for at levere byggeelementerne til

et nyt 12 etagers højhus i Nuuk. De

sendes af sted én etage pr. skib, siger

driftsleder Arne Vestby Jensen, Arctic

Container Operation.

Tage nattevagten med

Godstransporten er baseret på tre

containerskibe, der ligger i fast rutefart.

En tur, der tager 3 uger sammenlagt.

Hver eneste mandag året rundt

ARCTIC CONTAINER OPERATION

anløber et skib fra Royal Arctic Line

Aalborg-terminalen fyldt med bl.a.

rejecontainere fra Grønland, og hver

onsdag afsejler skibet igen lastet

med nye forsyninger.

- Er skibet fra Grønland forsinket, må

vi speede op på terminalen og tage

nattevagten til hjælp. Vi skal være

klar til afsejling om onsdagen, siger

Arne Vestby Jensen.

Byer som Nuuk, Aassiaat og Sissimut

er blandt de faste destinationer, og

herfra bringes godset videre til andre

byer og bygder ved hjælp af mindre

containerskibe og små skibe i kutterstørrelse.

Effektiv ”stuffetruck”

Containerhåndteringen på terminalen

består grundlæggende af

to typer arbejdsopgaver. Ud over

lastning/losning sørger Arctic Container

Operation for at fylde gods og

varer i containere og gøre dem klar til

levering. Terminalområdet omfatter

et stort fragthotel på 24.000 kvadratmeter

med køle- og fryselager, hvor en del af forsyningerne ligger

og venter.

- Til dette job benytter vi bl.a. 17

eldrevne Linde E25, som har vist sig

at være meget effektive som ”stuffetruck”

i containere. Maskinen er

smidig og hurtig i kraft af 2-pedal

systemet. Vi har også et udmærket

samarbejde med N.C. Nielsen, så

maskinerne er helt tilpasset formålet.

Vores E25’ere har bl.a. lav masthøjde

og speciallygter, siger Arne Vestby

Jensen.

Godt 800 containere pr. gang

Når containerskibene lægger til kaj

er mandskab og grej klar til at arbejde

i højeste gear. På årsplan håndteres

op mod halvtredstusinde 20’’- og

40’’-containere på terminalen. Det

svarer til omkring 860 containere pr.

skibsanløb. En kombination af reachstackere

og terminaltraktorer sætter

speed på transporten på terminalområdet.

- Vi har 6 reachstackere i alt og de tre

nyeste er af mærket Linde. Vi valgte

bl.a. maskinen på grund af dens

manøvredygtighed, og fordi vi fi k

kortere afstand til service og reservedele,

end vi ellers har været vant

til ved reachstackerne. Også her har

vi oplevet, at N.C. Nielsen er gode til

at tilpasse maskinerne til vores krav.

Fakta

Måleenheden ”TEU” svarer til en

20 fods container.

Containermover, der dur

En håndfuld terminaltraktorer står for

at transportere containerne til og fra

skibet. Arctic Container Operation har

gjort et nyt og godt bekendtskab på

dette område: to Terberg terminaltraktorer

blev taget i brug 1. juli. Den

ene er specialbygget til at køre med

containermover.

- Vi sammenlignede forskellige mærker

forud for anskaffelsen, og endte

med at vælge Terberg’en, fordi den

har gode køreegenskaber og bl.a. et

meget lavt støjniveau. Vi har naturligvis

kun begrænsede erfaringer med

maskinerne indtil videre, men chaufførerne

er glade for dem, siger Arne

Vestby Jensen.

- Den ene Terberg blev ombygget af

N.C. Nielsen til at køre med container-

mover. Den er udstyret med en højere

placeret kabine for at give chaufføren

overblik og har desuden fået monteret

en hydraulisk styring af ventilerne, der

gør det let at koble containeren til og

fra. Alt fungerede fra første dag.

Mange om at bestemme

Truck, reachstackere og terminaltraktorer

har afgørende betydning for

effektivitet og arbejdsmiljø hos Arctic

Container Operation. Derfor afgøres

alle indkøb af et truckudvalg, der udover

Arne Vestby Jensen også omfatter

bl.a. nogle af chaufførerne.

- I forbindelse med valg af ny terminaltraktor

tog vi f.eks. op til Stena Line i

Frederikshavn og fi k lejlighed til at se

og afprøve Terberg’en i praksis, siger

Arne Vestby Jensen.

10 11

”Royalt” ejerskab

Arctic Container Operation ejes af Royal Arctic Line og Aalborg Havn i

fællesskab. Selskabet blev stiftet i 1992 og beskæftiger i dag omkring 80

medarbejdere. Terminalen omfatter et område på 160.000 kvadratmeter i

Aalborg Østhavn.

Royal Arctic Line ejer 5 containerskibe af forskellig størrelse.


Linde serveret på et fad

HI Industri 2007 er Skandinaviens største industrimesse.

Et oplagt sted at besøge for indkøbere og beslutnings-

tagere, der gerne vil have alle nyheder inden for logistik,

produktion og transport serveret på et fad. Også dette år

valgte mange at lægge vejen forbi og få en opdatering

om Linde og Terberg hos N.C. Nielsen

N.C. Nielsen kan se tilbage på en

succesfuld deltagelse i HI Industri

2007. På en fl ot stand fi k gæsterne

lejlighed til at kaste et blik på de

seneste års vigtigste Linde-nyheder

og få svar på spørgsmål af enhver

HI-MESSEN

art om maskiner og anvendelsesmuligheder.

Datterselskabet Terberg Scandinavia

præsenterede samtidig tre forskellige

Terberg terminaltraktorer, bl.a.

den kraftfulde version RT222 4x4.

En helt ny demo video gav interesserede

mulighed for at se terminaltraktorerne

på arbejde på havnearealer,

cementvarefabrikker osv.

39X-generationen linet op

Messestanden gav et godt samlet

billede af fl eksibiliten og styrkerne

ved Linde truck.

Først og fremmest var der sat spot

på den nye komplette 39X-serie af

Linde truck. Fra Linde H14 til Linde

H50 leveres alle maskiner nu i et

kompakt design med unikke teknologiske

forbedringer, der ændrer

de gældende truckstandarder for

effektivitet, komfort og driftsomkostninger.

Produktionschef

Villy Jakobsen &

Lagerchef

Arne Mouridsen,

Dan-fl oor

- Vi er taget til HI Industri for at se på truck og på robotter og automation.

Grunden til at vi er her på standen? Linde har ry for at være en god, men dyr

maskine af høj kvalitet. Det er også en anderledes truck, der skiller sig ud fra

de andre. Vi vil gerne afprøve et par Linde i vores produktionsmiljø og se,

hvordan de klarer det. Hos os får truckene lov til at bestille noget med hårde

opbremsninger og masser af kørsel frem og tilbage.

Terminalchef

Niels Birk,

Danske Fragtmænd Aalborg

- Det giver mange input at være på messen, derfor har jeg taget mig tid til at

være her i år. På en måde skylder man sig selv det. Tingene går stærkt, og måske

er der dukket nyheder op, som bedre matcher de behov og forventninger,

vi har i vores virksomhed. Umiddelbart er jeg interesseret i alt, der har relation

til transportudstyr. Vi står også med nye budgetter for det kommende år og er

målrettet i gang med at fi nde de leverandører, som har det rigtige produkt til

den rigtige pris. I forvejen har vi enkelte Linde truck, og besøget her ser jeg

som en del af vores beslutningsproces omkring nye truck-indkøb.

Lagerchef

Preben Schmidt,

Rockwool

- Jeg har altid nogle specifi kke mål, når jeg besøger en messe som HI Industri.

Vi har vores faste leverandører, og messen giver mig bl.a. mulighed for at se

på, hvad andre leverandører kan byde på og blive inspireret. Det er en uforpligtende

måde at sondere markedet på. Det kan sammenlignes lidt med, når ens

kone oser i en tøjforretning for at få et overblik over, hvad der er fremme. Helt

konkret er vi nysgerrige efter at høre mere om Terberg terminaltraktorer. Vi har

et lignende køretøj på virksomheden og er interesseret i at fi nde ud af, om det

er den vej, vi skal gå.

12 13


Ingen bremse på

fremgangen

Alt til bremser. Til biler, motorcykler og vindmøller. Det er i

korte træk, hvad Scandinavian Brake Systems, der er en af

Europas førende på området, beskæftiger sig med. I Holste-

bro fokuseres på bremseskiver og –tromler.

5.000 pallepladser – og 1.000 forskellige

varenumre – er omdrejningspunktet

for den daglige distribution hos

Scandinavian Brake Systems (SBS) i

Holstebro. Her plukkes store og små

ordrer til grossistvirksomheder i ind-

og udland, der forsyner autoværksteder

og biludstyrsforretninger med nye

reservedele.

- Vi fl ytter 100 tons ind og ud af virksomheden

hver eneste dag og arbejder

i treholdsskift for at følge med,

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS

siger værkfører Jens Hummelmose,

SBS, Holstebro.

En af de faste daglige opgaver er at

tømme containere fra Kina med færdige

varer, der består af bremseskiver

og –tromler til personbiler og mindre

varevogne, samt køre pallerne på

lager. Hovedparten af produktionen

er outsourcet til kinesiske fabrikker.

Kun specialordrer fremstilles stadig i

Holstebro.

Afdelingens 55 medarbejdere be-

skæftiger sig i dag primært med distribution,

udvikling og salg.

Skal kunne holde til noget

- De mange tons, vi håndterer, betyder,

at hver truck fl ytter omkring 50

tons hver dag. Da de samtidig er i drift

godt 20 timer dagligt, skal vi have maskiner,

der kan holde til noget. Linde

har vist sig at være en stabil maskine,

der kan tåle mosten, siger Jens Hummelmose.

Ved, hvad det betyder

- Vi er 100% afhængige af, at truckene

kører, hvis den interne logistik skal

hænge sammen. Sker der noget med

maskinerne, skal det ordnes hurtigst

muligt. Den side af sagen prioriterer

N.C. Nielsen højt. Vi har tilknyttet

en fast montør, som kender vores

maskiner, og som vi har et personligt

kendskab til. Det betyder meget,

at montøren ved, hvad der er vores

behov, og at det ikke hele tiden er

forskellige, der dukker op, siger Jens

Hummelmose.

De nye Linde el-truck er udstyret med batteri hurtigskift,

således at de kan være i drift 24 timer i døgnet.

SBS i Hostebro har otte Linde 1,6 ton

eltruck, der døgnet rundt er med til

at løse plukke- og transportopgaver i

lageret, pakkeriet og distributionen.

Derudover benyttes en lidt kraftigere

Linde H25 dieseltruck til tømningen af

containerne.

- Fire af vores 1,6 ton truck er af den

nye 386-type, der er lavere bygget

og meget stabil ved høje løft, fordi

tiltcylindrene er monteret direkte på

taget. Som sædvanlig fi k vi også de

nye maskiner indrettet, så de passer til

vores behov bl.a. med glas i taget, der

giver ekstra sikkerhed under arbejdet,

siger Jens Hummelmose.

Nyanskaffelsen af de fi re 386’ere var

både en del af en løbende udskiftning

og en udvidelse af maskinparken, der

var nødvendig for at følge med den

øgede travlhed. Indkøbet betød, at

antallet af 1,6 ton maskiner voksede

med 25%: fra seks til otte.

Udstyret med pc

Alle Linde truckene er udstyret med

en pc, der er linket op til afdelingens

ordresystem. Hver eneste palle og palleplads

har et bestemt nummer. Det

giver overblik over, hvor den enkelte

chauffør skal plukke den næste ordre

og forenkler slut-ekspeditionen. Alle

ved, hvad de skal gøre som det næste.

- Både truckchauffører og folk i pakkelinien

får på deres pc’er løbende

information om, hvad der skal hentes

og leveres. Når ordren er plukket og

afl everet ved pakkelinien, registrerer

chaufføren med et enkelt tastetryk,

at opgaven er udført, siger Jens Hummelmose.

Ordrerne hos SBS kan være meget

forskellige i omfang og tidsforbrug.

Måske skal der leveres fl ere tusinde

enheder af det samme varenummer

eller blot et par eksemplarer.

Blandt de største

SBS-koncernen har markeret sig stadigt

stærkere og er i dag en af de førende

i Europa inden for en bred vifte af

14 15

bremseprodukter. Hovedkvarteret

ligger i Svendborg. Den sydfynske

virksomhed er kendt for at fremstille

bremseklodser specielt til motorcykler,

der anvendes til ræs og kører

med ekstremt høje hastigheder. I

Danmark har SBS også en afdeling i

Støvring. Derudover er der etableret

selvstændige afdelinger i hhv. Tyskland

og England. På koncernniveau

beskæftiges omkring 500 medarbejdere.

Værkfører Jens Hummelmose


Gearer op i Hirtshals

Color Line i Hirtshals opruster kraftigt. Nye store superspeed

færger og en udvidelse af havnefaciliteterne skal bl.a. imø-

dekomme en nærmest eksplosiv vækst i løstrailertrafi kken

mellem Norge og Danmark.

COLOR LINE

Ruten Hirtshals – Kristiansand er et

godt eksempel på den voldsomme

stigningstakt hos Color Line inden

for løstrailertrafi k. I 2003 udgjorde

løstrailere 5-6% af transportmængden

på denne rute. I dag er tallet vokset

til over 30%. Andelen af løstrailere er

nået op på hele 40%, hvis man medregner

samtlige 6 færgeruter i Color

Line-koncernen.

- Der er ingen tegn på, at vi har set toppen

endnu. De signaler, vi får fra virksomheder

og transportører, peger mod

en fortsat stigning i løstrailertrafi kken,

siger John Juul Nielsen, fragtdirektør

hos Color Line Cargo.

- Den nærmest eksplosive vækst skyldes

fl ere forskellige faktorer. Der er

virkelig kommet gang i internethandlen.

Det betyder, at der skal afl everes

fl ere produkter til slutkunder. Globaliseringen

spiller også ind. Mange

virksomheder i Norge har fl yttet produktionen

til lande med lavere lønninger,

nu skal de færdige varer retur for

at sælges på hjemmemarkedet, siger

John Juul Nielsen.

Stor satsning på Hirtshals

Havnene i Hirtshals og Frederikshavn

spiller en vigtig rolle i den nordeuropæiske

infrastruktur. De udgør

trafi kale brohoveder mellem Norge og

hele det europæiske kontinent. Det er

en af årsagerne til, at Color Line-koncernen

vedtog en ambitiøs fi reårig investeringsplan

i 2004 på 7,5 milliarder

i alt. Omkring 70 millioner blev afsat

til at udvide og forbedre havnefaciliteterne

i Hirtshals. 2,4 milliarder blev

øremærket til nyindkøb af større og

hurtigere færger på Hirtshals-ruterne

og samtidig blev der gennemført en

fælles indkøbsstrategi for det kørende

materiel – terminaltraktorerne

eller tugmastere, som de kaldes i

havnesammenhæng - for også at få

det bedste grej på dette område.

- Tilbage i 2004 inviterede vi forskellige

leverandører til en udbudsrunde

vedrørende vores kommende indkøb

af tugmastere. Vi valgte i sidste ende

at pege på Terberg og N.C. Nielsen.

Det skete på baggrund af en samlet

vurdering af pris og service plus ma-

skinernes komfort og miljøvenlighed.

N.C. Nielsen præsenterede os f.eks.

for et vældig godt vedligeholdelsesprogram,

siger John Juul Nielsen.

Skal der fl ere til?

I forlængelse af denne koncernaftale

har N.C. Nielsen senest leveret to nye

Terberg TT222 og en RT222 til Color

Line i Kristiansand, to TT222-maskiner

til Frederikshavn og en RT222 til Oslo.

I alt kører der i dag cirka 20 Terberg

terminaltraktorer på Color Lines norske

og danske havneanlæg.

John Juul Nielsen overvejer i øjeblikket,

om det nuværende antal af

terminaltraktorer er tilstrækkeligt til

at klare opgaven på sigt. En række

ubekendte faktorer besværliggør regnestykket:

Hvor meget vil løstrailer-

trafi kken vokse yderligere? Hvad

betyder indsættelsen af væsentligt

større færger i 2008 på Kristiansand

og Larvik? Vil det i sig selv medføre et

ekstra boom for løstrailere på disse

ruter?

- Efter planen tager vi det første nye

superspeed skib i drift den 8. januar

2008. Til april følger det næste. De

nye skibe er væsentligt større og øger

vores trailer- og lastbilkapacitet med

190%. Lige nu håndterer vi i gennemsnit

65 løstrailere pr. anløb og har

5 tugmastere til at tømme og fylde

hvert skib. Det siger sig selv, at hvis

dette tal stiger til f.eks. 100 løstrailere

pr. skib, vil det være nødvendigt at

øge antallet af terminaltraktorer både

her og i de norske havne for at kunne

følge med, siger John Juul Nielsen.

Maskiner med trådløs computer

Udstyret på Color Lines terminaltraktorer

i Hirtshals skal også opdateres

som en del af en gennemgribende

ændring og modernisering af havnehåndteringen.

Maskinerne bliver

gjort ”online” via en trådløs computer.

På computeren får chaufførerne

information om, hvilke trailere de skal

hente, og hvor de står på pladsen.

De kan samtidig hurtigt og let melde

tilbage, når opgaven er udført. Det

sker elektronisk og betyder, at alle

typer håndtering straks er registeret i

det administrative system.

- Systemet vil give os en mere effektiv

styring af løstrailertrafi kken på

pladsen og ombord på skibene, siger

John Juul Nielsen.

Fragtdirektør John Juul Nielsen

16 17

Color Line investerer i Hirtshals

Color Line-koncernen har afsat omkring 70 millioner til bl.a. at etablere

bedre opmarcharealer, nye ramper og større trailerparkeringsplads i

Hirtshals.

Sideløbende investerer Hirtshals Havn 40 millioner kroner i at udvide

færgelejet og forbedre tilkørselsforholdene. De nye havnefaciliteter skal

efter planen stå klar i begyndelsen af januar 2008.

Color Lines superspeed-skibe vil reducere overfartstiden med en time,

så det fremover kun tager 3 timer mellem Hirtshals og Kristiansand og

3¾ time mellem Hirtshals og Larvik.


Tæpper på spyd

Fletco Tæpper i Ikast producerer årligt 3,5 millioner kva-

dratmeter tæpper, der leveres fra dag til dag. Det klares kun

med en effektiv intern logistik, hvor Linde truck er et vigtigt

omdrejningspunkt.

FLETCO TÆPPER

Når man træder ind i Fletco’s langstrakte

lagerhaller, lægger man straks

mærke til to ting. For det første er

der masser af fri gulvplads mellem

reolerne, der står placeret ude ved

væggene med tusindvis af tæpperuller.

For det andet kører et par Linde

eltruck rundt med lange spyd, der

giver associationer om riddere på

vej til en lanseturnering. Begge dele

er der en absolut rationel forklaring

på. Direktør Bent Jensen fra Fletco

fortæller:

- Råtæpperullerne er fi re eller fem

meter lange og vejer tæt på 1 ton. At

fl ytte rundt på gods af denne længde

kræver solidt grej, fordi de yderste

500 kilo tynger ekstra. Vi har valgt

at køre med 2,5 tons Linde eltruck

for at få tilstrækkeligt kraftoverskud

og bruger derudover et kraftigt 3,80

meter stålspyd til at løfte tæpperne

med.

- Det store friareal mellem reolerne

er nødvendigt for at kunne håndtere

tæpperullerne forsvarligt. Vi skal

have omkring 11-12 meter til rådighed.

En truck inklusive tæpperulle på

spydet fylder mere end 7 meter i sig

selv og resten af pladsen er nødvendig

for at give sikkerhed og plads til

manøvrering, siger Bent Jensen.

Kvalitet betaler sig

Fletco benytter i alt fem Linde E25

med spyd til den interne transport

af råtæpper og færdige produkter.

Derudover anvendes en enkelt Linde

E12 med traditionelle gafl er til bl.a.

at bringe paller med garnruller frem

til vævene. For Bent Jensen er ikke i

tvivl om, at Linde er det bedste valg,

når det samlede regnestykke gøres

op. Det bygger bl.a. på egne erfaringer,

siden virksomheden anskaffede

de første Linde maskiner i starten af

1990’erne.

- Det er lidt som at købe en Mercedes.

Du får en rigtig god maskine

i tysk kvalitet. Prisen er godt nok

lidt højere, men investeringen betaler

sig på sigt, fordi du får lavere

vedligeholdelses- og driftsudgifter.

Samtidig forstår Linde også at lave et

smukt og funktionelt design, hvilket

også tæller i min vurdering.

Bent Jensen har også et godt øje til,

at Linde holder en fornuftig brugtpris,

selv om den er blevet brugt

intensivt i 4-5 år. Det passer sammen

med, at Fletco normalt udskifter en

truck pr. år og har gennemført en

samlet udskiftning hvert femte år.

- Det er vores erfaring, at andre maskiner

er slidt helt ned efter at have

kørt en tilsvarende periode, men

Linde repræsenterer stadig en værdi,

når vi skal bytte til nyt.

Fra snor til væg-til-væg

Fletco er en familieejet virksomhed

med en historie, der går tilbage til

1947. I starten var produktionen lagt

an på liner, snor m.m. Få år senere

blev der sadlet om til tæppefabrikation.

I første omgang blev der opstillet

væve til såkaldte ”vendetæpper”,

der var populære op gennem halvtredserne

og tresserne. Senere blev

der fokuseret på væg-til-væg tæpper

– i vævede eller tuftede versioner -,

Fletco Tæpper har været med i udviklingen

af verdens mest moderne kunstgræs.

Det er det første af sin slags, og er det

kunstgræs, der indtil videre kommer tættest

på en rigtig græsplæne.

Spillerne fra FC Midtjylland har prøvet

græsset og de har kun positve tilkendegivelser.

Bla. undgår man »brændmærker«

ved tacklinger og fald.

som stadig udgør rygraden i Fletcos

sortiment.

- Vi har 35 forskellige tæppekvaliteter

i 5-25 farvevarianter, som i det store

hele kan leveres med dags varsel til

vores kunder i bl.a. Tyskland, England

og Danmark. For at det kan lykkes,

skal vi ligge inde med et stort lager

og være effektive i vores logistik,

siger Bent Jensen.

Spejlvendt logistik

De færdige tæpper skal dog en kort

men vigtig tur over på den anden side

af gaden og retur igen, før de kan leveres.

Her ligger Foamtex, som Fletco

Tæpper ejer sammen med Dan-fl oor

og Hammer Tæpper.

Fletco fremstiller tæpperne i en rå

variant uden bagsidebeklædning.

Ofte i en hvid udgave, der skal farves

først. Alle resterende procedurer

- bagside, limning, imprægnering,

farvning m.m. - foregår hos Foamtex

ud fra kundens ønsker og den valgte

tæppetype.

Også hos Foamtex klares den interne

logistik ved hjælp af fem Linde 2,5

tons truck med spyd: to el- og tre gasvarianter.

Truckene transporterer de

rå tæpperuller ind til f.eks. topskæreranlægget

og videre til bagsidelimningsanlæg.

Truckene håndterer

desuden de store ruller med bagsidelærreder,

fi lt m.m., der fylder en

del af det 25.000 kvadratmeter store

Foamtex-lager.

Som én forretning

Når tæpperne er færdigbehandlet,

køres de tilbage til Fletco.

- Vi bytter veksellad hele tiden med

råtæpper den ene vej og færdige

produkter den anden. Vekselladene

får det til at virke, som om vi er én

virksomhed, siger Bent Jensen.

18 19

Fakta om Fletco Tæpper

Fletco Tæpper modtager 300

tons råvarer hver måned (garnruller

m.m.).

Hver måned produceres omkring

300.000 m² tæpper til privat og

erhverv.

Tæpperne afsættes primært til

Tyskland (ca. 30%), England (ca.

30%) og Danmark (ca. 18%).

Direktør Bent Jensen

»Vi har fem Linde maskiner til fem truckførere og holder ingen

maskine i reserve. Vi forventer, at Linde truck er så godt grej,

at de kører altid. Som en yderligere sikkerhed har vi valgt

fuld service«, siger direktør Bent Jensen, Fletco.


Landets største

trækmaskine

74 ton kræver sin maskine. Derfor har Vestas, som de første i

Danmark, investeret i muskelbundtet Terberg RT382.

Terberg RT382, 4x4

RT382 er den absolut største

Terberg terminaltraktor.

Maskinen er udstyret med en

seks-cylindret Cummins dieselmotor,

der yder 365 Hk ved

1.800 omdrejninger i minuttet.

Skamlens løfteevne: 45 tons.

TERBERG RT382

20

Vindmøller bliver større og større.

En udvikling, som også præger

produktionen hos én af verdens

førende vindmølleproducenter

Vestas. En af konsekvenserne er, at

de enkelte mølleelementer bliver

større og tungere. Det gælder bl.a.

narcellerne, den enhed, som sidder

på toppen af møllerne.

- Narcellerne vejer nu op til 74 tons

med det transportudstyr, der bruges

til at sikre håndteringen. Den øgede

vægt blev efterhånden en for stor

belastning for vores eksisterende

Terberg RT222, siger værkfører

Preben Pedersen, Vestas.

Kort, men vigtig vej

Det problem er ryddet effektivt af

vejen med nyanskaffelsen. Med

sine 365 hestekræfter og fi rehjuls-

træk har Vestas nye Terberg RT382

rigeligt med kraftoverskud til at

klare transporten fra produktion

til lagerareal uden problemer.

- Vi skal kun fl ytte narcellerne

3-400 meter. Til gengæld er det

meget vigtige meter for os, som

ikke må blive en fl askehals. Derfor

skal vi bruge grej, der kan tåle

mosten og kører hele tiden, siger

Preben Pedersen.

Den nye Terberg RT382 kommer på

arbejde fi re gange i døgnet. Det

svarer til det antal narceller Vestas

i Viborg producerer i løbet af et

normalt treholdsskift. Derudover

skal den bruges til fl ytning af narceller

mellem produktionshallerne

og til fl ytning af gearkasser fra

gearhallen til hovedmontagen.

Hovedkontor:

N.C. Nielsen A/S

Nørregade 66

7860 Balling

t: 99 83 83 83

f: 97 56 46 24

e: linde@nc-nielsen.dk

w: nc-nielsen.dk

Salg og service Øst:

Metalgangen 1-3

2690 Karlslunde

t: 46 15 00 23

f: 46 15 05 60

More magazines by this user
Similar magazines