Projekter i landdistrikterne – statslige støtteordninger - Økonomi- og ...

oim.dk

Projekter i landdistrikterne – statslige støtteordninger - Økonomi- og ...

Kunststøtte: Statens Kunstfond ............................................................. 134

Kunststøtte: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk..................... 138

Litteratur: Litteraturrådet......................................................................... 141

Lokale- og Anlægsfonden ...................................................................... 142

Lokal radio og tv..................................................................................... 145

MEDIA Desk Danmark ........................................................................... 148

Skibsbevaringsfonden............................................................................ 149

Statens Musikråd ................................................................................... 151

Teater: Teaterrådet ................................................................................ 155

Tilskud til istandsættelse af fredede bygninger...................................... 157

Vildtplantningsordningen........................................................................ 159

Sociale og forebyggende aktiviteter .................................. 161

Botilbud og andre sociale tilbud til yngre fysisk handicappede (BOFY) 161

Frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF).... 162

Puljen til socialt udsatte grupper ............................................................ 164

Pulje til forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre .................... 167

Psykiatriaftale 2003-2006....................................................................... 169

Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (tidligere 15 M) ............. 171

Støtte til kursus- og koloniophold m.v. for handicappede børn, unge

og deres forældre (HANDICAP)....................................................... 173

Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU) .................. 174

Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

(LOTFRI) .......................................................................................... 175

Tips og lottopuljen til særlige sociale formål (SÆRLIGSOC) ................ 177

Tips- og lottopuljen til ældreorganisationer (LOTÆLDRE) .................... 179

Udviklingspulje til frivilligt socialt arbejde m.v. ....................................... 180

Sundhed ............................................................................... 183

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udviklings- og analysepulje .......... 183

Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på

alkoholområdet................................................................................. 185

Tværgående ordninger ....................................................... 188

EQUAL ................................................................................................... 188

Fællesskabsinitiativet LEADER+ ........................................................... 197

HjemmeService...................................................................................... 198

5

More magazines by this user
Similar magazines