Projekter i landdistrikterne – statslige støtteordninger - Økonomi- og ...

oim.dk

Projekter i landdistrikterne – statslige støtteordninger - Økonomi- og ...

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje.......................... 199

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations

Byudviklingspulje.............................................................................. 203

Mål 2: Regionalfonden ........................................................................... 204

Mål 2: Socialfonden................................................................................ 208

Mål 3....................................................................................................... 216

Pilot- og demonstrationsprojekter m.v. .................................................. 227

Projekt Baltisk Uddannelsesø ................................................................ 230

Pulje til styrkelse af integrationsindsatsen ............................................. 233

Regionale Vækstmiljøer ......................................................................... 237

Tilskud til kommunale udviklingsprojekter i landdistrikterne .................. 240

Tilskud til kommuner til medfinansiering af EU-projekter....................... 242

Ø-støtte .................................................................................................. 244

Uddannelse og efteruddannelse ........................................ 247

ErhvervsPhD-initiativet........................................................................... 247

Pulje til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt

(Uddannelsespulje) .......................................................................... 249

Programstøtteordningen ........................................................................ 251

SVU Statens VoksenUddannelsesstøtte ............................................ 253

Undervisningsministeriets tips- og lottopulje.......................................... 260

LANDSDÆKKENDE/REGIONALE

STØTTEORDNINGERNE .....................................................263

STØTTEORDNINGERNE I ALFABETISK ORDEN..............264

6

More magazines by this user
Similar magazines