Internationalisering og specialisering med nye partnere - Saria Bio ...

saria.de

Internationalisering og specialisering med nye partnere - Saria Bio ...

Hvilke synergie ekter forventer du

af investeringerne i PDM, Daka og

GARNOVA?

De tre virksomheders ydelser er meget

lig de ydelser, SARIA tilbyder, og

vores produktprogram passer og

rigtig godt sammen. Alle virksomhederne

er markedsførende i deres

respektive hjemlande, dvs. England,

Danmark og Sverige, samt Spanien.

Desuden har nogle af dem specialiseret

sig i forarbejdning af blod og

fremstilling af biodiesel. Investeringen

i disse virksomheder har gjort os

langt mere synlige på det europæiske

marked, og vækstpotentialet er blevet

meget større, f.eks. for ReFood.

De store byer har brug for bæredygtige

løsninger til bortska else af

mada ald. ReFood har specialiseret

sig i indsamling og forarbejdning af

mada ald og har i mange år haft

stor succes i Tyskland og nu også i

en del år i Frankrig, Polen og England.

På PDM's hovedsæde i Doncaster

kunne vi indvie et nyt biogasanlæg

i 2011, og det er vores plan at

opføre endnu to anlæg i England i

2013 og 2014. Vi overvejer også at

lancere det innovative koncept i bl.a.

Danmark, og vi ser også muligheder i

Spanien, hvor SARIA og GARNOVA

allerede indsamler ReFood-materialer.

Så mange partnerskaber og nyerhvervelser

på så kort tid - hvordan får I

det hele til at fungere?

Ved hjælp af kontinuitet i ledelsen

og langtidsvisioner for koncernen –

to faktorer, der tilsammen gør det

muligt at opbygge partnerskaber, der

er baseret på gensidig tillid og respekt.

Og der skal selvfølgelig og

være fordele for begge parter på

langt sigt – det skulle gerne være en

såkaldt 'win-win situation'. Den klare

opbakning fra vores bestyrelser

har selvfølgelig også stor betydning

for den succes, som vores familieejede

virksomhed har opnået. En decentral

ledelsesstruktur med fokus på

engagerede, motiverede og veluddannede

medarbejdere og ledere er et

vigtigt kerneprincip i SARIA. Det har

været og vil også fremover være det

bærende element i etableringen af

nye partnerskaber. Det er sådan, vi

samarbejder med de forskellige ledere

og medarbejdere, vi har lært at

kende gennem samtaler og forhandlinger.

Det glæder derfor mine kolleger

og jeg i direktionen at se, at SA-

RIA både værdsættes og hilses velkommen

som en ny samarbejdspartner,

aktionær og medspiller.

Hvordan ser fremtiden ud for SARIA

og de nye partnere?

Der er ikke to partnerskaber, der er

ens, men de er alle kommet rigtig

godt fra start. Fælles møder mellem

ledelse og specialister, udveksling af

erfaringer blandt eksperter på lokalt

plan og gennemførelse af adskillige

individuelle projekter har alt sammen

vist, at vi allerede har opnået stor

merværdi til glæde for alle parter.

Det kommer i sidste ende også både

leverandører og kunder til gode – og

det er lige netop det, der er vores mål

og motivationsfaktor.

Dr. Sto el, mange tak for samtalen.

5

SARIAnews

More magazines by this user
Similar magazines