Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

Dansk Boldspil-Union

Bestyrelsesposter

DBUs bestyrelsesmedlemmer er ligeledes repræsenteret

i en række andre interne og eksterne

bestyrelser.

I 2006 besluttede DBU at gå aktivt ind i foreningen,

Cross Cultures Project Association

(CCPA).

CCPA har med Anders Levinsen som initiativtager

og ildsjæl gennem en årrække udmærket

sig ved at gennemføre DBUs Fodboldskole-koncept

i en række uroplagede dele af Europa.

CCPA gennemførte den første fodboldskole

under titlen ‘Open Fun Football Schools’ i Bosnien-Hercegovina

allerede i 1998.

I sommeren 2001 udvidede CCPA skolerne til

yderligere tre balkanske områder; Serbien, Vojvodina

og Montenegro. Og i 2003 kom Kroatien,

20

DBU Årsberetning 2006

Kaukasus, Georgien, Armenien og Aserbadsjan

med på programmet.

Siden 1998 har CCPA gennemført over 250

skoler i mere end ni kriseramte områder til

glæde for mere end 50.000 drenge og piger

mellem otte og 16 år.

Projektet bygger i hele sin form på DBUs Fodboldskole-koncept.

Øvrige tillidsposter

Bestyrelsen i DBUs Hjælpefond udgøres af kasserer

Torben Mogensen (formand), Allan Hansen

og Børge Kaas Andersen, som dog ikke er

medlem af DBUs bestyrelse. DBUs Ungdomsfond

består af Ove Jensen (formand), Benny

Hansen samt Jesper Møller.

Bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard har væ-

ret bestyrelsesformand for den selvejende fond,

DBU Sponsorship, siden stiftelsen. DBU er ligeledes

repræsenteret ved forbundets tidligere

næstformand Henning R. Jensen, kasserer Torben

Mogensen samt Jens Harmsen, tidligere

træner og bestyrelsesmedlem i AGF.

Allan Hansen sidder i bestyrelsen i Dansk Tipstjeneste.

Endelig er DBU repræsenteret i bestyrelserne

i fem af landets træningshaller; Kurt

Bagge-Hansen sidder i bestyrelsen i Topdanmark

Hallen i Ballerup, Torben Mogensen og

Jørn Kønig, som dog ikke er bestyrelsesmedlem,

i Club Danmark Hallens bestyrelse i Valby, Ove

Jensen i Harboe Storhallen i Næstved og Jesper

Møller i Gigantium i Aalborg.

More magazines by this user
Similar magazines