Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Børn og ungdom

DBU Børne- og ungdomsudvalg

DBUs Børne- og ungdomssekretariat bestod i

år af Thomas Slosarich, Sine Moeslund, Richard

Andersen, Enrique Córdova-Jensen og Tina Enestrøm.

Steen Jørgensen var afdelingschef.

2006 bød igen på mange gode oplevelser for

de mange deltagere på de udbudte aktiviteter.

I løbet af sommerferien dannede 220 fodboldskoler

rammerne for 25.760 børns oplevelser

sammen.

Markedsføringen af aktiviteterne er genstand

for en justering og individuel tilpasning, hvilket

man allerede fra januar vil se de første resultater

af, når lanceringen af salget til årets mikrofodboldskoler

går i gang. Generelt kan nævnes,

at anvendelse af det elektroniske medie samt

eksponering via sponsorer får en betydeligt

større vægtning fremover.

Pigeraketten er også en aktivitet, som vi har

store forventninger til i fremtiden.

Næsten 5.100 piger deltog på en af de i alt

98 afviklinger over hele landet. Det har fortsat

høj prioritet at få justeret på koncepterne for

at få fremtidssikret de forskellige aktiviteter. I

2005 tog vi for alvor hul på den problematik, da

der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal se

på fodboldskolekonceptet med kritiske briller.

Resultatet af dette arbejde ses allerede i den

kommende sæson, hvor der dels vil være 20 %

flere fodboldskoler i de mest eftertragtede afviklingsuger,

og dels vil der blive iværksat en

række justeringer af konceptet som forsøg.

Det har imidlertid været væsentligt ikke at gå

på kompromis med kvaliteten og prisniveauet,

som er det, der kendetegner DBU på et marked

med et stigende antal aktører.

2006 blev også året, hvor den nye udgave

af holdningshæftet for børne- og ungdomsfodbold

kom på gaden. Holdningshæftet blev

endeligt vedtaget af bestyrelsen i februar og

derpå distribueret rundt i landet. Det er glædeligt,

at det er gået så godt med de nye revolutionerende

tiltag for børnefodbolden. Succesen

kan blandt andet tilskrives lokalunionernes hurtige

måde at implementere de nye holdninger

på igennem de konkrete handlinger, der nu kan

26

DBU Årsberetning 2006

ses. Samtidig har det en synlig effekt, at mange

tiltag koordineres af den nye implementeringsgruppe,

bestyrelsen har nedsat. Det komplekse

arbejde med at koordinere de mange følgeændringer

er gået rigtig godt. Der er derfor ingen

tvivl om, at børnefodbolden går bedre tider i

møde, hvilket forhåbentlig vil kunne ses af resultaterne

i de kommende år.

Det kommende år retter vi endnu større fokus

mod fastholdelsen af vores ungdomsspillere.

Ungdomsgruppen er godt på vej med projekt

’Ungdomsråd i klubberne’, men som så meget

andet er det et langt, sejt træk før, indsatsen

forhåbentlig belønnes lidt ud i fremtiden. Ungdomsråd

er et eksempel på et projekt, der kan

være med til at vende udviklingen, eller i hvert

fald mindske frafaldet af de unge i klubberne.

I starten af 2007 præsenterer DBUs Børne- og

ungdomsudvalg bestyrelsen for en samlet strategi

for at fastholde flere unge i fodbolden. Det

vurderes, at indsatsen ikke kan isoleres til enkelte

tiltag, men vil bestå af en række tiltag indenfor

blandt andet klubudvikling og turneringsjusteringer,

hvor den samlede mængde af

tiltag skal ændre situationen markant over de

næste fem-seks år.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker igen

at udtrykke sin store taknemmelighed til de

mange frivillige klubledere og -trænere, der

dagligt lægger en enorm arbejdsindsats til

gavn for børne- og ungdomsfodbolden. Ikke

mindst de mange frivillige, der stiller sig til rådighed

for de mange opgaver, der er forbundet

med DBUs mange aktiviteter, skal have stor

tak for deres indsats det forgangne år. I mange

klubber kan det være svært at få alle opgaverne

løst, da de frivillige ledere med stort tidsmæssigt

overskud ikke hænger på træerne. Det er

derfor glædeligt at se, at specielt uddannelsessektoren,

IT-området og lokalunionerne er meget

opmærksomme på at få uddannet og hjulpet

de mange frivillige i klubberne med at gøre

deres dagligdag lettere. Endelig retter vi en tak

for godt samarbejde med lokalunionerne, såvel

administrativt som politisk.

Børne- og ungdomsaktiviteterne støttes hvert

år økonomisk af en sponsorgruppe, der i år bestod

af Arla, Aquador, Stimorol, Stryhns, Spar

og 3F. Børne- og ungdomsudvalget ønsker at

sende en stor tak til alle sponsorer, og ser frem

til fortsat godt samarbejde i det nye år.

DBUs Fodboldskolegruppe

Gruppen med ansvaret for DBUs Fodboldskole,

mikrofodboldskole samt fodboldcamps bestod i

2006 af: Allan Dinesen (formand), Gordon Kirt

og Christian Fynsk. Sine Moeslund var sekretær

for gruppen.

Fodboldskolen

Jubilæer

DBUs Fodboldskole havde 10-års jubilæum i

2002. 47 klubber kunne dengang fejre jubilæet

sammen med DBU. I denne sæson er yderligere

18 klubber nu med i den eksklusive gruppe af 10

års jubilarer. Fodboldskolekonceptet er med andre

ord rigtig godt indarbejdet i mange danske

fodboldklubber.

Trænersituationen

I sæsonen 2006 var der en del udfordringer

med hensyn til rekruttering af trænere til fodboldskolen

samt fodboldcamps. Trænerne blev

desværre i nogle af ugerne først fundet i sidste

øjeblik. Arrangørklubberne yder en stor hjælp

med at rekruttere trænerne, og sammenholdt

med vores egen store trænerdatabase samt

et tæt samarbejde med moment.dk løses tingene

altid i sidste ende. Henvendelse til trænerne

pr. SMS er meget effektivt i vores forsøg

på at rekruttere blandt de igangværende trænere,

hvorfor denne metode også vil blive brugt

i fremtiden.

DBUs politik på pædofiliområdet, hvor alle

trænere blev kontrolleret i Det Centrale Kriminalregister,

blev gentaget. Igen en stor tak til

trænerne for den store opbakning til ordningen.

More magazines by this user
Similar magazines