Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

Årets tema

’Småspil’ var årets tema. I et forsøg på at rette

fokus endnu mere på flere boldberøringer til

den enkelte spiller og på at give muligheden

for at lære alle tekniske færdigheder i spilrelaterede

situationer med intet, moderat og stort

pres, lod vi således dettes års tema være småspil.

Deltagerne stiftede dagligt bekendtskab med

småspil helt fra 1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod 3 på

små baner med mindre mål til det mere komplekse

4:4 op til 8 mod 8. Adskillige undersøgelser

har vist, at man ved at spille færre spillere

på et mindre område øger den enkelte spillers

antal boldkontakter og ikke mindst succesfulde

boldkontakter markant.

Piger på fodboldskolen

Antallet af piger faldt en anelse. Der deltog

4.334 piger i år mod 4400 i 2005.

(Se skema 2 på side 27)

Evaluering

I stil med tidligere år gennemførtes en evaluering

blandt skoleledere på fodboldskolen. Der er

fortsat gode karakterer til de fleste delelementer.

Resultaterne indikerer, at vi stadigvæk har

et godt og kvalitativt højt niveau, men evalueringen

giver også svar på, hvordan klubberne

kunne se konceptet forbedret omkring fleksibilitet

og indhold af rekvisitter på fodboldskolen.

Fodboldskolens evalueringsrapport kan downloades

på www.dbu.dk

Fremtidens fodboldskole

Den 10. april 2005 indkaldte DBU Børn og Ungdom

til et fællesmøde for udvalgte politikere,

skoleleder og trænere. Baggrunden var et ønske

om opstart af en proces, omkring hvorledes

fremtidens fodboldskole kan se ud. Til at

styre den kreative proces, var der dengang hyret

to konsulenter fra et kreativt bureau. Dagen

forløb særdeles godt, og der blev produceret

utrolig mange ideer, som en lidt mindre

gruppe derefter skulle arbejde videre med.

Gruppen fremkom med tre idéforslag til en

fremtidig fodboldskolestruktur til DBUs Børne-

og ungdomsudvalg. Udvalget besluttede sig

for det forslag med mindst ændringer i konceptet.

Dette betyder således i praksis, at der i

2007 forsøgsvis vil blive ansat en trænerleder

på ca. 10 fodboldskoler, for at evaluere på, om

det kan medvirke til at højne den faglige kvalitet

på skolerne. Derudover vil der på de samme

10 skoler blive forsøgt ændring i organisationen

for de ældste deltagere, således at deres undervisning

vil foregå på en lidt anderledes måde

end hos de øvrige deltagere, og hvad der hidtil

er set på fodboldskolen. Der vil indgå mere evaluering

til den enkelte deltager, mere medindflydelse

på øvelsesvalg samt generelt mere stationstræning.

Endelig bør også nævnes, at vi

har været inde og se på skolernes minimumsstørrelse,

hvor det mindste deltagerantal nu er

sat ned fra 48 til 32 børn. Det vil forhåbentlig

hjælpe fodboldskoler i mindre lokalsamfund.

Der vil også så vidt muligt blive forsøgt afholdt

fodboldskole i efterårsferien.

Mikrofodboldskolen

Mikrofodboldskolen, som er DBUs tilbud til de

yngste børn, var i 2006 for børn født i 1998-

2000 i den første weekend i september. 94

klubber var værter for DBUs Mikrofodboldskole

i 2006.

Konceptet

Temaet i år var pirater, hvilket blandt andet indebar

skattejagt samt en masse piratøvelser.

Leg, sjov og hygge er i højsædet, når børnene

tager deres forældre i hånden og går på mikrofodboldskole.

Mikrofodboldskolen er primært

et rekrutteringstiltag, der skal bistå klubberne i

deres arbejde for at integrere nye børn og ikke

mindst nye forældre i klubben. Med den fortsatte

store fremgang blandt de yngste medlemmer

i klubberne er det håbet, at DBUs Mikrofodboldskoler

de kommende år kan være

med til at bibeholde den positive udvikling.

I stil med fodboldskolekonceptet skal også konceptet

for mikrofodboldskolen løbende udvikles.

Noget tyder dog på, at konceptet er rigtigt,

på trods af at kravet om at skulle medbringe far

eller mor nok desværre stadig holder mange

børn væk fra mikrofodboldskolerne.

(Se skema 3 på side 27).

Fremtiden

Mikrofodboldskolen er meget hurtigt blevet

en fast DBU aktivitet, der oplever en stadig stigende

efterspørgsel. Der er blevet evalueret på

dette års afvikling, og der er kommet forskellige

forslag til forbedringer, der gerne skulle øge

deltagerantallet og antallet af afviklingsklubber

i fremtiden samt sætte sit tydelige positive

præg i alle afviklingsklubberne efterfølgende.

Det er blevet besluttet at flytte afviklingen af

mikrofodboldskolen fra efteråret til foråret.

Som en naturlig konsekvens af at tiltaget også

er tiltænkt en rolle i rekrutteringen af nye spillere

til klubberne.

Evalueringsrapporten kan downloades på

www.dbu.dk.

Fodboldcamps

DBU Børn og ungdom

DBUs Fodboldcamps er tilbudet til de unge fodboldspillere,

der vil tage skridtet videre efter de

eksempelvis har prøvet DBUs Fodboldskole. På

DBUs Fodboldcamp prøver de unge livet som

professionel ved at træne og bo sammen i fire

dage.

I 2006 kunne unge fra årgangene 1990–1993

deltage på en eller flere af de i alt 20 campafviklinger

med plads til i alt 960 deltagere.

Salget gik rigtig godt i år. Der var næsten udsolgt

med 912 deltagere (144 deltagere flere end

sidste år). En af grundende til, at salget gik betragteligt

bedre i år, var fordi den yngste årgang

(12-13-årige) deltog igen ligesom i 2004.

Disse unge deltagere udgjorde 31 % af det samlede

deltagerantal.

Modsat fik de 16-17-årige ikke tilbuddet om at

deltage grundet utroligt lav tilmelding i 2004

27

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines