Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Børn og ungdom

turneringsafvikling, træneruddannelse, holdsammensætning,

træningsmetoder, unges

medbestemmelse med mere.

Disse områder var nogle af hovedområderne,

der blev debatteret og vendt på et fastholdelsesseminar

i Vejle 10. og 11. november. DBUs

Ungdomsgruppe skal være tovholdere i den

fremtidige proces, hvor der skal arbejdes videre

med ideer og forslag fra seminariet.

Ungdomsråd

Det var et satsområde i 2005, og vi holdt fokus

på ungdomsråd i 2006. DBUs hjemmeside med

ungdomsråd blev opdateret, og mange gode tiltag

i de enkelte unioner og regioner er afholdt.

Samtidig er flere projekter gennemført af klubberne

i ungdomsråd.

Ungdomsgruppen har dog måtte konstatere,

at vores mål fra ultimo 2004 skal revurderes. Vi

er ikke kommet op på 70 ungdomsråd, som var

første delmål. Vi har i øjeblikket 45 ungdomsråd,

og ca. 30 klubber er kontaktet og overvejer

at etablere ungdomsråd. Vi har erfaret, at

ungdomsråd bliver oprettet i Jylland (dog ikke

i storbyerne), på Fyn og Lolland Falster, men i

mindre eller ingen grad på Sjælland, Bornholm

og i Københavnsområdet.

Desuden er nogle af de klubber, som var

de første med ungdomsråd ved at stoppe. De

unge, som startede ungdomsrådet op, skal studere

i andre byer eller stopper af andre årsager

i klubben. Der er i de tilfælde ikke andre unge,

der tager over.

Helt afgørende for, om der vil blive oprettet

flere ungdomsråd, er, om bestyrelserne i klubberne

med ungdomsfodbold vil/kan skaffe en

tovholder for de unge og derved også lade de

unge få medbestemmelse.

Ungdomsrådsmaterialet er blevet suppleret

med en t-shirt. Denne t-shirt bliver sendt til alle

ungdomsrådsmedlemmer i klubberne.

DBUs Børnegruppe

Børnegruppen bestod i 2006 af Gordon Kirt

30

DBU Årsberetning 2006

(formand), Allan Dinesen, Erik Kragh, Arne

Schürer og Henrik Balck. Thomas Slosarich var

sekretær.

McDonald’s Fodbold Cup

Den 23. afvikling af DBU turneringen med den

klart yngste målgruppe blev afholdt med meget

kraftige ændringer i afviklingsstrukturen.

Således blev det sjette afviklingsår med McDonald’s

Danmark som samarbejdspartner året,

hvor turneringen for alvor blev tilrettet DBUs

holdninger til børnefodbold.

Målgruppen for McDonald’s Fodbold Cup

blev indskrænket til U/9- og U/10 piger og

drenge, og Fair Play Mini Cup udbudt til U/7- og

U/8. Det betød et naturligt fald i antallet af deltagende

hold. Alligevel mødte 1.829 hold op og

deltog i turneringerne.

Som en konsekvens af DBUs nye holdningskatalog;

’Holdninger & handlinger’ og ’Den nye

vej’ blev dette års version af den populære fodboldturnering

tilrettet på følgende punkter:

• Turneringen henvendte sig udelukkende til

miniput piger og drenge – i 2006 var det piger

og drenge født i 1996 & 1997.

• Turneringen blev afholdt som en én-dags 5

mod 5 festival.

• Al resultatformidling i forbindelse med festivalerne

blev fjernet. Der var således ikke længere

indledende kvalifikationsrunder.

• Der blev i 2006 afholdt 12 festivaler fordelt

over hele landet. Her spiller alle hold fire

kampe i en fem holds pulje. Det betød kortere

ventetid mellem kampene og generelt

kortere tid på anlægget for de enkelte hold.

• Hver festival havde maksimalt plads til 100

hold (LFBU & BBU dog kun 50 hver).

Den umiddelbare konklusion er, at turneringen

i sin nye form var en klar succes. Der skal

tilrettes lidt småting i konceptet, men formen

bliver gentaget til næste år. Når afviklingerne

alle steder gik stort set efter bogen, skyldes det

i særdeleshed en stor indsats fra McDonald’s,

lokalunionerne/regionerne og de mange værtsklubber

over hele landet. Der skal således lyder

en stor tak til alle implicerede for deres indsats.

En særlig tak til de involverede værtsklubber,

som stod for afholdelsen af de 12 festivaler: BBU

(Knudsker IF), LFBU (Nakskov BK), KBU (FB), JBU1

(Fjerritslev IF), JBU2 (Viborg Sdrm. IK & Lemvig

GF), JBU3 (Hadsten GF & Brædstrup IF) og JBU4

(Billund IF), FBU (Ringe BK), SBU (Tåstrup FC &

Slagelse B&I).

Hold Kaffe

2006 blev tredje og foreløbig sidste år med

Hold Kaffe.

Lidt mere end 500 hold nåede at tilmelde sig,

inden antallet af kander, kaffe med mere blev

udslagsgivende for, at vi måtte lukke for tilmeldingen.

DBUs og børnegruppens forsøg på at

holdningspåvirke med et alvorligt budskab i humoristisk

indpakning har været en succes. Børnegruppen

har derfor lagt op til, at Hold Kaffe

projektet kan køre videre i lokalunions regi i det

omfang, den enkelte lokalunion/region ønsker

dette.

Derudover arbejdes der på tværs i børnegruppen

og fairplay-udvalget på et nyt holdningsbearbejdende

tiltag målrettet forældre og trænere

i børnefodbolden i håb om at skabe et

bedre børnefodboldmiljø alle steder

En stor tak til vores samarbejdspartner Gevalia

for deres indsats gennem de sidste tre år.

I år bestod DBUs Børne- og ungdomsudvalg af

følgende medlemmer: Benny Hansen (formand),

Allan Dinesen, Christian Fynsk, Gordon Kirt, Kaj

D. Larsen og Steen Gleie. Steen Jørgensen var se-

More magazines by this user
Similar magazines