Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Regnskab

DBU Old boys

Indtægter 892 322 211

Udgifter -809 -298 -157

Netto-indtægt 84 24 54

DBU Turneringer

Indtægter 9.757 11.495 12.255

Udgifter -11.877 -13.748 -13.238

Netto-udgift -2.120 -2.253 -983

DBU Uddannelse

Indtægter 9.130 8.770 6.758

Udgifter -15.308 -15.993 -14.661

Netto-udgift -6.177 -7.223 -7.903

DBU Fair play

Indtægter 1 15 0

Udgifter -604 -727 -710

Netto-udgift -603 -712 -710

Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -35.953 -38.408 -33.278

Andre aktiviteter

DBU Administration

Indtægter 1.343 1.290 0

Udgifter -26.710 -26.764 -22.881

Netto-udgift -25.367 -25.474 -22.881

DBU Kommunikation

Indtægter 1.146 1.992 734

Udgifter -2.096 -2.551 -1.499

Netto-udgift -950 -559 -765

DBU IT

Indtægter 2.695 2.518 1.804

Udgifter -3.263 -3.200 -3.721

Netto-udgift -568 -682 -1.917

DBU Jura

Indtægter 2.112 1.510 999

Udgifter -1.818 -1.000 -1.041

Netto-indtægt 294 510 -42

Nyanskaffelser/afskrivninger

Indtægter 6 73 8

Udgifter -1.432 -1.794 -357

Netto-udgift -1.426 -1.721 -349

Mødevirksomhed

Indtægter 6 18 6

Udgifter -1.952 -1.953 -2.050

Netto-udgift -1.946 -1.935 -2.044

Tilskud

Udgifter -9.698 -9.698 -9.698

Sekundære poster

Udgifter -1.648 -3.355 -2.374

Særlige projekter og nye tiltag

Indtægter 811 150 16.815

Udgifter -19.785 -8.136 -41.202

Netto-udgift -18.974 -7.986 -24.387

Udgifter i alt ved andre aktiviteter -60.283 -50.900 -64.457

Samlede udgiftskrævende aktiviteter -96.236 -89.308 -97.735

Årets resultat -1.167 4.963 10.695

61

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines