Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

• Dommerudviklerne har været på opgraderingsdag,

hvor samtalen med dommeren har

været i fokus

• Der er aftalt retningslinjer i samarbejde med

alle i fodboldfamilien

• Der er udarbejdet DVD materiale om regler

og retningslinjer for dommere og klubber

• Elitedommergruppen fokuserer meget på

åbenhed og dialog, hvilket blandt andet sikres

ved udsendelse af to årlige informationsbreve.

DBU Breddedommergruppe

Breddedommerne bestod i 2006 af Bent Clausen

(formand), Poul Johan Christensen, Knud Erik

Lauridsen, Kim Hansen, Jann B. Nielsen og Ulrik

Kragelund. Henriette K. Jensen og Tine Pleidrup

var sekretærer for gruppen.

Året startede med et fællesmøde for alle lokalunioners

dommerudvalg samt formændene for

landet 26 dommerklubber.

Formålet for dagen var at drøfte forskellighederne

i lokalunionerne inden for breddedommerområdet,

samt at diskutere rekruttering

og fastholdelse. Det var et rigtig spændende

møde, hvor alle kunne konstatere, at der er

utrolig mange måder at arbejde for dommerne

på. At koordinere al denne forskellighed er en

af de opgaver, som breddedommergruppen er

i gang med.

Breddedommergruppen udarbejdede ud fra

de fremkomne input på fællesmødet en anbefaling

for det antal dommerudviklinger, som

den enkelte dommerprofil bør have.

Gruppen har udarbejdet retningslinjer for fysiske

og teoretiske krav for breddedommerne.

Der blev afholdt to af tre planlagte fodbolddommerskoler

i sommeren 2006, og dette med

et fint udbytte. Alle tilmeldte aspiranter bestod

eksamen. Formålet med fodbolddommerskolerne

er blandt andet at rekruttere nye, unge

dommere. Projektet fortsætter i 2007 med en

større lokal forankring.

DBU Rekrutterings- og Fastholdelsesgruppe

søsatte i efteråret projekt ’Aspirantjægere’.

Dette som et landsdækkende rekrutteringstiltag.

Formålet var at styrke interessen for deltagelse

i DBU Dommergrundkurser med henblik

på tilgang af nye dommere. Målgruppen

er den samlede ’fodboldfamilie’, og rekrutteringen

foregår blandt andet i fodboldklubberne og

på forskellige uddannelsessteder. Det er vigtigt

at påpege, at fodboldklubberne har et ansvar

for at hjælpe med til at rekruttere nye fodbolddommere.

Projektet er sat i verden efter inspiration fra

det sønderjyske område, hvor et lignende projekt

med held blev gennemført i efteråret 2005.

Projektet er bygget op udfra den antagelse, at

de nuværende dommere er de bedste ambassadører

med henblik på at udbrede interessen for

dommergerningen. Projektet blev med omkring

300 nye dommeraspiranter en succes, som vil

blive gentaget.

Udover rekrutteringsprojektet arbejdes med

forskellige idéer på fastholdelsesprojekter, idet

det naturligvis er vigtigt at fastholde så mange

fodbolddommere som muligt.

Breddedommergruppen arbejder også på

at få nedsat en gruppe, der skal forsøge at få

flere kvindelige dommere uddannet. Der er afsat

midler til projektet, som forventes igangsat

i første halvdel af 2007.

DBU Turneringer

Dommerudvalget havde i 2006 følgende sammensætning:

Kurt Bagge-Hansen (formand),

Finn Ryberg, Kaj Østergaard, Bent Clausen, Jan

Hoffmann, Per Bo Christensen, Tine Pleidrup fungerede

som sekretær for udvalget.

67

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines