Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

spørgsmålet, og har gennem hele forløbet anerkendt

DBUs kompetence som nationalt fodboldforbund.

Forhold omkring netop DBUs Standardspillerkontrakt

drøftes typisk i DBUs Kontraktfodboldudvalg,

der består af to repræsentanter fra hver

af de to interesseorganisationer, Spillerforeningen

og Divisionsforeningen, samt to repræsentanter

for det danske fodboldforbund, DBU.

DBUs Standardspillerkontrakt, der daterer sig

tilbage til indførelsen af betalt fodbold i 1978,

beskriver blandt andet spillernes rettigheder

og forpligtelser i deres ansættelsesforhold med

kontraktklubberne i Danmark.

Spillerforeningen og Divisionsforeningen ind -

gik efter flere års forhandlinger i 1999 en overenskomst,

der primært omhandler de arbejdsmarkeds-

og ansættelsesmæssige forhold mel -

lem arbejdsgiver og arbejdstager.

Anden del af det samlede sagsanlæg, der

handler om kompetenceforholdet omkring

DBUs Standardspillerkontrakt, forventes afgjort

af Østre Landsret i foråret 2007.

Østre Landsret fastsætter dækningen af sagsomkostningerne

i forbindelse med dens endelige

afgørelse.

DBU har foreløbigt brugt over én million kroner

på juridisk bistand i sagen.

Medarbejder i Udlændingeservice dømt

Udlændingestyrelsen valgte torsdag den 30.

juni 2005 midlertidigt at fritage den daværende

afdelingsleder, Henning Larsen, for tjeneste.

DBU kunne på foranledning af henvendelser

fra medierne dengang bekræfte, at såvel DBU

som en række danske kontraktklubber gennem

mere end 10 år har benyttet en kontaktperson i

styrelsen i spørgsmål om opholds- og arbejdstilladelse

for udenlandske fodboldspillere fra ikke-

EU lande i de danske kontraktklubber, samt at

den pågældende i fire tilfælde har deltaget på

rejser til A-landsholdets kampe i udlandet.

DBUs administrative kontakt til den pågældende

har primært bestået i at henvise danske

klubber til medarbejderen som Udlændingestyrelsens

kontaktperson for danske kontraktklubber

i forbindelse med tilgangen af udenlandske

spillere fra ikke EU-lande.

Sådanne opholdstilladelser er ét-årige, og skal

derfor forlænges hvert år.

Medarbejderen har i sådanne tilfælde kontaktet

DBU for at sikre, at de pågældende spilleres

ansættelsesvilkår i klubberne er i overensstemmelse

med retningslinjerne i DBUs Standardspillerkontrakt

og kriterierne for opholds- og arbejdstilladelse

i Danmark.

DBU er således ikke klient hos Udlændingeservice,

men høringspart.

Invitationerne til Henning Larsen kommer

som følge af, at DBU er kontraktligt forpligtet til

at invitere en række sponsorer og øvrige samarbejdspartnere

med på rejser til A-landsholdets

kampe i udlandet.

I visse tilfælde – oftest når DBU har booket

et charterfly – inviterer DBU også andre kontaktpersoner

og samarbejdspartnere med på

rejserne, som omfatter transport og eventuel

overnatning.

Invitationen af gæster sker uden yderligere

forpligtelser for DBU, idet DBU gør opmærksom

på, at organisationen ikke dækker eksempelvis

private omkostninger, forsikring eller eventuel

beskatning.

Henning Larsen blev i første omgang frikendt

i en tjenestemandssag, og blev overført til andet

arbejde i Udlændingeservice.

I november blev han imidlertid dømt for overtrædelse

af straffelovens § 144 omhandlende

embedsmænds modtagelse af bestikkelse.

DBU har været afhørt, og udvalgte medarbejdere

har været ført som vidner under sagen

ved Københavns Byret, men hverken de pågældende

eller DBU som organisation har været tiltalt

i sagen.

Dansk Boldspil-Union

7

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines