Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Turneringer

Kontraktfodboldudvalget

Pr. 31. december 2006 havde 39 klubber i Herre-

DM (op-/nedrykning i sommerpausen) samt fire

klubber i Kvinde-DM tilladelse til at drive betalt

fodbold.

Der var i 2006 seks børsnoterede klubber;

AaB, AB, AGF, Brøndby IF, FC København og Silkeborg

IF.

Der var i 2006 registreret 1.219 spillerkontrakter,

hvilket er en fremgang på 114 i forhold til

året før. I slutning af året var der registreret 950

spillerkontrakter.

Kontraktfodboldudvalget har i 2006 eksamineret

12 ansøgere, der ønskede at virke som spilleragenter.

Eksaminationerne resulterede i uddannelsen

af to nye spilleragenter med licens

udstedt af Dansk Boldspil-Union. Dette bringer

70

DBU Årsberetning 2006

det samlede antal danske spilleragenter op på

25.

Kontraktfodboldudvalget behandlede ved

møde den 15. november et forslag om, hvorvidt

en spilleragentrepræsentant skulle tildeles en

observatørpost i kontraktfodboldudvalget.

Forslaget lagde op til, at den valgte repræsentant

ville få lejlighed til at deltage som observatør

med taleret i de af kontraktfodboldudvalgets

dagsordenspunkter, der vedrører generelle

spørgsmål af relevans for spilleragenter.

De danske spilleragenter kunne imidlertid

ikke opnå fuldstændig enighed om en spilleragentrepræsentant,

hvorfor kontraktfodboldudvalget

besluttede at trække forslaget tilbage.

Kontraktfodboldudvalget har i år 2006 behand-

let og afsagt kendelse i en enkelt sag. Udvalgets

kendelse blev i april anket til Fodboldens Voldgiftsret

og afventer behandling.

Spillerrepræsentant Michael Gravgaard valgte

at træde ud af udvalget, hvorefter Martin Borre

indtrådte efter afholdt valg blandt spillerne.

Kontraktfodboldudvalget havde i år 2006 følgende

sammensætning: Henrik Ravnild (formand),

Per Sjøqvist, Ole Hansen, Torben Oldenborg,

Kasper Rasmussen og Martin Borre. Laura

C. Petersen, Thomas Jønsson og Peter Ebbesen

fungerede som sekretærer for udvalget.

Kontraktklubber 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Superliga 11 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1. Division 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 7 6 6 6 10 14 14 15 17 16 16 16 16 17 17 14

2. Division 11 11 8 10 13 14 11 12 13 11 7 8 4 5 3 6 12 13 9 15 13 14 14 14 14 13

3. Division 2 4 3 3 3 7 10 10 9 10

Kvinde Elitedivision 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2

Kvinde 1. Division 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

I alt pr. sæson 29 31 27 29 32 35 35 36 36 35 25 24 20 21 25 32 40 42 40 46 43 45 45 46 46 43

Kontraktspillere

Superliga 251 264 247 230 314 380 392 474 522 518 505 510 502 512 532 478

1. Division 214 216 219 193 200 208 271 283 296 319 77 88 75 54 65 113 221 311 323 312 449 425 378 384 379 301

2. Division 218 72 82 91 104 108 106 112 129 115 44 43 23 37 9 15 91 162 71 117 184 155 139 134 156 150

3. Division 13 13 4 9 11 15 35 39 19 47

Kvinde Elitedivision 6 17 24 28 34 36 34 36 33 19

Kvinde 1. Division 4 0 0 0 0 0 0 0 5 2

I alt pr. sæson 445 301 305 293 315 331 412 434 444 481 372 395 345 321 388 508 714 964 940 975 1.172 1.126 1.053 1.066 1.105 950

More magazines by this user
Similar magazines