Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Uddannelse

JBU region 1

Henrik Selch er ansat fra 1. august 2006 på fuld

tid. Henrik overtog jobbet fra Peter Gaede, der

valgte at stoppe efter at have varetaget arbejdet

med at udvikle de nordjyske klubber i en årrække

JBU region 2

Peter Tornbo. Ansat på fuld tid

JBU region 3

Ivan A. Andersen og Karina Kallehauge. Begge

ansat på fuld tid

JBU region 4

Svend Pedersen. Ansat på fuld tid.

FBU

Niels Nielsen og Erik Andersen. Begge ansat på

halv tid

SBU

Henrik Bæk. Ansat på fuld tid. Søren F. Jørgensen

og Jan Dalland. Begge ansat på halvtid

LFBU

Søren Andersen. Ansat på halvtid

KBU

Jens Højberg og Flemming Jensen. Begge ansat

på halv tid

BBU

Christian Mogensen. Ansat på 1/3 tid

DBU Puljer

Igen i 2006 har det været ansøgninger til DBUs

forskellige puljer

Aktivitetspuljen

Ansøgninger Midler i alt

21 127.000 kr.

Udviklingspuljen

Ansøgninger Midler i alt

10 88.000 kr.

98

DBU Årsberetning 2006

Integrationspuljen

Ansøgninger Midler i alt

4 90.000 kroner.

Puljerne har blandt andet støtte forskellige tiltag

omkring klubudvikling. Her kan konkret

nævnes projekter som:

Derudover har DBUs lokalunioner fortsat gjort

brug af DBUs lokalunionspulje til udviklingsaktiviteter

i lokalunionernes bestyrelser.

Lokalunionspuljen

Ansøgninger Midler i alt

5 126.000 kroner.

Dommeruddannelsen

Dommeruddannelsesgruppen

Dommeruddannelsesgruppen består af Jørn

West Larsen, formand, Tore Østergaard, Per Bo

Christensen, Kim Bjelstrand og Torben Jensen,

der var sekretær frem til 31. august. Fra 1. oktober

har Michael Jørgensen fungeret som sekretær

for gruppen. Gruppen har i 2006 blandt

andet haft fokus på gennemførelse af en ny udvikler-

og vejlederuddannelse, hvor udvikleropkvalificeringen

er gennemført i november 2006.

Derudover har der været arbejdet med at få

ansat nye diplominstruktører til både teori og

praktik. Selve diplominstruktørbegrebet er en

overbygning på både trin 1 teoriinstruktørerne

samt på DBU instruktørerne.

Selve ansættelsesopgaven har gruppen valgt

at placere hos uddannelseschef Poul Gilling efter

stillingerne har været slået op eksternt. Ansættelsesrunden

er afsluttet primo december

2006, og der er ansat 19 nye diplominstruktører

til undervisning i fodboldloven, hvori indgår tidligere

DBU lovfortolkere såvel som andre med

anden instruktørbaggrund. Derudover er der ansat

ni nye diplominstruktører til praktikdelen på

dommerkurserne.

Gruppen har endvidere arbejdet intensivt med

planlægningen af en ny eksamensform på dom-

mergrundkurserne samt indførelse af obligatoriske

teoritest ved avancement for den enkelte

dommer. Til disse teoritest skal diplominstruktørerne

blandt andet benyttes.

Revision af dommerkurser

Kurset ’Dommer som leder 2’ er pilotgennemført

tre steder i landet, og vil blive klargjort til

endelige implementering i løbet af 2007. Der arbejdes

endvidere på at færdiggøre udviklingen

af et temakursus for dommere, der skal håndtere

fodboldkampe med multietniske danskere,

så dommerne kan blive klædt endnu bedre på til

at varetage opgaverne.

DBUs breddedommergruppe har i 2006 søsat

et projekt ’aspirantjægere’ finansieret af

DBUs sponsor på dommerområdet Thiele. Projektet,

der har kørt i efteråret 2006, har været

en stor succes, i det der er alene i efteråret

2006 har været knap 300 nye aspiranter til eksamen.

Heraf er 170 aspiranter kommet via projekt

’aspirantjægere’.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal beståede

aspiranter i 2005/2006:

Lokalunion Aspiranter Bestået Bestået %

2005/06 2005/06

JBU 164 143 87,2

FBU 35 29 82,9

KBU 38 36 94,7

SBU 71 71 100

LFBU 12 11 91,7

BBU 14 12 85,7

2005/06 334 302 90,4

2004/05 387 344 88,8

2003/04 252 213 84,5

2002/03 422 367 87,0

2001/02 316 297 92,7

2000/01 384 341 88,8

SBU har 100 aspiranter i gang på teoridelen, som først gennemfører

eksamen i januar 2007. JBU har blandt andet på

basis af projekt aspirantjægere i efteråret 2006 gjort klar til

igangsættelse af otte dommergrundkursusforløb i foråret

More magazines by this user
Similar magazines