Opkvalificering af IT-kompetencer

masterpiece.dk

Opkvalificering af IT-kompetencer

Opkvalificering af IT-kompetencer

Efterår 2012

- for medarbejdere på AH

Aalborg Handelsskole


2

Opkvalificering af IT-kompetencer

I efteråret 2012 bliver det igen muligt for alle medarbejdere at forny eller genopfriske

deres it-kompetencer. I det følgende er der beskrevet et antal it-kurser, som henvender

sig til medarbejdere på Aalborg Handelsskole.

Følgende kurser bliver udbudt i efteråret 2012:

Kurser for alle AH medarbejdere

Kursus Niveau Dato Kl. Side

Outlook Basis Torsdag d. 13. september kl. 15.30-18.00 4

PowerPoint Basis Tirsdag d. 2. oktober kl. 15.30-18.00 5

Word Basis Onsdag d. 12. september kl. 15.30-18.00 6

Excel Basis Onsdag d. 26. september kl. 15.30-18.00 7

Outlook Videregående Tirsdag d. 18. september kl. 15.30-18.00 8

PowerPoint Videregående Tirsdag d. 9. oktober kl. 15.30-18.00 9

Word Videregående Torsdag d. 20. september kl. 15.30-18.00 10

Excel Videregående Torsdag d. 4. oktober kl. 15.30-18.00 11

Camtasia - basis Videooptagelse af

skærmen

Markin / Easy

Correct

iPad i undervisningen

Elektronisk retteprogram

Torsdag d. 27. september kl. 15.30-18.00 12

Mandag d. 3. december kl. 15.30-18.00 13

Torsdag d. 11. oktober kl. 15.30-18.00 15

Photo Story Torsdag d. 4. oktober kl. 15.30-18.00 16

Prezi Præsentationsprogram

Åbent Læring Åben og fleksibel

læring

Onsdag d. 12. september

Torsdag d. 13. september

kl. 15.30-18.00 17

Mandag - torsdag kl. 08.00-15.25 18


Opkvalificering af IT-kompetencer

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig kurserne på dette link:

www.ah.dk/ansatte-it

Har du spørgsmål til kurserne, kan du kontakte Sabrina Rossen i Kursusafdelingen på

tlf. 9936 4788 eller saro@ah.dk.

Kurserne gennemføres ved minimum 5 tilmeldte.

3


4

Outlook - basis

Kursets formål

På kurset får du et solidt kendskab til de mest anvendte funktioner i Outlook.

Basis svarer til, hvad alle ansatte bør kunne i forbindelse med brug af Outlook.

Kursets indhold

• Vedhæft et dokument.

• Oprettelse af mapper, samt strukturering af mapperne - lær at oprette mapper og

flytte mails fra indbakken og over i disse.

• Regler og advarsler - lær bl.a. at få Outlook til at flytte mails med bestemt indhold

eller fra bestemte personer til en mappe automatisk.

• Mailindstillinger

- Der vil blive gennemgået, hvordan man, når der sendes en mail, vil kunne være

sikker på, at det er den person, der ejer postkassen, der læser mailen.

- Der vil blive gennemgået, hvordan man kan oprette en mail, som først leveres

på et senere tidspunkt.

- Der vil blive gennemgået, hvordan du kan sende en mail, men hvor det er din

kollega, der får svarene direkte, uden du skal til at videresende disse.

- Der vil blive gennemgået, hvordan du kan anmode om en kvittering for, at

modtager af dine mails har modtaget/læst denne.

• Tilbagekaldelse af mails

• Gendan post

• Stedfortræder - giv en kollega mulighed for at læse dine mails

• Ændring af rettigheder - der vil blive gennemgået, hvordan man giver andre lov til

at se ens kalender

• Mødeindkaldelse - hvordan indkalder man, herunder gentagne møder, vedhæfte

bilag til mødeindkaldelse, besvare mødeindkaldelse etc.

Tid og sted

Torsdag d. 13. september kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Det er en forudsætning, at man kan sende en mail, besvare og slette en mail samt

oprette en aftale i kalenderen.


PowerPoint - basis

Kursets formål

På kurset får du et solidt kendskab til de mest almindeligt anvendte funktioner i præsentationsprogrammet

PowerPoint 2007, herunder også hvordan du med fordel kan

gribe en given arbejdsopgave an.

Kursets indhold

• Brugerfladen – faner, hurtig adgang, nye genvejstaster

• Afvikling af en præsentation

• Indsætte billeder og multimedieklip

• Diagrammer og SmartArt

• Noter og uddelingskopier

• Designskabeloner

• Animationer

• Scanning af et dokument – fra kopimaskine til PC

• Indsættelse af dele af eget dokument i dias – klip og sæt ind

Tid og sted

Tirsdag d. 2. oktober kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger.

5


6

Word - basis

Kursets formål

På kurset får du et solidt kendskab til de mest grundlæggende og almindeligt anvendte

funktioner i tekstbehandlingsprogrammet Word 2007, herunder også hvordan

du med fordel kan gribe en given arbejdsopgave an.

Kursets indhold

• Hvordan er Word 2007 egentlig indrettet, og hvordan kan du ændre programmets

layout og virkemåde?

• Indskrivning og præsentabel opsætning af tekst til breve og lign.

• Indsættelse af billeder og andre grafiske elementer i et tekstdokument

• Anvendelse af sidehoved og sidefod i et dokument

• Søgning og erstatninger i et dokument

• Hjælpefunktionen og genvejstaster

• Fornuftige arbejdsvaner ved udarbejdelse af dokumenter

Tid og sted

Onsdag d. 12. september kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Det er en betingelse, at du har lidt erfaring i simpel anvendelse af et tekstbehandlingsprogram,

fx til breve. Desuden er det en betingelse, at du er rimelig sikker i at

gemme og genfinde et skrevet dokument.

Tip!

• Påtænker du at tage mange af de udbudte kurser, kan det være en god idé at

starte med dette kursus. I naturlig forlængelse af dette kursus følger kurset ’Word

- videregående’.


Excel - basis

Kursets formål

På kurset får du et godt kendskab til de mest almindeligt anvendte funktioner i regnearksprogrammet

Excel 2007, herunder også hvordan du med fordel kan gribe en

given arbejdsopgave an.

Kursets indhold

• Hvordan er Excel 2007 egentlig indrettet, og hvordan kan du ændre programmets

layout og virkemåde?

• Forståelse af fordelene ved at bruge et regnearksprogram til visse typer arbejdsopgaver,

herunder forståelse for opbygningen og anvendelsen af diverse typer formler

i og på tværs af flere ark

• Indskrivning og præsentabel opsætning af et regneark til budgetter og lign.

• Visualisering af regnearkets informationer i form af forskellige typer grafiske diagrammer

• Indsættelse af andre grafiske elementer i et regneark, fx billeder

• Diverse muligheder for regnearkets layout ved udskrivning, herunder bl.a. sidehoved

og sidefod

• Hjælpefunktionen og genvejstaster

• Fornuftige arbejdsvaner ved udarbejdelse af regneark

Tid og sted

Onsdag d. 26. september kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Det er en betingelse, at du har en vis erfaring i at anvende en pc, fx til tekstbehandling,

og at du desuden er rimelig sikker i at gemme og genfinde filer.

Det er en stor fordel, men dog ingen betingelse, at du tidligere har deltaget i kurset

’Word - basis’ (eller har tilsvarende færdigheder), samt at du har en vis flair for tal.

Tip!

• Har du efter kurset fået mod på at vide mere om Excel, vil der senere blive oprettet

et opfølgende kursus med en række brugbare funktioner, der ligger udover de

grundlæggende - nemlig kurset ’Excel - videregående’.

7


8

Outlook - videregående

Kursets formål

På kurset får du et solidt kendskab til de mest anvendte funktioner i Outlook.

Overbygningen er lidt videregående og vil gøre brugen af Outlook optimal.

Kursets indhold

• Distributionslister

• Åbn en anden persons kalender

• Gruppetidsplaner - se flere personers kalendere på én gang og bruge denne til at

oprette aftaler med flere personer

• Arbejde med Opgaver - opret opgaver og evt. tildele disse til andre

• Noter

• Arkiver - mange har oplevet, at Outlook spørger, om man vil autoarkivere sine

mails. Der vil blive gennemgået, hvor den gemmer filerne og hvordan man kan

ændre denne placering og finde ens arkiverede mails igen

• Vedhæft element - f.eks. mails, kontaktpersoner, distributionslister eller aftaler og

noter

• Standardisering af mails

• Kontaktpersoner - oprette kontaktpersoner, dels helt fra grunden dels vha. en mail

du har modtaget fra personen

• Indsætte helligdage i kalender

• Påmindelser - få Outlook til at give en reminder, hvis der er noget, du skal tage dig

af

• Brug af kategorier

• Ikke til stede assistent - lær at aktivere ’Ikke tilstede assistenten’, så der sendes en

besked tilbage til afsender om, at du er ude af huset, hvis du modtager en mail

• Andet brevpapir

Tid og sted

Tirsdag d. 18. september kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Det er en forudsætning, at du har kendskab til Outlook svarende til ’Outlook - basis’.


PowerPoint - videregående

Kursets formål

På kurset får du et solidt kendskab til de mest almindeligt anvendte - men alligevel

mere avancerede - funktioner i præsentationsprogrammet PowerPoint 2007, herunder

også hvordan du med fordel kan gribe en given arbejdsopgave an.

Kursets indhold

• Udvidet formatering – punktopstillinger, linjeafstand, symboler etc. (går ud fra at

dette kendes fra Word eller andet tekstbehandlingssystem)

• Mastere – Noter, Dias og Uddelingskopier (Hvad er pladsholdere og hvad kan de

anvendes til)

• Temaer – egne temaer, kopiering af temaer etc.

• Handlingsknapper

• Lyde og videoer

• Hyperlinks – fx til Youtube, bogmærker, andre dokumenter, hjemmesider, lyde etc.

• Gemme til Web

• Oprette en CD/DVD

Tid og sted

Tirsdag d. 9. oktober kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Der forventes forudgående kompetencer svarende til ’PowerPoint - basis’.

9


10

Word - videregående

Kursets formål

Kurset har til formål at give dig kendskab til en række brugbare funktioner, der ligger

udover de grundlæggende i tekstbehandlingsprogrammet word 2007.

Kursets indhold

• Opsætning af tekst i spalter

• Opsætning af tekst i overskuelige kolonneopstillinger ved hjælp af tabulatorer

• Oprettelse og anvendelse af ofte anvendte brugertekster ved hjælp af autotekst og

autokorrektur

• Udarbejdelse af fodnoter og slutnoter i et dokument

• Dispositionsvisning

• Automatisk generering af indholdsfortegnelse i forbindelse med udarbejdelse af

rapporter og lign.

• Tabeller i word

• Korrektur

• Kommentarfunktion

• Indtale kommentarer i forbindelse med korrektur

• Desuden afsættes der lidt tid til en mere dybdegående gennemgang af et udvalg af

de mest almindeligt anvendte funktioner, herunder de klassiske tekstopsætningsmuligheder,

grafiske elementer, m.fl.

• Fra Adobe til Word – og omvendt

Tid og sted

Torsdag d. 20. september kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Det er en betingelse, at du har grundlæggende IT-kompetencer, der svarer til indholdet

i kurset ’Word - basis’.


Excel - videregående

Kursets formål

Kurset har til formål at give dig kendskab til en række brugbare funktioner, der ligger

udover de grundlæggende.

Kursets indhold

• Udskriftsstyring

• Integrerede funktioner (kombiner Excels funktioner)

• Opslagsfunktioner

• Filtrering af store datamængder

• Konsolidering

• Pivot-tabeller

• Avancerede diagrammer

Tid og sted

Torsdag d. 4. oktober kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Det er en betingelse, at du har IT-kompetencer, der svarer til indholdet i kurset ’Excel

- basis’.

11


12

Camtasia

Kursets formål

Dette program fungerer som en form for videomaskine. Du kan optage alt, hvad der

foregår på din computerskærm. Indtal hertil speak direkte mens du optager. Programmet

er godt til at indtale speak til en PowerPoint-præsentation, lave instruktioner

i Excel eller andre programmer. Programmet producerer afslutningsvis en video,

som du kan lægge ud til eleverne, fx på Youtube.

Kursets indhold

• Hvilke pædagogiske muligheder giver programmet?

• Installation på egen pc

• Indtale speak på et diasshow

• Indtale speak på skærmoptagelse, fx Excel

• Redigere video

• Indsætte opgave/quiz

• Udgivelse som video

• Upload til Youtube

Tid og sted

Torsdag d. 27. september kl. 15.30-18.00

Strandvejen

Forudsætning

Kurset kræver ingen forudsætninger. Du skal dog medbringe din egen pc med mikrofon

(meget gerne også et webkamera).


Markin / Easy Correct

Kursets formål

Lær at anvende retteprogrammerne Markin og Easy Correct.

Markin

Markin er et godt program, hvis du vil rette opgaver elektronisk. Med Markin kan du

standardisere dine egne kommentarer til eleverne. Når du er færdig med at rette opgaven,

skaber Markin en fejlstatistik, hvor både lærer og elev nøjagtigt kan se, hvor

eleven har sine faglige svagheder.

Programmet er oplagt til sprogfagene, men kan også anvendes til at rette opgaver i

fx afsætning, international økonomi eller samtidshistorie.

Easy Correct

Lær at benytte retteprogrammet Easy Correct. Easy Correct er et brugervenligt program

til digital opgaveretning. På kurset vil elektronisk retning i forhold til processkrivning

og ny skriftlighed blive berørt.

Retteprogrammet Easy Correct er dansk udviklet - af lærere til lærere. Der er tale om

et tilføjelsesprogram til Word.

Kursets indhold

• Installation på egen pc

• Hvordan er programmerne opbygget

• Pædagogiske overvejelser

• Opbygning af personligt knappanel - vidensdeling

• Indsæt standardrettelse

• Indsæt kommentar

• Vurdere rettestatistik

Tid og sted

Mandag d. 3. december kl. 15.30-18.00

Turøgade

Forudsætning

Kurset kræver ingen forudsætninger. Du skal dog medbringe din egen pc og en elektronisk

opgave (fx i word-format), som du kan prøve at rette.

13


iPad i undervisningen

Kursets formål

Lær at bruge en iPad og dens mange funktioner i forhold til undervisning, præsentation

m.m.

Kursets indhold

• iPad basics – vinduer, faner, apps, Apple ID, gestures…

• Administrative rutiner på iPad – mail, kalender, Elevplan, intranet…

• Apps til læring, undervisning, præsentation, dokument-håndtering, interaktion,

backcasting…

• iPad’en i undervisningsrummet – stik, kabler og tryg teknik-panik

• Etablere et bruger-community – deling af fremtidige sejre og nederlag, links, gode

apps, gensidig inspiration og sparring…

Tid og sted

Torsdag d. 11. oktober kl. 15.30-18.00

Turøgade

Forudsætning

Medbring gerne en iPad hvis muligt.

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger.

15


16

Photo Story

Kursets formål

Lær at oprette diasshows i Photo Story ved hjælp af digitale billeder. Med ét enkelt

klik, kan du retouchere, beskære eller rotere billeder. Føj enestående specialeffekter,

lydspor og din egen stemmeindtaling til dine billedfortællinger. Gør dem derefter

personlige med titler og billedtekster. Små filstørrelser gør det nemmere at sende

billedfortællingerne i en e-mail. Se dem på dit tv, en computer eller en mobiltelefon.

Kursets indhold

• Introduktion til Photo Story

• Opret dit eget diasshow

• Lær at indsætte, beskære og rotere billeder og tekst

Tid og sted

Torsdag d. 4. oktober kl. 15.30-18.00

Kursusafdelingen, Langagervej

Forudsætning

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger.


Prezi

Kursets formål

Lær at anvende Prezi i forbindelse med undervisning eller præsentationer. Prezi er

et levende præsentationsprogram, der kan gøre undervisningen mere levende ved

at kombinere både lyd, billeder og film på en spændende måde i en præsentation.

Prezi giver desuden mulighed for at flere undervisere kan arbejde sammen om den

sammen præsentation - uden filer skal mailes frem og tilbage.

Endelig er programmet meget brugervenligt og afvekslende for eleverne.

Kursets indhold

• Introduktion til Prezi

• Lær at lave en præsentation

• Lær at indsætte tekst, billeder og video

• Del præsentationen med andre

Tid og sted

Onsdag d. 12. september kl. 15.30-18.00 eller

Torsdag d. 13. september kl. 15.30-18.00

Strandvejen

Forudsætning

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger.

17


18

Åbent Læringscenter

Kursets formål

Hvis ét af de interne it-kurser for medarbejdere bliver aflyst pga. for få tilmeldinger

eller hvis du er forhindret på kursusdagen, kan du tage kurset i Åbent Læringscenter

(gælder for alle Office-kurserne). Her kan du arbejde med opgaverne i dit eget

tempo.

Du kan kurser i følgende programmer

• Word

• Excel

• Powerpoint

• Outlook

Tid og sted

Mandag-torsdag ml. kl. 08.00-15.25.

Kursusafdelingen, Langagervej

Tilmelding

For at tilmelde dig et kursus i Åbent Læringscenter skal du kontakte Camilla Bach på

tlf. 9936 4735 eller cab@ah.dk.

Forudsætning

Der stilles ikke krav om særlige forudsætninger ved kurser på basis-niveau. Ønsker du

at tage et videregående kursus, skal du som minimum have IT-kompetencer svarende

til basis-niveau.


IT-opkvalificering for AH-medarbejdere

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig kurserne på dette link:

www.ah.dk/ansatte-it

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sabrina Rossen i Kursusafdelingen på tlf.

9936 4788 eller saro@ah.dk.

Kurserne gennemføres ved minimum 5 tilmeldte.

Aalborg Handelsskole

More magazines by this user
Similar magazines