Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Sammenfatning

Hjemme-fritidsulykker

Hjemme-fritidsulykker er en betegnelse for de ulykker, som hverken er trafikulykker eller

arbejdsulykker. Det kan være ulykker i hjemmet, i forbindelse med sport, under uddannelse,

i naturen eller andre steder. Disse ulykker udgør langt den største andel af alle ulykker: 76%

af alle dødsulykker, 82% af alle indlæggelser og 77% af alle skadestuekontakter. Der burde

derfor være samme opmærksomhed på forebyggelsen af disse ulykker, som der traditionelt

og med succes har været det over for at skabe sikre arbejdspladser/god sikkerhedskultur og

en høj trafiksikkerhed på vejene.

Antallet af skadestuekontakter som følge af hjemme-fritidsulykker har i perioden været let

faldende blandt mænd og konstant blandt kvinder i Danmark. Forskellen på antallet af

mænds og kvinders ulykker er dermed skrumpet ind, men mændene ”fører” stadig med 53%

af skadestuekontakterne. Antallet af ulykker blandt børn under 15 år var stigende indtil

2002, hvorefter de har ligget nogenlunde stabilt på samme antal årligt. Udviklingen har dog

varieret for forskellige aldersgrupper, men når antallet af skader sættes i relation til antallet

af børn i de forskellige aldersgrupper er skaderaterne stort set konstante over perioden.

Blandt de ældre på 65 år eller derover var antallet af hjemme-fritidsulykker stigende indtil

2004 (skadestuekontakter), primært blandt de ældste på 85 år eller derover. Denne stigning

skyldtes bl.a. at ældrebefolkningen på 85 år eller derover tilsvarende har været stigende i

perioden. Denne ældste gruppe har langt den største risiko for at komme ud for ulykker.

Glædeligt er det, at antallet af hoftenære frakturer er faldet jævnt over hele perioden Forklaringen

er formentlig, at de forebyggende indsatser mod hoftenære frakturer (hoftebeskyttere,

fysisk træning, behandling af knogleskørhed mv.) har virket, ligesom en generelt sundere

og mere modstandsdygtig ældrebefolkning også udmønter sig i en positiv effekt, således at

der ikke opstår så mange frakturer ved faldhændelser.

Sammenlignet med 25 europæiske lande lå Danmark i 2008 på en 10. plads mht. dødsfald

pga. ulykker (10. færreste antal dødsfald pr. 100.000 indbyggere). Holland, Tyskland,

Schweiz, Storbritannien, Portugal, Island og Østrig havde således færre dødsulykker pr.

indbygger end i Danmark. Med hensyn til de specifikke typer af ulykker lå Danmark på en

sjetteplads hvad angår trafikdræbte, en 15. plads hvad angår død som følge af brand og

forgiftninger og nummer otte hvad angår fatale drukneulykker.

8

More magazines by this user
Similar magazines