Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

10.2 ÆLDRES HJEMME-FRITIDSULYKKER

Kapitel 10 Ældres ulykker

Hvor kommer de ældre til skade?

Langt hovedparten af ældres hjemme-fritidsulykker skete i boligområdet (65%). I figur

10.2.1 vises antallet af skadestuekontakter pr. 1000 befolkning i de tre aldersgrupper. Heraf

fremgår det bl.a., at for de 75-84 årige skete de fleste skader i boligområdet og i transportområdet,

mens der blandt de 85+ årige var mange ulykker på plejehjem.

Figur 10.2.1 Skadestuekontakter efter hjemme-fritidsulykker 2007-2009, fordelt på

aldersgrupper. Procent

Transportområde

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Skadesmekanisme

Faldskader udgør en stigende andel af ældre personers ulykker, jo ældre de bliver, hvilket

illustreres i figur 10.2.2. For de 64-74 årige udgjorde fald således 67% af alle ulykker i denne

aldersgruppe, for de 75-84 årige udgjorde faldskader 75%, mens fald for de 85+ årige

var årsag til 88% af alle ulykkesrelaterede skadestuekontakter.

Figur 10.2.2 Skadestuekontakter, hjemme-fritidsulykker 2007-2009, fordelt på

aldersgrupper og skadesmekanismer. Procent

Procent.

100%

Øvrige områder

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Boligområde

Plejehjem

Idrætsområde

0 10 20 30 40 50 60 70

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

65 - 74 år 75 - 84 år 85 år +

Øvrige Akut overbelastning

Klemning, snit, stik Kontakt med genstand, person, dyr

Fald

65 - 74 år 75 - 84 år 85 år +

103

More magazines by this user
Similar magazines