Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 10 Ældres ulykker

Skadet kropsregion og læsionstype

En betydelig andel af de 75-84 årige (19%) og de 85+ årige (29%) kommer til skade med

hoften (figur 10.2.3), hvilket skyldes den stigende andel af fald i disse aldersgrupper. I den

yngste gruppe er skader på fødder/tæer og fingre langt større end blandt de øvrige aldersgrupper,

hvilket formentlig er et udtryk for at denne aldersgruppe er mere aktive og derfor i

højere grad kommer til skade med disse kropsdele. De 65-74 årige har bl.a. en del flere gørdet-selv-relaterede

skader, der går ud over hænder og fingre. Ved faldulykker når de yngste

ældre også i højere grad at tage fra med hænderne og har derfor en større andel finger- og

håndskader end blandt de ældste tilskadekomne.

Figur 10.2.3 Skadestuekontakter efter hjemme-fritidsulykker, gennemsnit af

2007-2009, fordelt på aldersgrupper og skadet kropsdel. Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

10.3 ÆLDRES HOFTENÆRE FRAKTURER

Tallene for hoftenære frakturer i figur 10.3.1 og 10.3.2 dækker over antallet af personer,

behandlet på sygehus det angivne år. En person er altså kun talt en gang pr. år, for at undgå

dobbelttællinger pga. genindlæggelser. Der kan dog være personer med flere hoftenære

frakturer et givet år – disse er ikke talt med. Personerne er medtaget uanset den ydre årsag

til frakturen. Denne vil typisk være et fald, men for personer med osteoporose skal der ofte

meget små påvirkninger til for at forårsage en fraktur.

Begge figurer viser et fald, både for det totale antal (figur 10.3.1) og for antallet pr. 1000

ældre mænd og kvinder, aldersjusteret (figur 10.3.2). Især er forekomsten for kvinder faldet,

men den ligger dog stadig dobbelt så højt som for mændene.

Faldet i forekomsten skyldes sandsynligvis mange forskellige faktorer. Blandt disse kan nævnes

udvidet brug af hoftebeskyttere, medicinsanering, træning, faldforebyggelse samt forebyggelse

og behandling af knogleskørhed (D-vitaminer+calcium, bisfosfonater). Samtidig har

det formentlig også en betydning, at ældrebefolkningen generelt er blevet sundere og dermed

mere modstandsdygtige, også når de falder.

104

Hjerne og kranie

Øre, øjne og næse

Ansigt (kæbe, tænder, mund)

Brystkasse og ryg

Skulder og arm

Hånd og håndled

Fingre

Hofte

Knæ

Ben

Fod og tæer

Ørvrige regioner

65 - 74 år 75 - 84 år 85 år +

0 5 10 15 20 25 30 35

Procent

More magazines by this user
Similar magazines