Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 10 Ældres ulykker

Figur 10.3.1: Antal ældre på 65 år og derover med hoftenære frakturer, i perioden

1994-2009

Antal

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen

Figur 10.3.2 Forekomst af hoftenære frakturer blandt ældre på 65 år og derover i

perioden 1994-2009, antal pr. 1000 kvinder/mænd (kun en fraktur medtaget pr.

år). Aldersstandardiseret

Antal pr. 1000

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen

Kvinder Mænd

105

More magazines by this user
Similar magazines