Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 10 Ældres ulykker

Udviklingen i tilskadekomne i trafikken, der har søgt skadestue, viste et noget andet mønster

end for dødsulykkerne. Cykelulykker var årsag til langt de fleste af de ældres uheld i trafikken,

der førte til skadestuekontakt (55%). Cykelulykkerne var modsat den generelle udvikling

stigende blandt ældre i perioden. Stigningen skete primært for de 65-70 årige og for de

80+ årige. Langt de fleste cykelulykker blandt ældre på 64 år og derover var eneulykker

(84%). Til gengæld var antallet af tilskadekomne i personbil ikke stigende i perioden – en

udvikling som også adskiller sig fra den generelle trend, hvor der har været en markant

stigning – se fx figur 5.3.1. Antallet af fodgængerulykker var svagt faldende i perioden, mens

”motorcykelulykker” viste en stigning i den sidste del af perioden, her var der i høj grad tale

om færdsel på scootere og el-scootere.

Figur 10.4.2 Skadestuekontakter blandt ældre som følge af køretøjsulykker,

1990-2009, opdelt på transportform for tilskadekomne. Antal

Antal Til fods Cykel Motorcykel

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Knallert Personbil Anden transportform

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

I figur 10.4.3 vises andelen af ældres køretøjsulykker opdelt på transportform og alder.

Her ses, at andelen af tilskadekomne fodgængere er stigende med alder, mens cykelulykkerne

stort set udgør samme andel af de ældres trafikulykker i alle aldersgrupperne. De ældste

har mange ulykker med anden transportform, der bl.a. dækker over tilskadekomst i busser

(herunder handicapbusser) – fx ved at de er faldet under en opbremsning. Der er også et

stigende antal ulykker med diverse motoriserede køretøjer til ældre (el-kørestole, invalidecrosser/cykel,

3-hjulede handicapknallerter/scootere m.fl.).

107

More magazines by this user
Similar magazines