Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

12.1 RULLESKØJTER, SKATEBOARD OG TRAMPOLIN

Kapitel 12 Temaer

Rulleskøjter, skateboard og senest trampolinen er tre ”produkter” som har spillet en markant

rolle i børns hjemme-fritidsulykker. Antallet af rulleskøjteulykker nåede bekymrende højder i

1997, hvor de toppede med knap 5800 skader. Ofte førte styrt på rulleskøjter til ret alvorlige

skader blandt børnene. Fire ud af ti rulleskøjteulykker resulterede i knoglebrud (skadestuekontakter),

i særdeleshed på håndled, men også underarme og albuer var udsatte. Brug af

håndledsbeskyttere burde være et must, når børn står på rulleskøjter.

Skateboardrelaterede ulykker var ikke nær så udbredt i perioden, men er i perioder blusset

op ikke mindst pga. flere anlagte skateboardbaner/områder. Siden 2007 har der således

været en stigende tendens i antallet af skateboardulykker. Håndled var også her den hyppigst

skadede kropsdel blandt børn og unge (håndledsskader udgjorde 17% af alle skader,

hvoraf 50% var brudskader). Derudover var også fingerskader hyppige sammen med hovedskader,

der pådroges ved fald og forvridning/forstuvningsskader af anklerne.

Havetrampoliner har vundet gevaldig indpas i de danske haver de sidste 6-8 år og dette

afspejles med al tydelighed i ulykkestallene, som i figuren omfatter alle typer af trampoliner,

også trampoliner til idræt. Antallet af trampolinulykker har været stærkt stigende siden

2003, hvor antallet af trampolinulykker i haver udgjorde over halvdelen af trampolinulykkerne.

I 2009 var der således 7600 trampolinulykker blandt børn 0-14 år. De allernyeste tal

tyder dog på at antallet toppede i 2009, i hvert fald i Jylland 6 . Trampolinulykker giver ofte

alvorlige skader. Tre ud af ti skader var knoglebrud, primært på håndled, albuer og ankler.

Derudover var der mange forvridning/forstuvningsskader af især ankler. Hoved og nakke var

ofte udsat enten pga. en forkert landing på hovedet eller pga. sammenstød med andre børn

på trampolinen. Der har også været eksempler på invaliderende eller fatale konsekvenser af

trampolinbrug. De seneste par år er der kommet større fokus de mange skader blandt børn

fra myndigheders og eksperters side, og der har i 2010 og 2011 været gennemført nationale

kampagner om sikker brug og korrekt vedligeholdelse af trampoliner.

Figur 12.1.1 Udvikling 1990-2009 i specifikke hjemme-fritidsulykker blandt børn

(rulleskøjter, skateboard, trampolin). Antal

Antal

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rulleskøjter Skateboard Trampolin

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

6

Baseret på indberetningen til Ulykkesregisteret i 2010. Indberetning i 2010 var dog ikke nær så dækkende

som tidligere år, da kun hver anden case blev registreret på nogle sygehuse.

113

More magazines by this user
Similar magazines