Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 12 Temaer

12.2 ULYKKER MED DYR

Ulykker, hvor dyr er involveret, udgør ml. 4-5 % af alle ulykkesrelaterede skadestuekontakter.

I dette tema ser vi nærmere på tilskadekomst med de dyr, der hyppigst er involveret.

Nogle få dyr har vi mulighed for at følge i hele perioden 1990-2009, men pga. et klassifikationsskift

i 1998 er der en lang række dyr, vi først har registreret fra 1998.

I tabel 12.1.1 vises de 15 hyppigste dyr involveret i personskader. For tilskadekomst med

hunde og heste, som udgør langt den største del, vises i figur 12.1.2 udviklingen i skadestuekontakter

i hele perioden 1990-2009.

Figur 12.1.2 Udvikling 1990-2009 i personskader med hund/hest. Antal

skadestuekontakter

Antal Hund Heste

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Hunde

Hunde er det dyr, der hyppigst er involveret i ulykker i perioden 1990-2009 som helhed, dog

overgået af heste de seneste år. I perioden 1990-2009 var der således 200.000 personer der

søgte skadestue pga. tilskadekomst med hunde. Antallet af skader pga. hunde lå højt i starten

af 1990’erne (højst i 1990 med godt 13.000 skadestuekontakter), men har siden 1998

ligget på et nogenlunde konstant niveau (årligt gns. 8.000 skader) (figur 12.1.2). Der er ikke

blevet færre hunde i Danmark i perioden, så faldet i antallet af hunderelaterede skader,

kunne indikere at folk er blevet bedre til at opdrage og holde styr på deres hunde. Især

andelen af skader på grund af hundebid er faldet i perioden.

Hundebid var dog fortsat årsag til hovedparten af skaderne, dog faldende fra 77% i 1990 til

52% i 2009. Derudover skete en del skader ved anden kontaktskade med hunden (24%) - fx

pga. at den tilskadekomne blev trukket/væltet omkuld af hunden, blev ramt af en løbende

hund eller blev skadet under leg/træning med hunden. En mindre del (7%) kom til skade,

fordi de faldt over hunden, og endelig var der nogle få overbelastningsskader, primært hos

hundeejere, der vred om i ankler under luftning af hunden og ved leg eller træning med

hunden. Set over hele perioden 1990-2009 er andelen af bid-relaterede skader blevet mindre,

mens andelen af kontakt- og faldrelaterede skader er steget.

Størstedelen (94%) af ulykkerne var hjemme-fritidsulykker, dvs. ulykker der skete i private

hjem/haver, for fodgængere på gader og stræder eller i fri natur, mens en mindre andel af

skaderne skete mens de tilskadekomne udførte deres arbejde (4%) eller var kørende trafikanter

(2%).

114

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines