Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 12 Temaer

12.3 ALKOHOLRELATEREDE ULYKKER

Alkohol er en vigtig årsag til ulykker, især hvad dødsulykkerne angår. 17% af de dræbte i

trafikken i 2009 var alkoholpåvirkede, og 25% af alle trafikuheld med dræbte var spiritusuheld

(13). Der findes ikke tilsvarende statistik for hjemme-fritidsulykker, men i Ulykkesregisteret

er der i en vis udstrækning registreret, om den tilskadekomne har været alkoholpåvirket/har

drukket alkohol. Det skal dog understreges, at der ikke foretages nogen systematisk

registrering af alkoholpåvirkning, så tallene kan kun bruges som en indikation af omfanget. I

2009 blev alkoholpåvirkning registreret i forbindelse med knap 3% af skadestuekontakterne.

Hvis man skønner, at kun hver tredje alkoholpåvirkede bliver registreret, svarer dette til at

ca. 8% af de tilskadekomne var alkoholpåvirkede. Denne andel var 22% for indlæggelserne.

Tabel 12.1.2 viser andelen af alkoholpåvirkede for forskellige typer af ulykker og aldersgrupper.

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af alkoholpåvirkede er større for aldersgruppen

40-74 år end for de unge mellem 15-24 år.

Tabel 12.1.2 Andel af de tilskadekomne, der var alkoholpåvirkede, skønnet ud fra

Ulykkesregisterets data for 2009

Ulykkestype Skønnet andel alkoholpåvirkede.

Procent af alle i hver kategori

Alle ulykker med skadestuekontakt 8%

Indlæggelser, alle typer ulykker 22%

Hjemme-fritidsulykker 6%

Trafikulykker 10%

Fodgænger 3%

På cykel 12%

På knallert 24%

På motorcykel/scooter 7%

I personbil 4,5%

Arbejdsulykker 0,15%

Ulykker ved idræt 0,05%

15-24 år 8%

25-39 år 4,5%

40-64 år 11%

65-74 år 11%

75+ år 4%

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed

Fordelingen af skademekanismer for de alkoholpåvirkede var anderledes end for tilskadekomne

generelt. Bland andet var der flere fald, især fald på samme niveau og flere trafikulykker

(tabel 12.1.3). Til gengæld var der færre klemningsulykker, snit og overbelastningsskader.

118

More magazines by this user
Similar magazines