Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 12 Temaer

Figur 12.1.3 Skønnet antal ulykker, hvor den tilskadekomne var alkoholpåvirket,

opdelt på ulykkestype og alder. Ulykkesregisteret, gennemsnit 2007-2009

Skønnet antal Hjemme/fritidsulykker Trafikulykker

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed

Figur 12.1.4 viser, at aldersfordelingen af de alkoholpåvirkede var næsten ens for mænd og

kvinder, dog var der særligt for kvinder meget få alkoholpåvirkede i 30-34 års alderen. Et

gæt på en forklaring kunne være, at mange kvinder (og mænd!) har ansvaret for små børn,

når de er i denne aldersgruppe, og derfor ikke drikker så meget.

Figur 12.1.4 Skønnet antal ulykker, hvor den tilskadekomne var alkoholpåvirket,

opdelt på alder og køn. Ulykkesregisteret, gennemsnit 2007-2009

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed

Figur 13.5 viser, at de alkoholrelaterede ulykker er jævnt fordelt over året, dog med et maksimum

i juli måned og et minimum i februar, som til dels kan forklares ved den kortere måned.

Trafikulykkerne er mere ujævnt fordelt med flere om sommeren og færrest om vinteren.

120

0

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

Skønnet antal Mænd Kvinder

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

40–44

45–49

45–49

50–54

50–54

55–59

55–59

60–64

60–64

65–69

65–69

70–74

70–74

75–79

75–79

80–84

80–84

85+

85+

More magazines by this user
Similar magazines