Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 12 Temaer

Figur 12.1.9 Skadestuebesøg som følge af forgiftninger 1998-2009, opdelt på

involveret produkt

Rengøringsmidler

Vitaminer mm,

Bær, buske

Smertestillende medikamenter

Cigaretter, tobak

Organiske opløsningsmidler mm.

Svampe, småplanter

Gas/dampe

Ætsende kemikalier

Andet kemisk produkt

Beroligende midler

Jordbrugskemikalie

Madvarer

Nervemedicin

Hormonpræparater

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Antal

Medicinpræparater lå også højt på listen over involverede produkter. I fritekstbeskrivelserne

fremgår det, at børn hyppigt får fat i vitaminpiller/børnevitaminpiller og når at indtage både

hele og halve glas, før det bliver opdaget. Det kan give alvorlige forgiftninger, som det er

vigtigt at forebygge. Stærke medicinpræparater såsom smertestillende medicin, sovemedicin

og antidepressiva er også hyppige i børns forgiftningsulykker – og ikke sjældent er det bedsteforældres

medicin, som børnene får fat i.

Giftige bær fra planter, buske og træer kan være tillokkende for børn at smage på. Årligt

sker der ca. 220 forgiftningstilfælde blandt børn, der kræver behandling på skadestuen, ca.

25% indlægges til yderligere behandling. Guldregn, snebær, liljekonval/storkonval, robinifrø,

ligusterhæk og taksbær er de hyppigste bærtyper involveret i forgiftningstilfælde blandt børn

i Danmark.

Endelig er der forgiftninger der skyldtes, at børn havde indtaget tobaksvarer, fx spist noget

af en cigaret. Det kan være direkte giftigt for mindre børn at indtage tobak og kan bl.a.

resultere i alvorlig nikotinforgiftninger efter indtagning af en enkelt cigaret. Heldigvis var

antallet af disse forgiftninger klart faldende i perioden, hvilket formentlig skyldes at rygevanerne

har ændret sig markant i perioden, så langt færre ryger, og ofte kun ryger udenfor,

ligesom deres tobaksvarer i mindre grad ligger frit fremme på borde o.l..

De fleste forgiftningsulykker kan forebygges. Midlerne er kendte og har været kommunikeret

i årevis – nemlig at kemikalier og rengøringsmidler bør opbevares utilgængeligt for børn,

gerne i aflåste skabe/skuffer. På den baggrund er det bekymrende at antallet af forgiftningsulykker

ikke er faldet i løbet af perioden (1998-2009). Stigningen i andelen, der bliver indlagt,

peger desuden på at alvorligheden af forgiftningstilfældene ser ud til at være steget i

perioden. Forebyggelsespotentialet er fortsat stort og bør prioriteres – i første omgang mod

forældre og omsorgsgivere i hjemmene.

125

More magazines by this user
Similar magazines