Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 2 Ulykker i en sundhedsmæssig kontekst

2. ULYKKER I EN SUNDHEDSMÆSSIG KONTEKST

Ulykker er et af de alvorligste sundhedsproblemer i Danmark. En væsentlig grund til dette

er, at mange dør i en ung alder som følge af ulykker, og derved mistes mange leveår. En

anden grund er, at mange lever med følgevirkninger af ulykker – nogle af disse er livsvarige

handicap.

2.1 DØDELIGHED OG TABTE LEVEÅR

Ulykker var i 2009 den hyppigste dødsårsag blandt børn, unge og voksne op til 35 år (figur

2.1.1), og var i denne aldersgruppe årsag til en fjerdedel af alle dødsfald. Også blandt ældre

sker der mange dødsulykker, og det samlede antal lå i 2009 på omkring 800 blandt personer

over 65 år. Tabel 2.1.1 viser antallet af tabte leveår før 65 års alderen som følge af de hyppigste

dødsårsager i Danmark. Grænsen ved de 65 år er valgt så de tabte leveår bedst modsvarer

de produktive leveår. Tabellen viser, at selv om ulykker langt fra er den hyppigste

dødsårsag, er det den næst hyppigste årsag til tabte leveår før 65 års alderen. De mange

tabte leveår i den produktive alder er derfor en alvorlig samfundsøkonomisk belastning.

Figur 2.1.1 Hyppigheden af de forskellige dødsårsager 2009 i alderen op til 50 år

Antal

350

300

250

200

150

100

50

0

More magazines by this user
Similar magazines