Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 3 Ulykker i overblik

Figur 3.1.2 Døde, indlæggelser og skadestuekontakter som følge af ulykker, 2009,

fordelt på ulykkestype. Procent

Kilder: Dødsulykker 2009: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anmeldte arbejdsulykker,

Arbejdstilsynet, Politiets registrering af trafikulykkesdødsfald.

Kilder:

22

13%

5%

21%

Indlæggelser 2009

Dødsulykker 2009

82%

3%

76%

Skadestuekontakter 2009

10%

Indlæggelser: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen. 83 ulykker var både køretøjsulykker og

arbejdsulykker. Disse ulykker indgår dobbelt i figuren.

Skadestuekontakter: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 2.047 ulykker var

både køretøjsulykker og arbejdsulykker. Disse ulykker indgår dobbelt i figuren.

Vi har valgt at benytte de mest opdaterede data for hhv. skadestuekontakter, indlæggelser og

dødsfald som følge af ulykker. Data fra Landspatientregisteret vedr. indlæggelser som følge af

skader har siden indførslen af ændret skadesregistrering fra 2008 været noget svingende mht. til

korrekt kodning af kontaktårsag.

13%

Hjemme/fritidsulykke

Trafikulykke

Arbejdsulykke

77%

Hjemme/fritidsulykke

Køretøjsulykke

Arbejdsulykke

More magazines by this user
Similar magazines