Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

3.2 ULYKKER OG ALDER I OVERBLIK

Kapitel 3 Ulykker i overblik

Ældre personer på 75 år eller derover havde en markant større forekomst af dødsfald som

følge af hjemme-fritidsulykker end personer under 75 år. Hjemme-fritidsrelaterede dødsulykker

blandt 75+ årige udgjorde således 60% af alle hjemme-fritids dødsfald i befolkningen,

på trods af, at de 75+ årige blot udgjorde godt 7% af den samlede danske befolkning.

Til gengæld havde de ældre færre køretøjsulykker end den øvrige befolkning over 15 år.

Børn og unge fra 1 til 30 år havde den laveste forekomst af hjemme-fritidsrelaterede dødsulykker,

men til gengæld havde unge i alderen 15-24 år flest dødsfald i trafikken, sammenlignet

med andre aldersgrupper. For personer i alderen 1-34 år var ulykkesdødsfald i 2009,

på trods af de relativt få tilfælde, stadig den hyppigste dødsårsag af alle.

For arbejdsrelaterede dødsfald havde de 40-59 årige den højeste forekomst.

Figur 3.2.1 Dødsfald som følge af ulykke, gennemsnit af 2005-2009, fordelt på

ulykkestype og alder. Antal

Antal

600

500

400

300

200

100

0

0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

Hjemme/fritidsulykke Trafikulykke Arbejdsulykke

25–29

30–34

35–39

40–44

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anmeldte arbejdsulykker, Arbejdstilsynet. Politiets

registrering af trafikulykkesdødsfald.

* Arbejdsulykkerne er et gennemsnit over 6 år (2004-2009)

Mønsteret for indlæggelser efter ulykker, ligner til forveksling ulykkesdødsfaldene. En forskel

er dog, at der er mange børn, der indlægges. I figur 3.2.2 vises indlæggelser som antal pr.

1000 indbyggere i de respektive aldersgrupper. Her ses, at de ældre fra 70 års alderen har

en kraftigt øget risiko for tilskadekomst i hjem og fritid, der fører til indlæggelser.

45–49

Alder

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

85+

23

More magazines by this user
Similar magazines