Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 3 Ulykker i overblik

Figur 3.2.2 Indlæggelser som følge af ulykker. Gennemsnit af 2007-2009 fordelt på

alder og ulykkestype. Antal pr. 1.000 indbyggere

Antal pr. 1.000

indb.

Alder

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen. Danmarks statistik.

Blandt de skadestuebehandlede tegnede sig et noget andet mønster. Antallet af skadestuekontakter

var klart størst hos børnene, særligt for de 10-14 årige, mens de ældre havde

færrest ulykkesrelaterede skadestuekontakter. Antallet af køretøjsulykker er størst i aldersgruppen

15-19-år, og for arbejdsulykker i alderen 20-29 år. For begge kategorier var der en

faldende forekomst med stigende alder (figur 3.2.3). Når antallet af kontakter sættes i relation

til befolkningens størrelse i de enkelte aldersgrupper, ses at hjemme-fritidsulykkerne har

en U-formet kurve, med langt de fleste kontakter hos børn/unge og de ældre på 80 år og

derover (figur 3.2.4). Mønsteret for køretøjs- og arbejdsulykker var det samme.

Figur 3.2.3 Skadestuekontakter efter ulykke, gennemsnit af 2007-2009, fordelt på

ulykkestype og alder. Antal

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

24

50

40

30

20

10

0

Antal

0

0–4

0–4

5–9

5–9

10–14

10–14

15–19

15–19

20–24

20–24

Hjemme/fritidsulykke Køretøjsulykke Arbejdsulykke

25–29

Hjemme/fritidsulykke Køretøjsulykke Arbejdsulykke

25–29

30–34

30–34

35–39

35–39

40–44

40–44

Alder

45–49

45–49

50–54

50–54

55–59

55–59

60–64

60–64

65–69

65–69

70–74

70–74

75–79

75–79

80–84

80–84

85+

85+

More magazines by this user
Similar magazines