Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

sig for en større del af det samlede transportarbejde end kvinder. Analyser fra DTU Transport

viser, at mænd i 2007 tilbagelagde 42,6 mia. km i trafikken, mens kvinder kun tilbagelagde

31,2 mia. km. Beregninger af risiko efter køn viste dog, at mændene havde en større risiko

for at komme til skade i trafikken end kvinder havde, når der blevet taget højde for forskelle

i omfanget af transport (5). Den markante forskel i antallet af trafikdræbte mænd og kvinder

skyldes derudover også, at mænd har en mere risikobetonet adfærd, bl.a. med hensyn til høj

fart og spirituskørsel. I 2009 var således 92% af alle implicerede spirituspåvirkede førere/fodgængere

i trafikuheld mænd (5).

Figur 5.1.1 Dødsfald som følge af trafikulykker, gennemsnit af 2005-2009, fordelt

på køn og alder. Antal pr. 100.000 indbyggere

Antal pr. 100.000

indb.

Kilde: Politiets registrering af trafikulykkesdødsfald.

Figur 5.1.2 Skadestuekontakter efter køretøjsulykker, gennemsnit af 2007-2009,

fordelt på køn og alder. Antal pr. 1.000 indbyggere

Alder

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

32

30

25

20

15

10

5

0

50

40

30

20

10

0

0–4

0–4

5–9

Antal pr. 1.000

indb.

5–9

10–14

10–14

15–19

15–19

20–24

20–24

25–29

25–29

30–34

30–34

35–39

35–39

40–44

40–44

45–49

Alder

45–49

50–54

50–54

55–59

55–59

60–64

60–64

Mænd Kvinder

65–69

Mænd Kvinder

65–69

70–74

70–74

75–79

75–79

80–84

80–84

85+

85+

More magazines by this user
Similar magazines