Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.2.5 Skadestuekontakter efter køretøjsulykker, gennemsnit af 2007-2009,

fordelt på alder og transportform for tilskadekomne. Antal pr. 1.000 indbyggere

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Figuren inkluderer personer til og med 85 år.

5.3 TILSKADEKOMNE I PERSONBIL

Mænd tegnede sig for 58% af alle tilskadekomne i køretøjsulykker (skadestuekontakter).

Hvis transportformen var personbil, var fordelingen dog mere ligelig fordelt blandt mænd og

kvinder. Kvindernes tilskadekomst i personbil steg mere end mændenes fra 2000-2004, og

fra 2004 og frem havde mænd og kvinder lige mange tilskadekomster i personbil. Gennemsnitligt

var 74% af de tilskadekomne mænd førere af bilen, mens det tilsvarende var 61%

blandt de kvindelige tilskadekomne. Faldet i 2005 kan til en vis grad forklares ved indførelsen

af klip i kørekortet for visse trafikforseelser.

Figur 5.3.1 Tilskadekomne i personbil. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker,

1990-2009, fordelt på køn. Antal

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

36

Antal pr. 1.000

indb.

25

20

15

10

5

0

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Til Fods Cykel Motorcykel/scooter

Knallert Personbil Anden transportform

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

0

Alder

Antal Mænd Kvinder

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines