Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Dødsfald i trafikulykker med personbil var langt hyppigere for mænd (70%) end for kvinder

30%) – og det var særligt unge mænd, som var i særlig risiko. Risikoen for mænd var størst

i aldersgruppen 20-24 år (12 dødsfald pr. 100.000 indbyggere), mens den hos kvinder toppede

blandt de 15-19 årige (4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere).

Figur 5.3.2 Dødsfald som følge af trafikulykke med personbil, gennemsnit af

2005-2009, fordelt på køn og aldersgruppe. Antal pr. 100.000 indbyggere

Antal pr. 100.000

indb.

14

12

10

8

6

4

2

0

0-6 7-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 +

Alder

Kilde: Politiets registrering af trafikulykkesdødsfald. Danmarks Statistik.

Alder og køn

Aldersfordelingen for tilskadekomne i personbil (skadestuekontakter) er stort set identisk for

mænd og kvinder (figur 5.3.3). Opdelt på enkeltår topper mændene som 18-årige (24 pr.

100.000 indbyggere), mens kvinderne først topper som 20-årige (19 pr. 100.000 indbyggere).

Figur 5.3.3 Tilskadekomne i personbil. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker,

gennemsnit af 2007-2009, fordel på køn og alder. Antal pr. 1.000 indbyggere

Antal pr. 1.000

indb.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

Alder

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

Mænd Kvinder

Mænd Kvinder

65–69

70–74

75–79

80–84

85+

37

More magazines by this user
Similar magazines