Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Ulykker i Danmark 1990-2009

Hanne Møller, Mathilde Damm, Bjarne Laursen

© Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012

Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse

– det skal herunder fremgå, at rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed,

SDU.

Omslag: Maria Lyng

Forsidefoto: Colourbox

Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s

Udgivet af

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Øster Farimagsgade 5A, 2. sal

1353 København K

sif@si-folkesundhed.dk

www.si-folkesundhed.dk

ISBN: 978-87-7899-173-7

E-ISBN: 978-87-7899-209-5

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Statens Institut for Folkesundhed

tlf. 6550 7778 eller på www.si-folkesundhed.dk under udgivelser,

hvor rapporten også kan downloades.

2

More magazines by this user
Similar magazines