Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Skadetyper

Langt de hyppigste skader for tilskadekomne i personbil blev pådraget i de øvre regioner -

hoved, skulder og brystkasse, og særligt på hals og nakke, hvor piskesmældsskader er udbredte.

Skader på hals og nakke er en del mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd,

således udgjorde hals og nakkeskader 57% af alle skader hos kvinder, mod kun 38% hos

mænd. (figur 5.3.4)

Figur 5.3.4 Tilskadekomne i personbil. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på kropsregion. Procent

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

De tilskadekomnes modpart i ulykken

Hyppigste modpart for tilskadekomne i personbil var andre personbiler, for både skadestuekontakter

og dødsulykkerne. Personbiler som modpart var stigende i perioden 1990-2009 fra

50% til 59% hvad angår skadestuekontakter, til gengæld var andelen af lastbiler og busser

som modpart let faldende i perioden fra 20 til 16 %.

Figur 5.3.5 Tilskadekomne i personbil. Skadestuekontakter, gennemsnit af 2007-

2009, fordelt på måned. Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

38

Ansigt (kæbe, tænder, mund)

Procent

12

10

8

6

4

2

0

Januar

Hjerne og kranie

Øre, øjne og næse

Hals og nakke

Brystkasse og ryg

Skulder og arm

Hånd og håndled

Fingre

Hofte

Knæ

Ben

Fod og tæer

Ørvrige regioner

Februar

Marts

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

More magazines by this user
Similar magazines