Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.4.5 Tilskadekomne på cykel. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker,

andel af hovedskader for hhv. børn, voksne og ældre, 1990-2009. Procent

Procent Børn (0-14 år) Voksne (15-64 år) Ældre (65 år +)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Cykelulykker er i høj grad sæsonbetonede, da langt flere tager cyklen når vejret er godt. Der

skete derfor naturligt færrest cykelulykker om vinteren og flest fra april til oktober, hvor

antallet topper i august.

Figur 5.4.6 Tilskadekomne på cykel. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker,

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på måned. Procent

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Skadetyper

Cyklister kommer hyppigst til skade i hoved/ansigtsregionen og på overekstremiteterne.

Mænd har en højere andel af hovedskader og skulderskader end kvinder, der til gengæld har

en højere andel af skader på knæ, håndled og albuer (figur 5.4.7)

42

14

12

10

8

6

4

2

0

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

More magazines by this user
Similar magazines