Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.4.7 Tilskadekomne på cykel. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker,

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på kropsregion. Procent

Hjerne og kranie

Øre, øjne og næse

Ansigt (kæbe, tænder, mund)

Hals og nakke

Brystkasse og ryg

Skulder og arm

Hånd og håndled

Fingre

Hofte

Knæ

Ben

Fod og tæer

Ørvrige regioner

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Årsager til eneuheld

Langt de fleste eneuheld på cykelulykker sker pga. fald fra cyklen eller når cyklen vælter.

Oftest er der ikke angivet nogen årsag til faldet, men når der er, drejer det sig fx om at

vejen var glat, et hul i vejen, ujævnt terræn, at føreren var beruset, at han/hun gled på

pedalen, at kæden røg af, at cykelskoen sad fast i spændet, i forbindelse med en undvigemanøvre,

fik noget ind i hjulet – og som nogle af de mere kuriøse - fordi de blev væltet af en

løbende hund eller kørte ned i en kloakrist.

5.5 FODGÆNGERULYKKER

0 5 10 15 20 25

Antallet af tilskadekomne fodgængere i køretøjsulykker var let faldende i perioden for både

mænd og kvinder, med hhv. 23% og 35% fra 1990 til 2009 (figur 5.5.1), mens antallet af

dræbte fodgængere faldt med 56% i perioden. Risikoen for at blive påkørt som fodgænger

var stort set den samme i alle aldersgrupper, hvad angår ikke-fatale ulykker (skadestuedata),

mens risikoen for at blive dræbt som fodgænger i trafikken var markant højere for ældre

65+ årige mænd og kvinder (figur 5.5.3). Unge mænd i alderen 15-24 havde også en noget

højere risiko for at blive dræbt som fodgænger, end kvinder i samme alder.

De tilskadekomnes modpart i ulykken

Langt de fleste tilskadekomne fodgængere blev påkørt af en personbil (døde: 65%, skadestuekontakter:

61%). Andelen af personbiler som modpart involveret i fodgængerulykker

med dødelig udgang faldt med knap 5% fra starten af perioden til slutningen af perioden,

mens andelen, der førte til skadestuekontakt, steg med over 11%. Andelen af cyklister involveret

i fodgængerulykker faldt fra 1990 til 2009 med knap 9% (skadestuekontakter). Tilsvarende

faldt andelen af lastbiler og busser, der var involveret i fodgængerulykker med 4%

(skadestuekontakter), mens andelen af påkørte af fodgængere med dødelig udgang forblev

den samme fra starten af perioden til slutningen af perioden.

43

More magazines by this user
Similar magazines