Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.5.3 Fodgængerulykker. Dødsfald efter trafikulykker, gennemsnit af

2005-2009, fordelt på køn og aldersgruppe. Antal pr. 100.000 indbyggere

Antal pr. 100.000

indb.

5

4

3

2

1

0

0-6 7-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 +

Kilde: Politiets registrering af trafikulykkesdødsfald. Danmarks Statistik

Ulykker udenfor transportområde

Andelen af fodgængere, der påkørtes udenfor offentlig vej, steg fra 12% til 23% i perioden. I

2009 blev 12% af fodgængerne således påkørt på produktions- og værkstedsområde. Forebyggelsen

af fodgængerulykker bør derfor også målrettes andre arenaer end almindelig

offentlig vej.

Skadetyper

Lidt overraskende viste det sig, at de kropsdele fodgængere hyppigst får skadet ved en

påkørsel er fødder og tæer (29%), mens ben, knæ og hofte tilsammen kun udgør 24% af

skaderne. Halvdelen af de ulykker, hvor det går ud over fødder og tæer, sker uden for offentlig

vej, bl.a. på produktions- og værkstedsområde, der tegnede sig for 1/3 af disse skader

– hyppigt ved at tilskadekomnes fødder blev kørt over af fx truck/gaffeltruck.

Foto: Colourbox.

Alder

Mænd Kvinder

45

More magazines by this user
Similar magazines