Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.6.1 Tilskadekomne på knallert. Skadestuekontakter 1990-2009, fordelt på

køn. Antal

Antal

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figur 5.6.2. Tilskadekomne på knallert. Skadestuekontakter, gennemsnit af

2007-2009, fordelt på køn og alder. Antal pr. 1.000 indbyggere

Antal pr. 1.000

indb.

30

25

20

15

10

5

0

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figuren inkluderer personer til og med 85 år.

Mænd Kvinder

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Alder

Mænd Kvinder

47

More magazines by this user
Similar magazines