Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

6. ARBEJDSULYKKER

6.1 UDVIKLINGEN I ARBEJDSULYKKER

Kapitel 6 Arbejdsulykker

Dødsulykker

I perioden 1990-2009 skete der i gennemsnit årligt 64 arbejdsulykker som medførte døden,

hovedparten blandt mænd (93%). Antallet af dødsfald har ligget konstant lavt blandt kvinder,

mens der over perioden var en faldende tendens i antallet af dødsfald blandt mænd,

med det laveste antal i 2009 (36 dødsfald) (figur 6.1.1). Faldet kan skyldes flere faktorer.

For det første kan det skyldes en forbedret sikkerhed, men andre faktorer kan også spille

ind. Der er i perioden sket en brancheforskydning fra industriarbejdspladser til arbejdspladser

i servicebranchen, og siden 2007 er der på grund af krisen sket et betydeligt aktivitetsfald

i bygge/anlæg, hvor der sker mange dødsulykker. Da en del af arbejdsulykkerne også er

trafikulykker, vil faldet i trafikdræbte også afspejle sig i antallet af arbejdsulykker.

Foto: Colourbox.

49

More magazines by this user
Similar magazines