Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 6 Arbejdsulykker

Figur 6.1.1 Dødsfald som følge af arbejdsulykker, 1990-2009, fordelt på køn. Antal

Antal

Kilde: (Anmeldte arbejdsulykker/arbejdsulykkeregisteret), Arbejdstilsynet. Opgjort på ulykkesår,

ikke registreringsår.

Anmeldte arbejdsulykker

I figur 6.1.2 ses udviklingen i anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Der var tale om et

fald fra 1997-2003, hvorefter antallet steg igen indtil 2008. Faldet i 2009 hænger delvist

sammen med faldet i beskæftigelsen som følge af finanskrisen.

Arbejdstilsynet igangsatte i 2009 et udredningsarbejde vedr. årsagerne til udviklingen i

anmeldte arbejdsulykker 1997-2006. På baggrund af tidligere analyser var det blevet godtgjort

at: ”udviklingen i anmeldte arbejdsulykker (dvs. både faldet fra 1997-2003 og stigningen

fra 2003) hverken kan forklares af en ændret beskæftigelse, ændret antal præsterede

timer eller en ændret anmeldefrekvens”. Arbejdstilsynet konkluderer endvidere, at ”stigningen

i anmeldte arbejdsulykker ej heller kan forklares af administrative ændringer”. Udredningen

skal undersøge to hypoteser: 1. At stigningen skyldes forværret arbejdsmiljø, og/eller

2. stigningen er udtryk for en ændring i anmeldepraksis (7,8). 3

3 Man kan læse mere om udredningsarbejdet på denne side

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/udredning-af-aarsagerne-til-udviklingen-i-anmeldtearbejdsulykker-i-perioden-1997-2007

50

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Mænd Kvinder

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines